Pobieranie, instalacja i migracja

Dowiedz się jak pobrać Firefoksa na urządzenia stacjonarne oraz jak przenieść dane z i do innych przeglądarek.

 • Wersje Firefoksa i wersje językowe
 • Przenoszenie osobistych informacji pomiędzy przeglądarkami
 • Aktualizacja Firefoksa Firefoksa można skonfigurować tak, by automatycznie sprawdzał, czy są dostępne aktualizacje dla programu, wyszukiwarek i wszystkich zainstalowanych dodatków. W tym artykule opisano, jak skonfigurować Firefoksa, by automatycznie przeprowadzał aktualizację oraz jak ręcznie sprawdzić aktualizacje – jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Instalacja Firefoksa w systemie Windows W tym artykule opisani, jak zainstalować Firefoksa w systemie Windows.
 • Instalacja Firefoksa w systemie Linux Ten artykuł opisuje, jak zainstalować Firefoksa w systemie Linux.
 • Instalacja starszej wersji Firefoksa W tym artykule opisano, jak zainstalować starszą wersję Firefoksa. Proces ten znany jest także jako „obniżenie wersji” (ang. „downgrading”).
 • Profile Firefox zapisuje informacje, takie jak strona główna, zakładki, hasła i ustawienia pasków narzędzi w specjalnym folderze profilu. Folder ten jest przechowywany na dysku w innej lokalizacji niż pliki instalacyjne przeglądarki. Dzięki temu jeśli stanie się coś złego z plikami instalacyjnymi, dane pozostaną nienaruszone. Ponadto, można w każdej chwili odinstalować Firefoksa bez utraty ustawień i nie trzeba ponownie instalować Firefoksa, by wyczyścić swoje informacje, czy rozwiązać problem.
 • Dezinstalacja Firefoksa W tym artykule opisano, jak wykonać dezinstalację Firefoksa z obsługiwanych systemów operacyjnych.
 • Odzyskiwanie ważnych danych ze starego profilu W profilu Firefoksa są przechowywane wszystkie ważne dane, takie jak zakładki, historia, ciasteczka i hasła. W tym artykule opisano, jak skopiować pliki z ważnymi danymi do nowego profilu, zrobić listę ważnych plików znajdujących się w profilu, a także opisano, jakie informacje są przechowywane w tych plikach.
 • Zarządzanie profilami Firefox przechowuje informacje osobiste, takie jak: zakładki, hasła oraz ustawienia użytkownika w zestawie plików zwanych profilem, które są przechowywane w innym miejscu niż pliki Firefoksa. Możesz posiadać wiele profili, z których każdy będzie zawierał inne ustawienia oraz informacje. Menedżer profili umożliwia tworzenie, usunięcie, zmianę nazwy oraz przełączanie się między profilami.
 • Tworzenie kopii zapasowej swoich danych Firefoks przechowuje dane i ustawienia użytkownika w folderze profilu. W artykule opisano sposoby tworzenia kopii zapasowej istotnych danych.
 • Firefox – informacje o wydaniu Krótki opis nowych funkcji i rozwiązanych znanych problemów w najnowszej wersji Firefoksa.
 • Instalacja Firefoksa na komputerze Mac W tym artykule opisano, jak zainstalować Firefoksa na komputerach Mac.
 • Odszukanie numeru używanej wersji Firefoksa W artykule tym opisano, gdzie można znaleźć numer aktualnie używanej wersji Firefoksa.
 • Firefox nie otwiera się po instalacji na Macu - jak to naprawić? W tym artykule wyjaśniono, co zrobić po zobaczeniu błędu „Nie można otworzyć "Firefox.app", ponieważ nie można potwierdzić tożsamości autora”.

W języku angielskim