Okno opcji – panel Aplikacje

Na tej stronie dowiesz się o ustawieniach widocznych w panelu Aplikacje okna OpcjePreferencje.

Panel Aplikacje pozwala na wskazanie aplikacji [Change what Firefox does when you click on or download a file|otwierających różne typy plików]]. Dla każdego typu plików rozpoznawanego przez Firefoksa możesz ustawić domyślne działanie. Możesz wyświetlić zawartość pliku bezpośrednio w oknie Firefoksa, jeśli jest to jeden z obsługiwanych formatów (podcast, kanał sieciowy, PDF) lub za pośrednictwem wtyczki; otworzyć plik za pomocą aplikacji zainstalowanej na komputerze (lub, w niektórych przypadkach, za pomocą aplikacji sieciowej); zapisać plik w folderze pobierania.

ApplicationsDropPDFWin Fx4AppPanelMac-drop.jpg 50803044dc874239dc4be66462170c40-1258704216-933-1.jpg

Applications panel 38

Aby zmienić zachowanie Firefoksa wobec typu pliku na liście, kliknij nazwę typu pliku. Otwórz rozwijane menu by wybrać domyślne działanie przy pobieraniu:

  • Podgląd w programie Firefox: wybranie tej opcji powoduje wyświetlanie zawartości bezpośrednio w Firefoksie. Ta opcja jest dostępna jedyna dla kilku typów plików - tych, które Firefox jest w stanie obsłużyć: podcasty, podcasty wideo, kanały sieciowe i pliki PDF.
Uwaga: konfiguracja serwera oferującego dokument w formacie PDF może wymusić pobranie pliku na komputer (uniemożliwiając bezpośredni podgląd w przeglądarce).
  • Wybranie opcji lub wtyczki: jeśli chcesz by dany typ pliku był obsługiwany przez wtyczkę lub inną opcję programu, wybierz jedną z dostępnych opcji w rozwijanym menu.
  • Wybranie aplikacji: aby wybrać zainstalowaną na komputerze lub sieciową aplikację do obsługi danego typu plików, wybierz ją z rozwijanego menu. Jeśli chcesz do tego użyć zainstalowanej aplikacji, która nie jest widoczna w menu, wybierz opcję Użyj innej aplikacji... i znajdź ją na swoim komputerze.
  • Zapisanie na komputerze: niektóre typy plików mogą zostać zapisane na twoim komputerze. Wybierz z rozwijanego menu opcję Zapisz plik by Firefox domyślnie zapisywał ten typ pliku w miejscu określonym w ustawieniach pobierania.

Niektóre formaty plików mogą zawierać kilka różnych typów zawartości, zwanych również typami MIME, (przykładowo audio/wav and audio/x-wav dla formatu Wave Sound) które musisz zmienić. Kiedy dostępna jest wtyczka obsługująca dany typ zawartości, a ty wybierzesz inne domyślne działanie dla tego typu, Firefox wykona jedynie wybrane przez ciebie działanie podczas bezpośredniego dostępu do tego typu plików. Przykłądowo, możesz wybrać otwieranie danego typu plików w odtwarzaczu multimedialnym, zamiast korzystania z wtyczki otwierającej ten typ plików. W takich wypadkach, wybrana aplikacja będzie używana podczas pobierania, ale jeśli plik jest osadzony na stronie internetowej, Firefox skorzysta z wtyczki do jego wyświetlenia.

Uwaga: niektóre formaty plików, takie jak MP3, są obsługiwane przez przeglądarkę i domyślne działanie nie może zostać zmienione. Więcej informacji o formatach audio i wideo obsługiwanych przez Firefoksa znajdziesz na stronie HTML5 audio i video w Firefoksie.

Dodawanie, usuwanie lub zmiana domyślnego działania podczas pobierania plików

Panel Aplikacje ma ograniczoną możliwość zmiany ustawień. Możesz zmienić działanie dla istniejącego typu plików, ale nie możesz dodawać lub usuwać typów plików. Opcje na liście są dodawane automatycznie podczas pobierania plików i wybierania domyślnego dla nich działania. Więcej na ten temat dowiesz się na stronie Zmień zachowanie Firefoksa po kliknięciu lub pobraniu pliku.

Uwaga: możesz mieć problemy z pobieranieniem plików oznaczonych nieprawidłowym typem MIME. Nie ma możliwości identyfikacji lub usunięcia błędnego wpisu na liście. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, być może warto będzie sprawdzić plik mimeTypes.rdf w folderze z profilami Firefoksa. Usunięcie pliku mimeTypes.rdf spowoduje zresetowanie wszystkich działań podczas pobierania do ich domyślnej wartości.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: teo951, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.