Nastavenie Firefoxu - panel Obsah

Tento dokument popisuje všetky nastavenia dostupné na paneli Obsah v okne Možnosti prehliadača Mozilla Firefox. Panel Obsah obsahuje nastavenia týkajúce sa zobrazovania webových stránok.

Poznámka: Ak potrebuje zakázať JavaScript alebo načítavanie obrázkov tak, ako to bolo možné v predchádzajúcich verziách prehliadača Firefox, skúste použiť rozšírenia, ako napríklad NoScript pre blokovanie JavaScriptu (viac informácií si môžete prečítať v článku Nastavenia JavaScriptu a možnosti pre interaktívne webové stránky) alebo Image Block pre blokovanie obrázkov.

Nastavenie obsahu

Options - Content - Win Prefs - Content - Mac Prefs - Content - Lin

SK_WIN7_FF23_OPTIONS_CONTENT Content Mac Fx 23 SK_LIN_FF23_OPTIONS_CONTENT

 • Blokovať nevyžiadané vyskakovacie okná: V predvolenom nastavení prehliadač Firefox blokuje nepríjemné vyskakovacie okná na webových stránkach. Zrušením zaškrtnutia tejto možnostimožnosti zrušíte blokovanie vyskakovacích okien.

Niektoré stránky vyžadujú používanie vyskakovacích okien. Preto je dobré povoliť týmto stránkam otvárať vyskakovacie okná. V takom prípade kliknite na tlačidlo Výnimky…. V zobrazenom dialógovom okne zadajte server, pre ktorý chcete vyskakovacie okná povoliť a kliknite na tlačidlo Povoliť. Na odstránenie servera vyberte server zo zoznamu a kliknite na tlačidlo Odstrániť server. Na vyprázdnenie celého zoznamu použite tlačidlo Odstrániť všetky servery. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Blokovanie vyskakovacích okien.

 • Automaticky načítavať obrázky: V predvolenom nastavení sú obrázky umiestnené na webových stránkach načítavané. Zrušením zaškrtnutia tejto možnostimožnosti zakážete ich načítavanie. V závislosti na tom, či máte povolené obrázky, môžete zmeniť servery, ktoré sú blokované alebo povolené. Kliknutím na tlačidlo Výnimky… zobrazíte dialógové okno, kde môžete zadať server, pre ktorý chcete povoliť/zakázať obrázky. Kliknutím na tlačidlo Povoliť povolíte načítavanie obrázkov, kliknutím na tlačidlo Zakázať ich načítavanie zakážete.
 • Povoliť JavaScript: JavaScript je skriptovací jazyk používaný hlavne na tvorbu interaktívnych webových stránok. Môže však byť i ľahko zneužitý. Podporu JavaScriptu vypnete zrušením zaškrtnutia tejto možnostimožnosti. Pamätajte si, že zákaz JavaScriptu môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť niektorých stránok. Podrobnejšie nastavenia JavaScriptu sú dostupné po kliknutí na tlačidlo Pokročilé….

Pokročilé nastavenia JavaScriptu

 • Presúvať alebo meniť veľkosti okien: Zrušte zaškrtnutie tejto možnostimožnosti, ak nechcete, aby skripty presúvali okná a menili ich veľkosť.
 • Premiestnenie okien do popredia alebo do pozadia: zaškrtnutia tejto možnostimožnosti, ak si neprajete, aby skripty presúvali okná do popredia/pozadia.
 • Zakázať alebo nahradiť kontextovú ponuku: zaškrtnutia tejto možnostimožnosti, ak nechcete, aby stránky mali možnosť zakázať alebo zmeniť kontextovú ponuku Firefoxu.

Písma a farby

Predvolené písmo a Veľkosť: Stránky sú zvyčajne zobrazované v písme a veľkosti, ktoré sa volia tu (veľkosť písma je udávaná v bodoch). Niektoré stránky však môžu tieto nastavenia prepísať, ak nenastavíte inak v dialógovom okne Písma. Kliknutím na tlačidlo Pokročilé… otvoríte dialógové okno Písma, v ktorom môžete zmeniť rozšírené nastavenia písiem.

Dialógové okno Písma

 1. Z rozbaľovacej ponuky Písma pre: zvoľte kódovanie. Napríklad, na nastavenie predvolených písiem pre stredoeurópske kódovanie, zvoľte z ponuky položku Stredoeurópske. Ak sa požadované kódovanie v zozname nenachádza, vyberte Vlastné.
 2. Určite, či proporcionálny text má byť písmo pätkové (ako "Times New Roman") alebo bezpätkové (ako "Arial"). Potom určite veľkosť písma pre proporcionálny text.
 3. Určite písmo, ktoré chcete použiť pre pätkové, bezpätkové a neproporcionálne písma. Je možné zmeniť veľkosť Neproporcionálneho písma.

Ďalej sa dá nastaviť minimálna veľkosť písiem použitých na obrazovke. To môže byť užitočné na niektorých stránkach, kde sú veľmi malé písma, ktoré sú ťažko čitateľné.

 • Povoliť stránkam používať vlastné písma namiesto tých vyššie vybraných: Predvolene Firefox používa písma určené autorom stránky. Vypnutím tejto možnostimožnosti budú použité predvolené písma.
 • Kódovanie znakovKódovanie znakov pre starší obsah: Určené kódovanie bude použité pre stránky, ktoré nemajú v hlavičke definované žiadne kódovanie.

Dialógové okno Farby

Text a pozadie: Tu môžete zmeniť predvolené farby textu a pozadia, ktoré sa použijú na webové stránky, ktoré neposkytujú informácii o farbách. Farby zvolíte kliknutím na vzorky farieb.

 • Použiť systémové farby: Vyberte túto možnosťmožnosť, ak chcete použiť farby určené v nastavení OS namiesto farieb určených vyššie.

Farby odkazov: Tu môžete zmeniť predvolenú farbu pre odkazy. Farby zvolíte kliknutím na vzorky farieb.

 • Podčiarkovať odkazy: V predvolenom nastavení sú odkazy na webových stránkach podčiarkované. Na zakázanie tohto nastavenia zrušte označenie tejto možnostimožnosti. Všimnite si, že množstvo stránok určuje v štýloch vlastné pravidlá a táto voľba nemá žiadny efekt na tieto stránky.
 • Povoliť stránkam používať vlastné farby namiesto mnou vyššie definovaných: Predvolene Firefox používa písma určené autorom stránky. Vypnutím tejto možnostimožnosti budú použitú zadané farby.

Jazyky

Niektoré stránky ponúkajú viac jazykových verzií. Ak chcete špecifikovať konkrétne jazyky, kliknite na tlačidlo Vybrať….

Okno Jazyky a kódovanie: Na pridanie jazyka, vyberte jazyk z poľa Pridať jazyk…, vyberte jazyk a kliknite na tlačidlo Pridať. Jazyk odstránite jeho označením a kliknutím na tlačidlo Odstrániť. Poradie jazykov môžete zmeniť pomocou tlačidiel Posunúť nahor a Posunúť nadol a tým určiť preferenciu jazykov v prípade, že stránka je dostupná vo viacerých jazykoch.

 


Zdieľať tento článok: http://mzl.la/1xKrBZz

Pomohol vám tento článok? Čakajte prosím...

Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: Chris_Ilias, kusavica, porubka. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.