Okno opcji – panel Treść

Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie znaczenia poszczególnych opcjipreferencji przeglądarki Mozilla Firefox dostępnych w oknie Opcje – panel TreśćPreferencje – panel Treść. Aby otworzyć okno opcjipreferencji.Informacje o innych panelach uzyskasz z artykułu Okno opcjiOkno preferencji.

Panel Treść zawiera opcjepreferencje odnoszące się do sposobu wyświetlania stron internetowych.

Ustawienia treści

Options - Content - Win Prefs - Content - Mac Prefs - Content - Lin

 • Zablokuj wyskakujące okna – Firefox domyślne blokuje wyświetlanie wyskakujących okien przez oglądane strony. Wyłączenie tej opcjipreferencji spowoduje wyłączenie blokady wyskakujących okien.
  Niektóre witryny korzystają z wyskakujących okien w sposób nieuciążliwy, więc można zezwolić im na otwieranie takich okien mimo blokady. Aby to zrobić naciśnij przycisk Wyjątki…, wprowadź nazwę strony i naciśnij przycisk Zezwól. Aby usunąć witrynę z listy, zaznacz ją i naciśnij przycisk Usuń witrynę. Aby całkowicie wyczyścić listę naciśnij przycisk Usuń wszystkie witryny. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Kontrola wyskakujących okien.
 • Pobieraj obrazki automatycznie – Firefox domyślnie wyświetla obrazki na stronach. Wyłączenie tej opcjipreferencji spowoduje, że obrazki nie będą wczytywane.
  Jeśli włączysz automatyczne pobieranie obrazków, użycie przycisku Wyjątki… umożliwi określenie witryn, z których obrazki nie będą wczytywane automatycznie. Korzystając z przycisku Wyjątki… możesz również określić witryny, z których obrazki będą lub nie będą wczytywane bez względu na ustawienie tej opcji. Po naciśnięciu tego przycisku zostanie wyświetlone okno z listą wyjątków. Możesz wprowadzić adres strony i wybrać Zezwól, by pozwolić na wyświetlanie obrazków, albo Zablokuj, by zablokować obrazki.
 • Włącz obsługę języka JavaScript – JavaScript to język skryptowy szeroko stosowany w celu zwiększenia interaktywności stron internetowych. Pozwala jednak także na pewne denerwujące zachowania. Aby całkowicie wyłączyć JavaScript, należy odznaczyć to pole. Całkowite wyłączenie JavaScriptu może jednak spowodować, że część witryn nie będzie działać prawidłowo. Aby szczegółowo ustalić, jakie operacje mogą wykonywać skrypty w języku JavaScript naciśnij przycisk Zaawansowane….

Zaawansowane ustawienia JavaScriptu

 • Przenoszenie i zmianę rozmiaru istniejących okien – wyłączenie tej opcjipreferencji uniemożliwi skryptom zmianę położenia i rozmiaru okien przeglądarki.
 • Przenoszenie okien na wierzch/na spód – wyłączenie tej opcjipreferencji uniemożliwi skryptom przenoszenia okien na wierzch („na pierwszy plan”) i na spód.
 • Blokowanie lub zamianę menu kontekstowego – wyłączenie tej opcjipreferencji uniemożliwi stronom internetowym blokowanie lub zamienianie menu kontekstowego Firefoksa.

Czcionki i kolory

Domyślna czcionka i Rozmiar – zazwyczaj strony internetowe wyświetlane są przy użyciu czcionki o kroju i rozmiarze podanym w tym miejscu. Niektóre strony mogą jednak stosować własne czcionki, o ile nie zostanie im to zabronione w oknie Czcionki opisanym poniżej. Aby wyświetlić okno Czcionki, umożliwiające modyfikację czcionki domyślnej i innych czcionek stosowanych w programie Firefox, naciśnij przycisk Zaawansowane….

Okno czcionki

Aby zmienić ustawienia czcionek należy:

 1. Z listy rozwijalnej Czcionki wybrać region czcionek. Np. dla języka polskiego i innych języków środkowoeuropejskich: Środkowoeuropejskie, dla języków nieobecnych na liście: Użytkownika.
 2. Wybrać typ czcionki proporcjonalnej. Może to być czcionka szeryfowa (np. „Times New Roman”) lub bezszeryfowa (np. „Arial”). Następnie należy wybrać rozmiar tekstu wyświetlanego czcionką proporcjonalną.
 3. Ustawić czcionki: szeryfową, bezszeryfową i o stałej szerokości. Można też ustawić rozmiar dla czcionek o stałej szerokości.

Można także określić minimalny rozmiar wyświetlanych czcionek. Może to być przydatne w przypadku przeglądania witryn używających małych, nieczytelnych czcionek.

 • Pozwól stronom stosować inne czcionki niż ustawione tutaj – domyślnie Firefox stosuje czcionki określone przez autora przeglądanej strony. Wyłączenie tej opcjipreferencji wymusi, by wszystkie witryny używały domyślnych czcionek.
 • Zestaw znaków – zestaw znaków ustawiony w tym miejscu będzie stosowany do wyświetlania stron, dla których nie określono zestawu znaków, jaki ma być użyty.

Okno kolory

Tekst i tło – w tym miejscu można określić domyślny kolor tekstu i tła dla stron internetowych. Ustawione wartości zostaną użyte, gdy przeglądana strona nie ma własnych ustawień kolorów tekstu i tła. Aby zmienić kolor, należy z palety kolorów wybrać próbkę koloru.

 • Użyj kolorów systemowych – włączenie tej opcjipreferencji spowoduje, że przeglądarka będzie używać kolorów zdefiniowanych w systemie operacyjnym zamiast tych wybranych powyżej.

Kolory odnośników – w tej sekcji można określić domyślne kolory dla odnośników. Aby zmienić kolor, należy z palety kolorów wybrać próbkę koloru.

 • Podkreślaj odnośniki – domyślnie Firefox podkreśla na stronach internetowych wszystkie odnośniki. Aby wyłączyć podkreślanie, należy odznaczyć tę opcjępreferencję. Uwaga: ustawienie to nie działa na stronach stosujących własne arkusze stylów.
 • Pozwól stronom stosować inne kolory niż ustawione tutaj – domyślnie Firefox stosuje kolory określone przez autora strony. Aby zawsze używać domyślnych kolorów, należy odznaczyć tę opcjępreferencję.

Języki

Niektóre strony udostępniane są w więcej niż jednej wersji językowej. Aby ustalić preferowane języki, naciśnij przycisk Wybierz….

Okno dialogowe Języki – Aby dodać język, należy z menu rozwijanego Wybierz język do dodania…, wybrać dany język i nacisnąć przycisk Dodaj. Aby usunąć język z listy, należy zaznaczyć go i nacisnąć przycisk Usuń. Można także zmieniać kolejność preferowanych języków dla stron wielojęzycznych przy użyciu przycisków W górę i W dół. Język znajdujący się na szczycie listy to ten najbardziej preferowany.


Nie ma szablonu „backtoOptionsPreferences” lub jego zatwierdzonej wersji.

 


Udostępnij artykuł: http://mzl.la/1KC5WH3

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, teo951. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.