Uruchamianie interfejsu Bluetooth

Bluetooth jest standardem bezprzewodowej technologii umożliwiającej wymianę danych pomiędzy różnymi urządzeniami znajdującymi się w niewielkiej odległości. W tym artykule opisano, jak w urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu Firefox OS włączyć Bluetooth i wymieniać pliki z innymi użytkownikami.

Włączenie protokołu Bluetooth

 1. Stuknij ikonę settings icon , by otworzyć ustawienia.
 2. W sekcji Sieć i łączność stuknij Bluetooth. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji.
  bluetooth1
 3. Stuknij przełącznik trigergrey , by włączyć / wyłączyć Bluetooth. Taki wygląd przełącznika triger oznacza, że Bluetooth jest włączony.
Aby włączyć Bluetooth z któregokolwiek ekranu, rozwiń pasek powiadamiania, przeciągając palcem od góry ekranu w dół i stuknij ikonę bluetoothicon znajdującą się na dole ekranu.

Zmiana nazwy urządzenia

Możesz zmienić nazwę swojego urządzenia wyświetlaną na innych urządzeniach.

 1. Na ekranie ustawień Bluetooth stuknij przycisk Zmień nazwę urządzenia.
 2. Wprowadź nową nazwę i stuknij przycisk OK.
  bluetooth3
  • Nowa nazwa będzie wyświetlana w sekcji Wykrywalny.

Parowanie urządzeń

 1. W urządzeniu, które chcesz sparować z urządzeniem pracującym pod kontrolą systemu Firefox OS, sprawdź czy jest widoczne lub wykrywalne dla innych urządzeń.
 2. Na ekranie ustawień Bluetooth urządzenia z systemem Firefox OS w sekcji Dostępne urządzenia stuknij nazwę urządzenia, które chcesz sparować.
  bluetooth2
  • Jeśli żadne urządzenie nie jest widoczne w tej sekcji, możesz spróbować wyszukać urządzenia, stukając przycisk Wyszukaj urządzenia.
 3. Sprawdź czy na obu urządzeniach jest wyświetlany ten sam numer PIN i na obu urządzeniach stuknij przycisk Paruj.
  bluetooth4
Jeśli inicjujesz parowanie z innego urządzenia, sprawdź czy w urządzeniu pracującym pod kontrolą systemu Firefox OS 1.1 jest włączona funkcja Wykrywalny.

Wysyłanie i odbieranie plików przez Bluetooth

Ta funkcja jest dostępna w systemie Firefox OS w wersji 1.1 i nowszych. Nie wiesz, jaką wersję systemu masz zainstalowaną? Tutaj dowiesz się, jak to sprawdzić.

Wysyłanie plików do drugiego urządzenia

 1. Sprawdź czy twoje urządzenie z systemem Firefox OS jest sparowane z urządzeniem, na które chcesz przesłać plik.
 2. Znajdź obrazek lub film, który chcesz przesłać – wybierz z aplikacji Galeria, Muzyka lub Filmy.
 3. Stuknij znajdujący się na dole ekranu przycisk udostępniania.
  bluetooth6
 4. Stuknij Transfer Bluetooth.
  bluetooth5
 5. Wybierz sparowane urządzenie, do którego chcesz przesłać plik i stuknij przycisk OK.
  bluetooth7
 6. Po przesłaniu pliku zostanie wyświetlone powiadomienie, takie jak widoczne poniżej.
  bluetooth8
 7. Zaakceptuj odebranie pliku na drugim urządzeniu.

Odbieranie plików

 1. Sprawdź czy twoje urządzenie z systemem Firefox OS ma w ustawieniach włączoną funkcję Wykrywalne.
  bluetooth9
 2. Wyślij plik z drugiego urządzenia.
 3. W powiadomieniu wyświetlonym na górze ekranu urządzenia z systemem Firefox OS stuknij Odebrać plik?.
  bluetooth10
 4. Stuknij czerwony przycisk Prześlij, by rozpocząć przesyłanie pliku.
  • Po odebraniu pliku zostanie wyświetlone powiadomienie Odebrano plik.
  bluetooth11

 

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, teo951, fxa90id. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.