Nie udało się nawiązać bezpiecznego połączenia

(Przekierowano z Secure Connection Failed)

Jeśli Firefox nie może uzyskać dostępu do zabezpieczonej witryny (adres takiej witryny rozpoczyna się od https), zostanie wyświetlona strona z informacją o błędzie zatytułowana Nie udało się nawiązać bezpiecznego połączenia, zawierająca szczegóły błędu połączenia. Na tej stronie znajdziesz dokładniejszy opis tych błędów.

 • Aby rozwiązać problemy z bezpiecznym połączeniem wyświetlającym komunikat błędu To połączenie jest niezaufane, zapoznaj się ze stroną To połączenie jest niezaufane.


Niemożliwe jest nawiązanie bezpiecznego połączenia

Kiedy odwiedzana witryna próbuje zabezpieczyć połączenie z twoich komputerem, Firefox sprawdza to połączenie by zapewnić faktyczne bezpieczeństwo certyfikatu i metody używanych przez witrynę.

Niektóre witryny używają do zabezpieczenia połączenia przestarzałych (i aktualnie niebezpiecznych) mechanizmów TLS. Firefox zabezpiecza twój komputer zapobiegając połączeniu z taką stroną jeśli nastąpi problem z udanym nawiązaniem bezpiecznego połączenia. W takim wypadku zobaczysz stronę z komunikatem błędu i możliwością zgłoszenia problematycznej strony do Mozilli.

report tls error

Jeśli masz do czynienia z takim problemem, zalecamy skontaktowanie się z właścicielami strony i poproszenie ich o aktualizację ich wersji TLS to takiej, która jest aktualna i wciąż bezpieczna

Ostrzeżenia certyfikatów

Korzystanie z certyfikatów na bezpiecznych witrynach internetowych zapewnia, że przesyłane informacje trafiają do prawidłowego odbiorcy i nie mogą zostać przechwycone przez kogoś innego.

Ten certyfikat nie będzie ważny do (data)

(nazwa strony) używa nieprawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa. Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ certyfikat wystawcy utracił ważność. Ten certyfikat nie będzie ważny do (data). (Kod błędu: sec_error_expired_issuer_certificate)

Ten błąd może występować, gdy data zegara systemowego jest nieprawidłowo ustawiona. W tym przypadku data przedstawiana w komunikacie o błędzie będzie przeszłą datą. Aby naprawić ten problem, ustaw aktualną datę i godzinę w zegarze systemowym, klikając dwukrotnie ikonę zegara na pasku zadań systemu Windows.

Ten certyfikat utracił ważność (data)

(nazwa strony) używa nieprawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa. Ten certyfikat utracił ważność (data). (Kod błędu: sec_error_expired_certificate)

Ten błąd występuje kiedy certyfikat tożsamości witryny utracił ważność.

Ten błąd może również wystąpić, gdy data zegara systemowego jest błędnie ustawiona. W tym wypadku data przedstawiana w komunikacie o błędzie będzie przeszłą datą. Aby usunąć ten problem, ustaw aktualną datę i godzinę w zegarze systemowym, klikając dwukrotnie ikonę zegara na pasku zadań systemu Windows.

Ten certyfikat jest prawidłowy tylko dla (nazwa witryny)

(nazwa strony) używa nieprawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa. Ten certyfikat jest prawidłowy tylko dla (nazwa witryny). (Kod błędu: ssl_error_bad_cert_domain)

Ten komunikat o błędzie informuje, że certyfikat wysyłany przez witrynę jest w rzeczywistości przeznaczony dla innej witryny. Chociaż wszystko, co wyślesz, będzie zabezpieczone przed podsłuchem, to odbiorca może nie być tym, za kogo go uważasz.

Często zdarza się, że certyfikat jest w rzeczywistości przeznaczony dla innej części tej samej witryny - przykładowo, jeśli odwiedzasz stronę https://przyklad.com, ale certyfikat jest przeznaczony dla https://www.przyklad.com. W takim wypadku, jeśli przejdziesz bezpośrednio pod adres https://www.example.com, ostrzeżenie nie powinno zostać wyświetlone.

Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ certyfikat wystawcy jest nieznany.

(nazwa strony) używa nieprawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa. Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ certyfikat wystawcy jest nieznany. (Kod błędu: sec_error_unknown_issuer)

Plik cert8.db w folderze z profilami mógł ulec uszkodzeniu. Usuń ten plik po zamknięciu Firefoksa.

 1. Otwórz folder profilu:

  Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i kliknij menu PomocNa pasku menu, kliknij menu PomocNa górze okna Firefoksa, kliknij menu Pomoc, a następnie wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderOtwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 2. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Zakończ.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.Na pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz Zakończ program Firefox.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

 3. Kliknij plik o nazwie cert8.db.
 4. Naciśnij klawisze command+Delete.
 5. Uruchom ponownie Firefoksa.
  Plik cert8.db powinien zostać odtworzony kiedy uruchomisz ponownie Firefoksa.

Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ nie zawiera łańcucha wystawcy

(nazwa strony) używa nieprawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa. Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ nie zawiera łańcucha wystawcy. (Kod błędu: sec_error_unknown_issuer)

Ten bład może występować jeśli twoje oprogramowanie zabezpieczejące (takie jak ESE lub Bitdefender) używa skanowania SSL. Spróbuj wyłączyć tę opcję.

Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ jest on samopodpisany

(nazwa strony) używa nieprawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa. Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ jest on samopodpisany. (Kod błędu: sec_error_untrusted_issuer)

lub

(nazwa strony) używa nieprawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa. Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ jest on samopodpisany. (Kod błędu: sec_error_ca_cert_invalid)


Certyfikaty wygenerowane i podpisane przez wystawcę – tzw. certyfikaty samopodpisane, zabezpieczają przed podsłuchem, lecz nie mówią nic o adresacie danych. Często jest to spotykane w przypadku witryn niedostępnych publicznie występujących w intranecie.

Certyfikat zawiera taki sam numer seryjny, jak inny certyfikat

Twój certyfikat zawiera taki sam numer seryjny jak inny certyfikat wystawiony przez organ certyfikacji. Należy uzyskać nowy certyfikat zawierający unikalny numer seryjny. (Kod błędu: sec_error_reused_issuer_and_serial)

Ten błąd informuje o tym, że certyfikat odwiedzanej witryny używa identycznego numeru seryjnego, jak jeden z już wcześniej zaakceptowanych. Tego ostrzeżenia nie można pominąć korzystając z opisanej poniżej metody. Aby uzyskać więcej informacji i instrukcje, jakie czynności, należy wykonać w związku z tym komunikatem, zapoznaj się z artykułem:Certificate contains the same serial number as another certificate.

Serwer OCSP nie ma statusu dla tego certyfikatu

Podczas łączenia z serwerem (nazwa witryny) wystąpił błąd'. Serwer OCSP nie ma statusu dla tego certyfikatu. (Kod błędu: sec_error_ocsp_unknown_cert)

Jeśli widzisz ten błąd, zapoznaj się z artykułem: The OCSP server has no status for the certificate.

Pomijanie ostrzeżenia

Można nakazać Firefox pomijanie ostrzeżeń certyfikatów. Ostrzeżenie należy pominąć tylko wtedy, gdy jesteśmy pewni, że możemy zaufać witrynie. Godne zaufania witryny nie powinny żądać dodania reguły wyjątku połączenia - nieprawidłowy certyfikat może wskazywać na stronę próbującą oszukać użytkownika lub dokonać kradzieży jego tożsamości.

 1. Na stronie ostrzeżenia, kliknij Możesz także dodać wyjątek....
 2. Naciśnij przycisk Dodaj wyjątek.... Zostanie otworzone okno dialogowe dialogowe dodawania wyjątku bezpieczeństwa.
 3. Naciśnij przycisk Pobierz certyfikat.
 4. Przeczytaj tekst opisujący problemy na tej witrynie
 5. Jeśli chcesz zaufać witrynie, naciśnij przycisk Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: teo951, I1024A, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.