Przeszukaj pomoc

Unikaj oszustw związanych z pomocą.Nigdy nie będziemy prosić Cię o dzwonienie na numer telefonu, wysyłanie SMS-ów ani o udostępnianie danych osobowych. Zgłoś podejrzaną aktywność, korzystając z opcji „Zgłoś nadużycie”.

Learn More

I want to write an addon firewall but it fails

more options
#!/bin/bash

# Verzeichnis erstellen
mkdir FoxyAddOnFirewall
cd FoxyAddOnFirewall || exit

# package.json erstellen
cat <<EOF > package.json
{
 "title": "Foxy AddOn Firewall",
 "name": "foxy-addon-firewall",
 "description": "A Firefox addon to control internet access for other addons",
 "author": "Your Name",
 "version": "1.0.0",
 "license": "MIT"
}
EOF

# background.js erstellen
cat <<EOF > background.js
var permissionManager = Components.classes["@mozilla.org/permissionmanager;1"]
            .getService(Components.interfaces.nsIPermissionManager);

// Addon-Liste abrufen
function getAllAddons() {
  var {AddonManager} = Components.utils.import("resource://gre/modules/AddonManager.jsm", {});
  return new Promise(function(resolve, reject) {
    AddonManager.getAllAddons(function(addons) {
      resolve(addons);
    });
  });
}

// GUI aktualisieren
function updateUI() {
  getAllAddons().then(function(addons) {
    var addonList = document.getElementById("addon-list");
    addonList.innerHTML = ""; // Zurücksetzen der Liste

    addons.forEach(function(addon) {
      var listItem = document.createElement("li");
      listItem.textContent = addon.name;
      
      var blockButton = document.createElement("button");
      blockButton.textContent = "Block";
      blockButton.addEventListener("click", function() {
        blockInternetAccessForAddon(addon);
      });

      listItem.appendChild(blockButton);
      addonList.appendChild(listItem);
    });
  });
}

// Internetzugriff für ein bestimmtes Addon blockieren
function blockInternetAccessForAddon(addon) {
  var host = addon.getResourceURI("").host;
  permissionManager.remove(host, "allAccess");
  console.log("Internetzugriff für " + addon.name + " wurde blockiert.");
}

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
  updateUI(); // GUI beim Laden der Seite aktualisieren
});
EOF

# index.html erstellen
cat <<EOF > index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Foxy AddOn Firewall</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
 <h1>Foxy AddOn Firewall</h1>
 <p>Welcome to Foxy AddOn Firewall!</p>

 <h2>Installed Addons:</h2>
 <ul id="addon-list">
  <!-- Addon-Liste wird hier eingefügt -->
 </ul>

 <script src="background.js"></script>
</body>
</html>
EOF

# style.css erstellen
cat <<EOF > style.css
body {
 font-family: Arial, sans-serif;
 background-color: #f0f0f0;
 text-align: center;
}

h1 {
 color: #007bff;
}

h2 {
 margin-top: 20px;
}

ul {
 list-style-type: none;
 padding: 0;
}

li {
 margin-bottom: 10px;
}

button {
 background-color: #007bff;
 color: white;
 border: none;
 padding: 5px 10px;
 border-radius: 5px;
 cursor: pointer;
}

button:hover {
 background-color: #0056b3;
}
EOF

# manifest.json erstellen
cat <<EOF > manifest.json
{
 "manifest_version": 2,
 "name": "Foxy AddOn Firewall",
 "version": "1.0",
 "description": "A Firefox addon to control internet access for other addons",
 "icons": {
  "48": "icon.png"
 },
 "permissions": [
  "management"
 ],
 "browser_action": {
  "default_popup": "index.html",
  "default_icon": "icon.png"
 }
}
EOF

# Icon herunterladen
wget -O icon.png "https://img.icons8.com/ios-filled/50/000000/firewall.png"

# Installationsanweisungen anzeigen
echo "FoxyAddOnFirewall wurde erfolgreich initialisiert!"
echo "Um das Addon in Firefox zu installieren:"
echo "1. Öffnen Sie Firefox und geben Sie 'about:debugging' in die Adressleiste ein."
echo "2. Klicken Sie auf 'Dieses Firefox installieren' unter 'Temporäre Add-ons laden'."
echo "3. Navigieren Sie zum Verzeichnis 'FoxyAddOnFirewall' und wählen Sie die 'manifest.json' Datei aus."
echo "4. Das Addon wird nun installiert und kann verwendet werden."
<pre><nowiki>#!/bin/bash # Verzeichnis erstellen mkdir FoxyAddOnFirewall cd FoxyAddOnFirewall || exit # package.json erstellen cat <<EOF > package.json { "title": "Foxy AddOn Firewall", "name": "foxy-addon-firewall", "description": "A Firefox addon to control internet access for other addons", "author": "Your Name", "version": "1.0.0", "license": "MIT" } EOF # background.js erstellen cat <<EOF > background.js var permissionManager = Components.classes["@mozilla.org/permissionmanager;1"] .getService(Components.interfaces.nsIPermissionManager); // Addon-Liste abrufen function getAllAddons() { var {AddonManager} = Components.utils.import("resource://gre/modules/AddonManager.jsm", {}); return new Promise(function(resolve, reject) { AddonManager.getAllAddons(function(addons) { resolve(addons); }); }); } // GUI aktualisieren function updateUI() { getAllAddons().then(function(addons) { var addonList = document.getElementById("addon-list"); addonList.innerHTML = ""; // Zurücksetzen der Liste addons.forEach(function(addon) { var listItem = document.createElement("li"); listItem.textContent = addon.name; var blockButton = document.createElement("button"); blockButton.textContent = "Block"; blockButton.addEventListener("click", function() { blockInternetAccessForAddon(addon); }); listItem.appendChild(blockButton); addonList.appendChild(listItem); }); }); } // Internetzugriff für ein bestimmtes Addon blockieren function blockInternetAccessForAddon(addon) { var host = addon.getResourceURI("").host; permissionManager.remove(host, "allAccess"); console.log("Internetzugriff für " + addon.name + " wurde blockiert."); } document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { updateUI(); // GUI beim Laden der Seite aktualisieren }); EOF # index.html erstellen cat <<EOF > index.html <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Foxy AddOn Firewall</title> <link rel="stylesheet" href="style.css"> </head> <body> <h1>Foxy AddOn Firewall</h1> <p>Welcome to Foxy AddOn Firewall!</p> <h2>Installed Addons:</h2> <ul id="addon-list"> <!-- Addon-Liste wird hier eingefügt --> </ul> <script src="background.js"></script> </body> </html> EOF # style.css erstellen cat <<EOF > style.css body { font-family: Arial, sans-serif; background-color: #f0f0f0; text-align: center; } h1 { color: #007bff; } h2 { margin-top: 20px; } ul { list-style-type: none; padding: 0; } li { margin-bottom: 10px; } button { background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 5px 10px; border-radius: 5px; cursor: pointer; } button:hover { background-color: #0056b3; } EOF # manifest.json erstellen cat <<EOF > manifest.json { "manifest_version": 2, "name": "Foxy AddOn Firewall", "version": "1.0", "description": "A Firefox addon to control internet access for other addons", "icons": { "48": "icon.png" }, "permissions": [ "management" ], "browser_action": { "default_popup": "index.html", "default_icon": "icon.png" } } EOF # Icon herunterladen wget -O icon.png "https://img.icons8.com/ios-filled/50/000000/firewall.png" # Installationsanweisungen anzeigen echo "FoxyAddOnFirewall wurde erfolgreich initialisiert!" echo "Um das Addon in Firefox zu installieren:" echo "1. Öffnen Sie Firefox und geben Sie 'about:debugging' in die Adressleiste ein." echo "2. Klicken Sie auf 'Dieses Firefox installieren' unter 'Temporäre Add-ons laden'." echo "3. Navigieren Sie zum Verzeichnis 'FoxyAddOnFirewall' und wählen Sie die 'manifest.json' Datei aus." echo "4. Das Addon wird nun installiert und kann verwendet werden."</nowiki></pre>

Zmodyfikowany przez cor-el w dniu

Wszystkie odpowiedzi (1)

more options

Hi, this forum focuses on end user questions. Could you try the Add-on Development forum here:

https://discourse.mozilla.org/c/add-ons/development/108

Pomocne?

Zadaj pytanie

Aby odpowiadać na posty, musisz zalogować się na swoje konto. Zadaj pytanie, jeśli nie masz jeszcze konta.