Instalacja Firefoksa w systemie Windows

Chcesz zaktualizować poprzednią wersję?

Jeśli chcesz zaktualizować poprzednią wersję Firefoksa, zobacz artykuł Aktualizacja Firefoksa.

Przed zainstalowaniem Firefoksa

Sprawdź czy Twój komputer spełnia wymagania systemowe.

(Windows XP) Nie instaluj Firefoksa z konta ograniczonego Windows XP.


Instalacja Firefoksa w systemie operacyjnym Windows

W dowolnej przeglądarce (np. Microsoft Internet Explorer) otwórz stronę pobierania Firefoksa. Strona ta automatycznie zaoferuję najlepszą dla Ciebie wersję Firefoksa.

4a25254f24a0c170733e009d9c42d52f-1290815875-318-1.png

Kliknij zielony odnośnik pobierania, by pobrać plik instalacyjny Firefoksa i następnie naciśnij przycisk Uruchom, by uruchomić plik. Przed wykonaniem instalacji, zaleca się zamknięcie wszystkich uruchomionych programów.

4a25254f24a0c170733e009d9c42d52f-1290816001-383-1.png

  • (Windows Vista / Windows 7) Możesz zobaczyć wiadomość generowaną przez kontrolę konta użytkownika. W takim przypadku zezwól na dokonanie zmian przez program, naciskając przycisk Tak.

    9adf3cab7ac5be01d856c9d1020aa0da-1263064820-505-3.jpg
  • Jeśli Firefox zgłasza, że jest zainfekowany przez trojan lub wirusa, zapoznaj się z artykułem Firefox is reported to be infected with a trojan or virus.

4a25254f24a0c170733e009d9c42d52f-1290816001-383-2.png

Zostanie wyświetlony ekran powitalny. By kontynuować, naciśnij przycisk Dalej. Otworzy się okno wyboru typu instalacji. Domyślnie jest wybrana instalacja Standardowa, co oznacza, że Firefox zostanie zainstalowany z najbardziej typowymi opcjami.

4a25254f24a0c170733e009d9c42d52f-1290816001-383-3.png

Informacje na temat instalacji użytkownika, znajdziesz w artykule Custom installation of Firefox on Windows.

  • Zaznacz Ustaw program Firefox jako domyślną przeglądarkę, jeśli chcesz używać Firefoksa do otwierania odnośników z programu pocztowego, skrótów internetowych, czy dokumentów HTML.

Naciśnij przycisk Dalej.

Po zakończeniu instalacji, zamknij okno instalatora, naciskając przycisk Zakończ.

4a25254f24a0c170733e009d9c42d52f-1290816001-383-4.png

Jeśli pole wyboru Uruchom program Firefox jest zaznaczone, Firefox uruchomi się niezwłocznie po naciśnięciu przycisku Zakończ.

Rozwiązywanie problemów

Gratulacje – Firefox został zainstalowany!


Udostępnij artykuł: http://mzl.la/1BAQBjC

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: teo951. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.