Download, install and migration

Copy your personal information from one browser to another

  • Copiile de siguranță şi restaurarea semnelor de carte Firefox creează şi copii de rezervă ale marcajelor dumneavoastră şi le salvează pe ultimele zece în caz de necesitate. Acest articol descrie cum se pot realiza manual copiile de rezervă ale marcajelor şi înlocuirea lor cu o altă rezervă.

În engleză