Skróty klawiaturowe w Thunderbirdzie

(Przekierowano z Keyboard Shortcuts TB)

Skróty klawiaturowe to szybkie kombinacje klawiszy, które umożliwiają szybsze wykonywanie określonych zadań w programie Thunderbird. Na przykład, jeśli chcesz zarchiwizować wiadomość, możesz po prostu nacisnąć klawisz "A" zamiast używać myszy, aby kliknąć opcję w menu. Niektóre skróty mogą być dostosowywane lub wyłączane przy użyciu dodatku.

O skrótach klawiaturowych

Skróty klawiaturowe w Thunderbirdzie zależą od kontekstu. Oznacza to, że różnią się w zależności od tego, który obszar interfejsu Thunderbirda jest aktywny. Na przykład, gdy wiadomość jest zaznaczona na liście wiadomości, skróty klawiaturowe: Wytnij, Kopiuj, Wklej są nieaktywne, ponieważ wycinanie i wklejanie tekstu do listy wiadomości nie miałoby sensu. Podobnie, jeśli zaznaczysz tekst podczas czytania wiadomości, skrót Kopiuj jest dostępny, natomiast Wytnij i Wklej – już nie, ponieważ o ile kopiowanie tekstu z czytanej wiadomości ma sens, to wklejanie lub wycinanie stamtąd tekstu już go nie ma.

Czasami funkcje wywoływane skrótami klawiaturowymi bardzo się różnią między sobą w zależności od tego, która część interfejsu Thunderbirda jest aktywna. Na przykład podczas pisania wiadomości skrót klawiaturowy Ctrl + ACommand + A powoduje zaznaczenie całego tekstu w wiadomości. Natomiast, jeśli aktywne jest zaznaczenie wiadomości na liście wiadomości, skrót Ctrl + ACommand + A powoduje zaznaczenie wszystkich wiadomości z tej listy.

Dostosowywanie lub wyłączanie skrótów klawiaturowych

Niektóre (ale nie wszystkie) skróty klawiaturowe można dostosować za pomocą dodatku. Może to być również przydatne do wyłączenia pewnych skrótów, na przykład w celu zapobieżenia nieoczekiwanemu zachowaniu skrótów jednoklawiszowych.

Dorando Keyconfig (zaktualizowana wersja oryginalnego "keyconfig") oraz Menu Wizard to przykłady dodatków do modyfikowania lub wyłączania skrótów klawiaturowych.

(Przypominamy, że dodatki które nie zostały stworzone przez Mozillę, nie są wspierane ani promowane przez Mozillę. Należy również zauważyć, że od listopada 2019 r. żadne z powyższych rozszerzeń nie działa w Thunderbirdzie 68 i nowszych.)

Skróty klawiaturowe a system operacyjny

  • W systemach Windows i Linux wiele skrótów wymaga użycia klawisza Ctrl.
  • W systemie macOS klawiszem tym zazwyczaj jest klawisz Command oznaczany także jako .
  • W laptopach z systemem macOS, aby aktywować klawisze funkcyjne, należy wcisnąć dodatkowo klawisz fn.

Lista skrótów klawiaturowych

Zobacz skróty klawiaturowe dla:

Funkcje wiadomości

  ⇐   |   ⇑   |   ⇒  

Tworzenie nowej wiadomości
Nowa wiadomość (w domyślnym formacie)Ctrl + N
Ctrl + M
Ctrl + NCommand + N
Odpowiedz na wiadomość (tylko nadawcy)Ctrl + RCommand + R
Odpowiedz wszystkim (nadawcy i wszystkim odbiorcom)Ctrl + Shift + RCommand + Shift + R
Odpowiedz liście dyskusyjnejCtrl + Shift + LCommand + Shift + L
Przekaż tę wiadomośćCtrl + LCommand + L
Edytuj wiadomość jako nowąCtrl + ECommand + E
Nowa wiadomość (w niedomyślnym formacie – zwykły tekst/HTML)Przytrzymaj klawisz Shift, naciskając jeden z przycisków:
Napisz, Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim, Odpowiedz liście lub Przekaż, lub kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość i przytrzymaj klawisz Shift, wybierając z menu kontekstowego Odpowiedz tylko nadawcy, Odpowiedz wszystkim, Odpowiedz liście dyskusyjnej lub Przekaż.
Skróty klawiaturowe podczas tworzenia wiadomości znajdziesz w sekcji Tworzenie wiadomości.
Odbieranie i czytanie wiadomości
Pobierz nowe wiadomości z bieżącego kontaF5F5
F9
F5
Command + Y
Pobierz nowe wiadomości ze wszystkich kontShift + F5Shift + F5
Shift + F9
Shift + F5
Command + Shift + Y
Otwórz wiadomość w nowym oknie lub karcieCtrl + O
Enter
Command + O
Return
Otwórz wiadomość lub folder w nowej karcie w tleKliknij środkowym przyciskiem myszy wiadomość lub folder lub kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość lub folder, przytrzymaj klawisz Shift i z menu kontekstowego wybierz element Otwórz wiadomość w nowej karcie lub Otwórz w nowej karcie.
Otwórz wiadomość lub folder w nowej karcie na pierwszym planieShift + kliknij środkowym przyciskiem myszy wiadomość lub folder lub kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość lub folder, przytrzymaj klawisz Shift i z menu kontekstowego wybierz element Otwórz wiadomość w nowej karcie lub Otwórz w nowej karcie.
Otwórz wątek w nowej karcieCtrl + Shift + OCommand + Shift + O
PowiększCtrl + +
Ctrl + =
Ctrl + przewiń kółkiem myszy od siebie
Command + +
Command + =
Command + Control + przewiń kółkiem myszy od siebie
PomniejszCtrl + -
Ctrl + przewiń kółkiem myszy do siebie
Command + -
Command + Control + przewiń kółkiem myszy do siebie
Resetuj powiększenieCtrl + 0 (zero)Command + 0 (zero)
Rozwiń zwinięty wątek
Zwiń rozwinięty wątek
Rozwiń wszystkie wątki*
Zwiń wszystkie wątki\
Grupy dyskusyjne: Ignoruj lub nie ignoruj wątekK
Grupy dyskusyjne: Ignoruj lub nie ignoruj odpowiedziShift + K
Grupy dyskusyjne: Śledź wątekW
Skróty klawiaturowe służące do poruszania się pomiędzy wiadomościami znajdziesz w sekcji Poruszanie się w Thunderbirdzie.
Zarządzanie wiadomościami
Drukuj wiadomość lub zaznaczony tekstCtrl + PCommand + P
Zapisz wiadomość jakoCtrl + SCommand + S
Zobacz źródło wiadomościCtrl + UCommand + U
Zaznacz wszystko (wiadomości, tekst lub załączniki)Ctrl + ACommand + A
Zaznacz wątekCtrl + Shift + ACommand + Shift + A
Włącz/wyłącz tryb przeglądania z użyciem kursora (zaznaczanie tekstu przy pomocy klawiatury)F7
Kopiuj zaznaczony tekstCtrl + CCommand + C
Wytnij zaznaczony tekstCtrl + XCommand + X
Wklej tekst do pola wyszukiwania lub filtrowaniaCtrl + VCommand + V
Zaznacz wiele sąsiadujących ze sobą wiadomości
Zaznacz pierwszą wiadomość i następnie, albo naciśnij i przytrzymaj
klawisz Shift + kliknij ostatnią wiadomość bloku zaznaczenia, albo
naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i użyj następujących klawiszy, by powiększyć zaznaczenie: , , Page Down, Page Up, End lub Home.
Zaznacz wiele nie sąsiadujących ze sobą wiadomości
(wiadomości położone w różnych miejscach)

Zaznacz dowolną wiadomość i albo naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl + kliknij kolejne wiadomości, które chcesz zaznaczyć, albo naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, użyj klawiszy wymienionych poniżej do poruszania się w obrębie listy wiadomości i naciśnij klawisz spacji, gdy jest wyróżniona wiadomość, którą chcesz dodać do zaznaczenia. Klawisze do poruszania się w obrębie listy wiadomości: , , Page Down, Page Up, End lub Home.

Zaznacz dowolną wiadomość i
naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl + kliknij kolejne wiadomości, które chcesz zaznaczyć.

Zaznacz dowolną wiadomość i
naciśnij i przytrzymaj klawisz Command + kliknij kolejne wiadomości, które chcesz zaznaczyć.

Kopiuj wiadomość do innego folderuNaciśnij i przytrzymaj klawisz CtrlOption, gdy przeciągasz wiadomość do folderu docelowego (zwolnij najpierw przycisk myszy, a następnie klawisz CtrlOption).
Przenieś wiadomość do innego folderuPrzeciągnij wiadomość do folderu docelowego.
Przenieś/kopiuj wiadomość na powrót do poprzedniego folderuCtrl + Shift + MCommand + Option + M
Archiwizuj wiadomościA
Usuń wiadomość, folder, załącznik lub zaznaczony tekstDel
Usuń wiadomość z pominięciem kosza – bez możliwości przywróceniaShift + Del
CofnijCtrl + ZCommand + Z
PrzywróćCtrl + YCommand + Y
Zmień nazwę folderuF2
Dodawanie etykiet i oznaczanie wiadomości
Dodaj/usuń etykietę1 to 9
Usuń wszystkie etykiety z wiadomości0 (zero)
Oznacz wiadomość jako przeczytaną/UnreadM
Oznacz wątek jako przeczytanyR
Oznacz wszystko jako przeczytaneShift + C
Oznacz jako przeczytane według datyC
Oznacz wiadomość jako niechcianąJ
Oznacz wybraną wiadomość jako pożądanąShift + J
Dodaj/usuń oznaczenie gwiazdkąS

Funkcje wyszukiwania i filtrowania

  ⇐   |   ⇑   |   ⇒  

Szukanie wiadomości
Szukaj we wszystkich wiadomościach (wyszukiwanie pełnotekstowe we wszystkich kontach) Ctrl + KCommand + K
Szybkie filtrowanie (przeszukuje wiadomości aktualnym folderze lub widoku)Ctrl + Shift + KCommand + Shift + K
Wyczyść pole szybkiego filtrowania; ukryj pasek szybkiego filtrowaniaEsc (tak często jak to konieczne)
Szukaj wiadomości (zaawansowane szukanie w folderze)Ctrl + Shift + FCommand + Shift + F
Szukanie tekstu w przeglądanej wiadomości
Znajdź tekst w przeglądanej wiadomościCtrl + FCommand + F
Znajdź ponownie w przeglądanej wiadomościCtrl + G
F3
Command + G
F3
Znajdź poprzednie w przeglądanej wiadomościCtrl + Shift + G
Shift + F3
Command + Shift + G
Shift + F3
Skróty klawiaturowe historii wyszukiwania dla różnych wersji Thunderbirda znajdują się na stronie Skróty klawiaturowe wyszukiwania.

Poruszanie się w Thunderbirdzie

  ⇐   |   ⇑   |   ⇒  

Poruszanie się w obrębie listy wiadomości
Strona startowaAlt + HomeOption + Home
Przewiń w dół bieżącą wiadomość i przejdź do następnej nieprzeczytanej wiadomości Spacja
Następna wiadomośćF
Poprzednia wiadomośćB
Następna nieprzeczytana wiadomośćN
Poprzednia nieprzeczytana wiadomośćP
Następny nieprzeczytany wątek i oznaczenie aktualnego wątku jako przeczytanegoT
Następna oglądana wiadomość]
Poprzednia oglądana wiadomość[
Nadzorowanie okien i kart Thunderbirda
Przejdź do następnego elementu interfejsuTab
Przejdź do poprzedniego elementu interfejsuShift + Tab
Przejdź do następnego panelu
W karcie Poczta, szybkie przechodzenie pomiędzy Panelem Folderów, Panelem Wiadomości, a Paskiem Miejsc (naprzód).
F6
Ctrl + F6
F6F6
Przejdź do poprzedniego panelu
W karcie Poczta, szybkie przechodzenie pomiędzy Panelem Folderów, Panelem Wiadomości, a Paskiem Miejsc (wstecz).
Shift + F6
Ctrl + Shift + F6
Shift + F6Shift + F6
Następna kartaCtrl + Tab
Ctrl + Page Down
Control + Tab
Command + Option +
Poprzednia kartaCtrl + Shift + Tab
Ctrl + Page Up
Control + Shift + Tab
Command + Option +
Karta startowa poczty i grup dyskusyjnych (karta 1)Ctrl + 1Alt + 1Command + 1
Karta 2 do 8Ctrl + 2 ÷ 8Alt + 2 ÷ 8Command + 2 ÷ 8
Ostatnia karta Ctrl + 9Alt + 9Command + 9
Książka adresowaCtrl + Shift + BCommand + Shift + B
Zapisane plikiCtrl + JCommand + J
PomocF1Command + ?
Narzędzia dla programistówCtrl + Shift + ICommand + Shift + I
Włącz/wyłącz panel wiadomościF8
Włącz – jeśli ukryty – pasek menuAlt
F10
Wyświetl menu kontekstoweMenu key
Shift + F10
MinimalizujWin + Command + M
Ukryj Thunderbirda (tylko Mac)Command + H
Ukryj inne okna (tylko Mac)Command + Option + H
Zamknij okno lub kartęCtrl + W
Alt + F4 (tylko do zamykania okna}
Ctrl + F4 (tylko do zamykania karty)
Ctrl + WCommand + W
Cofnij zamknięcie karty (odtwarza i przechodzi do ostatnio zamkniętej karty)Ctrl + Shift + TCommand + Shift + T
Zakończ (zamyka Thunderbirda)Plik, ZakończCtrl + QCommand + Q

Tworzenie wiadomości

  ⇐   |   ⇑   |   ⇒  

Tworzenie, zapisywanie i wysyłanie wiadomości
Nowa wiadomość (zobacz Tworzenie nowej wiadomości)Ctrl + N
Ctrl + M
Ctrl + N
Ctrl + M
{key Command + N
Zapisz szkicCtrl + SCommand + S
Drukuj szkicCtrl + PCommand + P
Wyślij tę wiadomość terazCtrl + EnterCommand + Return
Wyślij tę wiadomość późniejCtrl + Shift + EnterCommand + Shift + Return
Zarządzanie oknem tworzenia wiadomości
Włącz/wyłącz panel boczny kontaktówF9
Przejdź do następnego głównego elementu interfejsuF6
Ctrl + F6
Ctrl + Tab
F6
Ctrl + Tab
F6
Przejdź do poprzedniego głównego elementu interfejsuShift + F6
Ctrl + Shift + F6
Ctrl + Shift + Tab
Shift + F6
Ctrl + Shift + Tab
Shift + F6
PowiększCtrl + +
Ctrl + =
Command + +
Ctrl + przewiń kółkiem myszy od siebieCommand + Control + przewiń kółkiem myszy od siebie
PomniejszCtrl + -Command + -
Ctrl + przewiń kółkiem myszy do siebieCommand + Control + przewiń kółkiem myszy do siebie
Resetowanie zoomaCtrl + 0 (zero)Command + 0 (zero)
Włącz/wyłącz panel załącznikówAlt + MCtrl + M   Nowość w TB 60
Wyświetl główne okno wiadomości (Poczta i grupy dyskusyjne)Ctrl + 1Command + 1
Większość skrótów klawiaturowych służących do
zarządzania oknem Thunderbirda
może być także używana w oknie tworzenia wiadomości.
Edycja tekstu wiadomości i obsługa załączników
KopiujCtrl + CCommand + C
WytnijCtrl + XCommand + X
WklejCtrl + VCommand + V
Wklej jako cytatCtrl + Shift + OCommand + Shift + O
Wklej bez formatowaniaCtrl + Shift + VCommand + Shift + V
Zawiń wierszeCtrl + RCommand + R
Usuń zaznaczony tekst, załącznik, zawartość celi tabeli lub tabelęDel
Usuń część słowa po prawej stronie (od kursora do końca słowa)Ctrl + DelControl + Del
Usuń część słowa po lewej stronie (od kursora do początku słowa)Ctrl + BackspaceOption + Del
Zaznacz wszystko (tekst w wiadomości lub załączniki)Ctrl + ACommand + A
Zaznacz celę tabeliCtrl + kliknij wewnątrz celiCommand + kliknij wewnątrz celi/for}
Zaznacz wiersze lub kolumny tabeliWykonaj ciągnięcie wokół cel wierszy lub kolumn.
Zaznacz tabelęCtrl + kliknij obramowanie tabeliCommand + kliknij obramowanie tabeli
Wstaw odnośnikCtrl + KCommand + K
Przerwij odnośnik lub usuń odnośnik z zaznaczeniaCtrl + Shift + KCommand + Shift + K
Usuń kotwiceCtrl + Shift + RCommand + Shift + R
CofnijCtrl + ZCommand + Z
PrzywróćCtrl + YCommand + Y
Znajdź i zamień tekst w przeglądanej wiadomościCtrl + H
Znajdź ponownie w przeglądanej wiadomościCtrl + G
F3
Command + G
F3
Znajdź poprzednie wystąpienie w przeglądanej wiadomościCtrl + Shift + G
Shift + F3
Command + Shift + G
Shift + F3
Sprawdź pisownięCtrl + Shift + PCommand + Shift + P
Załącz plikCtrl + Shift + ACommand + Shift + A
Zmień nazwę załącznikaF2
Zmień kolejność załącznikówAlt + XCtrl + X   Nowość w TB 60
Wstaw nową linię zamiast nowego akapituShift + EnterShift + Return (EnterReturn wstawia podział akapitu w trybie formatu akapitu.)
Zmiana kolejności załączników
Przesuń na góręAlt + HomeCommand + Alt + Up
Alt + Home
Przesuń w góręAlt + Up
Przesuń razemAlt + Left
Przesuń w dółAlt + Down
Przesuń na spódAlt + EndCommand + Alt + Down
Alt + End
Sortuj (Wszystkie załączniki lub zaznaczone załączniki)Alt + Y
Wygląd treści wiadomości
Zwiększ rozmiar czcionkiCtrl + >
Ctrl + .
Command + >
Command + .
Zmniejsz rozmiar czcionkiCtrl + <
Ctrl + ,
Command + <
Command + ,
Styl czcionki PogrubienieCtrl + BCommand + B
Styl czcionki KursywaCtrl + ICommand + I
Styl czcionki PodkreślenieCtrl + UCommand + U
Styl czcionki <tt>Stała szerokość</tt>Ctrl + TCommand + T
Przerwij lub usuń style czcionkiCtrl + Shift + Y
Ctrl + spacja
Command + Shift + Y
Zwiększ wcięcie tekstuCtrl + ]Command + ]
Zmniejsz wcięcie tekstuCtrl + [Command + [

Książka adresowa

  ⇐   |   ⇑   |   ⇒  

Dodaj nową wizytówkę do książki adresowejCtrl + NCommand + N
Napisz wiadomość do wybranego kontaktuCtrl + M
Ctrl + F
Zaawansowane szukanie w książce adresowejCtrl + Shift + FCommand + Shift + F
Edytuj właściwości wybranego kontaktu lub książki adresowejCtrl + ICommand + I
Zaznacz wszystko (kontakty lub szukany tekst)Ctrl + ACommand + A
Drukuj wybrane kontaktyCtrl + PCommand + P
Usuń (zaznaczony tekst, kontakt lub książkę adresową)Del
Wyświetl główne okno poczty (poczta i grupy dyskusyjne)Ctrl + 1Command + 1

Kalendarz

  ⇐   |   ⇑   |   ⇒  

Zaczynamy
Wyświetl/ukryj panel dnia dzisiejszegoF11F11
Karta kalendarzaAlt + 3Ctrl + 3Control + 3Ctrl + Shift + CCommand + Shift + C
Karta zadańAlt + 4Ctrl + 4Control + 4Ctrl + Shift + DCommand + Shift + D
Karta wiadomości i grup (karta 1)Alt + 1Ctrl + 1Control + 1
Ctrl + 1Alt + 1Command + 1
Utwórz nowe wydarzenieCtrl + ICommand + I
Utwórz nowe zadanieCtrl + DCommand + D
Karta kalendarza
Wyświetl pasek filtrowania wydarzeńWydarzenia i zadania ⌈ Szukaj wydarzeń
Filtruj wydarzenia(Błąd 449018)
Wyczyść filtr wydarzeńEsc
Przejdź do dnia dzisiejszegoAlt + End
Widok dniaAlt + 1(brak)
Widok tygodniaAlt + 2(brak)
Widok wielu tygodniAlt + 3(brak)
Widok miesiącaAlt + 4(brak)
Przejdź do następnego dnia/tygodnia/wielu tygodni/miesiąca]
Przejdź do poprzedniego dnia/tygodnia/wielu tygodni/miesiąca[
Karta zadań
Filtruj zadaniaCtrl + Shift + KCommand + Shift + K
Wyczyść filtr aktualnych zadańEsc
Funkcje ogólne
Kopiuj (zaznaczone obiekty lub tekst)Ctrl + CCommand + C
Wytnij (zaznaczone obiekty lub tekst)Ctrl + XCommand + X
WklejCtrl + VCommand + V
Usuń (zaznaczone obiekty lub tekst)Del
CofnijCtrl + ZCommand + Z
PrzywróćCtrl + YCommand + Y
DrukujCtrl + PCommand + P
Co więcej, większość skrótów klawiaturowych służących do poruszania się w Thunderbirdzie ma tu zastosowanie.

Różne

  ⇐   |   ⇑   |

Wyczyść historięCtrl + Shift + DelCommand + Shift + Del

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji