Nie udało się nawiązać bezpiecznego połączenia

(Przekierowano z Secure Connection Failed)

Jeśli Firefox nie może uzyskać dostępu do bezpiecznej witryny, adres takiej witryny rozpoczyna się od https:, zostanie wyświetlona strona z informacją o błędzie zatytułowana Nie udało się nawiązać bezpiecznego połączenia. W tym artykule opisano niektóre komunikaty o błędach. Jeśli nie widzisz tej strony, gdy nie możesz uzyskać dostępu do bezpiecznej witryny, zapoznaj się z artykułem: Błędy przy wczytywaniu stron.


Obsługa protokołu SSL została wyłączona

Podczas łączenia z serwerem (nazwa witryny) wystąpił błąd. Nie można nawiązać bezpiecznego połączenia, ponieważ obsługa protokołu SSL została wyłączona. (Kod błędu: ssl_error_ssl_disabled)

Jeśli widzisz ten komunikat o błędzie, zapoznaj się z artykułem: Firefox nie może nawiązać bezpiecznego połączenia, ponieważ obsługa protokołu SSL została wyłączona.

Witryna używa niebezpiecznej, przestarzałej wersji protokołu SSL

Podczas łączenia z serwerem (nazwa witryny) wystąpił błąd. Nie można nawiązać bezpiecznego połączenia, ponieważ witryna używa niebezpiecznej, przestarzałej wersji protokołu SSL. (Kod błędu: ssl_error_ssl2_disabled)

Jeśli widzisz ten komunikat o błędzie, zapoznaj się z artykułem: Firefox cannot connect securely because the site uses an older insecure version of the SSL protocol.

Ostrzeżenia certyfikatów

Korzystanie z certyfikatów przez Firefox na bezpiecznych witrynach internetowych zapewnia, że przesyłane do odbiorcy informacje nie mogą zostać podsłuchane.

Ten certyfikat nie będzie ważny do (data)

(nazwa strony) używa nieprawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa. Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ certyfikat wystawcy utracił ważność. Ten certyfikat nie będzie ważny do (data). (Kod błędu: sec_error_expired_issuer_certificate)

Ten błąd może występować, gdy data zegara systemowego jest nieprawidłowo ustawiona. W tym przypadku data przedstawiana w komunikacie o błędzie będzie przeszłą datą. Aby naprawić ten problem, ustaw aktualną datę i godzinę w zegarze systemowym, klikając dwukrotnie ikonę zegara na pasku zadań systemu Windows.

Ten certyfikat jest prawidłowy tylko dla (nazwa witryny)

(nazwa strony) używa nieprawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa. Ten certyfikat jest prawidłowy tylko dla (nazwa witryny). (Kod błędu: ssl_error_bad_cert_domain)

Ten komunikat o błędzie informuje, że certyfikat wysyłany przez witrynę jest w rzeczywistości przeznaczony dla innej witryny. Chociaż wszystko, co wyślesz, będzie zabezpieczone przed podsłuchem, to odbiorca może nie być tym, za kogo go uważasz.

Często zdarza się, że certyfikat jest w rzeczywistości przeznaczony dla innej części tej samej witryny. Przykładowo, gdy odwiedziny miały miejsce pod adresem https://example.com, lecz certyfikat jest przeznaczony dla https://www.example.com. W tym przypadku wchodząc bezpośrednio na https://www.example.com, ostrzeżenie nie powinno zostać wyświetlone.

Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ jest on samopodpisany

(nazwa strony) używa nieprawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa. Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ jest on samopodpisany. (Kod błędu: sec_error_untrusted_issuer)

lub

(nazwa strony) używa nieprawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa. Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ jest on samopodpisany. (Kod błędu: sec_error_ca_cert_invalid)


Certyfikaty wygenerowane i podpisane przez wystawcę – tzw. certyfikaty samopodpisane, zabezpieczają przed podsłuchem, lecz nie mówią nic o adresacie danych. Często jest to spotykane w przypadku witryn niedostępnych publicznie występujących w intranecie.

Certyfikat zawiera taki sam numer seryjny, jak inny certyfikat

Twój certyfikat zawiera taki sam numer seryjny jak inny certyfikat wystawiony przez organ certyfikacji. Należy uzyskać nowy certyfikat zawierający unikalny numer seryjny. (Kod błędu: sec_error_reused_issuer_and_serial)

Ten błąd informuje o tym, że certyfikat odwiedzanej witryny używa identycznego numeru seryjnego, jak jeden z już wcześniej zaakceptowanych. Tego ostrzeżenia nie można pominąć korzystając z opisanej poniżej metody. Aby uzyskać więcej informacji i instrukcje, jakie czynności, należy wykonać w związku z tym komunikatem, zapoznaj się z artykułem:Certificate contains the same serial number as another certificate.

Serwer OCSP nie ma statusu dla tego certyfikatu

Podczas łączenia z serwerem (nazwa witryny) wystąpił błąd'. Serwer OCSP nie ma statusu dla tego certyfikatu. (Kod błędu: sec_error_ocsp_unknown_cert)

Jeśli widzisz ten błąd, zapoznaj się z artykułem: The OCSP server has no status for the certificate.

Pomijanie ostrzeżenia

Można nakazać Firefox pomijanie ostrzeżeń certyfikatów. Ostrzeżenie należy pominąć tylko wtedy, gdy jesteśmy pewni, że możemy zaufać witrynie. Godne zaufania witryny nie powinny żądać dodania reguły wyjątku połączenia - nieprawidłowy certyfikat może wskazywać na stronę próbującą oszukać użytkownika lub dokonać kradzieży jego tożsamości.

  1. Na stronie ostrzeżenia, kliknij Możesz także dodać wyjątek....
  2. Naciśnij przycisk Dodaj wyjątek.... Zostanie otworzone okno dialogowe dialogowe dodawania wyjątku bezpieczeństwa.
  3. Naciśnij przycisk Pobierz certyfikat.
  4. Przeczytaj tekst opisujący problemy na tej witrynie
  5. Jeśli chcesz zaufać witrynie, naciśnij przycisk Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa.


Udostępnij artykuł: http://mzl.la/1BAQm8b

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: teo951, I1024A. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.