Okno opcji – panel Zaawansowane

Informacje o wersji
 • Identyfikator wersji: 135392
 • Utworzono:
 • Autor: TyDraniu
 • Komentarz: Aktualizacja
 • Zrecenzowano: Tak
 • Zrecenzowano:
 • Autor recenzji: vesper
 • Zatwierdzone? Tak
 • Aktualna: Nie
 • Gotowy do tłumaczenia: Nie
Źródło wersji
Podgląd zawartości

Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie wszystkich ustawień przeglądarki Mozilla Firefox dostępnych w panelu Zaawansowane na stronie OpcjiPreferencji. Nie są one zbyt często używane i dotyczą na przykład ustawień proxy i różnych innych zaawansowanych ustawień, które mogą być przydatne tylko niektórym użytkownikom.

Ogólne

Fx38AdvancedPanel-General

Dostępność

 • Zawsze używaj klawiszy kursora do nawigacji po stronach - jeśli ta opcjapreferencja jest zaznaczona, Firefox będzie wyświetlał kursor, umożliwiający zaznaczanie tekstu z klawiatury. Tryb ten można przełączać klawiszem F7.
 • Rozpocznij wyszukiwanie podczas wprowadzania tekstu - jeśli ta opcjapreferencja jest zaznaczona, będzie można wyszukiwać tekst na danej stronie po prostu wpisując go z klawiatury. Podczas wpisywania szukanego wyrażenia u dołu okna Firefoksa automatycznie pojawi się pasek wyszukiwania, w którym będą wyświetlane informacje o wynikach wyszukiwania.
 • Ostrzeż, jeśli witryny próbują przekierować lub odświeżyć stronę - jeśli ta opcjapreferencja jest zaznaczona, Firefox uniemożliwi witrynom przekierowanie na inną stronę i automatyczne odświeżenie strony bez zgody użytkownika.

Przeglądanie

 • Używaj automatycznego przewijania - automatyczne przewijanie umożliwia przewijanie strony, poprzez przytrzymanie środkowego przycisku myszy (zwykle kółka przewijania) oraz przesuwaniu jej w górę lub w dół. Niektórzy uważają tę funkcję za niewygodną, więc można ją w tym miejscu wyłączyć, odznaczając tę opcjępreferencję
 • Używaj płynnego przewijania - płynne przewijanie może być bardzo pomocne dla osób, które czytają długie strony. Zwykle po naciśnięciu klawisza Page Down strona przesuwa się o cały ekran. Gdy włączone jest płynne przewijanie, strona przesunie się płynnie, dzięki czemu użytkownik może zobaczyć o ile się przesunęła. Funkcja ta znacznie ułatwia wznawianie czytania od miejsca, w którym je przerwano.
 • Używaj przyspieszenia sprzętowego jeśli jest dostępne – do wyświetlania niektórych stron zawierających wideo i animacje Firefox może używać procesora graficznego twojego komputera. To sprawia, że Firefox jest szybszy, ponieważ procesor graficzny jest lepszy do wyświetlania tego typu elementów niż główny procesor. Ta funkcja jest domyślnie zaznaczona, ale nie jest dostępna dla wszystkich procesorów graficznych. Firefox włączy ją, jeśli będzie to możliwe. Dowiedz się więcej o przyspieszeniu sprzętowym.
  Po zmianie tego ustawienia, należy ponownie uruchomić Firefoksa.
  Aby ponownie uruchomić Firefoksa:
  1. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

   Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ.

  2. Uruchom Firefoksa normalnie.
 • Sprawdzaj pisownię podczas wprowadzania tekstu – jeśli ta opcja jest zaznaczona, program Firefox będzie sprawdzał poprawność pisowni i sugerował poprawki podczas wypełniania formularzy. Polska wersja Firefoksa zawiera polski słownik poprawnej pisowni, ale w przypadku innych języków konieczna będzie instalacja dodatkowych słowników. Aby pobrać słownik, należy kliknąć prawym przyciskiem myszyPrzytrzymaćCtrl i kliknąć dowolne pole tekstowe, włączyć sprawdzanie pisowni i z menu podręcznego wybrać Języki » Dodaj słowniki.

Udostępnianie danych

Fx38AdvancedPanel-DataChoices

 • Włącz Firefox Health Report - usługa Firefox Health Report (dowiedz się więcej) udostępnia informacje na temat wydajności i stabilności twojej przeglądarki. Mozilla wykorzystuje te dane, by udzielić ci porad i porównań. Wykorzystujemy również sumę wszystkich zebranych danych o zdrowiu, by ulepszyć Firefoksa.
 • Udostępnianie dodatkowych danych (np. Telemetrii) - włączenie tej opcji spowoduje wysyłanie zanonimizowanych danych dotyczących działania Firefoksa na twoim komputerze (dowiedz się więcej na ten temat) do Mozilli. Wykorzystamy te dane, by ulepszyć przyszłe wersje Firefoksa.
 • Zgłaszanie awarii - jeśli Firefox ulegnie awarii, pojawi się okno awarii, oferujące możliwość zgłoszenia awarii Mozilli. Zaznaczając tę opcję, pole Prześlij zgłoszenie awarii do firmy Mozilla będzie domyślnie zaznaczone.

Sieć

Fx38AdvancedPanel-Network

Połączenie

Dostawcy usług internetowych lub firmy mogą udostępniać lub wymagać łączenia się przez serwer proxy, zwany też serwerem pośredniczącym. Serwer proxy działa jako pośrednik między komputerem a siecią Internet. Przechwytuje wszystkie żądania, by sprawdzić, czy może je wypełnić korzystając ze swojej pamięci podręcznej. Serwery proxy wykorzystywane są do zwiększenia wydajności, odfiltrowania żądań i ukrycia wewnętrznych komputerów przed dostępem z zewnątrz, w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Serwery proxy często są częścią korporacyjnych zapór sieciowych.

Ustawienia połączenia

 • Bez serwera proxy – wybierz, jeśli nie chcesz, by Firefox używał proxy.
 • Automatycznie wykryj ustawienia serwerów proxy dla tej sieci – wybierz, jeśli Firefox ma automatycznie wykryć wszystkie ustawienia proxy dla używanej sieci.
 • Używaj systemowych ustawień serwerów proxy – wybierz, jeśli wykorzystywane mają być ustawienia serwera proxy systemu operacyjnego.
  • Jest to domyślne ustawienie.
 • Ręczna konfiguracja serwerów proxy: – wybierz opcję, jeśli posiadasz listę serwerów proxy. Aby ją uzyskać, skontaktuj się z administratorem sieci. Każdy wprowadzony serwer proxy wymaga nazwy i numeru portu.
  • Jeśli ta sama nazwa proxy i numer portu są używane dla wszystkich protokołów, należy zaznaczyć Użyj tego serwera proxy dla wszystkich protokołów.
  • Nie używaj proxy dla – lista nazw serwerów lub adresów IP, które nie będą używały proxy.
 • Adres URL automatycznej konfiguracji: – wybierz, jeśli masz plik automatycznej konfiguracji serwerów proxy (.pac). Należy w tym miejscu wprowadzić jego adres URL i nacisnąć przycisk OK, by wczytać konfigurację proxy.
  • Odśwież – użycie tego przycisku spowoduje wczytanie aktualnie dostępnej konfiguracji proxy.

Pamięć trybu offline

Wyświetlane strony są zwykle przechowywane w specjalnym folderze pamięci podręcznej, umożliwiając szybszy dostęp do nich przy kolejnej wizycie. Można tutaj określić ilość miejsca, które ma być wykorzystane jako pamięć podręczna. Możliwe jest również wyczyszczenie pamięci podręcznej.

 • Wyczyść teraz – użycie tego przycisku powoduje natychmiastowe wyczyszczenie pamięci podręcznej, zwalniając zajęte obszary dysku.
 • Używaj ręcznego zarządzania pamięcią podręczną - zaznaczenie tego pola pozwala na ręczne ustawienie maksymalnej wielkość (w megabajtach) pamięci trybu offline

Treści dla trybu offline i dane użytkownika

 • Wyczyść teraz – użycie tego przycisku powoduje natychmiastowe wyczyszczenie pamięci podręcznej, zwalniając zajęte obszary dysku.
 • Powiadom, kiedy witryna poprosi o możliwość przechowywania danych dla trybu offline – umożliwia witrynom przechowywanie danych, z których można korzystać bez aktywnego połączenia z Internetem. Jeśli uprzednio dana witryna została zablokowana i nie może przechowywać danych dla trybu offline, a teraz chcesz cofnąć jej blokadę, możesz nacisnąć przycisk Wyjątki…. Następnie, wybierz witrynę do odblokowania i naciśnij przycisk Usuń witrynę. Aby usunąć wszystkie witryny z tej listy, naciśnij przycisk Usuń wszystkie witryny.

Aktualizacja

Fx38WinAdvancedPanel-Update Fx38MacLinuxAdvancedPanel-Update

Fx49AdvancedPanelUpdate-win7 Fx49AdvancedPanelUpdate-MacLinux

Aktualizacje programu Firefox

 • Instaluj aktualizacje automatycznie (zalecane: większe bezpieczeństwo) - zaznaczenie tego pola oznacza, że Firefox będzie automatycznie pobierał i instalował dostępne aktualizacje.
  • Ostrzeż, jeśli spowoduje to wyłączenie któregoś z dodatków - jeśli chcesz otrzymać ostrzeżenie za każdym razem gdy pobrana aktualizacja spowoduje wyłączenie któregoś z dodatków, zaznacz to pole.
 • Sprawdzaj dostępność aktualizacji, ale wymagaj potwierdzenia ich instalacji - zaznaczenie tego pola oznacza, że Firefox będzie się pytał czy chcesz pobrać i zainstalować aktualizacje. Jeśli odznaczysz to pole, możesz samodzielnie pobrać aktualizacje później.
 • Nie sprawdzaj dostępności aktualizacji (niezalecane: zagrożenie bezpieczeństwa) - zaznaczenie tego pola oznacza, że Firefox nie będzie sprawdzał dostępności aktualizacji.
Ostrzeżenie: Jeśli zaznaczysz to pole, twój komputer nie będzie pobierał krytycznych poprawek bezpieczeństwa Firefoksa, które mogą pomóc ci zachować bezpieczeństwo w sieci, o ile nie wykonasz ręcznego sprawdzania dostępności aktualizacji.
 • Aby obejrzeć historię pobranych i zainstalowanych aktualizacji, kliknij Wyświetl historię aktualizacji.
 • Używaj usługi instalowania aktualizacji działającej w tle - zaznaczenie tego pola oznacza, że Firefox będzie korzystał z usługi utrzymania Mozilli podczas instalacji aktualizacji. Dzięki temu zbędne będzie potwierdzanie instalacji poprawek dla Firefoksa za pomocą kontroli konta użytkownika systemach Windows 7 i Vista.
Uwaga: Aby zainstalować aktualizacje dla Firefoksa, musisz mieć prawa administratora lub zalogować się na konto użytkownika które pierwotnie zainstalowało Firefoksa.

Aktualizacje automatyczne

 • Wyszukiwarki - zaznaczenie tego pola oznacza, że Firefox będzie automatycznie aktulizował wyszukiwarki.
Uwaga: opcje aktualizacji Firefoksa mogą być niedostępne jeśli aktualizacje są kontrolowane przez system zarządzania pakietami Linuksa.

Aktualizacje programu Firefox

 • Instaluj aktualizacje automatycznie (zalecane: większe bezpieczeństwo) - zaznaczenie tego pola oznacza, że Firefox będzie automatycznie pobierał i instalował dostępne aktualizacje.
  • Ostrzeż, jeśli spowoduje to wyłączenie któregoś z dodatków - jeśli chcesz otrzymać ostrzeżenie za każdym razem gdy pobrana aktualizacja spowoduje wyłączenie któregoś z dodatków, zaznacz to pole.
 • Sprawdzaj dostępność aktualizacji, ale wymagaj potwierdzenia ich instalacji - zaznaczenie tego pola oznacza, że Firefox będzie się pytał czy chcesz pobrać i zainstalować aktualizacje. Jeśli odznaczysz to pole, możesz samodzielnie pobrać aktualizacje później.
 • Nie sprawdzaj dostępności aktualizacji (niezalecane: zagrożenie bezpieczeństwa) - zaznaczenie tego pola oznacza, że Firefox nie będzie sprawdzał dostępności aktualizacji.
Ostrzeżenie: Jeśli zaznaczysz to pole, twój komputer nie będzie pobierał krytycznych poprawek bezpieczeństwa Firefoksa, które mogą pomóc ci zachować bezpieczeństwo w sieci, o ile nie wykonasz ręcznego sprawdzania dostępności aktualizacji.
 • Aby obejrzeć historię pobranych i zainstalowanych aktualizacji, kliknij Wyświetl historię aktualizacji.
Uwaga: Aby zainstalować aktualizacje dla Firefoksa, musisz mieć prawa administratowa lub zalogować się na konto użytkownika które pierwotnie zainstalowało Firefoksa.
Uwaga: Aby zainstalować aktualizacje dla Firefoksa, musisz mieć prawa roota lub korzystać z tożsamości która pierwotnie zainstalowała Firefoksa.</div>

Aktualizacje automatyczne

 • Wyszukiwarki - zaznaczenie tego pola oznacza, że Firefox będzie automatycznie aktulizował wyszukiwarki.

Certyfikaty

Fx38AdvancedPanel-Certificates

Certyfikaty służą do szyfrowania i deszyfrowania połączeń z bezpiecznymi witrynami.

 • Kiedy serwer żąda osobistego certyfikatu użytkownika – niektóre serwery wymagają uwierzytelnienia użytkownika przy użyciu certyfikatu osobistego. W tym celu żądają, by program Firefox wygenerował taki certyfikat. Przy kolejnych odwiedzinach danej witryny, przeglądarka wyświetli zapytanie, którego certyfikatu użyć. W sytuacji, kiedy użytkownik chce, by Firefox wybrał taki certyfikat automatycznie, należy wybrać opcjępreferencję wybierz certyfikat automatycznie.
Uwaga: Certyfikaty osobiste mogą zawierać dane osobowe, takie jak nazwisko lub adres użytkownika. W związku z tym wybranie opcjipreferencji wybierz certyfikat automatycznie, może zagrozić zachowaniu jego prywatności. Po wybraniu tej opcjipreferencji użytkownik nie będzie powiadamiany, gdy witryna zażąda certyfikatu osobistego i nie będzie miał możliwości kontrolowania dostępu do swoich danych osobistych.
 • Odpytywanie serwerów OCSP w celu potwierdzenia wiarygodności certyfikatów – Firefox może odpytywać serwer OCSP (Online Certificate Status Protocol) w celu potwierdzenia aktualności i poprawności certyfikatu. Domyślnie przeglądarka weryfikuje certyfikat, jeśli zawiera on adres serwera OCSP. Zazwyczaj zmiana tych ustawień konieczna jest tylko, jeśli wymaga tego środowisko internetowe użytkownika.
 • Wyświetl certyfikaty – naciśnij ten przycisk aby przejrzeć, zaimportować lub usunąć certyfikat.
 • Urządzenia zabezpieczające – urządzenia zabezpieczające służą do szyfrowania połączeń oraz przechowywania certyfikatów i haseł. Aby skorzystać z innego niż wbudowane w Firefoksa urządzenia zabezpieczającego lub zmienić hasło główne dla urządzenia, należy nacisnąć przycisk Urządzenia zabezpieczające.