Okno opcji – panel Treść

Niniejszy artykuł wyjaśnia ustawienia dostępne w oknie Opcje – panel TreśćPreferencje – panel Treść. Aby otworzyć okno opcjipreferencji.Informacje o innych panelach uzyskasz z artykułu Okno opcjiOkno preferencji. Ustawienia te wpływają na sposób wyświetlania zawartości stron internetowych.

Uwaga: Jeśli musisz wyłączyć JavaScript lub zablokować wyświetlane obrazki, tak jak było to możliwe w poprzednich wersjach Firefoksa, skorzystaj z któregoś z rozszerzeń, na przykład z NoScript by zablokować JavaScript (więce informacji znajdziesz na stronie JavaScript) lub rozszerzenia Image Block by zablokować obrazki.

Ustawienia treści

Options - Content - Win Fx23 Content Mac Fx 23 Content Linux Fx 23

Fx38Win7OptionsContent
Fx38prefMac-Content

Zawartość chroniona przez DRM

 • Zablokuj wyskakujące okna – Firefox domyślne blokuje wyświetlanie wyskakujących okien przez oglądane strony. Wyłączenie tej opcjipreferencji spowoduje wyłączenie blokady wyskakujących okien.
  Niektóre witryny korzystają z wyskakujących okien w sposób nieuciążliwy, więc można zezwolić im na otwieranie takich okien mimo blokady. Aby to zrobić naciśnij przycisk Wyjątki, wprowadź nazwę strony i naciśnij przycisk Zezwól. Aby usunąć witrynę z listy, zaznacz ją i naciśnij przycisk Usuń witrynę. Aby całkowicie wyczyścić listę naciśnij przycisk Usuń wszystkie witryny. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Kontrola wyskakujących okien.

Czcionki i kolory

Domyślna czcionka i Rozmiar – zazwyczaj strony internetowe wyświetlane są przy użyciu czcionki o kroju i rozmiarze podanym w tym miejscu. Niektóre strony mogą jednak stosować własne czcionki, o ile nie zostanie im to zabronione w oknie Czcionki opisanym poniżej. Aby wyświetlić okno Czcionki, umożliwiające modyfikację czcionki domyślnej i innych czcionek stosowanych w programie Firefox, naciśnij przycisk Zaawansowane.

Okno czcionki

Aby zmienić ustawienia czcionek należy:

 1. Z listy rozwijalnej Czcionki wybrać region czcionek. Np. dla języka polskiego i innych języków środkowoeuropejskich: Środkowoeuropejskie, dla języków nieobecnych na liście: Użytkownika.
 2. Wybrać typ czcionki proporcjonalnej. Może to być czcionka szeryfowa (np. „Times New Roman”) lub bezszeryfowa (np. „Arial”). Następnie należy wybrać rozmiar tekstu wyświetlanego czcionką proporcjonalną.
 3. Ustawić czcionki: szeryfową, bezszeryfową i o stałej szerokości. Można też ustawić rozmiar dla czcionek o stałej szerokości.

Można także określić minimalny rozmiar wyświetlanych czcionek. Może to być przydatne w przypadku przeglądania witryn używających małych, nieczytelnych czcionek.

 • Pozwól stronom stosować inne czcionki niż ustawione tutaj – domyślnie Firefox stosuje czcionki określone przez autora przeglądanej strony. Wyłączenie tej opcjipreferencji wymusi, by wszystkie witryny używały domyślnych czcionek.
 • Zestaw znakówKodowanie tekstu dla przestarzałych treści– zestaw znaków ustawiony w tym miejscu będzie stosowany do wyświetlania stron, dla których nie określono zestawu znaków, jaki ma być użyty.

Okno kolory

Tekst i tło – w tym miejscu można określić domyślny kolor tekstu i tła dla stron internetowych. Ustawione wartości zostaną użyte, gdy przeglądana strona nie ma własnych ustawień kolorów tekstu i tła. Aby zmienić kolor, należy z palety kolorów wybrać próbkę koloru.

 • Użyj kolorów systemowych – włączenie tej opcjipreferencji spowoduje, że przeglądarka będzie używać kolorów zdefiniowanych w systemie operacyjnym zamiast tych wybranych powyżej.

Kolory odnośników – w tej sekcji można określić domyślne kolory dla odnośników. Aby zmienić kolor, należy z palety kolorów wybrać próbkę koloru.

 • Podkreślaj odnośniki – domyślnie Firefox podkreśla na stronach internetowych wszystkie odnośniki. Aby wyłączyć podkreślanie, należy odznaczyć tę opcjępreferencję. Uwaga: ustawienie to nie działa na stronach stosujących własne arkusze stylów.
 • Pozwól stronom stosować inne kolory niż ustawione tutaj – domyślnie Firefox stosuje kolory określone przez autora strony. Aby zawsze używać domyślnych kolorów, należy odznaczyć tę opcjępreferencję.

Języki

Niektóre strony udostępniane są w więcej niż jednej wersji językowej. Aby ustalić preferowane języki, naciśnij przycisk Wybierz.

Okno dialogowe Języki – Aby dodać język, należy z menu rozwijanego Wybierz język do dodania, wybrać dany język i nacisnąć przycisk Dodaj. Aby usunąć język z listy, należy zaznaczyć go i nacisnąć przycisk Usuń. Można także zmieniać kolejność preferowanych języków dla stron wielojęzycznych przy użyciu przycisków W górę i W dół. Język znajdujący się na szczycie listy to ten najbardziej preferowany.


Udostępnij artykuł: http://mzl.la/1KC5WH3

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, teo951, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.