Súkromné prehliadanie | Ako

Súkromné prehliadanie

Keď si prehliadate internetové stránky, prehliadač Firefox si ukladá množstvo informácií ako napríklad stránky, ktoré ste navštívili, súbory, ktoré ste prevzali a ďalšie. Niekedy však môže nastať situácia, keď si neželáte, aby iný používatelia s ktorými zdieľate počítač videli tieto informácie. Napríklad v prípade, keď chcete kúpiť darček k narodeninám.

Súkromné prehliadanie Vám umožňuje prehliadať Internet bez toho, aby si prehliadač Firefox ukladal informácie o stránkach alebo serveroch ktoré ste navštívili. Tento článok vysvetľuje, aké informácie nie sú uchovávané v režime Súkromné prehliadanie a poskytuje podrobný návod, ako túto funkciu používať.

Upozornenie: Súkromné prehliadanie neznamená, že prehliadate Internet anonymne. Váš poskytovateľ Internetu, zamestnávateľ alebo prevádzkovatelia serverov môžu stále sledovať stránky, ktoré ste navštívili. Súkromné prehliadanie Vás taktiež nechráni proti keyloggerom alebo spyware, ktoré môžu byť na Vašom počítači nainštalované.


Čo sa neukladá v režime Súkromné prehliadanie?

 • Navštívené stránky: Do Vášho zoznamu navštívených stránok v ponuke História, zoznamu v okne Archív, alebo do Awesome Bar sa nebudú ukladať informácie o navštívených stránkach.
 • Texty a frázy zadané do formulárov a vyhľadávacích modulov: Žiadne údaje, ktoré zadáte do textových polí na stránkach alebo do vyhľadávacej lišty nebudú uložené do zoznamu pre automatické dopĺňanie formulárov.
 • Heslá: Žiadne nové heslá nebudú ukladané.
 • Položky v okne Správca preberania súborov: Súbory, ktoré prevezmete po aktivovaní režimu Súkromné prehliadanie, sa nezobrazia v okne Správca preberania súborov.
 • Súbory cookies: Súbory cookies obsahujú informácie o stránkach, ktoré ste navštívili ako napríklad predvoľby, stav prihlásenia a údaje, ktoré sú využívané zásuvnými modulmi ako Adobe Flash. Súbory cookies môžu byť použité tretími stranami na sledovanie pohybu po stránkach. Viac informácií si môžete prečítať v článku How do I turn on the Do Not Track feature?
 • Webový obsah vo vyrovnávacej pamäti: Nebudú ukladané žiadne dočasné súbory, alebo súbory vo vyrovnávacej pamäti.
 • Navštívené stránky: Do Vášho zoznamu navštívených stránok v ponuke História, zoznamu v okne Archív, alebo do Awesome Bar sa nebudú ukladať informácie o navštívených stránkach.
 • Texty a frázy zadané do formulárov a vyhľadávacích modulov: Žiadne údaje, ktoré zadáte do textových polí na stránkach alebo do vyhľadávacej lišty nebudú uložené do zoznamu pre automatické dopĺňanie formulárov.
 • Heslá: Žiadne nové heslá nebudú ukladané.
 • Položky v okne Správca preberania súborov: Súbory, ktoré prevezmete po aktivovaní režimu Súkromné prehliadanie, sa nezobrazia v okne Správca preberania súborov.
 • Súbory cookies: Súbory cookies obsahujú informácie o stránkach, ktoré ste navštívili ako napríklad predvoľby, stav prihlásenia a údaje, ktoré sú využívané zásuvnými modulmi ako Adobe Flash. Súbory cookies môžu byť použité tretími stranami na sledovanie pohybu po stránkach. Viac informácií si môžete prečítať v článku How do I turn on the Do Not Track feature?
 • Webový obsah vo vyrovnávacej pamäti a Používateľské údaje a webový obsah režimu offline: Nebudú ukladané žiadne dočasné súbory (súbory vo vyrovnávacej pamäti), alebo súbory, ktoré sa ukladajú pre používanie offline.
Poznámka:
 • Ak vytvoríte nové záložky počas práce v režime Súkromné prehliadanie, tieto záložky nebudú odstránené po ukončení tohto režimu.
 • Ak počas práce v režime Súkromné prehliadanie uložíte nejaké súbory do Vášho počítača, tieto súbory nebudú odstránené po ukončení tohto režimu. Súbory, ktoré otvoríte v externej aplikácii budú vymazané zo systémového priečinka pre dočasné súbory a nezobrazia sa v zozname prevzatých súborov v okne Správca preberania súborov.

Ako otvoriť nové okno v režime Súkromné prehliadanie?

Existujú dva spôsoby ako otvoriť nové okno v režime Súkromné prehliadanie.

Otvoriť nové, prázdne okno v režime Súkromné prehliadanie

 • Na vrchu okna prehliadača Firefox, kliknite na ponuku Súbor a zvoľte Nové okno v režime Súkromné prehliadanie. Otvorí sa nové okno v režime Súkromné prehliadanie.
  fx20 new private window - file menu
  Na vrchu okna prehliadača Firefox, kliknite na tlačidlo Firefox a zvoľte Nové okno v režime Súkromné prehliadanie. Otvorí sa nové okno v režime Súkromné prehliadanie.
  SK_WIN7_FF20_PRIVATE_1
  Na lište s ponukou, kliknite na Súbor] a zvoľte Nové okno v režime Súkromné prehliadanie. Otvorí sa nové okno v režime Súkromné prehliadanie.

  New Private Window Fx20 Mac
  Na vrchu okna prehliadača Firefox, kliknite na ponuku Súbor a zvoľte New Private Window. Otvorí sa nové okno v režime Súkromné prehliadanie.
  SK_LIN_FF20_PRIVATE_1

Otvoriť odkaz v okne režimu Súkromné prehliadanie

 • Kliknite pravým tlačidlom myšiPodržte klávesu Ctrl a kliknite na na ľubovoľný odkaz a z kontextovej ponuky zvoľte položku Otvoriť odkaz v okne režimu Súkromné prehliadanie. Otvorí sa nové okno v režime Súkromné prehliadanie a stránka podľa odkazu, ktorý ste zvolili.
  Link in Private Window Fx20 WinXP SK_WIN7_FF20_PRIVATE_2 Link in Private Window Fx20 Mac SK_LIN_FF20_PRIVATE_2
Dôležité: Ak je okno otvorené v režime Súkromné prehliadanie, v názve okna je uvedené (Režim Súkromné prehliadanie) a pod tlačidlom na zatvorenie okna je zobrazená fialová maska.Ak je okno otvorené v režime Súkromné prehliadanie, tlačidlo Firefox je fialové. Ak je okno otvorené v režime Súkromné prehliadanie, v názve okna je uvedené (Režim Súkromné prehliadanie) a za ním je zobrazená fialová maska.Ak je okno otvorené v režime Súkromné prehliadanie, v názve okna je uvedené (Režim Súkromné prehliadanie) a pod ponukou Súbor je zobrazená fialová maska. Súčasne s oknom otvoreným v režime Súkromné prehliadanie môžete mať otvorené i okno v normálnom režime.

Normal - Private Fx20 WinXP SK_WIN7_FF20_PRIVATE_3 Normal - Private Fx20 Mac SK_LIN_FF20_PRIVATE_3

Ako zapnúť režim Súkromné prehliadanie?

Režim Súkromné prehliadanie zapnete nasledovne:

 1. Na vrchu okna prehliadača Firefox, kliknite na tlačidlo Firefox (ponuka Nástroje vo Windows XP) a zvoľte Spustiť režim Súkromné prehliadanie.Lište s ponukou, kliknite na Nástroje a zvoľte Spustiť režim Súkromné prehliadanie.Na vrchu okna prehliadača Firefox, kliknite na ponuku Nástroje a zvoľte Spustiť režim Súkromné prehliadanie.
  SK_WIN7_FF19_PRIVATE_1


  Private Browsing Mac1

  SK_LIN_FF19_PRIVATE_1
 2. Keď režim Súkromné prehliadanie zapnete, Firefox Vás upozorní, že uloží obsah otvorených okien a záložiek. Stav okien a záložiek bude obnovený po ukončení režimu Súkromné prehliadanie. Kliknutím na tlačidlo Spustiť režim Súkromné prehliadaniespustíte režim Súkromné prehliadanie.

  SK_WIN7_FF19_PRIVATE_2


  Private Browsing Mac2

  SK_LIN_FF19_PRIVATE_2
  • Kliknite na políčko vedľa "Túto správu viac nezobrazovať." ak nechcete, aby sa toto dialógové okno zobrazilo pri nasledovnom spustení režimu Súkromné prehliadanie.
 3. Zobrazí sa stránka Súkromné prehliadanie s informáciami o tomto režime. SK_WIN7_FF19_PRIVATE_3 Private Browsing Mac3 SK_LIN_FF19_PRIVATE_3

Ak je okno otvorené v režime Súkromné prehliadanie, počas prehliadania stránok je v názve okna uvedené (Režim Súkromné prehliadanie) je tlačidlo Firefox fialové (vo Windows XP je v názve okna je uvedené (Režim Súkromné prehliadanie), .

Ako vypnúť režim Súkromné prehliadanie?

Režim Súkromné prehliadanie ukončíte nasledovne:

 1. Na vrchu okna prehliadača Firefox, kliknite na tlačidlo Firefox (ponuku Nástroje vo Windows XP) a zvoľte Ukončiť režim Súkromné prehliadanie.Na lište s ponukou, kliknite na Nástroje a zvoľte Ukončiť režim Súkromné prehliadanie.Na vrchu okna prehliadača Firefox, kliknite na ponuku Nástroje a zvoľte Ukončiť režim Súkromné prehliadanie.
  SK_WIN7_FF19_PRIVATE_4


  Private Browsing Mac4

  SK_LIN_FF19_PRIVATE_4
 2. Okná a záložky, ktoré ste používali predtým, ako ste aktivovali režim Súkromné prehliadanie sa zobrazia a Vy môžete ďalej pokračovať používať prehliadač Firefox v normálnom režime. Názov okna prehliadača Firefox neobsahuje (Režim súkromné prehliadanie)Farba tlačidla Firefox sa zmení naspäť na oranžovú (vo Windows XP názov okna prehliadača Firefox neobsahuje (Režim súkromné prehliadanie)).

Ako nastaviť, aby prehliadač Firefox štartoval v režime Súkromné prehliadanie ?

V okne MožnostiNastavenia môžete nastaviť, aby sa prehliadač Firefox spúšťal v režime Súkromné prehliadanie.

Poznámka: Ak spustíte režim Súkromné prehliadanie týmto spôsobom, v názve okna prehliadača Firefox nebude uvedené (Režim Súkromné prehliadanie)tlačidlo Firefox nebude fialové (vo Windows XP v názve okna prehliadača Firefox nebude uvedené (Režim Súkromné prehliadanie)), ale prehliadač Firefox nebude ukladať históriu tak, ako je to uvedené vyššie.
 1. V hornej časti okna prehliadača Firefox kliknite na tlačidlo Firefox a potom zvoľte položku Možnosti.V hornej časti okna prehliadača Firefox z hlavnej ponuky zvoľte Nástroje a potom Možnosti.Na paneli s hlavnou ponukou kliknite na Firefox a následne na položku Možnosti....V hornej časti okna Firefoxu kliknite na položku Upraviť a následne zvoľte položku Možnosti....

  Kliknite na tlačidlo New Fx Menu a zvoľte MožnostiMožnosti.

 2. Vyberte kartu Súkromie.

 3. Nastavte Uchovávanie histórie na Použiť vlastné nastavenia.
  SK_WIN7_FF19_PRIVATE_5 Custom History - Mac SK_LIN_FF19_PRIVATE_5
 4. Kliknite na zaškrtávacie políčko Natrvalo zapnúť režim Súkromné prehliadanie. SK_WIN7_FF19_PRIVATE_6 Private Browsing Mac5 SK_LIN_FF19_PRIVATE_6
 5. Zatvorte okno Možnosti kliknutím na tlačidlo OKZatvorte okno Možnosti kliknutím na tlačidlo ZavrieťZatvorte okno Možnosti
Poznámka: Ak spustíte režim Súkromné prehliadanie týmto spôsobom, v názve okna prehliadača Firefox nebude uvedené (Režim Súkromné prehliadanie) a nebude v ňom zobrazená fialová maska, ale prehliadač Firefox nebude ukladať históriu tak ako je to uvedené vyššie.Poznámka: Ak spustíte režim Súkromné prehliadanie týmto spôsobom, tlačidlo Firefox nebude fialové, ale prehliadač Firefox nebude ukladať históriu tak, ako je to uvedené vyššie.
 1. V hornej časti okna prehliadača Firefox kliknite na tlačidlo Firefox a potom zvoľte položku Možnosti.V hornej časti okna prehliadača Firefox z hlavnej ponuky zvoľte Nástroje a potom Možnosti.Na paneli s hlavnou ponukou kliknite na Firefox a následne na položku Možnosti....V hornej časti okna Firefoxu kliknite na položku Upraviť a následne zvoľte položku Možnosti....

  Kliknite na tlačidlo New Fx Menu a zvoľte MožnostiMožnosti.

 2. Zvoľte panel Súkromie.
 3. Nastavte Uchovávanie histórie: na Nikdy neukladať históriu prehliadania.
  Never Remember History WinXP SK_WIN7_FF20_PRIVATE_4 Never Remember History Mac SK_LIN_FF20_PRIVATE_4
 4. Zobrazí sa dialógové okno s informáciou, že prehliadač Firefox je potrebné reštartovať. Kliknite na tlačidlo OK a prehliadač sa reštartuje v režime Súkromné prehliadanie.Zdieľajte tento článok: http://mzl.la/MNBtnG

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: porubka. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.
Získať podporu pre ďalšiu platformu:
Prispôsobenie článku

Firefox