Template:customhistory

Vyberte kartu Súkromie.

  • Nastavte Uchovávanie histórie na Použiť vlastné nastavenia.
    Custom History Fx21 WinXP SK_WIN7_FF19_PRIVATE_5 Custom History Fx21 Mac SK_LIN_FF19_PRIVATE_5 customhistory38
  • Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: branislav.rozbora, kusavica, porubka. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.