Zarządzanie profilami

Informacje o wersji
 • Identyfikator wersji: 31948
 • Utworzono:
 • Autor: GmbH
 • Komentarz: Aktualizacja
 • Zrecenzowano: Tak
 • Zrecenzowano:
 • Autor recenzji: GmbH
 • Zatwierdzone? Tak
 • Aktualna: Nie
 • Gotowy do tłumaczenia: Nie
Źródło wersji
Podgląd zawartości

Firefox przechowuje informacje osobiste, takie jak: zakładki, hasła oraz ustawienia użytkownika w zestawie plików zwanych profilem, które są przechowywane w innym miejscu niż pliki Firefoksa. Możesz posiadać wiele profili, z których każdy będzie zawierał inne ustawienia oraz informacje. Menedżer profili umożliwia tworzenie, usunięcie, zmianę nazwy oraz przełączanie się między profilami.

Zwykle nie ma potrzeby tworzenia nowego profilu, chyba, że próbujesz próbujesz naprawić jakiś problem związany z Firefoksem.
Informacja: Funkcja odświeżenia programu Firefox umożliwia rozwiązanie wielu problemów z przeglądarką poprzez przywrócenie domyślnych ustawień programu Firefox, przy jednoczesnym zachowaniu twoich najważniejszych danych. Rozważ jej użycie, zanim zaczniesz szukać innych rozwiązań.

Uruchomienie menedżera profili

Ważne: Zanim uruchomisz menedżera profili, Firefox musi być całkowicie zamknięty.
 1. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 2. Naciśnij klawisze Windows Key + R (w systemie Windows XP naciśnij przycisk Start i kliknij Uruchom…)
 3. W oknie dialogowym Uruchom wpisz polecenie:
  firefox.exe -p
 4. Naciśnij przycisk OK.
Informacja: Jeśli okno menedżera profili się nie wyświetla, należy podać pełną ścieżkę do programu Firefox zawartą w cudzysłowiu np.:
 • W systemie Windows 32-bit: "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -p
 • W systemie Windows 64-bit: "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -p
 1. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 2. Przejdź do /Applications/Utilities. Otwórz Terminal.
 3. W Terminalu wpisz:
  /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -p
 4. Naciśnij klawisz Return.

Jeśli Firefox był dołączony do dystrybucji Linuksa lub został zainstalowany przy pomocy menedżera pakietów z dystrybucji Linuksa:

 1. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 2. W Terminalu uruchom:
  firefox -p

6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1260152566-432-1.png 6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1238101167-976-1.jpg

Jeśli okno menedżera profili się nie wyświetla, być może, że Firefox jest uruchomiony w tle, mimo że jest niewidoczny. Zamknij wszystkie wystąpienia Firefoksa lub uruchom ponownie komputer i ponów próbę.

Tworzenie nowego profilu

 1. Aby uruchomić kreator nowego profilu, w menedżerze profili naciśnij przycisk Utwórz nowy profil….
 2. Naciśnij przycisk Dalej i podaj nazwę profilu. Staraj się używać opisowych nazw dla profili, na przykład swojego imienia. Nazwa ta nie będzie widoczna w Internecie.

  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1260153527-579-1.png


  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1238101167-976-2.jpg
 3. Możesz również wybrać, gdzie profil będzie przechowywany, co może okazać się przydatne jeśli planujesz w przyszłości eksportować swoje dane i ustawienia do innego komputera. By wybrać miejsce przechowywania w swoim systemie, naciśnij przycisk Wybierz folder….
  Uwaga: Jeśli wybierasz własne miejsce na przechowywanie profilu, zapisz go w nowym lub pustym folderze. Jeśli wybierzesz katalog, który nie jest pusty i zdecydujesz, że chcesz usunąć profil oraz przy usuwaniu profilu zaznaczysz pole "Usuń pliki", to cała zawartość folderu zostanie usunięta.
 4. Aby zakończyć tworzenie nowego profilu, naciśnij przycisk ZakończZakończ.

Usuwanie profilu

 1. W menedżerze profili wybierz profil, który chcesz usunąć i naciśnij przycisk Usuń profil….
 2. Potwierdź usunięcie profilu:

  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1260152566-432-4.png


  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1238101167-976-3.jpg
  • Użycie przycisku Nie usuwaj plików spowoduje usunięcie profilu z menedżera profili, ale na komputerze w folderze przechowującym profile pozostaną pliki z danymi, więc Twoje informacje nie zostaną stracone.
  • Po utworzeniu nowego profilu, można skopiować wszystkie pliki z folderu starego profilu do nowego. Wszystkie informacje zostaną odtworzone w nowym profilu.
  • Użycie przycisku Usuń pliki spowoduje usunięcie profilu razem z jego plikami, włącznie z zakładkami, ustawieniami, hasłami itp.
   Uwaga: Jeśli wybierzesz opcję „Usuń pliki”, folder profilu zostanie usunięty razem z plikami. Tej operacji nie można odwrócić.
  • Użycie przycisku Anuluj spowoduje przerwanie usuwania profilu.

Zmiana nazwy profilu

 1. W menedżerze profili wybierz profil, którego nazwę chcesz zmienić, a potem naciśnij przycisk Zmień nazwę profilu….
 2. Podaj nową nazwę profilu i naciśnij przycisk OK.
  • Informacja: Nazwa folderu zawierającego pliki profilu nie zostanie zmieniona.

Opcje

Pracuj w trybie offline

Wybranie tej opcji spowoduje wczytanie wybranego profilu oraz uruchomienie Firefoksa bez łączenia się z Internetem. Możesz wówczas przeglądać wcześniej odwiedzone strony oraz eksperymentować ze swoim profilem.

Nie wyświetlaj tego okna przy uruchamianiu

Jeśli masz wiele profili, Firefox przy każdym uruchomieniu będzie prosił o wybranie jednego z nich. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, by Firefox wczytał wybrany profil bez pytania podczas uruchamiania.

 • Po wybraniu tej opcji dostęp do innych profili będzie możliwy tylko poprzez menedżera profili.

Przenoszenie profilu

Aby skopiować zakładki oraz ustawienia Firefoksa do innej instalacji przeglądarki np. przy przenoszeniu z jednego komputera na drugi, musisz utworzyć kopię zapasową swojego profilu, a następnie przywrócić ją w nowym miejscu.

Odzyskiwanie informacji ze starego profilu

Jeśli w starym profilu Firefoksa masz ważne informacje, takie jak zakładki, hasła lub ustawienia użytkownika, możesz przenieść je do nowego profilu, kopiując odpowiednie pliki.