Okno opcji – panel Treść

Panel Treść w oknie OpcjePreferencje zawiera ustawienia związane z wyświetlaniem zawartości stron. Na tej stronie dowiesz się więcej o tych ustawieniach.

Ustawienia treści

Fx44ContentPanel-win7 Fx44ContentPanel-winxp

Fx44ContentPanel-win7 Fx44ContentPanel-winxp Fx48ContentPanel-Mac

Fx48MacContentPanel content settings mac Fx44ContentPanel-winxp

Zawartość chroniona przez DRM

 • Odtwarzaj zawartość chronioną przez DRM: domyślnie, Firefox zezwala na odtwarzanie zawartości audio i wideo zakodowanych dla HTML5 i chronionych przez DRM prawa cyfrowe. Odznaczenie tej opcji spowoduje wyłączenie tej funkcjonalności. Aby dowiedzieć się więcej o prawach cyfrowych i Firefoksie, zapoznaj się ze stroną [Watch DRM content on Firefox]].

Zawartość chroniona przez DRM

Domyślnie, Firefox zezwala na odtwarzanie zawartości audio i wideo zakodowanych dla HTML5 i chronionych przez DRM prawa cyfrowe. Odznaczenie tej opcji spowoduje wyłączenie tej funkcjonalności. Aby dowiedzieć się więcej o prawach cyfrowych i Firefoksie, zapoznaj się ze stroną [Watch DRM content on Firefox]].

Zawartość chroniona przez DRM

Domyślnie, Firefox zezwala na odtwarzanie zawartości audio i wideo zakodowanych dla HTML5 i chronionych przez DRM prawa cyfrowe. Odznaczenie tej opcji spowoduje wyłączenie tej funkcjonalności. Aby dowiedzieć się więcej o prawach cyfrowych i Firefoksie, zapoznaj się ze stroną [Watch DRM content on Firefox]].

Powiadomienia

Firefox pozwala ci wybrać strony, które mogą ci wysyłać powiadomienia za pośrednictwem przeglądarki. Więcej na temat tych powiadomień dowiesz się ze strony Powiadomienia Web Push w Firefoksie. Kliknij przycisk Wybierz… by dokonać zmian na liście stron z pozwoleniami.

 • 'Nie przeszkadzać: włączenie tej opcjipreferencji spowoduje tymczasowe zawieszenie odbierania wszystkich powiadomień do chwili zamknięcia i ponownego uruchomienia Firefoksa. To pole jest niedostępne na niektórych systemach operacyjnych.
 • Nie przeszkadzać: włączenie tej opcji spowoduje tymczasowe zawieszenie odbierania wszystkich powiadomień do chwili zamknięcia i ponownego uruchomienia Firefoksa.

Wyskakujące okna

 • Zablokuj wyskakujące okna – Firefox domyślne blokuje wyświetlanie wyskakujących okien przez oglądane strony. Wyłączenie tej opcjipreferencji spowoduje wyłączenie blokady wyskakujących okien.
  Niektóre witryny korzystają z wyskakujących okien w sposób nieuciążliwy, więc można zezwolić im na otwieranie takich okien mimo blokady. Aby to zrobić naciśnij przycisk Wyjątki, wprowadź nazwę strony i naciśnij przycisk Zezwól. Aby usunąć witrynę z listy, zaznacz ją i naciśnij przycisk Usuń witrynę. Aby całkowicie wyczyścić listę naciśnij przycisk Usuń wszystkie witryny. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Kontrola wyskakujących okien.

Czcionki i kolory

Domyślna czcionka i Rozmiar – zazwyczaj strony internetowe wyświetlane są przy użyciu czcionki o kroju i rozmiarze podanym w tym miejscu. Niektóre strony mogą jednak stosować własne czcionki, o ile nie zostanie im to zabronione w oknie Czcionki opisanym poniżej. Aby wyświetlić okno Czcionki, umożliwiające modyfikację czcionki domyślnej i innych czcionek stosowanych w programie Firefox, naciśnij przycisk Zaawansowane.

Okno czcionki

Aby zmienić ustawienia czcionek należy:

 1. Z listy rozwijalnej Czcionki wybrać region czcionek. Np. dla języka polskiego i innych języków środkowoeuropejskich: Środkowoeuropejskie, dla języków nieobecnych na liście: Użytkownika.
 2. Wybrać typ czcionki proporcjonalnej. Może to być czcionka szeryfowa (np. „Times New Roman”) lub bezszeryfowa (np. „Arial”). Następnie należy wybrać rozmiar tekstu wyświetlanego czcionką proporcjonalną.
 3. Ustawić czcionki: szeryfową, bezszeryfową i o stałej szerokości. Można też ustawić rozmiar dla czcionek o stałej szerokości.

Można także określić minimalny rozmiar wyświetlanych czcionek. Może to być przydatne w przypadku przeglądania witryn używających małych, nieczytelnych czcionek.

 • Pozwól stronom stosować inne czcionki niż ustawione tutaj – domyślnie Firefox stosuje czcionki określone przez autora przeglądanej strony. Wyłączenie tej opcjipreferencji wymusi, by wszystkie witryny używały domyślnych czcionek.
 • Kodowanie tekstu dla przestarzałych treści– zestaw znaków ustawiony w tym miejscu będzie stosowany do wyświetlania stron, dla których nie określono zestawu znaków, jaki ma być użyty.

Okno kolory

Fx38esr-ColorsDialog

Tekst i tło – w tym miejscu można określić domyślny kolor tekstu i tła dla stron internetowych. Ustawione wartości zostaną użyte, gdy przeglądana strona nie ma własnych ustawień kolorów tekstu i tła. Aby zmienić kolor, należy z palety kolorów wybrać próbkę koloru.

 • Użyj kolorów systemowych – włączenie tej opcjipreferencji spowoduje, że przeglądarka będzie używać kolorów zdefiniowanych w systemie operacyjnym zamiast tych wybranych powyżej.

Kolory odnośników – w tej sekcji można określić domyślne kolory dla odnośników. Aby zmienić kolor, należy z palety kolorów wybrać próbkę koloru.

 • Podkreślanie odnośników – domyślnie Firefox podkreśla na stronach internetowych wszystkie odnośniki. Aby wyłączyć podkreślanie, należy odznaczyć tę opcjępreferencję. Uwaga: ustawienie to nie działa na stronach stosujących własne arkusze stylów.
 • Nadpisuj kolory określone w treści wybranymi poniżej:
  • Zawsze: Wybierz tę opcjępreferencję, by wymusić na wszystkich stronach używanie twoich kolorów domyślnych.
  • Tylko w motywach o wysokim kontraście: Ta opcjapreferencja sprawi, że Firefox będzie używał kolorów określonych przez autora witryny, chyba że używasz motywu systemowego o wysokim kontraście.
  • Nigdy: Wybierz tę opcjępreferencję, by Firefox używał kolorów wybranych przez autora witryny.

Języki

Niektóre strony udostępniane są w więcej niż jednej wersji językowej. Aby ustalić preferowane języki, naciśnij przycisk Wybierz.

Okno dialogowe Języki – Aby dodać język, należy z menu rozwijanego Wybierz język do dodania, wybrać dany język i nacisnąć przycisk Dodaj. Aby usunąć język z listy, należy zaznaczyć go i nacisnąć przycisk Usuń. Można także zmieniać kolejność preferowanych języków dla stron wielojęzycznych przy użyciu przycisków W górę i W dół. Język znajdujący się na szczycie listy to ten najbardziej preferowany.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, teo951, TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.