Jak wyłączyć wbudowany program do obsługi PDF i użyć innego

Informacje o wersji
 • Identyfikator wersji: 176216
 • Utworzono:
 • Autor: TyDraniu
 • Komentarz: Aktualizacja do wersji angielskiej
 • Zrecenzowano: Tak
 • Zrecenzowano:
 • Autor recenzji: TyDraniu
 • Zatwierdzone? Tak
 • Aktualna: Tak
 • Gotowy do tłumaczenia: Nie
Źródło wersji
Podgląd zawartości

Jeśli nie chcesz korzystać z wbudowanej w program Firefox przeglądarki plików PDF, możesz skorzystać z odrębnych programów różnych twórców. Aby wyłączyć otwieranie plików PDF w przeglądarce Firefox i zacząć korzystać z innego programu do otwierania plików PDF, zainstalowanego na twoim komputerze:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. W panelu Ogólne przejdź do sekcji Aplikacje.
 3. Znajdź na liście Portable Document Format (PDF) i kliknij ten wiersz, by go zaznaczyć.
 4. Kliknij strzałkę otwierającą rozwijane menu w kolumnie Czynność i wybierz żądaną aplikację do otwierania plików PDF.
  applications 57 applications-fx57-pdf Fx57Applications-pdf-win7 Fx61Applications-pdf-win7
  • Jeśli wybrana jest akcja Podgląd w programie Firefox, Firefox skorzysta z wbudowanej przeglądarki plików PDF. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Otwieranie plików PDF w Firefoksie.
 5. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.