Okno opcji – panel Zaawansowane

Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie wszystkich ustawień przeglądarki Mozilla Firefox dostępnych w panelu Zaawansowane okna Opcje. Informacje o innych panelach zawarte są w artykule Okno opcji. Dokument ten objaśnia ustawienia przeglądarki dostępne w panelu Preferencje okna Mozilli Firefox. Informacje o innych panelach zawarte są w artykule Preferences window.

Panel Zaawansowane zawiera ustawienia, które nie są często używane, np. sprawdzanie, czy Firefox jest domyślną przeglądarką, czyszczenie pamięci podręcznej, ustawienia dotyczące sprawdzania dostępności aktualizacji i różne zaawansowane ustawienia, które mogą być przydatne tylko niektórym użytkownikom.

Karta Ogólne

f49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1271793698-171-1.jpg f49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1246122498-344-1.jpg f49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1266972965-411-1.jpg

Options - Advanced - Win1 Prefs - Advanced - Mac1 Prefs - Advanced - Lin1

Fx5Options - Advanced - Win1 Fx5Prefs - Advanced - Mac1 Fx5Prefs - Advanced - Lin1

Options - Advanced - Win1 Fx7 Prefs - Advanced - Mac1 - Fx7 Prefs - Advanced - Lin1 - Fx7

Dostępność

 • Zawsze używaj klawiszy kursora do nawigacji po stronach – jeśli ta opcjapreferencja jest zaznaczona, Firefox będzie wyświetlał kursor, umożliwiający zaznaczanie tekstu z klawiatury. Tryb ten można przełączać klawiszem F7.
 • Rozpocznij wyszukiwanie podczas wprowadzania tekstu – jeśli ta opcjapreferencja jest zaznaczona, będzie można wyszukiwać tekst na danej stronie po prostu wpisując go z klawiatury. Podczas wpisywania szukanego wyrażenia u dołu okna Firefoksa automatycznie pojawi się pasek wyszukiwania, w którym będą wyświetlane informacje o wynikach wyszukiwania.
 • Ostrzeż, jeśli witryny próbują przekierować lub odświeżyć stronę – jeśli ta opcjapreferencja jest zaznaczona, program Firefox uniemożliwi witrynom przekierowanie na inną stronę i automatyczne odświeżenie strony bez zgody użytkownika.


Przeglądanie

 • Używaj automatycznego przewijania – automatyczne przewijanie umożliwia przewijanie strony, poprzez przytrzymanie środkowego przycisku myszy (zwykle kółka przewijania) oraz przesuwaniu jej w górę lub w dół. Niektórzy uważają tę funkcję za niewygodną, więc można ją w tym miejscu wyłączyć, odznaczając tę opcjępreferencję.
 • Używaj płynnego przewijania – płynne przewijanie może być bardzo pomocne dla osób, które czytają długie strony. Zwykle po naciśnięciu klawisza Page Down strona przesuwa się o cały ekran. Gdy włączone jest płynne przewijanie, strona przesunie się płynnie, dzięki czemu użytkownik może zobaczyć o ile się przesunęła. Funkcja ta znacznie ułatwia wznawianie czytania od miejsca, w którym je przerwano.
 • Używaj przyspieszenia sprzętowego jeśli jest dostępne – do wyświetlania niektórych stron zawierających wideo i animacje Firefox może używać procesora graficznego twojego komputera. To sprawia, że Firefox jest szybszy, ponieważ procesor graficzny jest lepszy do wyświetlanie tego typu elementów niż główny procesor. Ta funkcja jest domyślnie zaznaczona, ale nie jest dostępna dla wszystkich procesorów graficznych. Firefox włączy ją, jeśli będzie to możliwe. Dowiedz sie więcej o przyspieszeniu sprzętowym.
  Po zmianie tego ustawienia, należy ponownie uruchomić Firefoksa.
  Aby ponownie uruchomić Firefoksa:
  1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz ZakończNa górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz ZakończNa pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz Zakończ program FirefoxNa górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ

   Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29

  2. Uruchom Firefoksa normalnie.
 • Sprawdzaj pisownię podczas wprowadzania tekstu – jeśli ta opcjapreferencja jest zaznaczona, program Firefox będzie sprawdzał poprawność pisowni i sugerował poprawki podczas wypełniania formularzy. Polska wersja Firefoksa zawiera polski słownik poprawnej pisowni, ale w przypadku innych języków konieczna będzie instalacja dodatkowych słowników. Aby pobrać słownik, należy kliknąć prawym przyciskiem myszytrzymając wciśnięty klawisz control kliknąć dowolne pole tekstowe, włączyć sprawdzanie pisowni i z menu podręcznego wybrać Języki » Dodaj słowniki.
 • Informuj witryny, że użytkownik nie chce być śledzony: Włączenie tej funkcji oznacza, że każda odwiedzana strona zostanie poinformowana o tym, że użytkownik nie chce być śledzony przez reklamodawców i innych dostawców treści. Honorowanie tego ustawienia jest dobrowolne - poszczególne strony nie są zobowiązane do przestrzegania go. By uzyskać więcej informacji na ten temat zobacz też Jak zatrzymać śledzenie przez strony internetowe?.


Ustawienia systemowe

 • Przy uruchamianiu sprawdzaj, czy Firefox jest domyślną przeglądarką – zaznaczenie tego pola spowoduje, że Firefox podczas uruchamiania będzie sprawdzał, czy jest domyślną przeglądarką. Dzięki temu Firefox może stać się aplikacją, która będzie uruchamiana przez inne aplikacje, gdy próbują one wyświetlić stronę internetową. Naciśnij przycisk Sprawdź teraz, by sprawdzić domyślną przeglądarkę.
 • Przesyłaj zgłoszenia awarii – (dostępne w Firefoksie 3.6.4 i nowszych) jeśli Firefox ulegnie awarii, zostanie wyświetlony Mozilla Crash Reporter z zapytaniem o zgodę na przesłanie do Mozilli raportu dotyczącego tej awarii. Jeśli ta opcjapreferencja jest zaznaczona, opcja Poinformuj o tej awarii Mozillę w oknie dialogowym zgłaszania awarii będzie domyślnie zaznaczona.
 • Przesyłaj zgłoszenia awarii – (dostępne w Firefoksie 3.6.4 i nowszych) jeśli Firefox ulegnie awarii, zostanie wyświetlony Mozilla Crash Reporter z zapytaniem o zgodę na przesłanie do Mozilli raportu dotyczącego tej awarii. Jeśli ta opcjapreferencja jest zaznaczona, opcja Poinformuj o tej awarii Mozillę w oknie dialogowym zgłaszania awarii będzie domyślnie zaznaczona.
 • Przesyłaj dane o wydajności: Włączenie tej opcji umożliwi wysyłanie do Mozilli anonimowych danych (learn more) o rzeczywistej wydajności Firefoksa. Informacje te zostaną wykorzystane do udoskonalenia Firefoksa.

Karta Sieć

f49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1267773438-932-3.jpg f49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1246122498-344-2.jpg f49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1266972965-411-2.jpg

Options - Advanced - Win2 Prefs - Advanced - Mac2 Prefs - Advanced - Lin2

Połączenie

Dostawcy usług internetowych lub firmy mogą udostępniać lub wymagać łączenia się przez serwer proxy, zwany też serwerem pośredniczącym. Serwer proxy działa jako pośrednik między komputerem a siecią Internet. Przechwytuje wszystkie żądania, by sprawdzić, czy może je wypełnić korzystając ze swojej pamięci podręcznej. Serwery proxy wykorzystywane są do zwiększenia wydajności, odfiltrowania żądań i ukrycia wewnętrznych komputerów przed dostępem z zewnątrz, w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Serwery proxy często są częścią korporacyjnych zapór sieciowych.

Okno Ustawienia połączenia

 • Bez serwera proxyopcjępreferencję tę należy wybrać jeśli nie chce się używać proxy.
 • Automatycznie wykryj ustawienia serwerów proxy dla tej sieciopcjępreferencję tę należy wybrać, jeśli Firefox ma automatycznie wykryć wszystkie ustawienia proxy dla używanej sieci.
 • Używaj systemowych ustawień serwerów proxyopcjępreferencję tę należy zaznaczyć, jeśli wykorzystywane mają być ustawienia serwera proxy systemu operacyjnego.To domyślne ustawienie.
  • To domyślne ustawienie w Firefoksie 3.6.4 i nowszych wersjach.
 • Ręczna konfiguracja serwerów proxy:opcjępreferencję tę należy wybrać, jeśli nie posiadasz adresu URL dla automatycznej konfiguracji serwera proxy. Należy się skontaktować z administratorem sieci i poprosić go o nazwy i numery portów serwerów proxy dla każdej z usług sieciowych i wprowadzić te informacje we właściwe pola w tym oknie.
  • Jeśli ta sama nazwa proxy i numer portu są używane dla wszystkich protokołów, należy zaznaczyć Użyj tego serwera proxy dla wszystkich protokołów.
  • Nie używaj proxy dla – lista nazw serwerów lub adresów IP, które nie będą używały proxy.
 • Adres URL automatycznej konfiguracji: – należy wybrać tę opcjępreferencję, jeśli masz plik automatycznej konfiguracji serwerów proxy (.pac). Należy w tym miejscu wprowadzić jego adres URL i nacisnąć przycisk OK, by wczytać konfigurację proxy.
  • Odśwież – użycie tego przycisku spowoduje wczytanie aktualnie dostępnej konfiguracji proxy.


Pamięć trybu offline

Wyświetlane strony są zwykle przechowywane w specjalnym folderze pamięci podręcznej, umożliwiając szybszy dostęp do nich przy kolejnej wizycie. Można tutaj określić ilość miejsca, które ma być wykorzystane jako pamięć podręczna. Możliwe jest również wyczyszczenie pamięci podręcznej.

 • Używaj maksymalnie … MB miejsca dla pamięci podręcznej – umożliwia określenie w megabajtach maksymalnego rozmiaru pamięci podręcznej na komputerze użytkownika.
 • Wyczyść teraz – użycie tego przycisku powoduje natychmiastowe wyczyszczenie pamięci podręcznej, zwalniając zajęte obszary dysku.
 • Powiadom, kiedy witryna poprosi o możliwość przechowywania danych dla trybu offline – umożliwia witrynom przechowywanie danych, z których można korzystać bez aktywnego połączenia z Internetem. Jeśli użytkownik uprzednio zablokował danej witrynie możliwość przechowywania danych dla trybu offline i zmienił zdanie, może nacisnąć przycisk Wyjątki…, a następnie wskazać witrynę do odblokowania i nacisnąć przycisk Usuń witrynę. Aby usunąć wszystkie witryny z tej listy, należy nacisnąć przycisk Usuń wszystkie witryny.
 • Następujące witryny przechowują na dysku dane dla trybu offline – kiedy witryna zapisała dane dla trybu offline, można wybrać ją z tej listy i nacisnąć przycisk Usuń…, by ją usunąć.

Karta Aktualizacja

f49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1267773438-932-4.jpg f49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1246122498-344-3.jpg f49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1266972965-411-3.jpg

Options - Advanced - Win3 Prefs - Advanced - Mac3 Prefs - Advanced - Lin3

Firefox może sprawdzać, czy pojawiły się nowe wersje zainstalowanych dodatków lub samej przeglądarki.

 • Automatycznie sprawdzaj, czy są dostępne aktualizacje dla – Firefox może zweryfikować, czy są dostępne aktualizacje dla programu, wszystkich zainstalowanych dodatków (wyjątkiem są wtyczki — use the plugin check page to update them) i wyszukiwarek.
 • Kiedy odnalezione zostaną aktualizacje dla programu Firefox:
  • zapytaj, co robić – domyślnie aktualizacje dla programu Firefox są zazwyczaj instalowane automatycznie. Należy wybrać tę opcjępreferencję, aby samodzielnie decydować, kiedy i jak mają być instalowane kolejne aktualizacje.
  • automatycznie pobierz i zainstaluj aktualizacje – kiedy ta opcjapreferencja jest zaznaczona, aktualizacje dla Firefoksa będą pobierane automatycznie i instalowane przy ponownym uruchomieniu przeglądarki. OpcjaPreferencja ostrzeż, jeśli aktualizacja spowoduje wyłączenie dodatków umożliwia ustalenie, czy użytkownik ma być informowany przed instalacją aktualizacji, która wymagałaby wyłączenia niezgodnego z daną wersją Firefoksa rozszerzenia lub motywu. W takiej sytuacji użytkownik będzie mógł zrezygnować z instalacji aktualizacji, kosztem usprawnień w niej zawartych.

   Jeśli wszystkie rozszerzenia i motywy są zgodne z daną wersją Firefoksa albo mogą zostać zaktualizowane do zgodnej wersji, aktualizacja Firefoksa zostanie zainstalowana. Po ponownym uruchomieniu przeglądarki użytkownik zostanie poproszony o zainstalowanie wymaganych aktualizacji dla rozszerzeń i motywów, aby można ich było nadal używać.
 • Wyświetl historię aktualizacji – Firefox przechowuje informacje o dokonanych aktualizacjach. Aby przejrzeć te informacje, należy nacisnąć ten przycisk.
  Uwaga: Aby zainstalować aktualizacje dla Firefoksa, trzeba się zalogować jako administratorużytkownik root lub jako użytkownik, który pierwotnie zainstalował przeglądarkę.


Karta Szyfrowanie

f49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1267773438-932-1.jpg f49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1246122498-344-4.jpg f49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1266972965-411-4.jpg

Options - Advanced - Win4 Prefs - Advanced - Mac4 Prefs - Advanced - Lin4

Protokoły

 • Włącz obsługę SSL 3.0 – określa, czy informacje poufne mają być wysyłane i odbierane poprzez protokół SSL3 (Secured Sockets Layer, Level 3). To standardowy protokół dla transmisji bezpiecznych. Wyłączenie jego obsługi może uniemożliwić korzystanie z niektórych witryn.
 • Włącz obsługę TLS 1.0 – określa, czy informacje poufne mają być wysyłane i odbierane poprzez protokół TLS (Transport Layer Security), otwarty protokół dla transmisji bezpiecznych, podobny do SSL 3.0. Wyłączenie jego obsługi może uniemożliwić korzystanie z niektórych witryn.


Certyfikaty

Certyfikaty służą do szyfrowania i deszyfrowania połączeń z bezpiecznymi witrynami.

 • Kiedy serwer żąda osobistego certyfikatu użytkownika – niektóre serwery wymagają uwierzytelnienia użytkownika przy użyciu certyfikatu osobistego. W tym celu żądają, by program Firefox wygenerował taki certyfikat. Przy kolejnych odwiedzinach danej witryny, przeglądarka wyświetli zapytanie, którego certyfikatu użyć. W sytuacji, kiedy użytkownik chce, by Firefox wybrał taki certyfikat automatycznie, należy wybrać opcjępreferencję wybierz certyfikat automatycznie.
  Uwaga: Certyfikaty osobiste mogą zawierać dane osobowe, takie jak nazwisko lub adres użytkownika. W związku z tym wybranie opcjipreferencji wybierz certyfikat automatycznie, może zagrozić zachowaniu jego prywatności. Po wybraniu tej opcjipreferencji użytkownik nie będzie powiadamiany, gdy witryna zażąda certyfikatu osobistego i nie będzie możliwości kontrolowania dostępu do danych osobistych użytkownika.
 • Wyświetl certyfikaty – aby przejrzeć, zaimportować lub usunąć certyfikat, należy nacisnąć przycisk Wyświetl certyfikaty.
 • Listy odwołania – Firefox może używać list odwołania certyfikatów (CRL - z ang. Certificate Revocation Lists) do zapewnienia aktualności certyfikatów. Aby zarządzać dostępnymi listami odwołania certyfikatów, należy nacisnąć przycisk Listy odwołania.
 • Weryfikacja – Firefox może odpytywać serwer OCSP (Online Certificate Status Protocol) w celu potwierdzenia aktualności i poprawności certyfikatu. Domyślnie przeglądarka weryfikuje certyfikat, jeśli zawiera on adres serwera OCSP. Można także podać serwer OCSP, poprzez który weryfikowane będą wszystkie certyfikaty. Te opcjepreferencje można ustalić po naciśnięciu przycisku Weryfikacja. Zazwyczaj zmiana tych ustawień konieczna jest tylko, jeśli wymaga tego środowisko internetowe użytkownika.
 • Urządzenia zabezpieczające – urządzenia zabezpieczające służą do szyfrowania połączeń oraz przechowywania certyfikatów i haseł. Aby skorzystać z innego niż wbudowane w Firefoksa urządzenia zabezpieczającego lub zmienić hasło główne dla urządzenia, należy nacisnąć przycisk Urządzenia zabezpieczające.

Nie ma szablonu „backtoOptionsPreferences” lub jego zatwierdzonej wersji.


Udostępnij artykuł: http://mzl.la/1RwtUcw

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, teo951, FilKina. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.