Nastavenie Firefoxu - panel Bezpečnosť | Ako

Nastavenie Firefoxu - panel Bezpečnosť

Tento dokument popisuje všetky nastavenia dostupné na paneli Bezpečnosť v okne Možnosti prehliadača Mozilla Firefox.

V hornej časti okna prehliadača Firefox kliknite na tlačidlo Firefox a potom zvoľte položku Možnosti.V hornej časti okna prehliadača Firefox z hlavnej ponuky zvoľte Nástroje a potom Možnosti.Na paneli s hlavnou ponukou kliknite na Firefox a následne na položku Možnosti....V hornej časti okna Firefoxu kliknite na položku Upraviť a následne zvoľte položku Možnosti....

Kliknite na tlačidlo New Fx Menu a zvoľte MožnostiMožnosti.

Informácie o ostatných paneloch nájdete v sekcii Nastavenie Firefoxu.

Panel Bezpečnosť obsahuje nastavenia týkajúce sa bezpečnosti pri prehliadaní stránok.240a3a9a04b03c2e73e82a89aef00f16-1245727865-673-1.jpg 240a3a9a04b03c2e73e82a89aef00f16-1246122336-191-1.jpg prefs-security-linux-en.jpg

 • Upozorniť ma, ak sa stránky pokúšajú inštalovať doplnky: Firefox si vždy bude pýtať povolenie na inštaláciu doplnkov. Na zabránenie nevyžiadaných inštalácií, ktoré môžu spôsobiť potencionálne problémy, Firefox vás upozorní pri každom pokuse stránok o inštaláciu doplnku a zabráni inštalácii. Ak chcete povoliť inštaláciu z konkrétnych stránok, kliknite na tlačidlo Výnimky…, zadajte adresu stránky a kliknite na tlačidlo Povoliť. Zrušením označenia tejto možnosti vypnete varovné hlásenia pre všetky stránky.
 • Upozorniť v prípade, že navštívená stránka je škodlivá: Označte túto možnosť, ak chcete, aby Firefox aktívne kontroloval, či sa stránka, ktorú prehliadate, nepokúšať zneužívať normálne funkcie počítača alebo odosielať vaše osobné údaje neautorizovaným stranám. ** Pamätajte, ak sa upozornenie nezobrazí, nie je zaručené, že stránka je dôveryhodná.
 • Blokovať nahlásené útočné stránky: Označte túto možnosť, ak chcete, aby Firefox aktívne kontroloval, či sa stránka, ktorú prehliadate, nepokúšať zneužívať normálne funkcie počítača alebo odosielať vaše osobné údaje neautorizovaným stranám. ** Pamätajte, ak sa upozornenie nezobrazí, nie je zaručené, že stránka je dôveryhodná.
 • Upozorniť v prípade, že navštívená stránka je podvodná: Označte túto možnosť, ak chcete, aby Firefox aktívne kontroloval, či sa stránka, ktorú prehliadate nepokúsi získať od vás vaše osobné údaje.
 • Blokovať nahlásené podvodné stránky: Označte túto možnosť, ak chcete, aby Firefox aktívne kontroloval, či sa stránka, ktorú prehliadate nepokúsi získať od vás vaše osobné údaje.
  • Pamätajte, ak sa upozornenie nezobrazí, nie je zaručené, že stránka je dôveryhodná. Ak natrafíte na podvodnú stránku, ktorá takto nie je označená, môžete ju nahlásiť pomocou ponuky {PATH(class=menuPath,type=span)}Pomocník > Upozorniť na podvodnú stránku…{PATH}, ako je vysvetlené v kapitole o ponuke prehliadača.Heslá

 • Pamätať si heslá stránok: Firefox ponúka možnosť bezpečného ukladania hesiel vkladaných do webových formulárov. Zrušením začiarknutia tejto voľby zabránite Firefoxu pamäť si vaše heslá.
  • Aj v prípade, že je táto voľba označená, vždy sa zobrazí okno vyžadujúce potvrdenie uloženia pre stránky, ktoré navštívite prvý krát. Ak si vyberiete Pre tento server nikdy, server bude pridaný do zoznamu výnimiek. Tento zoznam získate po kliknutí na tlačidlo Výnimky….
 • Použiť hlavné heslo: Firefox môže ochrániť citlivé informácie ako sú uložené heslá či certifikáty ich zakódovaním hlavným heslom. Ak vytvoríte hlavné heslo, Firefox bude vyžadovať jeho vloženie raz za reláciu keď to bude potrebné. Na nastavenie, zmenu alebo odstránenie hlavného hesla začiarknite/zrušte začiarknutie tejto možnosti alebo kliknite na tlačidlo Zmeniť hlavné heslo…. Ak je hlavné heslo už nastavené, budete ho musieť pred zmenou či odstránením zadať.
 • Uložené heslá…: Kliknutím na toto tlačidlo sa zobrazí dialógové okno, kde môžete spravovať uložené heslá alebo niektoré z nich vymazať.


Bezpečnostné upozornenia

Po kliknutí na tlačilo Nastavenia… môžete nastaviť, aké upozornenia bude Firefox zobrazovať.

Okno Bezpečnostné upozornenia

Zobraziť upozornenie pri:

 • Vstupe na zabezpečenú stránku: Ak je táto voľba povolená, Firefox vás upozorní vždy, keď prejdete na zabezpečenú stránku.
 • Vstupe na zabezpečenú stránku používajúce slabé šifrovanie: Ak je táto voľba povolená, Firefox vás upozorní vždy, keď prejdete na stránku, ktorá používa slabé šifrovanie.
 • Pri prechode zo zabezpečenej stránky na nezabezpečenú: Ak je táto voľba povolená, Firefox vás upozorní vždy, keď prejdete zo zabezpečenej stránky na nezabezpečenú buď kliknutím na odkaz na stránke, označením záložky alebo zadaním novej adresy do panela s adresou.
 • Odosielaní nešifrovaných informácií: Ak je táto voľba povolená, Firefox vás upozorní vždy, keď posielate údaje zadané do formulárov cez nešifrované spojenie.
 • Pri vstupe na zabezpečenú stránku obsahujúcu nezabezpečené prvky: Ak je táto voľba povolená, Firefox vás upozorní vždy, ak zobrazená stránka obsahuje zabezpečené aj nezabezpečené prvky. Ak zabezpečená stránka obsahuje nezabezpečené prvky, mali by ste si overiť pôvod stránky, ak zadávate citlivé osobné údaje.
[[Nastavenie Firefoxu Naspäť na článok Okno Možnosti]::
Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: wladow. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.
Získať podporu pre ďalšiu platformu:
Prispôsobenie článku

Firefox