Jak wyłączyć wbudowany program do obsługi PDF i użyć innego

Jeśli nie chcesz korzystać z wbudowanej w program Firefox przeglądarki plików PDF, możesz skorzystać z odrębnych programów różnych twórców. Aby wyłączyć otwieranie plików PDF w przeglądarce Firefox i zacząć korzystać z innego programu do otwierania plików PDF, zainstalowanego na twoim komputerze:

  1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
  2. W panelu Ogólne przejdź do sekcji Aplikacje.
  3. Znajdź na liście Portable Document Format (PDF) i kliknij ten wiersz, by go zaznaczyć.
  4. Kliknij strzałkę otwierającą rozwijane menu w kolumnie Czynność i wybierz żądaną aplikację do otwierania plików PDF.
    applications 57 applications-fx57-pdf Fx57Applications-pdf-win7 Fx61Applications-pdf-win7
    • Jeśli wybrana jest akcja Podgląd w programie Firefox, Firefox skorzysta z wbudowanej przeglądarki plików PDF. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Otwieranie plików PDF w Firefoksie.
  5. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.
// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:GmbH, TyDraniu, p4ntof3l, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support