Wysyłanie, czytanie i usuwanie wiadomości SMS

Aplikacja Wiadomości umożliwia wymianę między osobami krótkich wiadomości tekstowych – SMS-ów, a od wersji Firefox OS 1.1 także obrazków, filmów i innych załączników multimedialnych – MMS-ów. W tym artykule opisano jak się tymi funkcjami posługiwać.

Wysyłanie wiadomości

 1. Otwórz aplikację Wiadomości, stukając przycisk sms app .
 2. Stuknij przycisk tworzenia nowej wiadomości Editmessages .
 3. W polu Do: wprowadź numer telefonu osoby, do której chcesz wysłać wiadomość lub stuknij przycisk kontaktów contact button , by dodać osobę z listy kontaktów.
 4. Wprowadź wiadomość w polu tekstowym i stuknij przycisk Wyślij.
Aby ułatwić sobie wprowadzanie treści wiadomości, włącz funkcję sugerowania słów.

Po wysłaniu wiadomości zostanie otworzony ekran, na którym są wyświetlone wszystkie wiadomości wymienione z danym odbiorcą. Obok wiadomości można zobaczyć wirujący krąg Sending Icon informujący, że dana wiadomość jest jeszcze w trakcie wysyłania.

Wysyłanie wiadomości do grupy osób

Aby wysłać tę samą wiadomość do kilku osób:

 • Po wprowadzeniu pierwszego numeru lub kontaktu, stuknij na klawiaturze klawisz Enter key i dodaj kolejny numer odbiorcy lub stuknij przycisk contact button , by dodać odbiorcę z listy kontaktów.
multiplerecipients

Ta funkcja jest dostępna w systemie Firefox OS w wersji 1.1 i nowszych. Nie wiesz, jaką wersję systemu masz zainstalowaną? Tutaj dowiesz się, jak to sprawdzić.

Wysyłanie, przeglądanie i zapisywanie załączników multimedialnych

W trakcie tworzenia wiadomości można załączyć zdjęcie, film lub plik muzyczny. Robi się to następująco:

 1. Stuknij przycisk spinacza MMS attach znajdujący się po lewej stronie pola wprowadzania treści wiadomości.
 2. Wybierz źródło, z którego chcesz załączyć plik, stukając jedno z następujących źródeł: Filmy, Tło ekranu, Muzyka, Galeria lub Aparat, jeśli chcesz dodać nowy film lub zdjęcie.
 3. Stuknij element, który chcesz dodać, a następnie stuknij ikonę checkboxgrey .
sourceMMS

Ta funkcja jest dostępna w systemie Firefox OS w wersji 1.1 i nowszych. Nie wiesz, jaką wersję systemu masz zainstalowaną? Tutaj dowiesz się, jak to sprawdzić.

Przeglądanie wiadomości i odpowiadanie

Po odebraniu wiadomości urządzenie zasygnalizuje ten fakt dźwiękiem i na górze ekranu zostanie wyświetlone powiadomienie.

smsnotif
 • Aby zobaczyć wszystkie powiadomienia przeciągnij palcem od góry ekranu w dół.
 • Aby zobaczyć wiadomość, stuknij powiadomienie – wiadomość zostanie otworzona w aplikacji Wiadomości.
fullsmsnotif

Jeśli chcesz, wprowadź odpowiedź na wiadomość i stuknij przycisk Wyślij.

Zawsze możesz otworzyć aplikację Wiadomości bezpośrednio. Wówczas zostanie otworzona lista wszystkich twoich konwersacji.

 1. Stuknij konwersację, by ją zobaczyć.
 2. Wprowadź odpowiedź na wiadomość i stuknij przycisk Wyślij.

Usuwanie wiadomości

 1. Stuknij przycisk Delete Message , by otworzyć ekran edycji wiadomości.
 2. Stuknij okrąg znajdujący się po lewej stronie wiadomości, którą chcesz usunąć – możesz w ten sposób zaznaczyć wiele wiadomości do usunięcia.
 3. Stuknij przycisk Usuń znajdujący się w górnym prawym rogu.
deletesms
 1. Potwierdź usunięcie, stukając przycisk OK – zaznaczone wiadomości zostaną usunięte.
Zapisane zdjęcia, filmy i pliki muzyczne znajdujące się w wiadomościach niezostaną usunięte.

 

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, teo951, fxa90id. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.