Ułatwienia dostępu w Firefoksie

(Przekierowano z Ułatwienia dostępu)

Firefox zawiera szereg funkcji ułatwiających przeglądanie Internetu dla wszystkich, w tym dla osób niedowidzących, niewidomych, lub z ograniczonymi możliwościami korzystania z myszy lub klawiatury.

Korzystanie z klawiatury

Wykaz dostępnych skrótów klawiaturowych znajduje się na stronie Skróty klawiaturowe.

Używanie klawiatury do nawigacji po stronach WWW

Naciśnij przycisk menu Fx57Menu przeglądarki Firefox i wybierz OpcjePreferencjeUstawienia , a następnie przejdź do panelu Ogólne. Sekcja Przeglądanie zawiera ustawienie Zawsze używaj klawiszy kursora do nawigacji po stronach umożliwiające przemieszczanie się po stronie w taki sposób, jakby był to edytor tekstu w trybie tylko do odczytu. Dzięki temu możesz zaznaczać treść przy pomocy klawiatury i kopiować ją do schowka.

Możesz także w dowolnej chwili wcisnąć klawisz F7, by włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Po naciśnięciu klawisza F7 Firefox poprosi o potwierdzenie, ale można te potwierdzenia wyłączyć, zaznaczając Nie pytaj ponownie.

Wyszukiwanie tekstu podczas wpisywania

Sekcja Przeglądanie w panelu Ogólne zawiera ustawienie Rozpoczynaj wyszukiwanie podczas wpisywania tekstu, umożliwiające szybkie odnajdywanie tekstu i odnośników na stronie WWW. Funkcja ta może działać w dwóch trybach. Po wciśnięciu klawisza / i wpisaniu liter, przeszukiwany będzie cały tekst na aktualnej stronie, a po wciśnięciu klawisza ', przeszukiwane będą tylko odnośniki. Firefox będzie podświetlać odnajdywany tekst i odnośniki na bieżąco.

Działanie tej funkcji można kontrolować przy użyciu skrótów klawiaturowych:

 • Wpisanie kolejnych znaków zawęża poszukiwanie. Firefox podświetli następny pasujący do zapytania odnośnik lub tekst albo poinformuje o niepowodzeniu wyszukiwania.
 • Ctrlcommand+G lub F3 – użycie tego skrótu nakaże przeglądarce przejść do następnego wystąpienia poszukiwanej frazy.
 • Ctrlcommand+Shift+G lub Shift+F3 – użycie tego skrótu nakaże przeglądarce przejść do poprzedniego wystąpienia poszukiwanej frazy.
 • Backspace – użycie tego skrótu spowoduje usunięcie ostatnio wpisanego znaku. Firefox przejdzie do poprzednio podświetlonego tekstu.
 • Esc – użycie tego skrótu kończy wyszukiwanie. Wyszukiwanie można także zakończyć, klikając dowolne miejsce na stronie, przesuwając stronę przy użyciu myszy lub klawiatury albo po prostu odczekując chwilę.

Jeśli to pole jest zaznaczone, można w dowolnej chwili rozpocząć wyszukiwanie na danej stronie, po prostu wpisując żądany tekst z klawiatury. Domyślnie przeszukiwana będzie cała treść strony, ale nadal można nacisnąć klawisz ' lub /, by rozpocząć wyszukiwanie w danym trybie.

Można korzystać z tej funkcji, by dotrzeć do przycisków, pól tekstowych i innych elementów formularzy. Wystarczy odszukać tekst poprzedzający element formularza i wcisnąć klawisz Tab. Wciśnięcie klawisza Tab automatycznie kończy wyszukiwanie i przenosi użytkownika do pierwszego pola lub przycisku formularza za podświetlonym tekstem.

Klawisze skrótu w HTML

Na nie których stronach internetowych skróty klawiaturowe są przypisane do różnych elementów na stronie. Aby przenieść kursor bezpośrednio do jednego z takich elementów, naciśnij Shift+AltCtrl + option+klawisz skrótu w postaci wyróżnionego w elemencie znaku.

Które klawisze skrótu są dostępne dla danej strony zależy od twórcy danej strony internetowej – nie od przeglądarki.

Skróty myszy

Spis typowych skrótów myszy znajduje się na stronie Używanie myszy w Firefoksie.

Skalowanie strony, czcionka i kolory

Skalowanie strony

Możesz powiększać i pomniejszać strony włącznie z obrazkami za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

 • Ctrlcommand++ – użycie tego skrótu spowoduje powiększenie strony.
 • Ctrlcommand+ – użycie tego skrótu spowoduje pomniejszenie strony.
 • Ctrlcommand+0 (zero) – użycie tego skrótu spowoduje powrót strony do jej normalnego stanu.

Inne sposoby skalowania strony znajdziesz na stronie Powiększanie strony.

Skalowanie tekstu

Możesz zmienić tylko rozmiar tekstu na stronie za pomocą opcji Powiększaj tylko tekst:

 1. Naciśnij klawisz Alt by wyświetlić pasek menu Firefoksa. U góry okna FirefoksaNa pasku menu, kliknij menu Widok, a następnie przejdź do opcji Powiększenie.
 2. Wybierz opcję Powiększaj tylko tekst. Od tej chwili, zmiany skali strony będą zmieniały jedynie rozmiar tekstu.

Po zaznaczeniu powyższej opcji dostępne są następujące skróty klawiszowe:

 • Naciśnij klawisz Ctrlcommand++ aby powiększyć tekst.
 • Naciśnij klawisz Ctrlcommand+ aby zmniejszyć tekst.
 • Naciśnij klawisz Ctrlcommand+0 (zero) aby przywrócić rozmiar tekstu do jego domyślnych rozmiarów.

Niektóre strony mogą być wyświetlane w nieprawidłowy sposób jeśli samodzielnie zmniejszysz lub zwiększysz ich rozmiar tekstu.

Inne sposoby zmian rozmiaru tekstu na stronach internetowych znajdziesz na stronie Powiększanie strony.

Rozmiar przycisków i menu

Firefox automatycznie wykrywa i dopasowuje się do preferencji wyświetlania rozmiaru tekstu twojego systemu operacyjnego. Jeśli zmienisz rozmiar wyświetlania tekstu w swoim systemie, wszystkie witryny, przyciski i menu programu Firefox zostaną odpowiednio dostosowane.

Na przykład, aby dokonać zmian tych ustawień w systemie Windows 10, wykonaj poniższe kroki:

 1. Kliknij ikonę menu start na pasku zadań.
 2. Kliknij ikonę Ustawienia.
 3. Wybierz Ułatwienia dostępu.
 4. Kliknij Wyświetlacz po lewej.
 5. W sekcji Ustaw większy tekst, ustaw za pomocą suwaka preferowany rozmiar wyświetlania.

Microsoft zmienił nazwę Ułatwienia dostępu na Dostępność w Ustawieniach systemu Windows 11.

Czcionki i kolory

Na stronie Zmiana czcionki i kolorów znajdziesz dokładne instrukcje pozwalające określić czcionki i kolory wyświetlania stron.

Minimalny rozmiar czcionki

Niektóre strony mogą wyświetlać tekst w rozmiarze zbyt małym, by był łatwo czytelny. Aby polepszyć czytelność takich stron, możesz wybrać minimalny rozmiar czcionki. Na stronach, które próbują wyświetlać tekst w rozmiarze mniejszym, niż określony przez ciebie w ustawieniach, Firefox automatycznie powiększy go do wybranego przez ciebie rozmiaru.

Aby ustawić minimalny rozmiar czcionki, otwórz menu Fx57Menu przeglądarki Firefox i wybierz OpcjePreferencjeUstawienia . W panelu Ogólne przejdź do sekcji Język i wygląd i kliknij przycisk Zaawansowane… w sekcji Czcionki i koloryCzcionki. Możesz wybrać minimalny rozmiar czcionki za pomocą menu rozwijanego.

Niektóre strony mogą być wyświetlane w nieprawidłowy sposób, zależnie od wybranego przez ciebie minimalnego rozmiaru czcionki.

Wymuszanie wyświetlania czcionek na stronach

Niektóre witryny używają trudnych do odczytania czcionek, a inne korzystają z domyślnych czcionek przeglądarki. Aby ustawić domyślne czcionki:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.

 2. W panelu Ogólne przejdź do sekcji Język i wygląd.
 3. Wybierz żądany typ i rozmiar czcionki w sekcji Czcionki i koloryCzcionki.

Korzystając z przycisku Zaawansowane możliwe jest ustawienie domyślnych czcionek dla różnych stylów, w tym dla szeryfowego, bezszeryfowego i o stałej szerokości. Wiele stron ma ustawione własne czcionki, dlatego twoje ustawienia mogą nie mieć na nie wpływu. Aby wymusić korzystanie z ustawionych przez ciebie czcionek na wszystkich stronach, odznacz opcję Pozwalaj stronom stosować inne czcionki niż ustawione tutaj.

Niektóre strony mogą być wyświetlane w nieprawidłowy sposób, zależnie od wybranych przez ciebie ustawień czcionek.

Wymuszanie wyświetlania kolorów na stronach

Niektóre witryny mogą stosować kolory tła i tekstu, które utrudniają czytanie, a inne mogą opierać się na domyślnych ustawieniach przeglądarki. Możesz ustawić domyślne kolory w następujący sposób:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.

 2. W panelu Ogólne przejdź do sekcji Język i wygląd.
 3. Kliknij przycisk Kolory…Zarządzaj kolorami… w sekcji Czcionki i koloryKolory.

Masz możliwość ustawienia domyślnych kolorów tekstu i tła, jak też kolorów dla odwiedzonych i nieodwiedzonych odnośników. Możesz także ustalić, czy odnośniki mają być podkreślane.

Wiele stron stosuje jednakże własne kolory, dlatego te ustawienia mogą nie mieć na nie wpływu. Aby wymusić korzystanie z ustawionych przez ciebie kolorów, za pomocą listy rozwijanej ustaw opcję Nadpisuj kolory określone w treści wybranymi poniżej na Zawsze.

Korzystanie z motywu o wysokim kontraście

Firefox automatycznie wykrywa, czy w systemie Windows używany jest motyw o wysokim kontraście i również wyświetla wszystko, stosując schemat kolorystyczny o wysokim kontraście. Włączenie w systemie motywu o wysokim kontraście ma wyższy priorytet niż wszystkie ustawienia przeglądarki i stron WWW. Ma to wpływ zarówno na sam interfejs Firefoksa (wszystkie okna i menu), jak i na treść odwiedzanych stron internetowych.

Aby użyć motywu o wysokim kontraście, przejdź do menu Start systemu Windows, wybierz Panel sterowania, a następnie Wygląd i personalizacja i Zmień motyw, gdzie możesz wybrać jeden z dostępnych motywów.Aby użyć motywu o wysokim kontraście, otwórz panel skrótów, wybierz Panel sterowania ze skrótu Ustawienia, a następnie Wygląd i personalizacja i Zmień motyw, gdzie możesz wybrać jeden z dostępnych motywów.Aby użyć motywu o wysokim kontraście, przejdź do menu Start systemu Windows, wybierz Ustawienia, następnie Ułatwienia dostępu i Duży kontrast. Wybierz jeden z dostępnych motywów z listy rozwijanej i kliknij Zastosuj.

Kontrolowanie treści stron

Blokowanie wyskakujących okien

Informacje na temat blokowania wyskakujących okien znajdziesz na stronie Kontrola wyskakujących okien.

Ograniczanie możliwości JavaScriptu

JavaScript może zostać wykorzystany do działań, które mogą nie odpowiadać niektórym użytkownikom. Dla lepszej kontroli nad jego zachowanie, możesz zainstalować rozszerzenia chroniące prywatność. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie JavaScript - ustawienia i preferencje.

Zgodność z technologiami ułatwiającymi dostęp

Czytnik ekranu

Czytnik ekranu to aplikacja, która identyfikuje i interpretuje zawartość ekranu (lub, dokładniej mówiąc, dane przesyłane do standardowego punktu wyjścia, niezależnie od obecności ekranu). Otrzymane dane są przetwarzane za pomocą lektora tekstu, ikon dźwięku lub alfabetu Braille'a (za pośrednictwem odpowiedniego urządzenia). Czytniki ekranu to technologia ułatwiająca dostęp i potencjalnie przydatna dla osób niewidzących, niedowidzących lub też nie potrafiących czytać. Często są wykorzystywane w połączeniu z powiększaczem ekranu (popularnie zwanym "ekranową lupą").

Oto lista czytników ekranu (w języku angielskim) i odnośniki do najczęściej używanych:

Przydatne odnośniki

 • Witryna Access Firefox zawiera wiele przydatnych odnośników (w języku angielskim).

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji