Okno opcji – panel Aplikacje

Ten artykuł nie jest już aktualizowany, więc jego treść może być nieaktualna.

Uwaga: Poniższe informacje dotyczą Firefoksa w wersji 55 (i starszych). Dla wersji 56 (i nowszych), zapoznaj się ze stroną Zmień zachowanie Firefoksa po kliknięciu lub pobraniu pliku

Na tej stronie dowiesz się o ustawieniach widocznych w panelu Aplikacje okna OpcjePreferencje.

Panel Aplikacje pozwala na wskazanie aplikacji otwierających różne typy plików. Dla każdego typu plików rozpoznawanego przez Firefoksa możesz ustawić domyślne działanie. Możesz wyświetlić zawartość pliku bezpośrednio w oknie Firefoksa, jeśli jest to jeden z obsługiwanych formatów (podcast, kanał sieciowy, PDF)) lub za pośrednictwem wtyczki; otworzyć plik za pomocą aplikacji zainstalowanej na komputerze (lub, w niektórych przypadkach, za pomocą aplikacji sieciowej); zapisać plik w folderze pobierania.

Applications panel 38

Zmiana działania dla wybranego typu pliku

Aby zmienić działanie Firefoksa wobec typu pliku na liście, kliknij nazwę typu pliku. Otwórz rozwijane menu by wybrać domyślne działanie przy pobieraniu:

  • Podgląd w programie Firefox: wybranie tej opcji powoduje wyświetlanie zawartości bezpośrednio w Firefoksie. Ta opcja jest dostępna jedyna dla kilku typów plików - tych, które Firefox jest w stanie obsłużyć: podcasty, podcasty wideo, kanały sieciowe i pliki PDF.
Uwaga: konfiguracja serwera oferującego dokument w formacie PDF może wymusić pobranie pliku na komputer (uniemożliwiając bezpośredni podgląd w przeglądarce).
  • Wybranie opcji lub wtyczki: jeśli chcesz by dany typ pliku był obsługiwany przez wtyczkę lub inną opcję programu, wybierz jedną z dostępnych opcji w rozwijanym menu.
  • Wybranie aplikacji: aby wybrać zainstalowaną na komputerze lub sieciową aplikację do obsługi danego typu plików, wybierz ją z rozwijanego menu. Jeśli chcesz do tego użyć zainstalowanej aplikacji, która nie jest widoczna w menu, wybierz opcję Użyj innej aplikacji... i znajdź ją na swoim komputerze.
  • Zapisanie na komputerze: niektóre typy plików mogą zostać zapisane na twoim komputerze. Wybierz z rozwijanego menu opcję Zapisz plik by Firefox domyślnie zapisywał ten typ pliku w miejscu określonym w ustawieniach pobierania.

Niektóre formaty plików mogą zawierać kilka różnych typów zawartości, zwanych również typami MIME, (przykładowo audio/wav and audio/x-wav dla formatu Wave Sound) które musisz zmienić. Kiedy dostępna jest wtyczka obsługująca dany typ zawartości, a ty wybierzesz inne domyślne działanie dla tego typu, Firefox wykona jedynie wybrane przez ciebie działanie podczas bezpośredniego dostępu do tego typu plików. Przykładowo, możesz wybrać otwieranie danego typu plików w odtwarzaczu multimedialnym, zamiast korzystania z wtyczki otwierającej ten typ plików. W takich wypadkach, wybrana aplikacja będzie używana podczas pobierania, ale jeśli plik jest osadzony na stronie internetowej, Firefox skorzysta z wtyczki do jego wyświetlenia.

Uwaga: niektóre formaty plików, takie jak MP3, są obsługiwane przez przeglądarkę i domyślne działanie nie może zostać zmienione. Więcej informacji o formatach audio i wideo obsługiwanych przez Firefoksa znajdziesz na stronie HTML5 audio i video w Firefoksie.

Dodawanie lub usuwanie typu pliku

Panel Aplikacje ma ograniczoną możliwość zmiany ustawień. Możesz zmienić działanie dla istniejącego typu plików, ale nie możesz dodawać lub usuwać typów plików. Opcje na liście są dodawane automatycznie podczas pobierania plików i wybierania domyślnego dla nich działania. Więcej na ten temat dowiesz się na stronie Zmień zachowanie Firefoksa po kliknięciu lub pobraniu pliku.

Jeśli masz problemy z powyższymi instrukcjami, lub jeśli chcesz rozpocząć konfigurowanie tych ustawień od nowa, możesz zresetować wszystkie ustawienia pobierania do ich domyślnych wartości. Otwórz folder profilu Firefoksa, usuń plik (lub zmień jego nazwę) mimeTypes.rdfhandlers.json, a następnie zamknij i ponownie uruchom Firefoksa.

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:Teo, TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.
Zostań wolontariuszem Mozilla Support