Skróty klawiaturowe

(Przekierowano z Skróty klawiszowe)

Lista najczęściej używanych skrótów klawiszowych w przeglądarce Mozilla Firefox. Skróty działają tylko wtedy, gdy nie są używane przez środowisko graficzne lub menedżera okien. Jeśli w środowisku GNOME zostaną włączone skróty edytowania tekstu w stylu Emacsa, będą one działały także w programie Firefox. Gdy pojawi się konflikt między skrótami emacsowymi i domyślnymi skrótami programu Firefox, tak jak ma to miejsce w przypadku Ctrl + K), skrót z Emacsa zadziała wtedy, gdy kursor będzie znajdował się w polu tekstowym, takim jak pasek adresu lub wyszukiwania. Należy wówczas użyć alternatywnego skrótu, o ile taki jest wymieniony poniżej.

Nawigacja

Polecenie Skrót
Wstecz – przejdź do poprzedniej strony Alt + command +
command + [
Alt +
Ctrl + [

Backspace*
*gdy browser.backspace_action jest ustawione na 0 w edytorze konfiguracji; nie jest to ustawienie domyślne.
Do przodu – przejdź do następnej strony Alt + command +
command + ]
Alt +
Ctrl + ]

Shift + Backspace*
*zobacz powyżej.
Strona startowa Alt + Homeoption + home
Otwórz plik Ctrl + Ocommand + O
Odśwież F5
Ctrl + Rcommand + R
Odśwież (pomijając pamięć podręczną) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
Zatrzymaj – Zatrzymaj wczytywanie Esc
command + .

Aktualna strona

Polecenie Skrót
Przejdź do następnego odnośnika lub pola wprowadzania danych Tab
Przejdź do poprzedniego odnośnika lub pola wprowadzania danych Shift + Tab
Przewiń o jeden ekran w dół Page Down
fn +

Spacja
Przewiń o jeden ekran w górę Page Up
fn +

Shift + Spacja
Przejdź na koniec strony End
Ctrl +

command +
Przejdź na początek strony Home
Ctrl +

command +
Przejdź do następnej ramki, wyskakującego okienka F6
Przejdź do poprzedniej ramki, wyskakującego okienka Shift + F6
Drukuj Ctrl + Pcommand + P
Zapisz zaznaczony odnośnik Alt + Enteroption + return
– działa jedynie, gdy browser.altClickSave jest ustawione na true w edytorze konfiguracji; nie jest to ustawienie domyślne.
Zapisz stronę jako… Ctrl + Scommand + S
Powiększ Ctrl + +command + +
Pomniejsz Ctrl + -command + -
Rozmiar pierwotny Ctrl + 0command + 0

Edycja

Polecenie Skrót
Kopiuj Ctrl + Ccommand + C
Wytnij Ctrl + Xcommand + X
Usuń Deldelete
Usuń słowo po lewej stronie kursora Ctrl + Backspace
Usuń słowo po prawej stronie kursora Ctrl + Del
Przesuń kursor o jedno słowo w lewo Ctrl +
Przesuń kursor o jedno słowo w prawo Ctrl +
Przesuń kursor na początek linii Home
Ctrl +
Przesuń kursor na koniec linii End
Ctrl +
Przesuń kursor na początek tekstu Ctrl + Home
Przesuń kursor na koniec tekstu Ctrl + End
Wklej Ctrl + Vcommand + V
Wklej (jako zwykły tekst) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
Przywróć Ctrl + Y
Ctrl + Shift + Z
command + shift + Z
Zaznacz wszystko Ctrl + Acommand + A
Cofnij Ctrl + Zcommand + Z

Wyszukiwanie

Polecenie Skrót
Znajdź Ctrl + Fcommand + F
Znajdź następne F3
Ctrl + Gcommand + G
Znajdź poprzednie Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
Znajdź szybko (odnośnik) '
Znajdź szybko (tekst) /
Zamknięcie paska wyszukiwania lub szybkiego wyszukiwania Esc
– gdy pasek wyszukiwania lub szybkiego wyszukiwania jest aktywny
Zmiana wyszukiwarki Alt +
Alt +
option +
option +

– po napisaniu czegoś (lub wciśnięciu ) w pasku adresu
Wyszukiwanie przy użyciu domyślnej wyszukiwarki Wpisz ? i spację (lub tylko ? do pustego paska adresu)
Aktywacja paska adresu dla paska wyszukiwania przy użyciu domyślnej wyszukiwarki Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + Jcommand + option + F
– jeśli pasek wyszukiwania nie jest wyświetlany
Aktywacja paska wyszukiwania Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + Jcommand + option + F
– jeśli pasek wyszukiwania jest wyświetlany
Zmień domyślną wyszukiwarkę Ctrl +
Ctrl +
command +
command +

– w pasku wyszukiwania lub w polu wyszukiwania na stronie nowej karty.
Wyświetlenie menu w celu zmiany, dodania lub zarządzania wyszukiwarkami Alt +
Alt +
F4
option +
option +

– gdy pasek wyszukiwania jest aktywny

Okna i karty

Polecenie Skrót
Zamknij kartę Ctrl + W
Ctrl + F4
command + W
– z wyjątkiem przypiętych kart
Zamknij okno Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
Przełączanie kart w kolejności ostatnich wyświetleń Ctrl + Tabcontrol + tab
– jeżeli wybrane w OpcjachPreferencjach
ZakończZakończ Ctrl + Shift + QCtrl + Qcommand + Q
Przejdź do karty po lewej stronie aktywnej karty Ctrl + Page Upcontrol + page up
command + option +

Ctrl + Shift + Tabcontrol + shift + tab*
* Jeżeli ustawienie Przełączanie kart za pomocą Ctrl+Tab w kolejności ostatnich wyświetleń jest wyłączone w OpcjachPreferencjach
Przejdź do karty po prawej stronie aktywnej karty Ctrl + Page Downcontrol + page down
command + option +

Ctrl + Tabcontrol + tab*
* Jeżeli ustawienie Przełączanie kart za pomocą Ctrl+Tab w kolejności ostatnich wyświetleń jest wyłączone w OpcjachPreferencjach
Przejdź do karty (od 1 do 8) Ctrl + 1 do 8command + 1 to 8Alt + 1 to 8
Przejdź do ostatniej karty Ctrl + 9command + 9Alt + 9
Przesuń kartę w lewo na pasku kart Ctrl + Shift + Page Up
Przesuń kartę w prawo na pasku kart Ctrl + Shift + Page Down
Przesuń kartę na początek paska kart Ctrl + Shift + Homecommand + shift + home
– działa, gdy wybrana karta jest „aktywna”. Aby aktywować kartę, należy np. nacisnąć skrót Alt + Dcommand + L, by przejść do paska adresu i następnie naciskać skrót Shift + Tab aż do przejścia na pasek kart.
Przesuń kartę na koniec paska kart Ctrl + Shift + Endcommand + shift + end
– działa, gdy wybrana karta jest „aktywna”. Aby aktywować kartę, należy np. nacisnąć skrót Alt + Dcommand + L, by przejść do paska adresu i następnie naciskać skrót Shift + Tab aż do przejścia na pasek kart.
Wyłącz/włącz dźwięk dla zawartości karty Ctrl + Mcontrol + M
Nowa karta Ctrl + Tcommand + T
Nowe okno Ctrl + Ncommand + N
Nowe okno prywatne Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Otwórz adres URL lub wyniki wyszukiwania w nowej karcie w tle Alt + Shift + Enteroption + shift + return
– z paska adresu
Otwórz adres URL lub wyniki wyszukiwania w nowej karcie Alt + Enteroption + return
– z paska adresu lub wyszukiwania
Otwórz adres URL lub wyniki wyszukiwania w nowym oknie Shift + Entershift + return
- z paska adresu lub pola wyszukiwania na stronie nowej karty
Otwórz wyniki wyszukiwania w nowej karcie w tle Ctrl + Entercommand + shift + return
– z pola wyszukiwania na stronie nowej karty.
(informacja poniżej)
Otwórz wyniki wyszukiwania w nowej karcie Ctrl + Shift + Entercommand + return
– z pola wyszukiwania na stronie nowej karty.
Informacja: Skróty do otwierania wyników wyszukiwania w nowej karcie i otwierania wyników w nowej karcie w tle są zamieniane, jeżeli ustawienie Przechodzenie do nowych kart otwieranych poprzez odnośniki jest włączone w OpcjachPreferencjach
Otwórz zaznaczoną zakładkę lub odnośnik w aktualnej karcie Enterreturn
Otwórz zaznaczoną zakładkę w nowej karcie Ctrl + Entercommand + return
Otwórz zaznaczoną zakładkę w nowej karcie w tle Ctrl + Shift + Entercommand + shift + return
Otwórz zaznaczony odnośnik w nowej karcie w tle Ctrl + Entercommand + return
(informacja poniżej)
Otwórz zaznaczony odnośnik w nowej karcie Ctrl + Shift + Entercommand + shift + return
Informacja: Skróty do otwierania odnośnika w nowej karcie i otwierania odnośnika w nowej karcie w tle są zamieniane, jeżeli ustawienie Przechodzenie do nowych kart otwieranych poprzez odnośniki jest włączone w OpcjachPreferencjach
Otwórz zaznaczoną zakładkę lub odnośnik w nowym oknie Shift + Entershift + return
Pokaż wszystkie karty Ctrl + Shift + Tabcontrol + shift + tab
- jeżeli ustawienie Przełączanie kart za pomocą Ctrl+Tab w kolejności ostatnich wyświetleń jest włączone w OpcjachPreferencjach
Przywróć ostatnio zamkniętą kartęPrzywróć ostatnio zamkniętą kartę lub okno Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Uwaga: Ponownie otwiera ostatnio zamkniętą kartę lub okno, w kolejności zamknięcia. Jeśli nie ma żadnych kart lub okien do ponownego otwarcia, polecenie to przywraca poprzednią sesję.
Przywróć ostatnio zamknięte okno Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Przenieś adres URL w lewo lub w prawo (jeśli kursor jest w pasku adresu) Ctrl + Shift + Xcommand + shift + X

Historia

Polecenie Skrót
Panel boczny – Historia Ctrl + H
Okno biblioteki (historia) Ctrl + Shift + H
Wyczyść historię przeglądania Ctrl + Shift + Del

Historia

Polecenie Skrót
Panel boczny – Historia command + shift + H
Wyczyść historię przeglądania command + shift + delete

Zakładki

Polecenie Skrót
Dodaj zakładki do wszystkich kart Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Dodaj zakładkę do tej strony Ctrl + Dcommand + D
Zakładki – panel boczny Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
Wyświetl/ukryj pasek zakładek Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + B
Wyświetl wszystki zakładki (okno Biblioteka) Ctrl + Shift + OCtrl + Shift + Bcommand + shift + Ocommand + shift + BCtrl + Shift + OCtrl + Shift + B
Pokaż listę wszystkich zakładek Spacja
- w pustym polu wyszukiwania w oknie Biblioteki lub w panelu bocznym zakładek.
Aktywuj następną zakładkę/folder, którego nazwa (lub posortowana właściwość) zaczyna się od określonego znaku lub sekwencji znaków Wpisz znak lub szybko wpisz sekwencję znaków.
– w Bibliotece, pasku zakładek, menu zakładek, panelu bocznym zakładek.

Narzędzia

Polecenie Skrót
Pobieranie Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Dodatki Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
Otwieranie narzędzi twórców witryn F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
Konsola WWW Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
Inspektor Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
Wykonaj zrzut ekranu Ctrl + Shift + Scommand + shift + S
Edytor stylów Shift + F7
Profiler Shift + F5
Sieć Ctrl + Shift + Qcommand + alt + QCtrl + Shift + Ecommand + alt + E
Widok responsywny Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
Źródło strony Ctrl + Ucommand + U
Konsola przeglądarki Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
Informacje o stronie Ctrl + Icommand + I

Przeglądarka PDF

Polecenie Skrót
Następna strona N lub J lub
Poprzednia strona P lub K lub
Powiększ Ctrl + +command + +
Pomniejsz Ctrl + -command + -
Skala automatyczna Ctrl + 0command + 0
Obróć dokument zgodnie z ruchem wskazówek zegara R
Obróć dokument przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Shift + R
Przełącz na Tryb prezentacji Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
Wybierz narzędzie zaznaczania tekstu S
Wybierz narzędzie rączka H
Aktywuj pole Numer strony Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Różne

Polecenie Skrót
Dokończ adres .com Ctrl + Enter
Usuń zaznaczoną wartość autouzupełniania Shift + Del
Przełącz tryb pełnoekranowy F11
Przełącz widoczność menu (pokaż tymczasowo, jeśli jest ukryte) Alt lub F10Alt lub F10
Przełącz tryb poprawionej czytelności Ctrl + Alt + RF9
Przeglądaj za pomocą kursora klawiatury F7
Przejdź do paska adresu F6
Alt + D
Ctrl + L
Przejdź do pola wyszukiwania w Bibliotece F6
Ctrl + F
Zatrzymaj automatyczne przewijanie Esc
Anuluj operację „przeciągnij i upuść” Esc
Wyczyść pole wyszukiwania w Bibliotece lub panelu bocznym Esc
Zamknij menu Esc
Alt
F10
Włącz/wyłącz menu kontekstowe Shift + F10

Różne

Polecenie Skrót
Dokończ adres .com control + return
Usuń zaznaczoną wartość autouzupełniania shift + delete
Przełącz tryb pełnoekranowy command+Shift+F
Przełącz tryb poprawionej czytelności command+option+R
Przeglądaj za pomocą kursora klawiatury F7
Przejdź do paska adresu F6
command + L
Przejdź do pola wyszukiwania w bibliotece F6
command + F
Zatrzymaj automatyczne przewijanie Esc
Anuluj operację „przeciągnij i upuść” Esc
Wyczyść pole wyszukiwania w Bibliotece lub panelu bocznym Esc
Zamknij menu Esc
Alt
F10

Różne

Polecenie Skrót
Dokończ adres .com Ctrl + Enter
Dokończ adres .net Shift + Enter
Dokończ adres .org Ctrl + Shift + Enter
Usuń zaznaczoną wartość autouzupełniania Del
Przełącz tryb pełnoekranowy F11
Przełącz widoczność menu (pokaż tymczasowo, jeśli jest ukryte) Alt lub F10Alt lub F10
Przełącz tryb poprawionej czytelności Ctrl + Alt + RF9Ctrl + Alt + R
Przeglądaj za pomocą kursora klawiatury F7
Przejdź do paska adresu F6
Alt + D
Ctrl + L
Przejdź do pola wyszukiwania w Bibliotece F6
Ctrl + F
Zatrzymaj automatyczne przewijanie Esc
Anuluj operację „przeciągnij i upuść” Esc
Wyczyść pole wyszukiwania w Bibliotece lub panelu bocznym Esc
Zamknij menu Esc
Alt
F10
Włącz/wyłącz menu kontekstowe Shift + F10

Różne

Polecenie Skrót
Dokończ adres .com command + return
Dokończ adres .net shift + return
Dokończ adres .org command + shift + return
Usuń zaznaczoną wartość autouzupełniania shift + delete
Przełącz tryb pełnoekranowy command+Shift+F
Przełącz tryb czytania command+option+R
Przeglądaj za pomocą kursora klawiatury F7
Przejdź do paska adresu F6
command + L
Przejdź do pola wyszukiwania w bibliotece F6
command + F
Zatrzymaj automatyczne przewijanie Esc
Anuluj operację „przeciągnij i upuść” Esc
Wyczyść pole wyszukiwania w bibliotece lub panelu bocznym Esc
Zamknij menu Esc
Alt
F10

Skróty klawiszowe mediów

Polecenie Skrót
Odtwarzaj / Zatrzymaj Spacja
Zmniejsz poziom wzmocnienia
Zwiększ poziom wzmocnienia
Wyłącz dźwięk Ctrl + command +
Włącz dźwięk Ctrl + command +
Przejdź do tyłu o 15 sekund
Przejdź do tyłu o 10 % Ctrl + command +
Przejdź do przodu 15 sekund
Przejdź do przodu 10 % Ctrl + command +
Przejdź na początek Home
Przejdź na koniec End

Zaznaczanie wielu kart

Skróty te działają, jeżeli zaznaczony (“aktywny”) jest pasek kart. Obecnie jedynym sposobem, aby to zrobić, to wybrać sąsiadujący obiekt i przejść do paska kart, np. naciskając skrót Ctrl + Lcommand + L, by przejść do paska adresu, a następnie Shift + Tab kilkakrotnie, aż wokół bieżącej karty pojawi się kolorowe obramowanie.
Polecenie Skrót
Zaznacz lewą, prawą, pierwszą lub ostatnią kartę. Odznacz pozostałe Klawisze strzałek
Home
End
Przesuń kolorowe obramowanie na lewą, prawą, pierwszą lub ostatnią kartę. Ctrlcommand + Klawisze strzałek
Ctrlcommand + Home
Ctrlcommand + End
Zaznacz lub usuń zaznaczenie dla karty z kolorowym obramowaniem. Pozostałe karty pozostają zaznaczone lub odznaczone. Ctrl + Spacecommand + space

Skróty dla programistów

Możesz również korzystać ze skrótów klawiszowych w narzędziach dla programistów. Więcej informacji znajdziesz na stronie o skrótach klawiszowych w witrynie Firefox Source Docs (w języku angielskim).

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji