Wyszukiwanie w pasku adresu

Jeżeli w pasku adresu wpiszesz tekst, który nie jest prawidłowym adresem internetowym, Firefox spróbuje skierować cię zgodnie z twoimi zamiarami.


Wyszukiwanie wg internetowych słów kluczowych

Najpierw Firefox przekaże twoje żądanie do wyszukiwarki. Domyślnie jest to usługa wyszukiwania wg nazwy wyszukiwarki Google. Na przykład, gdy wpiszesz w pasku adresu mozilla europe, jako że nie jest to prawidłowy adres URL, Firefox przekaże twoje żądanie do wyszukiwarki Google. Serwis ten znajdzie najlepiej pasujący do twojego zapytania adres URL i przekieruje cię do http://www.mozilla-europe.org/. Jeśli nie zostanie znaleziony w pełni pasujący adres URL, zostaną wyświetlone wszystkie wyniki wyszukiwania.

Włączanie i wyłączanie

Możesz wyłączyć lub włączyć wyszukiwanie wg internetowych słów kluczowych, edytując parametry konfiguracyjne Firefoksa.

Uwaga: Zmiana tego ustawienia nie ma wpływu na wyszukiwanie wg inteligentnych słów kluczowych.
 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. Odszukaj parametr keyword.enabled.
 3. Kliknij dwukrotnie parametr keyword.enabled, by zmienić jego stan z true na false i odwrotnie.
  • false – wyłącza wyszukiwanie wg internetowych słów kluczowych.
  • true – włącza wyszukiwanie wg internetowych słów kluczowych.


Zmiana wyszukiwarki

Jeśli chcesz zmienić wyszukiwarkę obsługującą wyszukiwanie wg internetowych słów kluczowych, możesz to zrobić, zmieniając na stronie about:config ustawienia parametru keyword.URL:

 • Aby wyszukiwanie wg internetowych słów kluczowych odbywało się za pomocą Yahoo!, parametr keyword.URL powinien mieć wartość http://search.yahoo.com/search?p= . Wówczas tekst wpisany w pasku adresu zostanie przypisany do tego adresu.
 • Aby przywrócić domyślną wyszukiwarkę internetowych słów kluczowych, kliknij prawym przyciskiem myszywciśnij klawisz Ctrl, kliknij parametr keyword.URL i wybierz Resetuj.


Odgadywanie domeny

Jeśli w pasku adresu podasz niekompletny adres URL, Firefox spróbuje naprawić go, dodając prefiks, sufiks lub oba na raz. Na przykład, jeśli w pasku adresu wpiszesz www.mozilla, Firefox doda na końcu .com, by dopełnić adres URL. Jeśli wpiszesz mozilla.org, Firefox doda na początku adresu www. „Odgadywanie” jest podrzędną funkcją w stosunku do opisanego powyżej wyszukiwania wg słów kluczowych i nie działa, jeśli wyszukiwanie to jest wyłączone.

Włączanie i wyłączanie

Możesz wyłączyć lub wyłączyć odgadywanie domen, edytując parametry konfiguracyjne Firefoksa.

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. W polu filtru znajdującym się na górze strony parametrów konfiguracyjnych Firefoksa wprowadź fixup.
 3. Kliknij dwukrotnie parametr browser.fixup.alternate.enabled, by zmienić jego stan z true na false i odwrotnie.
  • false – wyłącza odgadywanie domen.
  • true – włącza odgadywanie domen.

Zmiana prefiksu lub sufiksu

Możesz określić, jaki prefiks (np. www) lub sufiks (np. .net) ma być wykorzystywany w funkcji odgadywania domen.
Na stronie about:config kliknij dwukrotnie parametr browser.fixup.alternate.prefix lub browser.fixup.alternate.suffix. Podaj, jaki prefiks lub sufiks Firefox ma dodawać do niekompletnych adresów URL.
Opracowano na podstawie Location Bar search (mozillaZine KB), Domain Guessing (Mozilla.org End user documentation) oraz Internet Keywords (Mozilla.org End user documentation)

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: teo951, TyDraniu. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.