Wtyczka Flash nie działa prawidłowo lub się nie aktualizuje

Ten artykuł nie jest już aktualizowany, więc jego treść może być nieaktualna.

Jeżeli w trakcie korzystania ze wtyczki Flash dla Firefoksa napotykasz niżej wymienione problemy, przyczyną może być konflikt ze starszymi wersjami wtyczki Adobe Flash lub rozszerzenie Adobe DLM:

 • Treści stworzone w technologii Flash nie działają, zachowują się dziwnie lub wywołują błędy.
 • Nawet po zainstalowaniu najnowszej wersji wtyczki wyświetlane jest powiadomienie o konieczności jej aktualizacji, np. podczas sprawdzania wtyczek na stronie diagnostycznej Mozilli.

W artykule tym wyjaśniono, w jaki sposób rozwiązać problemy spowodowane starszymi wersjami wtyczki Flash. Ogólne informacje na temat Flasha zawiera artykuł Zarządzanie wtyczką Flash.


Sprawdzenie występowania wielu wersji Flasha

Aby sprawdzić, czy masz zainstalowaną więcej niż jedną wersję Flasha:

 1. Na górze okna FirefoksaNa pasku menu kliknij Narzędzia i wybierz Dodatki. Zostanie wyświetlone okno dodatków.
 2. Wybierz panel Wtyczki.
 3. Szukaj elementów o nazwie Shockwave Flash.

Odinstalowanie rozszerzenia Adobe DLM

Jeśli nie masz zainstalowanych wielu wersji Flasha, to być może masz zainstalowane rozszerzenie Adobe DLM, które uniemożliwia aktualizację Flasha:

 1. Na górze okna FirefoksaNa pasku menu kliknij Narzędzia i wybierz Dodatki. Zostanie wyświetlone okno dodatków.
 2. Wybierz panel Rozszerzenia.
 3. Poszukaj element o nazwie Adobe DLM.
 4. Jeśli znajdziesz Adobe DLM, kliknij, by go zaznaczyć i naciśnij przycisk Odinstaluj. Gdy pojawi się monit, potwierdź chęć dezinstalacji dodatku.
 5. Naciśnij przycisk Uruchom ponownie program Firefox znajdujący się na górze okna.

Po odinstalowaniu rozszerzenia Adobe DLM postępuj zgodnie z instrukcją ręcznej instalacji wtyczki Flash.

Usunięcie pliku wtyczki z folderu wtyczek Firefoksa

Jeśli na liście wtyczek było wiele wersji Flasha, sprawdź czy jakaś nie znajduje się w folderze wtyczek Firefoksa:

 1. Kliknij przycisk menu New Fx Menu, a następnie Zakończ Close 29.

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu, a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu, a następnie Zakończ.

 2. Przejdź do katalogu wtyczek, np. C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins.
 3. Jeśli znajduje się tam plik npswf32.dll, usuń go.

Po usunięciu pliku npswf32.dll, uruchom Firefoksa i sprawdź, czy w panelu Wtyczki nie ma nadal wielu wersji wtyczki, oraz czy w katalogu wtyczek jest plik npswf32.dll. Jeśli na liście wtyczek nadal znajduje się kilka wersji Flasha lub w katalogu wtyczek nie ma pliku npswf32.dll, wykonaj dalsze instrukcje tego artykułu.

Odinstalowanie i ponowne zainstalowanie Flasha

Informacja: Uruchomienie dezinstalatora Adobe spowoduje usunięcie Flasha ze wszystkich przeglądarek, włącznie z Internet Explorerem. Propozycja ponownej instalacji Flasha pojawi się, gdy odwiedzisz stronę zawierającą media stworzone w technologii Flash, jak np. strona testowa Adobe.

Jeśli na liście wtyczek nadal występuje więcej niż jeden element Shockwave Flash:

 1. Wykonaj czynności określone w instrukcji firmy Adobe: Uninstall Flash Player.
 2. Po odinstalowaniu Flasha dezinstalatorem firmy Adobe postępuj zgodnie z instrukcją ręcznej instalacji wtyczki Flash.

Kiedy skończysz, sprawdź ponownie czy nadal masz zainstalowane wiele wersji Flasha.

Ręczne usunięcie duplikatów wtyczki

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności nadal masz zainstalowane wiele wersji Flasha Jeśli na liście wtyczek widzisz więcej niż jedno wystąpienie Shockwave Flash, usuń starsze wersje plików ręcznie.

Zmiana ustawień

Najpierw należy ustawić Firefoksa tak, by wyświetlał miejsce zainstalowania wtyczki:

 1. Wpisz about:config w pasku adresu i wciśnij klawisz EnterReturn.
  Może wyświetlić się strona z ostrzeżeniem. Naciśnij przycisk Akceptuję ryzykoAkceptuję ryzyko, kontynuuj aby wejść na stronę about:config.
 2. W polu Filtr wprowadź plugin.expose_full_path.
 3. Na liście dwukrotnie kliknij ustawienie plugin.expose_full_path, by zmienić jego wartość na true.

Ustalenie położenia starych wtyczek

Otwórz w Firefoksie stronę zawierającą informacje o zainstalowanych wtyczkach i ustal, gdzie są zainstalowane starsze wersje Flasha:

 1. W pasku adresu wpisz about:plugins. Zostanie otworzona strona z wykazem zainstalowanych wtyczek.
 2. Poszukaj element Shockwave Flash. Dla wszystkich wersji poza najnowszą, zapamiętaj/zapisz położenie podane obok słowa Plik np. C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins/usr/lib/mozilla/plugins/Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox/plugins).

  df580768f1d2b5f3ac338a62c6ac458b-1261019540-974-1_pl.png

Usunięcie starych wersji wtyczki

Po ustaleniu położenia wszystkich wersji do usunięcia:

 1. Kliknij przycisk menu New Fx Menu, a następnie Zakończ Close 29.

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu, a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu, a następnie Zakończ.

 2. Usuń lub zmień nazwę każdego pliku odpowiadającego starej wersji wtyczki Flash.

Weryfikacja usunięcia nieaktualnych wersji

Na koniec upewnij się, że dodatkowe wersje Flasha zostały usunięte i przywróć zmienione ustawienia:

 1. W pasku adresu wpisz about:plugins. Zostanie otworzona strona z wykazem zainstalowanych wtyczek.
 2. Sprawdź, czy wszystkie wersje Flasha poza najnowszą zostały usunięte. Jeśli nie, zapisz położenie zbędnych wersji podane po słowie Plik. Zamknij Firefoksa i usuń lub przenieś te pliki.
 3. Wpisz about:config w pasku adresu i wciśnij klawisz EnterReturn.
  Może wyświetlić się strona z ostrzeżeniem. Naciśnij przycisk Akceptuję ryzykoAkceptuję ryzyko, kontynuuj aby wejść na stronę about:config.
 4. W polu Filtr wprowadź plugin.expose_full_path.
 5. Na liście dwukrotnie kliknij ustawienie plugin.expose_full_path, by zmienić jego wartość na false.

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji