Template:customhistory

Vyberte panel SúkromieSúkromie a bezpečnosť a prejdite do sekcie s názvom História.

  • Nastavte Uchovávanie histórie:Uchovávanie histórie: na Použiť vlastné nastavenia.
    customhistory38 sk-privacy-and-security-fx56 CustomHistory fx57 Fx60HistorySettings-UseCustom
  • Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: branor, kusavica, porubka, marcel11. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.