Usługi dostępności

Czym jest wskaźnik usługi dostępności?

Wskaźnik usługi dostępności ma postać ikony accessibility 57 wyświetlanej na pasku kart Firefoksa informującej użytkowników o tym, że usługa dostępności jest włączona i używana.

Czym są usługi dostępności?

Usługi dostępności to technologia wbudowana w przeglądarkę Firefox, która zapewnia aplikacjom innych firm działających na tym samym urządzeniu możliwość sprawdzania, monitorowania, wizualizowania i modyfikowania zawartości strony internetowej wyświetlanej w Firefoksie.

Technologie wspomagające

Aplikacje zapewniające dostęp do treści internetowych wyświetlanych w Firefoksie użytkownikom z upośledzeniem fizycznym często umożliwiają korzystanie z usług dostępności. Jest to zamierzone użycie usług dostępności w przeglądarce Firefox.

Wtyczki antywirusowe i antymalware'owe przeglądarki

Często opisywane jako "zabezpieczenia przeglądarki", reklamowane jako ulepszenia zabezpieczeń, te funkcje rzadko dodają cenne zabezpieczenia do programu Firefox i innych przeglądarek. Większość z nich jest źle zaprojektowana, źle przetestowana i może nieumyślnie wyłączyć skuteczniejsze zabezpieczenia wbudowane w program Firefox. Funkcje te często powodują problemy podczas aktualizacji, powodując nieprzyjemne awarie uruchamiania i inne anomalie.

Mozilla nie wspiera ani nie sankcjonuje tego użycia usługi dostępności i aktywnie współpracuje z producentami antywirusów w celu migracji ich rozszerzeń usług dostępności do innych mechanizmów rozszerzeń Firefoksa zaprojektowanych do tego celu.

Mozilla zaleca wyłączenie tych funkcji antywirusowych.

Monitorowanie i dostęp dla przedsiębiorstw lub uczelni

Korporacyjne technologie asystujące, ochrona praw autorskich, monitorowanie pracowników i studentów oraz zdalny dostęp za pomocą technologii zdalnego pulpitu często działają jako usługi dostępności.

Niszowe aplikacje Shareware lub Freeware

Usługa dostępności programu Firefox jest czasami używana przez niszowe aplikacje, które współdziałają z twoją przeglądarką, aby wykonywać unikalne zadania lub obowiązki. Przykłady obejmują: automatyczne wypełnianie formularzy strony internetowej, śledzenie wykorzystania czasu i menedżerów mediów.

Mozilla nie wspiera ani nie sankcjonuje tego korzystania z usługi dostępności i sugeruje tym dostawcom aplikacji migrowanie ich oprogramowania do bardziej odpowiednich mechanizmów rozszerzeń przeglądarki.

Mozilla zaleca wyłączenie lub odinstalowanie tych aplikacji, jeśli działają jako usługa dostępności.

Malware i Adware

Usługa dostępności Firefoksa może zostać wykorzystana przez złośliwe oprogramowanie, jeśli jest obecne, w celu monitorowania zachowania użytkowników lub uzyskiwania dostępu do informacji o użytkownikach w internecie.

Jeśli podejrzewasz, że twoje urządzenie jest zainfekowane złośliwym oprogramowaniem, rozważ zakup i uruchomienie odpowiedniego oprogramowania przeciwdziałającego złośliwemu oprogramowaniu w celu rozwiązania problemu.


Jaki wpływ na działanie Firefoksa mają włączone usługi dostępności?

 • Usługi dostępności mają negatywny wpływ na wydajność Firefoksa.
 • Aplikacje stron trzecich mogą śledzić twoje działania w sieci.
 • Może to mieć negatywny wpływ na stabilność Firefoksa

Co oznacza widoczny wskaźnik usług dostępności?

Aplikacja strony trzeciej ma dostęp do twojej przeglądarki za pośrednictwem usług dostępności. Zalecamy sprawdzenie programu korzystającego z przeglądarki w celu określenia, czy jego działanie jest konieczne lub autoryzowane. Jeśli nie, rozważ odinstalowanie lub wyłączenie aplikacji działającej jako usługa dostępności. Jeśli nie jest to możliwe, rozważ wyłączenie usług dostępności w Firefoksie.

 1. Wpisz about:support w pasku adresu i naciśnij Enter. Otworzy się strona Informacje dla pomocy technicznej .
 2. Znajdź sekcję Ułatwienia dostępu i sprawdź wartość pozycji Aktywator. Możliwe wpisy w tej sekcji to:
 • Brak wartości - brak dostępnych danych klienta
 • Ścieżka aplikacji wykorzystującej usługę dostępności,
Na przykład C:\Windows\System32\Magnify.exe
 • Wartość tekstowa, na przykład „NVDA”. Oznacza, że Firefox wykrył znanego klienta dostępności lub czytnik ekranowy. Poniższa lista zawiera wartości opisujące znane czytniki ekranowe.
Wartość Opis
„NVDA” Czytnik ekranowy NVDA
„JAWS” Kompatybilna wersja czytnika ekranowego JAWS
„OLDJAWS” Niekompatybilna wersja czytnika ekranowego JAWS

Czy lepiej jest wyłączyć usługi dostępności?

Technologie wspomagające

Nie należy wyłączać usługi dostępności, jeśli ty lub ktoś, kto korzysta z tego urządzenia, uzyskuje dostęp do internetu za pośrednictwem przeglądarki Firefox przy użyciu dowolnego oprogramowania wspomagającego osoby z upośledzeniem fizycznym.

Wtyczki antywirusowe i antymalware'owe przeglądarki

Jeśli stwierdzisz, że rozszerzenie oprogramowania antywirusowego działa jako usługa dostępności, Mozilla zaleca wyłączenie tej funkcji oprogramowania innej firmy. Jeśli opcja wyłączenia w konfiguracji nie jest dostępna, Mozilla zaleca wyłączenie usług dostępności z poziomu przeglądarki Firefox.

Monitorowanie i dostęp dla przedsiębiorstw lub uczelni

Użytkownicy w sieciach przedsiębiorstw lub sieciach edukacyjnych powinni skontaktować się z administratorem w sprawie wyłączenia usługi dostępności.

Niszowe aplikacje Shareware lub Freeware

Jeśli stwierdzisz, że aplikacja innej firmy działa jako usługa dostępności i występują problemy z powolnością lub inne problemy związane z wydajnością w przeglądarce Firefox, Mozilla zaleca wyłączenie lub odinstalowanie aplikacji innej firmy. Jeśli nie możesz takiej aplikacji wyłączyć lub odinstalować, Mozilla zaleca jako obejście wyłączenie usług dostępności w Firefoksie.

Jak mogę wyłączyć usługi dostępności?

Ostrzeżenie: Modyfikacja zaawansowanych ustawień może spowodować problemy, takie jak utrata stabilności i wydajności programu Firefox oraz zagrożenie bezpieczeństwa. Zalecane tylko dla zaawansowanych użytkowników.

 1. Wpisz about:config w pasku adresu i wciśnij klawisz EnterReturn.
  Może wyświetlić się strona z ostrzeżeniem. Naciśnij przycisk Akceptuję ryzyko, kontynuuj, aby przejść na stronę about:config.
 2. Na stronie about:config znajdź preferencję accessibility.force_disabled.
 3. Sprawdź kolumnę Wartość tej preferencji.
  • Jeśli widnieje wartość 1 – nie podejmuj działania.
  • Jeśli widnieje wartość 0, dwukrotnie kliknij tę wartość, by otworzyć pole edycyjne. Wprowadź 1 i kliknij niebieski przycisk lub naciśnij klawisz Enter, by zaakceptować zmianę.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji