Strona "Informacje dla pomocy technicznej" (about:support)

Firefox może wyświetlić stronę ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zainstalowanej wersji, rozszerzeń, zmian w ustawieniach i opcji grafiki. Zawartość tej strony może pomóc osobom udzielającym ci pomocy technicznej naszym forum w szybszym rozwiązaniu twojego problemu.

Poniżej dowiesz się jak znaleźć tę stronę i wykorzystać informacje na niej zawarte.

Otwieranie strony "Informacje dla pomocy technicznej" (about:support)

Kliknij przycisk menu New Fx Menu , ikonę pomocy Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej.

Otwarta zostanie strona o adresie about:support.

Fx42aboutsupport Fx46TroubleshootingInfo Fx51aboutsupport

Odświeżenie Firefoksa

Funkcja odświeżenia programu Firefox umożliwia natychmiastowe rozwiązanie wielu problemów z przeglądarką poprzez przywrócenie domyślnych ustawień Firefoksa, przy jednoczesnym zachowaniu twoich najważniejszych danych. Rozważ tę możliwość, zanim zaczniesz szukać innych rozwiązań.

Tryb awaryjny

Możesz zrestartować Firefoksa w trybie awaryjnym by tymczasowo wyłączyć akcelerację sprzętową, zresetować niektóre ustawienia i wyłączyć dodatki (rozszerzenia i motywy), które mogą sprawiać problemy. Więcej informacji na temat trybu awaryjnego znajdziesz na stronie Tryb awaryjny.

Kopiowanie do schowka

Kliknięcie przycisku Skopiuj tekst do schowka spowoduje skopiowanie całej zawartości strony do schowka tekstowego systemu operacyjnego.

Po skopiowaniu, możesz wkleić informacje do innego okna, by udostępnić je innym osobom, klikając menu Edycja używanego przez ciebie programu i wybierając opcję Wklej (lub przytrzymując klawisz Ctrlcommand i naciskając klawisz V).

Informacje o aplikacji

 • Nazwa - wyświetla nazwę używanego produktu. W większości przypadków zobaczysz tutaj tekst "Firefox".
 • Wersja - wyświetla numer zainstalowanej wersji Firefoksa.
 • Historia aktualizacji - kliknięcie przycisku Wyświetl historię aktualizacji

spowoduje otworzenie okna zawierającego listę wszystkich zainstalowanych aktualizacji Firefoksa.

 • Identyfikator programu - poza nazwą i wersją zainstalowanej przeglądarki, identyfikator programu zawiera informacje o systemie operacyjnym i jego wersji.
 • Katalog profilu - katalog profilu to miejsce na twoim komputerze, w którym Firefox zapisuje prywatne dane użytkownika: zakładki, hasła i ustawienia. Kliknięcie przycisku Otwórz katalog spowoduje otwarcie katalogu z profilami, gdzie możesz zarządzać plikami profilu. Więcej informacji na temat tych plików znajdziesz na stronie Profile.
 • Folder profilu - katalog profilu to miejsce na twoim komputerze, w którym Firefox zapisuje prywatne dane użytkownika: zakładki, hasła i ustawienia. Kliknięcie przycisku for winPokaż folderOtwórz folderPokaż w Finderze spowoduje otwarcie katalogu z profilami, gdzie możesz zarządzać plikami profilu. Więcej informacji na temat tych plików znajdziesz na stronie Profile.
 • Włączone wtyczki - wtyczki to dodatki pozwalające wyświetlać treści internetowe, których Firefox nie może samodzielnie obsłużyć. Zazwyczaj są to opatentowane format wideo, audio, gier, prezentacji, i tym podobne. Kliknięcie odnośnika about:plugins spowoduje otwarcie strony z listą zainstalowanych wtyczek, numerami ich wersji i rodzajami zawartości, które pomagają obsługiwać. Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z wtyczkami znajdziesz na stronie Rozwiązywanie problemów z wtyczkami.
 • Konfiguracja kompilacji - kliknięcie odnośnika about:buildconfig spowoduje otwarcie strony wyświetlającej informacje przydatne w zrozumieniu czy korzystasz ze standardowej, czy też ze specjalnej wersji Firefoksa.
 • Zużycie pamięci - kliknięcie odnośnika about:memory spowoduje otwarcie strony wyświetlającej zużycie pamięci. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym wpisie (w jęz. ang.).
 • Zarejestrowane wątki usługowe - kliknięcie odnośnika about:serviceworkers pokaże czy opcja wątków usługowych jest włączona i czy jakieś adresy URL wątków są zarejestrowane. Wątki usługowe używane są w zaawansowanych technologiach sieciowych, takich jak [Web Push notifications in Firefox | powiadomienia push].
 • Okna wieloprocesowe - wyświetla ilość okien wieloprocesowych (jeśli takowe istnieją) i całkowitą ilość otwartych okien.
 • Tryb awaryjny - wskazuje czy Firefox jest aktualnie uruchomiony w trybie awaryjnym.
 • Profile - kliknięcie about:profiles przeniesie cię na wciąż rozwijaną stronę zastępującą menedżera profili.

Zgłoszenia awarii z ostatnich 3 dni

Ta sekcja pokazuje listę identyfikatorów awarii, o ile takie zostały zgłoszone za pomocą modułu Narzędzie zgłaszania awarii Firefoksa w ciągu ostatnich trzech dni. Kliknięcie na odnośnik w kolumnie ID zgłoszenia spowoduje otwarcie strony ze szczegółami awarii. Kliknięcie odnośnika Wszystkie zgłoszenia awarii spowoduje otwarcie strony about:crashes, zawierającej listę wszystkich przesłanych zgłoszeń awarii. Więcej informacji na temat awarii znajdziesz na stronie Firefox ulega awariom.

Rozszerzenia systemowe Firefoksa

Niektóre opcje oferowane przez Firefoksa, na przykład Pocket lub Firefox Screenshots, są zainstalowane jako rozszerzenia, co pozwala na ich aktualizację bez konieczności aktualizowania Firefoksa. Te rozszerzenia, czasami zwane rozszerzeniami systemowymi nie są widoczne na liście menedżera dodatków.

Rozszerzenia

Rozszerzenia to dodatki dla Firefoksa, rozszerzające możliwości korzystania z Firefoksa. Wyświetlana w tej sekcji lista zawiera wszystkie zainstalowane rozszerzenia, łącznie z ich numerami wersji, stanem i identyfikatorami. Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z rozszerzeniami znajdziesz na stronie Rozwiązywanie problemów z rozszerzeniami i motywami.

Informacja: Niektóre dodatki będą na tej liście, ale nie w Menedżerze dodatków, na przykład Pocket. To funkcje w formie dodatku zawarte w Firefoksie, mogące być aktualizowane niezależnie od Firefoksa.

Grafika

Firefox może wykorzystywać procesor graficzny twojego komputera do wydajniejszego wyświetlania niektórych stron, zawierających animację i wideo (proces ten znany jest jako przyspieszenie sprzętowe lub akceleracja sprzętowa), lub też do wyświetlania zawartości WebGL. Ta sekcja wyświetla informacje o sprzęcie graficznym twojego komputera i jego sterownikach oraz pokazuje czy akceleracja sprzętowa i obsługa WebGL dla Firefoksa jest włączona lub wyłączona. Niektóre opcje graficzne mogą być niedostępne z powodu przestarzałych sterowników graficznych. Więcej informacji o aktualizowaniu sterowników graficznych znajdziesz na stronie Aktualizacja sterowników kart graficznych - akceleracja sprzętowa i WebGL

Ważne zmodyfikowane ustawienia

Ta sekcja zawiera listę ustawień zmienionych względem ich domyślnych wartości. Dane te pomagają zorientować się jak niektóre aspekty Firefoksa zostały przez ciebie dostosowane od czasu jego instalacji. Więcej informacji na temat przywracania domyślnych ustawień Firefoksa znajdziesz na stronie Przywracanie domyślnych ustawień.

Baza danych „Places”

Firefox okresowo wykonuje zadania konserwacyjne na bazie danych zakładek i historii (znanej również pod nazwą bazy danych „Places”). Użyj przycisku Sprawdź integralność, by uruchomić ręcznie te zadania. Jeżeli masz problemy z zakładkami lub historią, narzędzie Sprawdź Integralność może pomóc.

JavaScript

Ta sekcja wyświetla ustawienia JavaScript mogące wpłynąć na przeglądanie.

Ułatwienia dostępu

Ta sekcja informuje o aktywnych ułatwieniach dostępu w Firefoksie.

Wersje bibliotek

Ta sekcja wyświetla wersje wykorzystywanych bibliotek uruchomieniowych.

Eksperymenty

Ta sekcja zawiera szczegóły dotyczące aktualnych lub przeszłych eksperymentów telemetrycznych, o ile twoja instalacja Firefoksa brała w nich udział. Więcej informacji na temat telemetrii znajdziesz na stronie Udostępnianie danych telemetrycznych.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.