Jak skonfigurować Firefox Sync?

(Przekierowano z Co to jest Firefox Sync)

Po skonfigurowaniu Firefox Sync na swoim komputerze, wszystkie dane i ustawienia, takie jak zakładki, historia przeglądania, zapisane hasła, otwarte karty oraz zainstalowane dodatki, będą bezpiecznie przechowywane na serwerach Mozilli. Możesz korzystać z tych danych na wszystkich swoich urządzeniach z Firefoksem. Tutaj dowiesz się jak skonfigurować Firefox Sync na swoich urządzeniach.

Ważne: Firefox Sync wymaga najnowszej wersji Firefoksa. Upewnij się, że posiadasz najnowszą wersję na komputerze, jak i na urządzeniach z systemem Android. Następnie, jeśli to konieczne, wykonaj aktualizację Sync.

Część 1: Konfiguracja Firefox Sync na komputerze

 1. Na górze okna Firefoksa, naciśnij przycisk FirefoxNa pasku menu kliknij Narzędzia i wybierz Konfiguruj usługę Sync. Zostanie otwarte okno konfiguracji usługi Firefox Sync.
 2. Naciśnij przycisk Utwórz nowe konto.
 3. Wprowadź dane konta:
  Sync Setup 10 - Win
  • Adres e-mail
  • Wymyśl hasło i wprowadź je dwa razy, aby upewnić się, że nie ma żadnej literówki.
  • Zaakceptuj Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.
  • Udowodnij, że nie jesteś robotem!
  • Aby zmienić typ synchronizowanych informacji, naciśnij przycisk Opcje synchronizacji. Domyślnie synchronizowane są zakładki, hasła, preferencje, historia oraz karty. Domyślnie synchronizowane są dodatki, zakładki, hasła, ustawienia, historia oraz karty.
  • Na końcu naciśnij przycisk Dalej.
 4. Pojawi się wiadomość Konfiguracja zakończona!. Aby zamknąć okno postępu i wrócić do przeglądania, naciśnij przycisk Zamknij. Bez obaw, wszystkie dane nadal będą szyfrowane i wysyłane w tle.
  Informacja: Pierwsza synchronizacja powinna przebiegać szybko, ale może również trwać dłużej niż pół godziny - w zależności od tego, ile informacji musi zostać zsynchronizowane.
 1. Z paska menu wybierz menu Narzędzia, a następnie Konfiguruj usługę Sync. Zostanie otwarte okno konfiguracji usługi Firefox Sync.
 2. Naciśnij przycisk Utwórz nowe konto.
 3. Wprowadź dane konta:
  Sync Setup 10 - Mac
  • Adres e-mail
  • Wymyśl hasło i wprowadź je dwa razy, aby upewnić się, że nie ma żadnej literówki.
  • Zaakceptuj Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.
  • Udowodnij, że nie jesteś robotem!
  • Aby zmienić typ synchronizowanych informacji, naciśnij przycisk Opcje synchronizacji. Domyślnie synchronizowane są zakładki, hasła, ustawienia, historia oraz karty.Domyślnie synchronizowane są dodatki, zakładki, hasła, ustawienia, historia oraz karty.
  • Na końcu naciśnij przycisk Continue.
 4. Pojawi się wiadomość Konfiguracja zakończona!. Aby zamknąć okno postępu i wrócić do przeglądania, naciśnij przycisk Zamknij. Bez obaw, wszystkie dane będą nadal szyfrowane i wysyłane w tle.
  Informacja: Pierwsza synchronizacja powinna przebiegać szybko, ale może również trwać dłużej niż pół godziny - w zależności od tego, ile informacji musi zostać zsynchronizowane.
 1. Naciśnij menu Narzędzia znajdujące się w górnej części okna Firefoksa, a następnie wybierz Konfiguruj usługę Sync. Zostanie otwarte okno konfiguracji usługi Firefox Sync.
 2. Naciśnij przycisk Utwórz nowe konto.
 3. Wprowadź dane konta:
  Sync Setup 10 - Lin
  • Adres e-mail
  • Wymyśl hasło i wprowadź je dwa razy, aby upewnić się, że nie ma żadnej literówki.
  • Zaakceptuj Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.
  • Udowodnij, że nie jesteś robotem!
  • Aby zmienić typ synchronizowanych informacji, naciśnij przycisk Opcje synchronizacji. Domyślnie synchronizowanie są zakładki, hasła, ustawienia, historia oraz karty. Domyślnie synchronizowane są dodatki, zakładki, hasła, ustawienia, historia oraz karty.
  • Na końcu naciśnij przycisk Dalej.
 4. Pojawi się wiadomość Konfiguracja zakończona!. Aby zamknąć okno postępu i kontynuować przeglądanie, naciśnij przycisk Zamknij. Bez obaw, wszystkie dane nadal będą szyfrowane i wysyłane w tle.
  Informacja: Pierwsza synchronizacja powinna przebiegać szybko, ale może również trwać dłużej niż pół godziny - w zależności od tego, ile informacji musi zostać zsynchronizowane.

Część 2: Prosta konfiguracja na innym urządzeniu za pomocą kodu

Jak otrzymać kod dla urządzenia z systemem operacyjnym Android

 1. Stuknij przycisk Menu (poniżej ekranu na niektórych urządzeniach lub w prawym górnym rogu przeglądarki) , wybierz Ustawienia (być może najpierw będzie konieczne stuknięcie w Więcej) , następnie Sync.
 2. Zostanie wyświetlony kod umożliwiający dodanie tego urządzenia.
  sync_recovery3

Jak otrzymać kod dla innego komputera

Jeśli próbujesz włączyć Firefox Sync na innym komputerze, wykonaj poniższe kroki.

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Opcje.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Opcje.Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje…Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje…

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz OpcjePreferencje

 2. Kliknij panel Sync.
 3. Naciśnij przycisk Konfiguruj usługę Firefox Sync.
  synconfig
 4. Naciśnij przycisk Połącz znajdujący się pod informacją Mam już konto Firefox Sync. Zostanie wyświetlony kod umożliwiający dodanie tego komputera.
  syncode
 1. Na górze okna Firefoksa, naciśnij przycisk FirefoxNa pasku menu kliknij Narzędzia i wybierz Konfiguruj usługę Sync. Zostanie otwarte okno konfiguracji usługi Firefox Sync.
 2. Naciśnij przycisk Mam już konto.
 3. Pojawi się kod umożliwiający dodanie urządzenia.
  Pair - Win
 1. Z paska menu wybierz menu Narzędzia i naciśnij Skonfiguruj usługę Sync.... Zostanie otwarte okno konfiguracji usługi Sync.
 2. Naciśnij przycisk Mam już konto.
 3. Pojawi się kod umożliwiający dodanie urządzenia.
  Pair - Mac
 1. Wybierz menu Narzędzia znajdujące się w górnej części okna Firefoksa, a następnie naciśnij Skonfiguruj usługę Sync... Zostanie otwarte okno konfiguracji usługi Sync.
 2. Naciśnij przycisk Mam już konto.
 3. Pojawi się kod umożliwiający dodanie komputera.
  Pair - Lin

Część 3: Połączenie innych urządzeń z kontem Sync

Wpisz kod konfiguracji na komputerze, by połączyć inne urządzenie z kontem Sync

 1. Naciśnij przycisk Strona startowa (lub wprowadź about:home w pasku adresu), by wyświetlić domyślną stronę startową Firefoksa.
 2. Na dole strony startowej kliknij opcję Synchronizacja, by otworzyć okno ustawień synchronizacji
  Home Page Sync Button - Win Home Page Sync Button - Mac Home Page Sync Button - Lin
 3. Następnie kliknij opcję Sparuj urządzenie, co spowoduje otwarcie okna ustawień usługi Firefox Sync.
  Pair a device - Win Pair a device - Mac Pair a device - Lin
 4. Wpisz kod składający się z dwunastu znaków, wygenerowany przez urządzenie i naciśnij DalejKontynuuj.
  Add Device - Win 2 Add Device - Mac 2 Add Device - Lin 2
  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Gdzie można znaleźć kod potrzebny do dodania urządzenia do Firefox Sync?.
 5. Gdy kod zostanie zaakceptowany, zobaczysz komunikat Urządzenie połączone, a twoje urządzenie rozpocznie natychmiast synchronizację. Naciśnij ZakończGotowe, by zamknąć okno ustawień.
 1. Uruchom Firefoksa na urządzeniu, które chcesz dodać i naciśnij przycisk Menu new FX Menu .
 2. Wybierz opcję Zaloguj się do Sync na dole panelu.
 3. Kliknij Konfiguruj, by przejść do strony logowania.
 4. Na dole strony kliknij Zaloguj. Wpisz adres e-mail i hasło, które zostało użyte na innym urządzeniu.
 5. Po zalogowaniu się, Firefox zacznie synchronizację twoich danych. Gotowe!
 1. W sekcji konta Firefox Sync, kliknij Dodaj urządzenie. Zostanie otworzone okno Dodaj urządzenie.
  addevice Add Device Mac1 Add Device Lin1
 2. Wprowadź kod wyświetlany na drugim urządzeniu i naciśnij przycisk DalejKontynuuj. addevice1 Add Device Mac2 Add Device Lin2
 3. Po zaakceptowaniu kodu, zostanie wyświetlona informacja Urządzenie połączone i rozpocznie się synchronizacja danych. Naciśnij przycisk ZakończGotowe, by zamknąć okno konfiguracji i powrócić do panelu Sync.
  win_addevice3 Add Device Mac3 Add Device Lin3

Co zrobić jeśli jestem z dala od mojego komputera?

Wykonaj poniższe kroki na urządzeniu, które próbujesz połączyć z kontem Sync.
Jeśli próbujesz dodać urządzenie do konta Firefox Sync, nie mając jednocześnie dostępu do komputera (co uniemożliwia wpisanie kodu konfiguracyjnego), możesz aktywować dostęp do usługi Sync wprowadzając dane swojego konta.

Połączenie urządzenia z systemem operacyjnym Android z kontem Sync

Wykonaj poniższe kroki na urządzeniu z zainstalowanym Firefoksem dla Androida.

 1. Naciśnij przycisk Menu (poniżej ekranu na niektórych urządzeniach lub w prawym górnym rogu przeglądarki) , wybierz Ustawienia (być może najpierw będzie konieczne stuknięcie w Więcej) , następnie Sync.
 2. Stuknij odnośnik Konfiguracja zaawansowana….
  sync_recovery3
 3. Podaj nazwę swojego konta (adres e-mail), hasło oraz klucz odzyskiwania i naciśnij przycisk Połącz.
  sync_recovery4

Połączenie innego komputera z Firefox Sync

Jeśli próbujesz włączyć Firefox Sync na innym komputerze, wykonaj poniższe kroki.

 1. Naciśnij przycisk Skonfiguruj usługę Firefox Sync.
  Sync Setup 1
 2. Naciśnij przycisk Mam już konto Firefox Sync.
 3. Wprowadź adres e-mail, hasło dla konta Sync i naciśnij przycisk DalejKontynuuj.
 4. Wprowadź swój klucz Sync i naciśnij przycisk DalejKontynuuj.
  Add comp 2
  Klucz Sync jest długą serią znaków utworzoną podczas konfiguracji konta Sync. Można go znaleźć postępując wg instrukcji zawartych w artykule Where can I find my Sync Key?
  Klucz Sync jest długą serią znaków utworzoną podczas konfiguracji konta Sync. Można go znaleźć postępując wg instrukcji zawartych w artykule Where can I find my Sync Key?
 5. Zostanie wyświetlone okno Konfiguracja zakończona. Naciśnij przycisk ZakończGotowe, by zakończyć dodawanie komputera do swojego konta Sync.
 1. Na górze okna Firefoksa, naciśnij przycisk FirefoxNa pasku menu kliknij Narzędzia i wybierz Konfiguruj usługę Sync. Zostanie otwarte okno konfiguracji usługi Firefox Sync.
 2. Naciśnij przycisk Mam już konto.
 3. Jeśli nie masz w pobliżu urządzenia, na którym usługa Sync jest już skonfigurowana, kliknij odnośnik Nie mam tego urządzenia przy sobie.
 4. Zaloguj się na konto Sync:
  • Wprowadź adres e-mail
  • Wprowadź hasło
  • Wprowadź swój klucz odzyskiwania
  • Naciśnij przycisk Dalej
 5. Zostanie wyświetlone okno Konfiguracja zakończona. Naciśnij przycisk Zakończ, aby zakończyć dodawanie urządzenia do konta Sync.
 1. Na pasku menu kliknij menu Narzędzia i wybierz element Skonfiguruj usługę Sync…. Zostanie wyświetlone okno konfiguracji usługi Firefox Sync.
 2. Naciśnij przycisk Mam już konto.
 3. Jeśli nie masz w pobliżu urządzenia, na którym usługa Sync jest już skonfigurowana, kliknij odnośnik Nie mam tego urządzenia przy sobie.
 4. Zaloguj się na konto Sync:
  • Wprowadź adres e-mail
  • Wprowadź hasło
  • Wprowadź swój klucz odzyskiwania
  • Następnie naciśnij przycisk Kontynuuj
 5. Zostanie wyświetlone okno Konfiguracja zakończona. Naciśnij przycisk Gotowe, aby zakończyć dodawanie urządzenia do konta Sync.
 1. Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz element Skonfiguruj usługę Sync….
 2. Naciśnij przycisk Mam już konto.
 3. Jeśli nie masz w pobliżu urządzenia, na którym usługa Sync jest już skonfigurowana, kliknij odnośnik Nie mam tego urządzenia przy sobie.
 4. Zaloguj się na koncie Sync:
  • Wprowadź adres e-mail
  • Wprowadź hasło
  • Wprowadź swój klucz odzyskiwania
  • Następnie naciśnij przycisk Dalej
 5. Zostanie wyświetlone okno Konfiguracja zakończona. Naciśnij przycisk Zakończ, aby zakończyć dodawanie urządzenia do konta Sync.
Aby dowiedzieć się jakie opcje zaznaczyć podczas wybierania informacji do zsynchronizowania, przeczytaj Wybieranie danych do synchronizacji

Usuwanie urządzenia z listy Firefox Sync

Usuwanie komputera z listy Firefox Sync

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Opcje.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Opcje.Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje…Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje…

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz OpcjePreferencje

 2. Przejdź do panelu Synchronizacji i kliknij Odłącz to urządzenie. Pojawi się komunikat.
  unlink win old sync unlink mac old sync
 3. By potwierdzić, naciśnij Odłącz. Od teraz dane twojego urządzenia nie będą synchronizowane z serwerem usługi Sync, ponadto wylogujemy cię z konta Sync.

Usuwanie urządzenia z systemem operacyjnym Android z Firefox Sync

 1. Otwórz menu Ustawienia na twoim urządzeniu (nie chodzi tutaj o Ustawienia Firefoksa).
 2. W menu Konta lub Konta i synchronizacja, stuknij opcję Firefox.
 3. Stuknij nazwę swojego konta (zazwyczaj jest to twój adres e-mail), aby zobaczyć ustawienia swojego konta.
 4. Stuknij menu w górnym prawym rogu ekranu urządzenia i wybierz Usuń konto.

Część 1: Tworzenie konta Firefox Sync

Poniższe czynności wystarczy wykonać tylko raz. Uruchom Firefoksa na twoim ulubionym urządzeniu i wykonaj instrukcję przeznaczoną dla danego typu urządzenia.

Tworzenie konta Firefox Sync na komputerze

 1. Naciśnij przycisk menu new fx menu , a następnie Zaloguj się do Sync. Strona Firefox Sync otworzy się w nowej karcie.
  Sync 29
  Uwaga: Jeśli nie widzisz sekcji Sync w menu, oznacza to że korzystasz ze starszej wersji usługi Sync. W takim wypadku przeczytaj Jak przejść do nowej wersji Firefox Sync.
 2. Wybierz Rozpocznij.
 3. Wypełnij formularz tworzenia konta i naciśnij przycisk Dalej. Już prawie skończyliśmy!
 4. Sprawdź swoją skrzynkę e-mailową i odczytaj wiadomość z odnośnikiem weryfikującym. Kliknij odnośnik, by zweryfikować swój adres e-mail. Możesz zacząć używać Firefox Sync! Przejdź do części drugiej, by połączyć inne urządzenia z Firefox Sync.

Tworzenie konta Firefox Sync na urządzeniu z systemem operacyjnym Android

 1. Stuknij przycisk Menu (poniżej ekranu na niektórych urządzeniach lub w prawym górnym rogu przeglądarki) i wybierz Ustawienia (być może najpierw będzie konieczne stuknięcie w Więcej) .
 2. Stuknij Sync, a następnie Rozpocznij.
 3. W nowej karcie pojawi się strona Utwórz konto Firefox
 4. Wypełnij formularz i stuknij przycisk Dalej. Już prawie skończyliśmy!

Sprawdź swoją skrzynkę e-mailową i odczytaj wiadomość z odnośnikiem weryfikującym. Kliknij odnośnik, by zweryfikować swój adres e-mail. Możesz zacząć używać Firefox Sync! Przejdź do części drugiej, by połączyć inne urządzenia z Firefox Sync.

Część 2: Połączenie dodatkowych urządzenia z kontem Firefox Sync

Wystarczy, że zalogujesz się do swojego konta Sync i pozwolisz nam zrobić resztę. Pamiętaj o adresie e-mail i haśle wprowadzonym w poprzedniej części. Będą one potrzebne do połączenia innych urządzeń.

Połączenie innego komputera z Firefox Sync

 1. Naciśnij przycisk menu new fx menu , a następnie Zaloguj się do Sync.
 2. Kliknij Rozpocznij, by otworzyć stronę Utwórz konto Firefox.
 3. Wybierz opcję Masz już konto? Zaloguj się u dołu strony.
  Sync sign in - 29
 4. Wprowadź dane, które były wykorzystane do założenia konta Firefox Sync.
 5. Po zalogowaniu się, Firefox Sync rozpocznie synchronizację danych pomiędzy połączonymi urządzeniami.

Połączenie urządzenia z systemem operacyjnym Android z Firefox Sync

 1. Stuknij Menu (poniżej ekranu na niektórych urządzeniach lub w prawym górnym rogu przeglądarki) , a następnie wybierz Ustawienia (być może najpierw będzie konieczne stuknięcie w Więcej) .
 2. Stuknij Sync, a następnie Rozpocznij.
 3. Wybierz opcję Masz już konto? Zaloguj się u dołu strony.
 4. Po zalogowaniu się, Firefox Sync rozpocznie synchronizację danych pomiędzy połączonymi urządzeniami.
Aby dowiedzieć się jakie opcje zaznaczyć podczas wybierania informacji do zsynchronizowania, przeczytaj Wybieranie danych do synchronizacji

Usuwanie urządzeń z Firefox Sync

Usuwanie komputera z Firefox Sync

 1. Naciśnij przycisku menu new fx menu , by rozwinąć menu
 2. Kliknij na nazwie konta Sync (zazwyczaj jest to twój adres e-mail), by otworzyć ustawienia.
 3. Naciśnij Odłącz. Od teraz dane twojego urządzenia nie będą synchronizowane z serwerem usługi Sync.

Usuwanie urządzenia z systemem operacyjnym Android z Firefox Sync

 1. Otwórz menu Ustawienia na twoim urządzeniu (nie chodzi tutaj o Ustawienia Firefoksa).
 2. W menu Konta lub Konta i synchronizacja, stuknij opcję Firefox.
 3. Stuknij nazwę swojego konta (zazwyczaj jest to twój adres e-mail), aby zobaczyć ustawienia swojego konta.
 4. Stuknij menu w górnym prawym rogu ekranu urządzenia i wybierz Usuń konto.

 


Udostępnij artykuł: http://mzl.la/1hFlWgB

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, teo951, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.