Wiadomości błyskawiczne i czat

Informacje o wersji
 • Identyfikator wersji: 72262
 • Utworzono:
 • Autor: Teo
 • Komentarz: Zaktualizowano
 • Zrecenzowano: Tak
 • Zrecenzowano:
 • Autor recenzji: teo951
 • Zatwierdzone? Tak
 • Aktualna: Nie
 • Gotowy do tłumaczenia: Nie
Źródło wersji
Podgląd zawartości

Thunderbird począwszy od wersji 15, obsługuje wiadomości błyskawiczne i czat, używając IRC-a, Facebooka, XMPP, Twittera i Google Talk.

Konfiguracja czatu

Aby używać czatu, należy najpierw utworzyć u dostawcy takiej usługi nowe konto lub skonfigurować istniejące. Thunderbird obecnie obsługuje IRC, Facebook, XMPP, Twitter i Google Talk.

W tym przykładzie posłużono się w celach demonstracyjnych usługą IRC, ale proces konfiguracyjny jest podobny dla Facebooka, Twittera, Google Talk i XMPP.

Kreator tworzenia nowego konta

Na górze okna Thunderbirda kliknij menuNa pasku menu kliknij menu Plik, wybierz Utwórz i następnie Konfigurację konta czatu….

chat-wizard

Podaj nazwę użytkownika

Dla usługi IRC, należy podać nazwę serwera IRC, np. irc.mozilla.org dla serwera IRC Mozilli.

Dla XMPP trzeba będzie podać nazwę serwera XMPP.

Dla Facebooka, nawę użytkownika, którą można znaleźć tutaj.

chat-wizard-username

Podaj hasło

Podaj hasło dla danej usługi.

chat-wizard-password

Hasło jest opcjonalne dla konta IRC i jest wymagane tylko wtedy, gdy twój nick jest zastrzeżony w sieci IRC.

Opcje zaawansowane

Jest to opcjonalne, więc można przejść dalej, naciskając przycisk DalejKontynuuj.

chat-wizard-advanced

Kończenie działania kreatora

Na koniec zostanie wyświetlone okno zawierające podsumowanie wprowadzanych danych.
Naciśnij przycisk Zakończ, by zakończyć działanie kreatora i rozpocząć używanie czatu.

chat-wizard-summary

Używanie czatu

Połączenie z kontem czatu

Upewnij się, że jesteś online. Można to sprawdzić następująco:

 • Na górze okna Thunderbirda kliknij menuNa pasku menu kliknij menu Narzędzia, wybierz Status czatu i następnie Wyświetl konta….
 • W oknie statusu komunikacji błyskawicznej naciśnij przycisk Połącz, znajdujący się pod nazwą konta, z którym chcesz się połączyć.

chat-accounts

Przyłączenie się do konwersacji

Naciśnij przycisk Czat znajdujący się na pasku narzędzi Thunderbirda, by przyłączyć się do konwersacji.

chat-button

Przeszukiwanie czatów

Tak, jak inne typy kont w Thunderbirdzie, czat jest zintegrowany z funkcją wyszukiwania i treści zapisane w trakcie konwersacji można przeszukiwać.

Poniżej jest przykład wyszukania z czatu jako rezultat globalnego wyszukiwania:

chat-search