Zarządzanie profilami

Informacje o wersji
 • Identyfikator wersji: 10216
 • Utworzono:
 • Autor: Teo
 • Komentarz: Przetłumaczono
 • Zrecenzowano: Tak
 • Zrecenzowano:
 • Autor recenzji: teo951
 • Zatwierdzone? Tak
 • Aktualna: Nie
 • Gotowy do tłumaczenia: Nie
Źródło wersji
Podgląd zawartości

Firefox przechowuje informacje osobiste, takie jak: zakładki, hasła oraz ustawienia użytkownika w zestawie plików zwanych profilem, które są przechowywane w innym miejscu niż pliki Firefoksa. Możesz posiadać wiele profili, z których każdy będzie zawierał inne ustawienia oraz informacje. Menedżer profili umożliwia tworzenie, usunięcie, zmianę nazwy oraz przełączanie się między profilami.

Korzystanie z wielu profili oraz zarządzanie nimi należą do funkcji zaawansowanych przeznaczonych głównie dla programistów tworzących dodatki. Jeśli nie jesteś zaawansowanym użytkownikiem ani nie próbujesz naprawić jakiegoś problemu związanego z Firefoksem, unikaj używania wielu profili.


Uruchomienie menedżera profili

Ważne: Zanim uruchomisz menedżera profili, Firefox musi być całkowicie zamknięty.
 • Windows 7 i Vista
 1. Zakończ działanie Firefoksa. Aby to zrobić, na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i następnie Zakończ.
 2. Otwórz menu Start Windowsa. W polu Rozpocznij wyszukiwanie znajdującym się w lewym dolnym rogu wpisz
  firefox.exe -ProfileManager
 3. Naciśnij klawisz Enter.
 • Windows 2000 i XP
 1. Zakończ działanie Firefoksa. Aby to zrobić, na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i następnie Zakończ.
 2. Otwórz menu Start Windowsa i kliknij Uruchom….
 3. W oknie dialogowym Uruchom wpisz polecenie:firefox.exe -ProfileManager
 4. Naciśnij przycisk OK.
Informacja: Jeśli okno menedżera profili się nie wyświetla, należy podać pełną ścieżkę do programu Firefox zawartą w cudzysłowiu np.: "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -ProfileManager
 1. Zakończ działanie Firefoksa. Aby to zrobić, na pasku menu kliknij Firefox i następnie Zakończ program Firefox.
 2. Przejdź do /Applications/Utilities. Otwórz Terminal.
 3. W Terminalu wpisz:

/Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -ProfileManager

 1. Naciśnij klawisz Return.

Jeśli Firefox był dołączony do dystrybucji Linuksa lub został zainstalowany przy pomocy menedżera pakietów z dystrybucji Linuksa:

 1. Zakończ działanie Firefoksa. Aby to zrobić, na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i następnie Zakończ.
 2. W Terminalu uruchom:
  firefox -ProfileManager

6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1260152566-432-1.png 6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1238101167-976-1.jpg

Jeśli okno menedżera profili się nie wyświetla, być może, że Firefox jest uruchomiony w tle, mimo że jest niewidoczny. Zamknij wszystkie wystąpienia Firefoksa lub uruchom ponownie komputer i ponów próbę.

Tworzenie nowego profilu

 1. Aby uruchomić kreator nowego profilu, w menedżerze profili naciśnij przycisk Utwórz nowy profil….

Naciśnij przycisk Dalej i podaj nazwę profilu. Staraj się używać opisowych nazw dla profili, na przykład swojego imienia. Nazwa ta nie będzie widoczna w Internecie.

6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1260153527-579-1.png


6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1238101167-976-2.jpg

 1. Możesz również wybrać, gdzie profil będzie przechowywany, co może okazać się przydatne jeśli planujesz w przyszłości eksportować swoje dane i ustawienia do innego komputera. By wybrać miejsce przechowywania w swoim systemie, naciśnij przycisk Wybierz folder….
  • Informacja: Jeśli wybierasz własne miejsce na przechowywanie profilu, zapisz go w nowym lub pustym folderze, ponieważ podczas usuwania profilu cała zawartość folderu zostanie usunięta.
 1. Aby zakończyć tworzenie nowego profilu, naciśnij przycisk ZakończZakończ.


Usuwanie profilu

 1. W menedżerze profili wybierz profil, który chcesz usunąć i naciśnij przycisk Usuń profil….
 2. Potwierdź usunięcie profilu:

  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1260152566-432-4.png


  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1238101167-976-3.jpg
  • Użycie przycisku Nie usuwaj plików spowoduje usunięcie profilu z menedżera profili, ale na komputerze w folderze przechowującym profile pozostaną pliki z danymi, więc Twoje informacje nie zostaną stracone.
   • Po utworzeniu nowego profilu, można skopiować wszystkie pliki z folderu starego profilu do nowego. Wszystkie informacje zostaną odtworzone w nowym profilu.
  • Użycie przycisku Usuń pliki spowoduje usunięcie profilu razem z jego plikami, włącznie z zakładkami, ustawieniami, hasłami itp.
   Uwaga: Jeśli wybierzesz opcję „Usuń pliki”, folder profilu zostanie usunięty razem z plikami. Tej operacji nie można odwrócić.
  • Użycie przycisku Anuluj spowoduje przerwanie usuwania profilu.


Zmiana nazwy profilu

 1. W menedżerze profili wybierz profil, którego nazwę chcesz zmienić, a potem naciśnij przycisk Zmień nazwę profilu….
 2. Podaj nową nazwę profilu i naciśnij przycisk OK.
  • Informacja: Nazwa folderu zawierającego pliki profilu nie zostanie zmieniona – zostanie zmieniona tylko nazwa wyświetlana w menedżerze profili.


Opcje

Pracuj w trybie offline

Wybranie tej opcji spowoduje wczytanie wybranego profilu oraz uruchomienie Firefoksa bez łączenia się z Internetem. Możesz wówczas przeglądać wcześniej odwiedzone strony oraz eksperymentować ze swoim profilem.

Nie wyświetlaj tego okna przy uruchamianiu

Jeśli masz wiele profili, Firefox przy każdym uruchomieniu będzie prosił o wybranie jednego z nich. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, by Firefox wczytał wybrany profil bez pytania podczas uruchamiania.

 • Po wybraniu tej opcji dostęp do innych profili będzie możliwy tylko poprzez menedżera profili.


Przenoszenie profilu

Aby skopiować zakładki oraz ustawienia Firefoksa do innej instalacji przeglądarki np. przy przenoszeniu z jednego komputera na drugi, musisz utworzyć kopię zapasową swojego profilu, a następnie przywrócić ją w nowym miejscu.


Odzyskiwanie informacji ze starego profilu

Jeśli w starym profilu Firefoksa masz ważne informacje, takie jak zakładki, hasła lub ustawienia użytkownika, możesz przenieść je do nowego profilu, kopiując odpowiednie pliki.