Strona "Informacje dla pomocy technicznej" (about:support)

Firefox może wyświetlić stronę ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zainstalowanej wersji, rozszerzeń, zmian w ustawieniach i opcji grafiki. Zawartość tej strony może pomóc osobom udzielającym ci pomocy technicznej na naszym forum w szybszym rozwiązaniu twojego problemu.

Poniżej dowiesz się jak znaleźć tę stronę i wykorzystać informacje na niej zawarte.

Otwieranie strony "Informacje dla pomocy technicznej" (about:support)

Kliknij przycisk menu Fx57Menu , następnie Fx57Help Pomoc i wybierz Informacje dla pomocy technicznej.

Otwarta zostanie strona o adresie about:support.

Fx58aboutsupport Fx61aboutsupport Fx61aboutsupport fx67aboutsupport Fx61aboutsupport fx68aboutsupport

Odświeżenie programu Firefox

Funkcja odświeżenia programu Firefox umożliwia natychmiastowe rozwiązanie wielu problemów z przeglądarką poprzez przywrócenie domyślnych ustawień programu Firefox, przy jednoczesnym zachowaniu twoich najważniejszych danych. Rozważ tę możliwość, zanim zaczniesz szukać innych rozwiązań.

Tryb awaryjny

Możesz zrestartować program Firefox w trybie awaryjnym by tymczasowo wyłączyć akcelerację sprzętową, zresetować niektóre ustawienia i wyłączyć dodatki (rozszerzenia i motywy), które mogą sprawiać problemy. Więcej informacji na temat trybu awaryjnego znajdziesz na stronie Tryb awaryjny.

Kopiowanie do schowka

Kliknięcie przycisku Skopiuj tekst do schowka spowoduje skopiowanie całej zawartości strony do schowka tekstowego systemu operacyjnego. (Ze względu na ochronę prywatności linia Folder ProfiluKatalog Profilu z sekcji Informacje o aplikacji nie zostanie skopiowana.)

Po skopiowaniu, możesz wkleić informacje do innego okna, by udostępnić je innym osobom, klikając menu Edycja używanego przez ciebie programu i wybierając opcję Wklej (lub przytrzymując klawisz Ctrlcommand i naciskając klawisz V).

Informacje o aplikacji

 • Nazwa - wyświetla nazwę używanego produktu. W większości przypadków zobaczysz tutaj tekst "Firefox".
 • Wersja - wyświetla numer zainstalowanej wersji programu Firefox.
 • Historia aktualizacji - kliknięcie przycisku Wyświetl historię aktualizacji spowoduje otworzenie okna zawierającego listę wszystkich zainstalowanych aktualizacji programu Firefox.
 • Identyfikator programu - poza nazwą i wersją zainstalowanej przeglądarki, identyfikator programu zawiera informacje o systemie operacyjnym i jego wersji.
 • Katalog profilu - katalog profilu to miejsce na twoim komputerze, w którym Firefox zapisuje prywatne dane użytkownika: zakładki, hasła i ustawienia. Kliknięcie przycisku Otwórz katalog spowoduje otwarcie katalogu z profilami, gdzie możesz zarządzać plikami profilu. Więcej informacji na temat tych plików znajdziesz na stronie Profile.
 • Folder profilu - katalog profilu to miejsce na twoim komputerze, w którym Firefox zapisuje prywatne dane użytkownika: zakładki, hasła i ustawienia. Kliknięcie przycisku Otwórz folderPokaż w Finderze spowoduje otwarcie katalogu z profilami, gdzie możesz zarządzać plikami profilu. Więcej informacji na temat tych plików znajdziesz na stronie Profile.
 • Włączone wtyczki - Kliknięcie odnośnika about:plugins spowoduje otwarcie strony z listą zainstalowanych wtyczek. Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z wtyczkami znajdziesz na stronach Oglądanie treści zabezpieczonych DRM w Firefoksie oraz Używanie wtyczek w Firefoksie.
 • Konfiguracja kompilacji - kliknięcie odnośnika about:buildconfig spowoduje otwarcie strony wyświetlającej informacje przydatne w zrozumieniu czy korzystasz ze standardowej, czy też ze specjalnej wersji programu Firefox.
 • Zużycie pamięci - kliknięcie odnośnika about:memory spowoduje otwarcie strony wyświetlającej zużycie pamięci. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym wpisie (w jęz. ang.).
 • Zarejestrowane wątki usługowe - kliknięcie odnośnika about:serviceworkers pokaże czy opcja wątków usługowych jest włączona i czy jakieś adresy URL wątków są zarejestrowane. Wątki usługowe używane są w zaawansowanych technologiach sieciowych, takich jak powiadomienia push.
 • Proces uruchamiający - wyświetla status związanego z bezpieczeństwem procesu uruchamiającego dla programu Firefox na system Windows (domyślnie włączonego w wersji 68). Aby zdobyć więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z tym artykułem.
 • Okna wieloprocesowe - wyświetla ilość okien wieloprocesowych (jeśli takowe istnieją) i całkowitą ilość otwartych okien.
 • Zasady organizacji: Pokazuje, czy przeglądarka jest zarządzana poprzez zasady grup Windows lub plik policies.json. Jeśli zasady organizacji zarządzają programem Firefox, kliknięcie odnośnika Aktywne spowoduje wyświetlenie listy zasad, które są obecnie aktywne w programie Firefox.
 • Tryb awaryjny - wskazuje czy Firefox jest aktualnie uruchomiony w trybie awaryjnym.
 • Profile - kliknięcie about:profiles przeniesie cię na wciąż rozwijaną stronę zastępującą menedżera profili.

Zgłoszenia awarii z ostatnich 3 dni

Ta sekcja pokazuje listę identyfikatorów awarii, o ile takie zostały zgłoszone za pomocą modułu Narzędzie zgłaszania awarii Firefoksa w ciągu ostatnich trzech dni. Kliknięcie na odnośnik w kolumnie ID zgłoszenia spowoduje otwarcie strony ze szczegółami awarii. Kliknięcie odnośnika Wszystkie zgłoszenia awarii spowoduje otwarcie strony about:crashes, zawierającej listę wszystkich przesłanych zgłoszeń awarii. Więcej informacji na temat awarii znajdziesz na stronie Firefox ulega awariom.

Wbudowane rozszerzenia programu Firefox

Niektóre opcje oferowane przez program Firefox, na przykład Pocket lub Firefox Screenshots, są zainstalowane jako rozszerzenia, co pozwala na ich aktualizację bez konieczności aktualizowania programu Firefox. Te rozszerzenia, czasami zwane wbudowanymi rozszerzeniami nie są widoczne na liście menedżera dodatków.

Rozszerzenia

Rozszerzenia to dodatki rozszerzające możliwości korzystania z programu Firefox. Wyświetlana w tej sekcji lista zawiera wszystkie zainstalowane rozszerzenia, łącznie z ich numerami wersji, stanem i identyfikatorami. Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z rozszerzeniami znajdziesz na stronie Rozwiązywanie problemów z rozszerzeniami i motywami.

Oprogramowanie zabezpieczające

Ta sekcja wyświetla informacje o oprogramowaniu zabezpieczającym zainstalowanym na twoim komputerze. Obejmuje to większość programów antywirusowych i blokujących śledzenie, a także zapory ogniowe. Brak oprogramowania zabezpieczającego może wystawić twój komputer na niebezpieczeństwo. Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów wywoływanych przez złośliwe oprogramowanie znajdziesz na stronie Czy problem z Firefoksem jest wynikiem działania złośliwego oprogramowania.

Grafika

Firefox może wykorzystywać procesor graficzny twojego komputera do wydajniejszego wyświetlania niektórych stron, zawierających animację i wideo (proces ten znany jest jako przyspieszenie sprzętowe lub akceleracja sprzętowa), lub też do wyświetlania zawartości WebGL. Ta sekcja wyświetla informacje o sprzęcie graficznym twojego komputera i jego sterownikach oraz pokazuje czy akceleracja sprzętowa i obsługa WebGL dla programu Firefox jest włączona lub wyłączona. Niektóre opcje graficzne mogą być niedostępne z powodu przestarzałych sterowników graficznych. Więcej informacji o aktualizowaniu sterowników graficznych znajdziesz na stronie Aktualizacja sterowników kart graficznych - akceleracja sprzętowa i WebGL

Media

Ta sekcja wyświetla informacje o dźwięku twojego komputera. Wyświetlane dane zawierają systemowe ustawienia dźwięku, a także szczegółowe informacje o urządzeniach podłączonych do kanałów wejścia (np. mikrofonach) i wyjścia (np. głośnikach lub słuchawkach). Widoczny jest także stan każdego z tych urządzeń i informacje o ustawieniach formatu audio. Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z dźwiękiem znajdziesz na stronie Brak dźwięku w Firefoksie.

Ważne zmodyfikowane ustawienia

Ta sekcja zawiera listę ustawień zmienionych względem ich domyślnych wartości. Dane te pomagają zorientować się jak niektóre aspekty programu Firefox zostały przez ciebie dostosowane od czasu jego instalacji. Więcej informacji na temat przywracania domyślnych ustawień przeglądarki znajdziesz na stronie Przywracanie domyślnych ustawień.

Ważne zablokowane ustawienia

Program Firefox umożliwia zablokowanie niektórych ustawień, uniemożliwiając ich zmianę przez nieuprawnionych użytkowników. Ta funkcjonalność jest często wykorzystywana w środowisku biznesowym. Więcej informacji na temat blokowania ustawień znajdziesz na stronie Personalizowanie programu Firefox za pomocą plików AutoConfig.

Baza danych „Places”

Firefox okresowo wykonuje zadania konserwacyjne na bazie danych zakładek i historii (znanej również pod nazwą bazy danych „Places”). Użyj przycisku Sprawdź integralność, by uruchomić ręcznie te zadania. Jeżeli masz problemy z zakładkami lub historią, narzędzie Sprawdź Integralność może pomóc.

JavaScript

Ta sekcja wyświetla ustawienia JavaScript mogące wpłynąć na przeglądanie.

Ułatwienia dostępu

Ta sekcja informuje o aktywnych ułatwieniach dostępu w programie Firefox.

Wersje bibliotek

Ta sekcja wyświetla wersje wykorzystywanych bibliotek uruchomieniowych.

Eksperymenty

Ta sekcja zawiera szczegóły dotyczące aktualnych lub przeszłych eksperymentów telemetrycznych, o ile twoja instalacja programu Firefox brała w nich udział. Więcej informacji na temat telemetrii znajdziesz na stronie Udostępnianie danych telemetrycznych.

Piaskownica

Mozilla stworzyła Project Electrolysis (znany również jako e10s) w celu poprawy bezpieczeństwa i wydajności programu Firefox. W ramach tego projektu, Firefox korzysta z tzw. piaskownicy, pozwalającej na otwieranie zawartości sieci w procesie odosobnionym od głównego procesu programu Firefox. Ta sekcja zawiera dane dotyczące poziomów bezpieczeństwa piaskownicy. Więcej informacji na temat piaskownicy znajdziesz na jej stronie w portalu Mozilla Wiki (w jęz. angielskim).

Umiędzynaradawianie i lokalizacja

Ta sekcja wyświetla informacje o języku i ustawieniach regionalnych programu Firefox i twojego systemu operacyjnego. Więcej informacji na temat korzystania z pakietów językowych znajdziesz na stronie Zmiana języka interfejsu użytkownika.

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support