Ułatwienia dostępu w Firefoksie

(Przekierowano z Ułatwienia dostępu)

Firefox zawiera szereg funkcji ułatwiających wszystkim przeglądanie internetu, w tym osobom niedowidzącym, niewidomym, lub z ograniczonymi możliwościami korzystania z myszy, touchpada lub klawiatury.

Korzystanie z klawiatury

Wykaz dostępnych skrótów klawiaturowych znajduje się na stronie Skróty klawiaturowe.

Używanie klawiatury do nawigacji po stronach WWW

Aby w Firefoksie włączyć nawigację i zaznaczanie tekstu w treściach internetowych i dokumentach PDF za pomocą klawiatury podobnie, jak w edytorze tekstu w trybie tylko do odczytu, wykonaj poniższe czynności:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje lub Ustawienia, w zależności od wersji systemu macOS.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.
 2. Przejdź do panelu Ogólne i przewiń do sekcji Przeglądanie. Zaznacz ustawienie Zawsze używaj klawiszy kursora do nawigacji po stronach.

Po włączeniu tej funkcji Firefox będzie wyświetlał ruchomy kursor na stronach internetowych, jak i w dokumentach PDF otwartych w przeglądarce. Ta funkcjonalność jest znana jako Caret Browsing (przeglądanie z użyciem kursora) (strona w jęz. ang.). Poprawia ona znacznie precyzję, dostępność zaznaczania i kopiowania tekstu, zapewniając wszechstronne narzędzie do interakcji z treściami cyfrowymi. W dowolnym momencie można nacisnąć klawisz F7, by włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Po naciśnięciu klawisza F7 Firefox poprosi o potwierdzenie. Można ten monit wyłączyć, wybierając opcję Nie pytaj ponownie.

Wyszukiwanie tekstu podczas wpisywania

Aby szybko przechodzić do tekstu lub hiperłączy na stronie internetowej, wykonaj następujące czynnoąci:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje lub Ustawienia, w zależności od wersji systemu macOS.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.
 2. Przejdź do panelu Ogólne i przewiń do sekcji Przeglądanie. Zaznacz ustawienie Rozpoczynaj wyszukiwanie podczas wpisywania tekstu.

Funkcja ta może działać w dwóch trybach. Po wciśnięciu klawisza / i wpisaniu liter, przeszukiwany będzie cały tekst na aktualnej stronie, a po wciśnięciu klawisza ', przeszukiwane będą tylko odnośniki. Firefox będzie podświetlać odnajdywany tekst i odnośniki na bieżąco.

Działanie tej funkcji można kontrolować przy użyciu skrótów klawiaturowych:

 • Wpisanie kolejnych znaków zawęża poszukiwanie. Firefox podświetli następny pasujący do zapytania odnośnik lub tekst albo poinformuje o niepowodzeniu wyszukiwania.
 • Ctrlcommand+G lub F3 – użycie tego skrótu nakaże przeglądarce przejść do następnego wystąpienia poszukiwanej frazy.
 • Ctrlcommand+Shift + G lub Shift + F3 – użycie tego skrótu nakaże przeglądarce przejść do poprzedniego wystąpienia poszukiwanej frazy.
 • Backspace – użycie tego skrótu spowoduje usunięcie ostatnio wpisanego znaku. Firefox przejdzie do poprzednio podświetlonego tekstu.
 • Esc – użycie tego skrótu kończy wyszukiwanie. Wyszukiwanie można także zakończyć, klikając dowolne miejsce na stronie, przesuwając stronę przy użyciu myszy, touchpada lub klawiatury albo po prostu odczekując chwilę.

Jeśli to pole jest zaznaczone, można w dowolnej chwili rozpocząć wyszukiwanie na danej stronie, po prostu wpisując żądany tekst z klawiatury. Domyślnie przeszukiwana będzie cała treść strony, ale nadal można nacisnąć klawisz ' lub /, by rozpocząć wyszukiwanie w danym trybie.

Można korzystać z tej funkcji, by dotrzeć do przycisków, pól tekstowych i innych elementów formularzy. Wystarczy odszukać tekst poprzedzający element formularza i wcisnąć klawisz Tab. Wciśnięcie klawisza Tab automatycznie kończy wyszukiwanie i przenosi użytkownika do pierwszego pola lub przycisku formularza za podświetlonym tekstem.

Klawisze skrótu w HTML

Na niektórych stronach internetowych skróty klawiaturowe są przypisane do różnych elementów na stronie. Aby przenieść kursor bezpośrednio do jednego z takich elementów, naciśnij Shift+AltCtrl + option+klawisz skrótu w postaci wyróżnionego w elemencie znaku.

Które klawisze skrótu są dostępne dla danej strony, zależy od twórcy danej strony internetowej – nie od przeglądarki.

Skróty myszy

Spis typowych skrótów myszy znajduje się na stronie Używanie myszy w Firefoksie.

Skalowanie strony, czcionka i kolory

Skalowanie strony

Można powiększać i pomniejszać strony włącznie z obrazkami za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

 • Ctrlcommand++ – użycie tego skrótu spowoduje powiększenie strony.
 • Ctrlcommand+ – użycie tego skrótu spowoduje pomniejszenie strony.
 • Ctrlcommand+0 (zero) – użycie tego skrótu spowoduje powrót strony do jej normalnego stanu.

Inne sposoby skalowania strony opisane są w artykule: Powiększanie strony.

Skalowanie tekstu

Można na stronie zmienić tylko rozmiar tekstu za pomocą opcji Powiększaj tylko tekst:

 1. Naciśnij klawisz Alt, by wyświetlić pasek menu Firefoksa. U góry okna FirefoksaNa pasku menu, kliknij menu Widok.
 2. Przejdź do menu Powiększenie.
 3. Wybierz opcję Powiększaj tylko tekst. Od tej chwili, zmiany skali strony będą zmieniały jedynie rozmiar tekstu.

Po zaznaczeniu powyższej opcji dostępne są następujące skróty klawiszowe:

 • Naciśnij klawisz Ctrlcommand++, aby powiększyć tekst.
 • Naciśnij klawisz Ctrlcommand+, aby zmniejszyć tekst.
 • Naciśnij klawisz Ctrlcommand+0 (zero), aby przywrócić rozmiar tekstu do jego domyślnych rozmiarów.

Niektóre strony mogą być wyświetlane w nieprawidłowy sposób jeśli samodzielnie zmniejszysz lub zwiększysz ich rozmiar tekstu.

Inne sposoby zmian rozmiaru tekstu na stronach internetowych opisane są w artykule: Powiększanie strony.

Rozmiar przycisków i menu

Firefox automatycznie wykrywa i dopasowuje się do preferencji wyświetlania rozmiaru tekstu używanego systemu operacyjnego. Jeśli zostanie zmieniony rozmiar wyświetlania tekstu w systemie, wszystkie witryny, przyciski i menu Firefoksa zostaną odpowiednio dostosowane.

Na przykład, aby dokonać zmian tych ustawień w systemie Windows 10, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij ikonę menu start na pasku zadań.
 2. Kliknij ikonę Ustawienia.
 3. Wybierz Ułatwienia dostępu.
 4. Kliknij Wyświetlacz po lewej.
 5. W sekcji Ustaw większy tekst, ustaw za pomocą suwaka preferowany rozmiar wyświetlania.

W ustawieniach systemu Windows 11 Microsoft zmienił nazwę Ułatwienia dostępu na Dostępność.

Czcionki i kolory

W artykule: Zmiana czcionki i kolorów opisane są się dokładne instrukcje umożliwiające określenie czcionki i kolory wyświetlania stron.

Minimalny rozmiar czcionki

Niektóre strony mogą wyświetlać tekst w rozmiarze zbyt małym, by był łatwo czytelny. Aby polepszyć czytelność takich stron, można wybrać minimalny rozmiar czcionki. Na stronach, które próbują wyświetlać tekst w rozmiarze mniejszym, niż określony przez użytkownika w ustawieniach, Firefox automatycznie powiększy go do wybranego rozmiaru.

Aby ustawić minimalny rozmiar czcionki:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje lub Ustawienia, w zależności od wersji systemu macOS.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.
 2. W panelu Ogólne przejdź do sekcji Język i wygląd.
 3. Kliknij przycisk Zaawansowane… w sekcji Czcionki.
 4. Wybierz minimalny rozmiar czcionki za pomocą menu rozwijanego.

Niektóre strony mogą być wyświetlane w nieprawidłowy sposób, zależnie od wybranego przez użytkownika minimalnego rozmiaru czcionki.

Wymuszanie wyświetlania czcionek na stronach

Niektóre witryny używają trudnych do odczytania czcionek, a inne korzystają z domyślnych czcionek przeglądarki. Aby ustawić domyślne czcionki:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje lub Ustawienia, w zależności od wersji systemu macOS.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.
 2. W panelu Ogólne przejdź do sekcji Język i wygląd.
 3. W sekcji Czcionki wybierz żądany typ i rozmiar czcionki.

Korzystając z przycisku Zaawansowane możliwe jest ustawienie domyślnych czcionek dla różnych stylów, w tym dla szeryfowego, bezszeryfowego i o stałej szerokości. Wiele stron ma ustawione własne czcionki, dlatego ustawienia użytkownika mogą nie mieć na nie wpływu. Aby wymusić korzystanie z ustawionych czcionek na wszystkich stronach, należy odznaczyć opcję Pozwalaj stronom stosować inne czcionki niż ustawione tutaj.

Niektóre strony mogą być wyświetlane w nieprawidłowy sposób, zależnie od wybranych przez użytkownika ustawień czcionek.

Wymuszanie wyświetlania kolorów na stronach

Niektóre witryny mogą stosować kolory tła i tekstu, które utrudniają czytanie, a inne mogą opierać się na domyślnych ustawieniach przeglądarki. Można ustawić domyślne kolory w następujący sposób:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje lub Ustawienia, w zależności od wersji systemu macOS.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.
 2. W panelu Ogólne przejdź do sekcji Język i wygląd.
 3. W sekcji Kolory kliknij przycisk Zarządzaj kolorami….

Istnieje możliwość ustawienia domyślnych kolorów tekstu i tła, jak też kolorów dla odwiedzonych i nieodwiedzonych odnośników.

Wiele stron stosuje jednakże własne kolory, dlatego te ustawienia mogą nie mieć na nie wpływu. Aby wymusić korzystanie z ustawionych przez użytkownika kolorów, za pomocą listy rozwijanej należy ustawić opcję Nadpisuj kolory określone w treści wybranymi poniżej na Zawsze.

Ustawione powyżej kolory tekstu i tła będą również stosowane podczas przeglądania w Firefoksie plików PDF.

Korzystanie z motywu o wysokim kontraście

Firefox automatycznie wykrywa, czy w systemie Windows używany jest motyw o wysokim kontraście i również wyświetla wszystko, stosując schemat kolorystyczny o wysokim kontraście. Włączenie w systemie motywu o wysokim kontraście ma wyższy priorytet niż wszystkie ustawienia przeglądarki i stron WWW. Ma to wpływ zarówno na sam interfejs Firefoksa (wszystkie okna, menu i przyciski), jak i na treść odwiedzanych stron internetowych.

Aby użyć motywu o wysokim kontraście, przejdź do menu Start systemu Windows, wybierz Panel sterowania, a następnie Wygląd i personalizacja i Zmień motyw, gdzie można wybrać jeden z dostępnych motywów.Aby użyć motywu o wysokim kontraście, otwórz panel skrótów, wybierz Panel sterowania ze skrótu Ustawienia, a następnie Wygląd i personalizacja i Zmień motyw, gdzie można wybrać jeden z dostępnych motywów.Aby użyć motywu o wysokim kontraście, przejdź do menu Start systemu Windows, wybierz Ustawienia, następnie Ułatwienia dostępu i Duży kontrast. Wybierz jeden z dostępnych motywów z listy rozwijanej i kliknij Zastosuj.

Kontrolowanie treści stron

Blokowanie wyskakujących okien

Informacje na temat blokowania wyskakujących okien znajdują się na stronie Kontrola wyskakujących okien.

Ograniczanie możliwości JavaScriptu

JavaScript może zostać wykorzystany do działań, które mogą nie odpowiadać niektórym użytkownikom. Dla lepszej kontroli nad jego zachowaniem można zainstalować rozszerzenia chroniące prywatność. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: JavaScript - ustawienia i preferencje.

Zgodność z technologiami ułatwiającymi dostęp

Czytnik ekranu

Czytnik ekranu to aplikacja, która identyfikuje i interpretuje zawartość ekranu lub dokładniej mówiąc, dane przesyłane do standardowego punktu wyjścia, niezależnie od obecności ekranu. Otrzymane dane są przetwarzane za pomocą lektora tekstu, ikon dźwięku lub alfabetu Braille'a za pośrednictwem odpowiedniego urządzenia. Czytniki ekranu to technologia ułatwiająca dostęp i potencjalnie przydatna dla osób niewidzących, niedowidzących lub też niepotrafiących czytać. Często są wykorzystywane w połączeniu z powiększaczem ekranu popularnie zwanym „ekranową lupą”.

Oto lista czytników ekranu (w języku angielskim) i odnośniki do najczęściej używanych:

Przydatne odnośniki

 • Witryna Access Firefox zawiera wiele przydatnych odnośników (w języku angielskim).

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji