Jak dodać urządzenie do Firefox Sync?

Ten artykuł nie jest już aktualizowany, więc jego treść może być nieaktualna.

W tym artykule opisano, jak dodawać inne urządzenia np. komputer, telefon pracujący pod kontrolą systemu Android, iPhone'a itp. do swojego konta Firefox Sync.

Aby dodawać inne urządzenia do konta Sync, należy najpierw skonfigurować konto. Jeśli konto jeszcze nie zostało skonfigurowane, zobacz jak to zrobić, przechodząc do artykułu Jak skonfigurować Firefox Sync?

Jak dodać urządzenie?

Te czynności należy wykonać na komputerze, na którym konto Sync jest już skonfigurowane.

 1. Naciśnij przycisk Strona startowa (lub wprowadź about:home w pasku adresu), by wyświetlić domyślną stronę startową Firefoksa.
 2. Na dole strony startowej kliknij opcję Synchronizacja, by otworzyć okno ustawień synchronizacji
  Home Page Sync Button - Win Home Page Sync Button - Mac Home Page Sync Button - Lin
 3. Następnie kliknij opcję Sparuj urządzenie, co spowoduje otwarcie okna ustawień usługi Firefox Sync.
  Pair a device - Win Pair a device - Mac Pair a device - Lin
 4. Wpisz kod składający się z dwunastu znaków, wygenerowany przez urządzenie i naciśnij DalejKontynuuj.
  Add Device - Win 2 Add Device - Mac 2 Add Device - Lin 2
  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Gdzie można znaleźć kod potrzebny do dodania urządzenia do Firefox Sync?.
 5. Gdy kod zostanie zaakceptowany, zobaczysz komunikat Urządzenie połączone, a twoje urządzenie rozpocznie natychmiast synchronizację. Naciśnij ZakończGotowe, by zamknąć okno ustawień.
 1. Uruchom Firefoksa na urządzeniu, które chcesz dodać i naciśnij przycisk Menu new FX Menu .
 2. Wybierz opcję Zaloguj się do Sync na dole panelu.
 3. Kliknij Konfiguruj, by przejść do strony logowania.
 4. Na dole strony kliknij Zaloguj. Wpisz adres e-mail i hasło, które zostało użyte na innym urządzeniu.
 5. Po zalogowaniu się, Firefox zacznie synchronizację twoich danych. Gotowe!
 1. W sekcji konta Firefox Sync, kliknij Dodaj urządzenie. Zostanie otworzone okno Dodaj urządzenie.
  addevice Add Device Mac1 Add Device Lin1
 2. Wprowadź kod wyświetlany na drugim urządzeniu i naciśnij przycisk DalejKontynuuj. addevice1 Add Device Mac2 Add Device Lin2
 3. Po zaakceptowaniu kodu, zostanie wyświetlona informacja Urządzenie połączone i rozpocznie się synchronizacja danych. Naciśnij przycisk ZakończGotowe, by zamknąć okno konfiguracji i powrócić do panelu Sync.
  win_addevice3 Add Device Mac3 Add Device Lin3

Jak dodać urządzenie, gdy nie ma mnie w pobliżu mojego komputera?

Te czynności należy wykonać na urządzeniu, które chcesz dodać do Firefox Sync.
Jeśli chcesz dodać urządzenie do Firefox Sync, będąc z daleka od swojego komputera, możesz wprowadzić kod, który jest dostępny po otworzeniu informacji o Twoim koncie.

Dodawanie urządzenia pracującego pod kontrolą systemu Android lub Maemo?

Te czynności należy wykonać w Firefoksie na urządzeniu pracującym pod kontrolą systemu Android lub Maemo.

 1. Naciśnij przycisk Menu (poniżej ekranu na niektórych urządzeniach lub w prawym górnym rogu przeglądarki) , wybierz Ustawienia (być może najpierw będzie konieczne stuknięcie w Więcej) , następnie Sync.
 2. Stuknij odnośnik Konfiguracja zaawansowana….
  sync_recovery3
 3. Podaj nazwę swojego konta (adres e-mail), hasło oraz klucz odzyskiwania i naciśnij przycisk Połącz.
  sync_recovery4

Dodawanie innego komputera

Te czynności należy wykonać na komputerze, który chcesz dodać do Firefox Sync.

 1. Naciśnij przycisk Skonfiguruj usługę Firefox Sync.
  Sync Setup 1
 2. Naciśnij przycisk Mam już konto Firefox Sync.
 3. Wprowadź adres e-mail, hasło dla konta Sync i naciśnij przycisk DalejKontynuuj.
 4. Wprowadź swój klucz Sync i naciśnij przycisk DalejKontynuuj.
  Add comp 2
  Klucz Sync jest długą serią znaków utworzoną podczas konfiguracji konta Sync. Można go znaleźć postępując wg instrukcji zawartych w artykule Where can I find my Sync Key?
  Klucz Sync jest długą serią znaków utworzoną podczas konfiguracji konta Sync. Można go znaleźć postępując wg instrukcji zawartych w artykule Where can I find my Sync Key?
 5. Zostanie wyświetlone okno Konfiguracja zakończona. Naciśnij przycisk ZakończGotowe, by zakończyć dodawanie komputera do swojego konta Sync.
 1. Na górze okna Firefoksa, naciśnij przycisk FirefoxNa pasku menu kliknij Narzędzia i wybierz Konfiguruj usługę Sync. Zostanie otwarte okno konfiguracji usługi Firefox Sync.
 2. Naciśnij przycisk Mam już konto.
 3. Jeśli nie masz w pobliżu urządzenia, na którym usługa Sync jest już skonfigurowana, kliknij odnośnik Nie mam tego urządzenia przy sobie.
 4. Zaloguj się na konto Sync:
  • Wprowadź adres e-mail
  • Wprowadź hasło
  • Wprowadź swój klucz odzyskiwania
  • Naciśnij przycisk Dalej
 5. Zostanie wyświetlone okno Konfiguracja zakończona. Naciśnij przycisk Zakończ, aby zakończyć dodawanie urządzenia do konta Sync.
 1. Na pasku menu kliknij menu Narzędzia i wybierz element Skonfiguruj usługę Sync…. Zostanie wyświetlone okno konfiguracji usługi Firefox Sync.
 2. Naciśnij przycisk Mam już konto.
 3. Jeśli nie masz w pobliżu urządzenia, na którym usługa Sync jest już skonfigurowana, kliknij odnośnik Nie mam tego urządzenia przy sobie.
 4. Zaloguj się na konto Sync:
  • Wprowadź adres e-mail
  • Wprowadź hasło
  • Wprowadź swój klucz odzyskiwania
  • Następnie naciśnij przycisk Kontynuuj
 5. Zostanie wyświetlone okno Konfiguracja zakończona. Naciśnij przycisk Gotowe, aby zakończyć dodawanie urządzenia do konta Sync.
 1. Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz element Skonfiguruj usługę Sync….
 2. Naciśnij przycisk Mam już konto.
 3. Jeśli nie masz w pobliżu urządzenia, na którym usługa Sync jest już skonfigurowana, kliknij odnośnik Nie mam tego urządzenia przy sobie.
 4. Zaloguj się na koncie Sync:
  • Wprowadź adres e-mail
  • Wprowadź hasło
  • Wprowadź swój klucz odzyskiwania
  • Następnie naciśnij przycisk Dalej
 5. Zostanie wyświetlone okno Konfiguracja zakończona. Naciśnij przycisk Zakończ, aby zakończyć dodawanie urządzenia do konta Sync.

 

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, Teo. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.