Nastavenie Firefoxu - panel Súkromie

Tento článok popisuje všetky nastavenia dostupné na paneli Súkromie v okne MožnostiMožnosti prehliadača Mozilla Firefox.

Panel Súkromie Vám umožňuje:

 • Nastaviť, akým spôsobom bude Firefox pracovať s Vašou históriou, ktorá zahŕňa stránky, ktoré ste navštívili, súbory, ktoré ste prevzali, údaje, ktoré ste zadali do formulárov a súbory cookies Vám poslali servery, ktoré ste navštívili.
 • Nastaviť, ktoré servery Vám môžu poslať súbory cookies a odstrániť súbory cookies, ktoré už máte uložené.
 • Nastaviť, ako navigačný panel používa históriu na navrhovanie relevantných stránok počas Vášho písania do neho. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Awesome Bar - Find your bookmarks, history and tabs when you type in the address bar.

Fx5Options - Privacy - Win1 Fx5Prefs - Privacy - Mac1 Fx5Prefs - Privacy - Lin1

Sledovanie

Požiadať webové stránky, aby nesledovali moju aktivitu: Označením tejto voľby poviete webovým stránkam, že si želáte, aby nesledovali Vašu aktivitu pre zadávateľov reklamy a tretie strany. Správanie webových serverov je dobrovoľné, toto nastavenie môžu, ale nemusia prijať.

SK_WIN7_FF24_PRIVACY_1 Privacy Fx21 Mac SK_LIN_FF23_PRIVACY_1

Sledovanie

 • Požiadať webové stránky, aby nesledovali moju aktivitu: Označením tejto voľby poviete webovým stránkam, že si želáte, aby nesledovali Vašu aktivitu pre zadávateľov reklamy a tretie strany. Správanie webových serverov je dobrovoľné, toto nastavenie môžu, ale nemusia prijať.
 • Informovať webové stránky, že môžu sledovať moju aktivitu: Označením tejto voľby poviete webovým stránkam, že si želáte, aby sledovali Vašu aktivitu pre zadávateľov reklamy a tretie strany. Mali by ste si byť vedomý, že veľa spoločností si môže vytvoriť profil Vášho správania na Internete. Označením tejto voľby dávate najavo, že s tým súhlasíte.
 • Neinformovať stránky o mojich preferenciách v oblasti sledovania : Toto je predvolené nastavenie. Označením tejto voľby nepoviete webovým stránkam, že či si želáte, alebo neželáte, aby sledovali Vašu aktivitu. Mali by ste si uvedomiť, že to neznamená, že nebudete sledovaný. V praxi je táto voľba rovnaká ako predchádzajúca a s veľkou pravdepodobnosťou sledovaný budete.
Viac informácii si môžete prečítať v článku How do I turn on the Do Not Track feature?

História

Nastavenie Uchovávanie histórie určuje, ako prehliadač Firefox ukladá informácie o Vašom prehliadaní.

Pamätať si históriu prehliadania

Ak je uchovávanie histórie nastavené na Pamätať si históriu prehliadania:

 • Prehliadač Firefox si bude pamätať zoznam stránok, ktoré ste navštívili.
 • Zoznam súborov, ktoré ste prevzali bude uložený v Okne ArchívOkne Archív.
 • Údaje, ktoré ste vložili do polí formulárov alebo do navigačného panelu, budú uložené tak, aby ste tieto údaje použiť znovu. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Control whether Firefox automatically fills in forms with your information.
 • Prehliadač Firefox bude akceptovať súbory cookies a ukladať ich až pokiaľ neexspirujú. Podrobnejšie informácie o súboroch cookies si môžete prečítať v článku Správa cookies.

Kliknutím na:

Nikdy neukladať históriu prehliadania

Ak je uchovávanie histórie nastavené na Nikdy neukladať históriu prehliadania:

 • Prehliadač Firefox si nebude pamätať históriu Vášho prehliadania.
 • Zoznam súborov, ktoré ste prevzali nebude uložený v Okne ArchívOkne Archív.
 • Údaje, ktoré ste vložili do polí formulárov alebo do navigačného panelu, nebudú uložené.
 • Prehliadač Firefox bude akceptovať súbory cookies, tieto súbory budú vymazané pri ukončení prehliadača Firefox. Podrobnejšie informácie o súboroch cookies si môžete prečítať v článku Správa cookies.

Použitie Nikdy neukladať históriu prehliadania je rovnocenné s režimom Súkromné prehliadanie. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Súkromné prehliadanie.

Kliknutím na vymazať aktuálnu históriu otvoríte okno Vymazanie celej histórie, ktoré Vám umožní vymazať celú alebo časť histórie. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Vymazanie histórie prehliadača.

Použiť vlastné nastavenia

Options - Privacy - Win2 Fx13 Options - Privacy - Win2 Fx7

Ak je Uchovávanie histórie nastavené na Použiť vlastné nastavenia, je možné použiť nasledovné možnosti:

 • Natrvalo zapnúť režim Súkromné prehliadanie:
  Ak je táto možnosť zvolená, Firefox si nebude pamätať históriu prehliadania pri ďalšom spustení. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Súkromné prehliadanie.
 • Pamätať si históriu prehliadania a prevzatých súborov:
  Ak je táto možnosť zvolená, Firefox si bude pamätať zoznam stránok, ktoré ste navštívili a súbory, ktoré ste prevzali. Podrobnejšie informácie o preberaní súborov si môžete prečítať v článku Používame Správcu preberania súborov.
 • Pamätať si históriu prehliadania:
  Ak je táto voľba zvolená, Firefox si bude pamätať zoznam stránok, ktoré ste navštívili.
 • Pamätať si históriu preberania súborov:
  Ak je táto možnosť zvolená, zoznam súborov, ktoré ste prevzali bude uložený v Okne Prevzaté súbory.
 • Pamätať si údaje zadané do formulárov a vyhľadávacieho panela:
  Ak je táto možnosť zvolená, Firefox si bude pamätať text, ktorý zadáte formulárov a vyhľadávacieho panela a vy budete môcť tieto udáje opatovne vkladať. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Control whether Firefox automatically fills in forms with your information.
 • Povoliť serverom nastavovať cookies:
  Ak je táto možnosť zvolená, Firefox bude akceptovať súbory cookie od serverov. Kliknutím na tlačidlo Výnimky… môžete určiť, ktoré servery nemôžu využívať súbory cookies. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Block websites from storing site preferences or login status in Firefox.
  • Povoliť cookies tretích strán:
   Ak je táto možnosť zvolená, Firefox bude akceptovať súbory cookies zo serveru http://site2.com, ak si prehliadate stránky zo serveru http://site1.com. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Disable third-party cookies in Firefox to stop some types of tracking by advertisers.
  • Uchovávať cookies do:
   • vypršania platnosti: Ak je táto možnosť zvolená, Firefox povolí serverom, ktoré navštívite určiť dobu platnosti ich súborov cookies.
   • ukončenia Firefoxu: Ak je táto možnosť zvolená, súbory cookies budú vymazané pri ukončení prehliadača Firefox.
   • vždy sa opýtať: Ak je táto možnosť zvolená, Firefox sa vždy opýta, ako dlho má byť súbor cookies uchovávaný, vždy, keď ho server bude chcieť vytvoriť.

    Kliknutím na tlačidlo Zobraziť cookies… zobrazíte okno Správca cookies. Podrobnejšie informácie o okne Správca cookies si môžete prečítať v článku Delete cookies to remove the information websites have stored on your computer.
 • Vymazať históriu pri ukončení Firefoxu:
  niektoré uložené položky budú pri ukončení prehliadača Firefox vymazané. Kliknutím na tlačidlo Nastavenia… určíte, ktoré položky majú byť vymazané.

SK_WIN7_FF24_PRIVACY_2 SK_LIN_FF23_PRIVACY_2

Ak je Uchovávanie histórie nastavené na Použiť vlastné nastavenia, je možné použiť nasledovné možnosti:

 • Natrvalo zapnúť režim Súkromné prehliadanie:
  Ak je táto možnosť zvolená, Firefox si nebude pamätať históriu prehliadania pri ďalšom spustení. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Súkromné prehliadanie.
 • Pamätať si históriu prehliadania a prevzatých súborov:
  Ak je táto možnosť zvolená, Firefox si bude pamätať zoznam stránok, ktoré ste navštívili a súbory, ktoré ste prevzali. Podrobnejšie informácie o preberaní súborov si môžete prečítať v článku Používame Správcu preberania súborov.
 • Pamätať si údaje zadané do formulárov a vyhľadávacieho panela:
  Ak je táto možnosť zvolená, Firefox si bude pamätať text, ktorý zadáte formulárov a vyhľadávacieho panela a vy budete môcť tieto údaje opätovne vkladať. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Control whether Firefox automatically fills in forms with your information.
 • Povoliť serverom nastavovať cookies:
  Ak je táto možnosť zvolená, Firefox bude akceptovať súbory cookie od serverov. Kliknutím na tlačidlo Výnimky… môžete určiť, ktoré servery nemôžu využívať súbory cookies. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Block websites from storing site preferences or login status in Firefox.
  • Povoliť cookies tretích strán:
   • vždy: Firefox bude vždy akceptovať súbory cookies zo serveru http://site2.com, ak si prehliadate stránky zo serveru http://site1.com.
   • len pre navštívené: Ak ste navštívili http://site2.com, Firefox bude akceptovať súbory cookies z tohto serveru, ak navštívite server http://site1.com, inak ich prehliadač Firefox nebude akceptovať.
   • nikdy: Firefox nikdy nebude akceptovať súbory cookies zo serveru http://site2.com, ak si prehliadate stránky zo serveru http://site1.com. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Disable third-party cookies in Firefox to stop some types of tracking by advertisers.
  • Uchovávať cookies do:
   • vypršania platnosti: Ak je táto možnosť zvolená, Firefox povolí serverom, ktoré navštívite určiť dobu platnosti ich súborov cookies.
   • ukončenia Firefoxu: Ak je táto možnosť zvolená, súbory cookies budú vymazané pri ukončení prehliadača Firefox.
   • vždy sa opýtať: Ak je táto možnosť zvolená, Firefox sa vždy opýta, ako dlho má byť súbor cookies uchovávaný, vždy, keď ho server bude chcieť vytvoriť.

    Kliknutím na tlačidlo Zobraziť cookies… zobrazíte okno Správca cookies. Podrobnejšie informácie o okne Správca cookies si môžete prečítať v článku Delete cookies to remove the information websites have stored on your computer.
 • Vymazať históriu pri ukončení Firefoxu:
  niektoré uložené položky budú pri ukončení prehliadača Firefox vymazané. Kliknutím na tlačidlo Nastavenia… určíte, ktoré položky majú byť vymazané.

Panel s adresou

 • Pri používaní panela s adresou ponúkať záznamy:
  Navigačný panel je horizontálny panel, ktorý zobrazuje adresu servera (URL). Ak začnete písať do navigačného panelu, Firefox môže navrhnúť záznamy:
  • z histórie a záložiek: Ak je táto možnosť zvolená, navigačný panel navrhne záznamy zo zoznamu Vašich záložiek a stránok, ktoré ste navštívili.
  • z histórie: Ak je táto možnosť zvolená, navigačný panel navrhne tie záznamy zo zoznamu stránok, ktoré ste navštívili. Stránky, ktoré máte v záložkách, ale ktoré ste nenavštívili, nebudú zobrazené.
  • zo záložiek: Ak je táto možnosť zvolená, navigačný panel navrhne záznamy zo zoznamu Vašich záložiek, ktoré sa zhodujú s textom, ktorý ste zadali.
  • žiadne: Ak je táto možnosť zvolená, navigačný panel nenavrhne žiadne záznamy.Zdieľajte tento článok: http://mzl.la/Nqvgma

Pomohol vám tento článok? Čakajte prosím...

Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: wladow, porubka. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.