Поиск в Поддержке

Избегайте мошенников, выдающих себя за службу поддержки. Мы никогда не попросим вас позвонить, отправить текстовое сообщение или поделиться личной информацией. Сообщайте о подозрительной активности, используя функцию «Пожаловаться».

Learn More

New post overwrites older post in Wordpress (problem FF 80 i 81, no problem FF 79 and orher browsers)

  • 1 ответ
  • 1 имеет эту проблему
  • 8 просмотров
  • Последний ответ от wolnemedia

more options

After updating Firefox to 80 and 81, I have a problem adding entries in Wordpress. I add entry No. 1 - it's OK. I add another No. 2 - there is a PROBLEM. New entry No. 2 overwrites entry No. 1 for me. Firefox 79 did not have this problem. To be able to add a new entry, I have to restart the browser (I have in the settings delete cookies and browser history) and then I can add another entry. In other browsers this problem does not exist, so it's a Firefox 80 error, which also appears in 81. I checked only one of my installed wordpress. This looks like a problem with cookies or temporary files.

Po aktualizacji Firefoxa na 80 i 81 mam problem z dodawaniem wpisów w Wordpress. Dodaję wpis nr 1 - jest OK. Dodaję kolejny nr 2 - jest problem. Nowy wpis nr 2 nadpisuje wpis nr 1. W Firefoxie 79 tego problemu nie było. Żeby móc dodać nowy wpis, muszę ponownie uruchomić przeglądarkę (mam w ustawieniach usuwanie plików cookies i historii przeglądarki) i wtedy mogę dodawać kolejny wpis. W innych przeglądarkach tego problemu nie ma, więc to błąd Firefoxa 80, który pojawia się też w 81. Sprawdzałem tylko na jednym moim zainstalowanym wordpressie. To wygląda na problem z cookies lub plikami tymczasowymi.

Все ответы (1)

more options

The problem is with the Linux version (I have Mint). It shows up on all my wordpress sites.

Problem dotyczy wersji na Linuxa (mam Minta). Pojawia się na wszystkich moich stronach wordpress.