Поиск в Поддержке

Избегайте мошенников, выдающих себя за службу поддержки. Мы никогда не попросим вас позвонить, отправить текстовое сообщение или поделиться личной информацией. Сообщайте о подозрительной активности, используя функцию «Пожаловаться».

Learn More

Poczta o2 does not load - solution

  • 1 ответ
  • 1 имеет эту проблему
  • 8 просмотров
  • Последний ответ от FredMcD

more options

There was a previous thread covering this topic, but the solution suggested hadn't really worked - clearing cache and cookies did not solve the problem. For anyone struggling with the same problem, I wanted to leave the working solution where they could find it.

Disable adblock on poczta.o2.pl.

I use Adblock Ultimate. When it was on, the log-in page showed up fine, but as soon as I pressed "log-in", all I could see was a solid block of background colour. Disabling adblock just on that one page solved the issue immediately.

Thank you all for your time! :)

Był poprzednio stworzony wątek na ten temat, ale rozwiązanie które tam było zaproponowane nie działało - wyczyszczenine "ciasteczek" i cache nic nie zrobiło. W razie gdyby ktoś inny jeszcze miał ten sam problem, postanowiłam zostawić rozwiązanie gdzieś, gdzieby mogli je znaleźć.

Wyłącz adblocka na poczta.o2.pl.

Ja osobiście używam adblock ultimate. Kiedy go miałam włączonego, mogłam się zalogować bez problemu, ale jak tylko kliknęłam "zaloguj", nie widziałam nic więcej niż tylko kolor tła. Wyłączenie adblocka tylko na tamtej jednej stronie zdziałało cuda.

Dzięki za wasz czas! :)

Все ответы (1)

more options

That was very good work. Well Done.

Полезно?

Задать вопрос

Для ответа на сообщения вы должны войти в свою учётную запись. Пожалуйста, задайте новый вопрос, если у вас ещё нет учётной записи.