Okno opcji – panel Treść

Ten artykuł nie jest już aktualizowany, więc jego treść może być nieaktualna.

Uwaga: Poniższe informacje dotyczą panelu Treść widocznego w ustawieniach Firefoksa w wersji 55 (i starszych). Panele ustawień zostały zmienione w najnowszych wersjach.

Panel Treść w oknie OpcjePreferencje zawiera ustawienia związane z wyświetlaniem zawartości stron. Na tej stronie dowiesz się więcej o tych ustawieniach.

Ustawienia treści

Fx44ContentPanel-win7 Fx44ContentPanel-winxp

Fx44ContentPanel-win7 Fx44ContentPanel-winxp Fx48ContentPanel-Mac

Fx48MacContentPanel content settings mac Fx44ContentPanel-winxp

Zawartość chroniona przez DRM

  • Odtwarzaj zawartość chronioną przez DRM: domyślnie, Firefox zezwala na odtwarzanie zawartości audio i wideo zakodowanych dla HTML5 i chronionych przez DRM prawa cyfrowe. Odznaczenie tej opcji spowoduje wyłączenie tej funkcjonalności. Aby dowiedzieć się więcej o prawach cyfrowych i Firefoksie, zapoznaj się ze stroną [Watch DRM content on Firefox]].

Zawartość chroniona przez DRM

Domyślnie, Firefox zezwala na odtwarzanie zawartości audio i wideo zakodowanych dla HTML5 i chronionych przez DRM prawa cyfrowe. Odznaczenie tej opcji spowoduje wyłączenie tej funkcjonalności. Aby dowiedzieć się więcej o prawach cyfrowych i Firefoksie, zapoznaj się ze stroną [Watch DRM content on Firefox]].

Zawartość chroniona przez DRM

Domyślnie, Firefox zezwala na odtwarzanie zawartości audio i wideo zakodowanych dla HTML5 i chronionych przez DRM prawa cyfrowe. Odznaczenie tej opcji spowoduje wyłączenie tej funkcjonalności. Aby dowiedzieć się więcej o prawach cyfrowych i Firefoksie, zapoznaj się ze stroną [Watch DRM content on Firefox]].

Powiadomienia

Firefox pozwala ci wybrać strony, które mogą ci wysyłać powiadomienia za pośrednictwem przeglądarki. Więcej na temat tych powiadomień dowiesz się ze strony Powiadomienia Web Push w Firefoksie. Kliknij przycisk Wybierz… by dokonać zmian na liście stron z pozwoleniami.

  • 'Nie przeszkadzać: włączenie tej opcjipreferencji spowoduje tymczasowe zawieszenie odbierania wszystkich powiadomień do chwili zamknięcia i ponownego uruchomienia Firefoksa. To pole jest niedostępne na niektórych systemach operacyjnych.
  • Nie przeszkadzać: włączenie tej opcji spowoduje tymczasowe zawieszenie odbierania wszystkich powiadomień do chwili zamknięcia i ponownego uruchomienia Firefoksa.

Wyskakujące okna

  • Zablokuj wyskakujące okna – Firefox domyślne blokuje wyświetlanie wyskakujących okien przez oglądane strony. Wyłączenie tej opcjipreferencji spowoduje wyłączenie blokady wyskakujących okien.
    Niektóre witryny korzystają z wyskakujących okien w sposób nieuciążliwy, więc można zezwolić im na otwieranie takich okien mimo blokady. Aby to zrobić naciśnij przycisk Wyjątki, wprowadź nazwę strony i naciśnij przycisk Zezwól. Aby usunąć witrynę z listy, zaznacz ją i naciśnij przycisk Usuń witrynę. Aby całkowicie wyczyścić listę naciśnij przycisk Usuń wszystkie witryny. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Kontrola wyskakujących okien.

Czcionki i kolory

Domyślna czcionka i Rozmiar – zazwyczaj strony internetowe wyświetlane są przy użyciu czcionki o kroju i rozmiarze podanym w tym miejscu. Użyj rozwijanych menu by wybrać preferowaną czcionkę i jej rozmiar. Niektóre strony mogą jednak stosować własne czcionki, o ile nie zostanie im to zabronione w oknie Czcionki opisanym poniżej. Aby wyświetlić okno Czcionki, umożliwiające modyfikację czcionki domyślnej i innych czcionek stosowanych w programie Firefox, naciśnij przycisk Zaawansowane.

Przycisk Kolory otwiera okno dialogowe pozwalające na zmianę kolorów tekstu i tła strony, a także koloru odnośników.

Więcej informacji na temat ustawień czcionek i kolorów znajdziesz na stronie Zmiana czcionki i kolorów.

Języki

Niektóre strony udostępniane są w więcej niż jednej wersji językowej. Aby ustalić preferowane języki, naciśnij przycisk Wybierz.

Okno dialogowe Języki – Aby dodać język, należy z menu rozwijanego Wybierz język do dodania, wybrać dany język i nacisnąć przycisk Dodaj. Aby usunąć język z listy, należy zaznaczyć go i nacisnąć przycisk Usuń. Można także zmieniać kolejność preferowanych języków dla stron wielojęzycznych przy użyciu przycisków W górę i W dół. Język znajdujący się na szczycie listy to ten najbardziej preferowany.

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:GmbH, Teo, TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.
Zostań wolontariuszem Mozilla Support