Usługi dostępności

Poniższe informacje dotyczą funkcjonalności dostępnych od wersji 57. Zaktualizuj przeglądarkę Firefox, aby uzyskać najnowsze funkcje i aktualizacje zabezpieczeń.

Czym jest wskaźnik usługi dostępności?

Ikona accessibility 57 wyświetlana na pasku kart przeglądarki Firefox, która informuje użytkowników o tym, że usługa dostępności jest włączona i używana.

Czym są usługi dostępności?

Usługi dostępności to technologia wbudowana w przeglądarkę Firefox, która zapewnia aplikacjom innych firm działających na tym samym urządzeniu możliwość sprawdzania, monitorowania, wizualizowania i modyfikowania zawartości strony internetowej wyświetlanej w programie Firefox.

Technologie wspomagające

Aplikacje zapewniające dostęp do treści internetowych wyświetlanych w programie Firefox użytkownikom z upośledzeniem fizycznym często umożliwiają korzystanie z usług dostępności. Jest to zamierzone użycie usług dostępności w przeglądarce Firefox.

Wtyczki antywirusowe i antymalware'owe przeglądarki

Często opisywane jako "zabezpieczenia przeglądarki", reklamowane jako ulepszenia zabezpieczeń, te funkcje rzadko dodają cenne zabezpieczenia do programu Firefox i innych przeglądarek. Większość z nich jest źle zaprojektowana, źle przetestowana i może nieumyślnie wyłączyć skuteczniejsze zabezpieczenia wbudowane w program Firefox. Funkcje te często powodują problemy podczas aktualizacji, powodując nieprzyjemne awarie uruchamiania i inne anomalie.

Mozilla nie wspiera ani nie sankcjonuje tego użycia usługi dostępności i aktywnie współpracuje z producentami antywirusów w celu migracji ich rozszerzeń usług dostępności do innych mechanizmów rozszerzeń programu Firefox zaprojektowanych do tego celu.

Mozilla zaleca wyłączenie tych funkcji antywirusowych.

Monitorowanie i dostęp dla przedsiębiorstw lub uczelni

Korporacyjne technologie asystujące, ochrona praw autorskich, monitorowanie pracowników i studentów oraz zdalny dostęp za pomocą technologii zdalnego pulpitu często działają jako usługi dostępności.

Niszowe aplikacje Shareware lub Freeware

Usługa dostępności programu Firefox jest czasami używana przez niszowe aplikacje, które współdziałają z twoją przeglądarką, aby wykonywać unikalne zadania lub obowiązki. Przykłady obejmują: automatyczne wypełnianie formularzy strony internetowej, śledzenie wykorzystania czasu i menedżerów mediów.

Mozilla nie wspiera ani nie sankcjonuje tego korzystania z usługi dostępności i sugeruje tym dostawcom aplikacji migrowanie ich oprogramowania do bardziej odpowiednich mechanizmów rozszerzeń przeglądarki.

Mozilla zaleca wyłączenie lub odinstalowanie tych aplikacji, jeśli działają jako usługa dostępności.

Malware i Adware

Usługa dostępności programu Firefox może zostać wykorzystana przez złośliwe oprogramowanie, jeśli jest obecne, w celu monitorowania zachowania użytkowników lub uzyskiwania dostępu do informacji o użytkownikach w internecie.

Jeśli podejrzewasz, że twoje urządzenie jest zainfekowane złośliwym oprogramowaniem, rozważ zakup i uruchomienie odpowiedniego oprogramowania przeciwdziałającego złośliwemu oprogramowaniu w celu rozwiązania problemu.

Jaki wpływ na działanie programu Firefox mają włączone usługi dostępności?

 • Usługi dostępności mają negatywny wpływ na wydajność programu Firefox.
 • Aplikacje stron trzecich mogą śledzić twoje działania w sieci.

Co oznacza widoczny wskaźnik usług dostępności?

Aplikacja strony trzeciej ma dostęp do twojej przeglądarki za pośrednictwem usług dostępności. Zalecamy sprawdzenie programu korzystającego z przeglądarki w celu określenia, czy jego działanie jest konieczne lub autoryzowane. Jeśli nie, rozważ odinstalowanie lub wyłączenie aplikacji działającej jako usługa dostępności. Jeśli nie jest to możliwe, rozważ wyłączenie usług dostępności w programie Firefox.

 1. Wpisz about:support w pasku adresu i naciśnij Enter. Otworzy się strona Informacje dla pomocy technicznej .
 2. Znajdź sekcję Ułatwienia dostępu i sprawdź wartość pozycji Aktywator. Możliwe wpisy w tej sekcji to:
 • Brak wartości - brak dostępnych danych klienta
 • Ścieżka aplikacji wykorzystującej usługę dostępności, na przykład "C:\Windows\System32\Magnify.exe"
 • Wartość tekstowa, na przykład 'NVDA'. Oznacza, że program Firefox wykrył znanego klienta dostępności lub czytnik ekranowy. Poniższa lista zawiera wartości opisujące znane czytniki ekranowe.
WartośćOpis
'NVDA'czytnik ekranowy NVDA
'JAWS'kompatybilna wersja czytnika ekranowego JAWS
'OLDJAWS'niekompatybilna wersja czytnika ekranowego JAWS

Czy lepiej jest wyłączyć usługi dostępności?

Technologie wspomagające

Nie należy wyłączać usługi dostępności, jeśli ty lub ktoś, kto korzysta z tego urządzenia, uzyskuje dostęp do internetu za pośrednictwem przeglądarki Firefox przy użyciu dowolnego oprogramowania wspomagającego osoby z upośledzeniem fizycznym.

Wtyczki antywirusowe i antymalware'owe przeglądarki

Jeśli stwierdzisz, że rozszerzenie oprogramowania antywirusowego działa jako usługa dostępności, Mozilla zaleca wyłączenie tej funkcji oprogramowania innej firmy. Jeśli opcja wyłączenia w konfiguracji nie jest dostępna, Mozilla zaleca wyłączenie usług dostępności z poziomu przeglądarki Firefox.

Monitorowanie i dostęp dla przedsiębiorstw lub uczelni

Użytkownicy w sieciach przedsiębiorstw lub sieciach edukacyjnych powinni skontaktować się z administratorem w sprawie wyłączenia usługi dostępności.

Niszowe aplikacje Shareware lub Freeware

Jeśli stwierdzisz, że aplikacja innej firmy działa jako usługa dostępności i występują problemy z powolnością lub inne problemy związane z wydajnością w przeglądarce Firefox, Mozilla zaleca wyłączenie lub odinstalowanie aplikacji innej firmy. Jeśli nie możesz takiej aplikacji wyłączyć lub odinstalować, Mozilla zaleca jako obejście wyłączenie usług dostępności w programie Firefox.

Jak mogę wyłączyć usługi dostępności?

 • Jeśli jesteś w stanie zidentyfikować problematyczne aplikacje, rozważ ich usunięcie. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć aplikacji, rozważ wyłączenie usług dostępności:
  1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
  2. Kliknij panel Prywatność i bezpieczeństwo.
  3. Przejdź do sekcji Uprawnienia.
  4. Zaznacz pole Blokowanie dostępu do przeglądarki usługom ułatwień dostępu.
  5. Zamknij i uruchom ponownie program Firefox.
// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support