Niektóre pojęcia i typy kont

W tym artykule opisano typy protokołów (IMAP, POP, RSS, NNTP) obsługiwanych przez Thunderbirda i niektóre pojęcia związane z obsługą poczty. Jak konfigurować konta w Thunderbirdzie można dowiedzieć się z artykułów: Automatyczna konfiguracja konta lub Konfiguracja konta.

Konta

Konta pocztowe

Protokół to zbiór zasad, które urządzenia komputerowe używają do komunikowania się pomiędzy sobą. Podstawowe protokoły to HTTP – służący do transmitowania stron internetowych i FTP – służący do przesyłania plików.

Do przesyłania i odbierania wiadomości e-mail są używane różne protokoły. Do wysyłania wiadomości programy pocztowe używają protokołu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Do pobierania wiadomości używają protokołu POP (Post Office Protocol) lub IMAP (Internet Message Access Protocol).

Różnice pomiędzy protokołami POP i IMAP są opisane poniżej. Począwszy od wersji 3, jako domyślnego protokołu odbioru wiadomości, Thunderbird używa protokołu IMAP, ale do odbioru wiadomości można ręcznie skonfigurować konto do używania protokołu POP. W większości przypadków wybór protokołu jest narzucany przez dostarczyciela usługi pocztowej.

IMAP

Gdy program pocztowy używa protokołu IMAP, wiadomości są przechowywane zarówno na serwerze pocztowym, jak i lokalnie w systemie, gdzie jest uruchomiony program pocztowy. Zmiany są synchronizowane pomiędzy klientem pocztowym i serwerem. Dzięki temu, gdy użytkownik otwiera swoje konto pocztowe z różnych urządzeń, widzi ten sam zestaw wiadomości, ich status i strukturę folderów niezależnie od używanego urządzenia, ponieważ wszystkie programy pocztowe użytkownika synchronizują się z serwerem.

Główną wadą protokołu IMAP jest to, że ma tendencję do generowania zwiększonego ruchu pomiędzy urządzeniem a serwerem pocztowym, co powoduje spadek wydajności, gdy użytkownik korzysta z wolnego połączenia internetowego i zwiększenie kosztów, jeśli wnosi opłaty za ilość przesyłanych danych.

Właściciele kont używających protokołu IMAP, jeśli nie są świadomi istoty działania tego protokołu, mogą myśleć, że usuwając wiadomość na urządzeniu, usuną tylko jej lokalną kopię. Ponieważ protokół IMAP synchronizuje urządzenia z serwerem pocztowym, wiadomość usunięta na urządzeniu jest również usuwana na serwerze, a zatem i na wszystkich innych urządzeniach mających dostęp do danego konta pocztowego. Ta niewiedza może spowodować utratę wszystkich wiadomości.

Szczegółowa dyskusja na tema konfiguracji urządzeń korzystających z protokołu IMAP znajduje się tutaj.

POP

Protokół POP jest bardzo prosty. Nie ma on synchronizacji. POP łączy się z serwerem, pobiera zawartość skrzynki odbiorczej na urządzenie, usuwając ją z serwera i się wylogowuje. Protokół POP może pozostawiać wiadomości na serwerze. Thunderbird jest domyślnie ustawiony, by wiadomości pozostawały na serwerze przez 7 dni. Czas ten można zmienić z poziomu ustawień konta.

Zaletą POP jest jego prostota. Znacznie mniej danych jest przekazywanych między serwerem a użytkownikiem, a wiadomość znajdująca się w skrzynce odbiorczej nie jest przywiązana do serwera lub innego urządzenia.

RSS

Protokół RSS (Really Simple Syndication) jest protokołem, który przekazuje zmiany zachodzące na stronie internetowej. Na przykład, gdy bloger napisze nowy post, post jest dodawany do kanału RSS witryny. Używając czytnika kanałów – Thunderbird jest takim czytnikiem – użytkownik może czytać wszystkie nowe wiadomości na subskrybowanych blogach.

News

Serwery grup dyskusyjnych są jedną z najstarszych form komunikacji w internecie. Są jak listy mailingowe, na których napisana wiadomość jest przekazywana do kogoś, kto subskrybował daną listę. W przeciwieństwie do prawdziwego serwera listy mailingowej, aby zobaczyć wiadomości, nie trzeba subskrybować listy. Wystarczy połączyć się z serwerem grup dyskusyjnych i oglądać zamieszczone wpisy.

Przynależność do grupy dyskusyjnej jest wyświetlana tylko wówczas, gdy użytkownik wysyła wiadomość na grupę. Grupy dyskusyjne różnią się od list mailingowych tym, że aby zamieścić post, nie trzeba używać prawdziwego adresu e-mail. Można zamieszczać posty jako „anonymous” lub używając niepoprawnego adresu, np. None@nowhere.com. W przeciwieństwie do list mailingowych użytkownik nie pobiera nowych wiadomości do skrzynki odbiorczej. Zamiast tego jest powiadamiany o nowych postach na grupie dyskusyjnej. Po wybraniu grupy pobierany jest tylko spis, a same wiadomości nie są pobierane, chyba że użytkownik zdecyduje się kliknąć daną wiadomość.

Większość komunikacji w Mozilli jest dokonywana poprzez grupy dyskusyjne i powielana przez listy mailingowe i strony internetowe.

Instrukcje konfiguracji znajdują się w artykule: Tworzenie konta grupy dyskusyjnej.

Profile / Folder profilu

Thunderbird przechowuje wszystkie dane i ustawienia użytkownika na jego komputerze w katalogu zwanym folderem profilu.

Szczegółowe informacje znajdziesz w artykułach: Profile Thunderbirda i Używanie wielu profili

Czas

Czas używany w wiadomościach e-mail to uniwersalny czas koordynowany (UTC). Nie jest on bezpośrednio wyświetlany przez programy do obsługi poczty – jest on zamieniany przez te programy na lokalny czas użytkownika komputera. Może to czasami prowadzić do nieporozumień.

Potwierdzenia odbioru

Prawie wszystkie programy pocztowe oferują wysyłanie żądania potwierdzenia odbioru od adresata wiadomości. Thunderbird nie jest wyjątkiem. W Thunderbirdzie funkcja ta jest domyślnie włączona. Odbiorca wiadomości z chwilą pierwszego jej wyświetlenia będzie proszony o potwierdzenie odbioru. Może, ale nie musi potwierdzać odbiór danej wiadomości.

Powiadomienia o statusie dostarczania

Są dwa rodzaje powiadomień: pozytywne i negatywne.

Negatywne powiadomienia, to powiadomienia o niedostarczeniu poczty. Zazwyczaj ma ono mniej więcej taką treść: Przepraszamy, wiadomość nie mogła zostać dostarczona do: …, po której następuje powód niedostarczenia wiadomości. Komunikaty te są dość powszechne, choć wiele serwerów zaprzestało ich wysyłania z powodu ataków typu „backscatter”.

Pozytywne powiadomienia o dostarczeniu wiadomości również stają się coraz mniej popularne. Większość serwerów pocztowych ma tę funkcję wyłączoną, ponieważ potwierdzenia dostarczenia sprawdzają adresy na listach spamerów, a to budzi obawy naruszenia prywatność. Czy właściciel konta zechce udzielić dostarczycielowi usług pocztowych zgody na sprawdzanie jego adresów pocztowych?

Skrzynka wiadomości wychodzących

Gdzie się znajduje skrzynka wiadomości wychodzących?

Skrzynka wiadomości wychodzących jest zlokalizowana w globalnej skrzynce odbiorczej zwanej „Lokalne foldery”. Jest miejscem przechowywania wiadomości oczekujących na wysłanie.

Jak używać skrzynki wiadomości wychodzących?

Jeśli użytkownik napisał wiadomość, ale nie chce ją wysłać niezwłocznie i Thunderbird jest w trybie online, może wybrać z menu Plik element Wyślij później. Nastąpi przesunięcie wiadomości do skrzynki wiadomości wychodzących, gdzie będzie oczekiwała na wysłanie.

Gdy wiadomość zostanie napisana podczas pracy w trybie offline (Thunderbird nie ma połączenia z internetem lub został przełączony do pracy w trybie offline) zamiast ikony Wyślij, będzie wyświetlana ikona Wyślij później i wiadomości będą przesyłane do skrzynki wiadomości wychodzących.

Co to jest tryb offline?

Thunderbird może pracować w trybie online lub offline. Praca w trybie offline odbywa się wówczas, gdy Thunderbird nie może połączyć się z serwerem lub ręcznie został wybrany taki tryb pracy. Informacja o aktualnym trybie pracy jest przekazywana za pomocą ikony umieszczonej po lewej stronie paska stanu. Ikona symbolizująca dwa monitory ze znakiem x na czerwonym polu informuje o pracy w trybie offline, a bez tego znaku o pracy w trybie online.

Ręcznego wyboru trybu pracy można dokonać, klikając wyżej wymienioną ikoną, lub z poziomu menu Plik » Tryb offline » Pracuj w trybie offline.

W trybie offline można pracować zarówno, gdy się korzysta z protokołu POP jak i IMAP.

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:Teo, TyDraniu. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support