Ochrona haseł Thunderbirda za pomocą hasła głównego

(Przekierowano z Hasło główne)

Thunderbird może zapamiętać nazwy użytkowników oraz hasła do kont pocztowych. Jeśli do komputera mają dostęp inne osoby, w celu ochrony zapamiętanych haseł, zalecane jest skorzystanie z hasła głównego.

Po założeniu hasła głównego użytkownik będzie proszony o jego podanie za każdym razem, gdy Thunderbird będzie potrzebował uzyskać dostęp do zapisanych haseł.

Informacja. Hasło główne trzeba podać tylko raz na czas trwania sesji Thunderbirda.

ef5f631b4f4f00424fd9f2a09ddaeb4e-1290640828-218-2_pl.png


Zakładanie hasła głównego

Domyślnie Thunderbird nie ma włączonej ochrony zapisanych poufnych danych hasłem. Aby założyć hasło główne:

 1. Na górze okna Thunderbirda kliknij menu Narzędzia (można użyć skrótu Alt+N) i wybierz Opcje…Opcje Na pasku menu kliknij Thunderbird i wybierz Preferencje…Na górze okna Thunderbirda kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje… lub kliknij przycisk New Fx Menu  , wybierz Opcje…OpcjePreferencje i następnie Opcje…OpcjePreferencje.
 2. Wybierz panel Bezpieczeństwo.
 3. Kliknij kartę Hasła.
 4. Zaznacz Używaj hasła głównego.
  Create_Master_Password-Mac
  Create_Master_Password-Mac
  ef5f631b4f4f00424fd9f2a09ddaeb4e-1290640828-218-3_pl.png
 5. Zostanie otworzone okno zmiany hasła głównego. Podczas wpisywania hasła głównego miernik jakości hasła będzie wskazywał, jak trudne jest ono do odgadnięcia. Dobre hasło powinno zawierać:
  • co najmniej jedną dużą literę,
  • jedną lub więcej cyfrę,
  • co najmniej jeden niealfanumeryczny znak, jak na przykład: @ # $ % ^ & * ( ).
 6. Zwróć uwagę na to, by hasło było łatwe do zapamiętania dla ciebie, a zarazem trudne do odgadnięcia przez innych.
 7. W celu zapewnienia poprawności hasła należy wprowadzić je dwukrotnie.

  Choose_Master_Password-Mac
  Choose_Master_Password-Mac
  ef5f631b4f4f00424fd9f2a09ddaeb4e-1290640828-218-1_pl.png

 8. Aby zakończyć zakładanie hasła głównego, naciśnij przycisk OK. Hasło główne zostanie założone.

Zmiana lub usunięcie hasła głównego

Możesz zmienić lub usunąć hasło główne w dowolnej chwili:

 1. Na górze okna Thunderbirda kliknij menu Narzędzia (można użyć skrótu Alt+N) i wybierz Opcje…Opcje Na pasku menu kliknij Thunderbird i wybierz Preferencje…Na górze okna Thunderbirda kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje… lub kliknij przycisk New Fx Menu  , wybierz Opcje…OpcjePreferencje i następnie Opcje…OpcjePreferencje.
 2. Wybierz panel Bezpieczeństwo.
 3. Kliknij kartę Hasła.
 4. Naciśnij przycisk Zmień hasło główne….
 5. Podaj obecne hasło, aby potwierdzić uprawnienia do jego zmiany.
 6. Podaj dwukrotnie nowe hasło.
  • Aby usunąć hasło główne pozostaw puste pola nowego hasła.
 7. Aby zatwierdzić zmianę hasła głównego, naciśnij przycisk OK. Hasło główne zostanie zmienione.

Zapomniane hasło

Jeśli nie pamiętasz hasła, zapisane hasło zaginęło, albo chcesz wyłączyć tę funkcję, możesz hasło zresetować. Zresetowanie hasła spowoduje usunięcie wszelkich informacji na temat zapisanych haseł przechowywanych przez menedżera haseł. Takie działanie powoduje wbudowana funkcja zabezpieczająca uzyskanie dostępu do zapisanych przez menedżera haseł informacji przez osoby nieuprawnione poprzez zresetowanie hasła głównego.

Aby zresetować hasło główne:

 1. Otwórz menu Narzędzia i wybierz Konsola błędów. Zostanie otworzona konsola błędów.
 2. W polu Kod wprowadź wyrażenie:
  openDialog("chrome://pippki/content/resetpassword.xul").
 3. Naciśnij przycisk Analizuj. Zostanie otworzone okno resetowania hasła głównego.
 4. Naciśnij przycisk Zresetuj. Hasło główne zostanie zresetowane.


Opracowano na podstawie informacji zawartych w artykule Master password (mozillaZine KB)

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: teo951, TyDraniu. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.