Importowanie, dodawanie i zarządzanie kontaktami

Aplikacja Kontakty umożliwia importowanie kontaktów z karty SIM, Facebooka i popularnych serwisów pocztowych – ułatwia dzwonienie i wysyłanie wiadomości.

Importowanie kontaktów

Co jest wart smartfon bez kontaktów? Stuknij ikonę contacts app , aby otworzyć aplikację Kontakty.

 1. Stuknij ikonę ustawień contactsSettings znajdującą się na pasku kontaktów, by rozpocząć proces importowania.
  • Firefox OS 1.0.1 umożliwia zaimportowanie kontaktów z karty SIM lub z Facebooka.
  • Firefox OS 1.1 umożliwia ponadto import z kont Gmaila, Outlooka, Hotmaila, a także z karty SD.
  • Nie wiesz, jaką masz wersję systemu Firefox OS? Tutaj znajdziesz opis, jak to sprawdzić.
 2. Wybierz skąd chcesz zaimportować kontakty.

  importContacts

  • Po wybraniu Facebooka, Gmaila lub Outlooka nastąpi przekierowanie do strony logowania wybranego serwisu.
  • Po zalogowaniu, będzie widoczny ekran, na którym można wybrać kontakty do zaimportowania.
 3. Wybierz kontakty do zaimportowania i stuknij przycisk Importuj znajdujący się w górnym prawym rogu ekranu.

  importContacts1

  • Po zakończeniu importowania zostanie otworzony ekran z listą wszystkich kontaktów.
Za pomocą aplikacji, takiej jak vCardIn można także importować kontakty z plików vCard znajdujących się na karcie SD.

Aktualizacja lub importowanie kolejnych kontaktów

Po wykonaniu importu kontaktów może zajść potrzeba aktualizacji kontaktów lub dodania nowych kontaktów z Facebooka, Gmaila lub Outlooka.

 1. Stuknij, tak jak poprzednio ikonę ustawień contactsSettings znajdującą się na pasku kontaktów.
 2. Wybierz skąd chcesz zaimportować kontakty:
  • Gmail, Outlook – wybierz kontakty z listy.
   • Może zdarzyć się, że trzeba będzie ponownie logować się do danego serwisu.
  • Facebook – stuknij przycisk Uaktualnij zaimportowane znajdujący się na dole ekranu.
 3. Dodaj nowe kontakty, które chcesz zaimportować i stuknij znajdujący się w górnym prawym rogu przycisk Uaktualnij. Nowe kontakty zostaną dodane do już istniejących.

Dodawanie kontaktów z innej aplikacji

Łatwo dodawać nowe kontakty z połączeń telefonicznych, wiadomości lub e-maili.

Aby utworzyć nowy kontakt lub dodać numer do istniejącego kontaktu:

 • W aplikacji Wiadomości stuknij numer lub nazwę wyświetlaną na pomarańczowym pasku znajdującym się na górze ekranu.
 • W aplikacji Poczta stuknij adres e-mail znajdujący się w wiadomości.
 • W aplikacji Telefon na liście połączeń stuknij numer telefonu.

  chooseway

Ta funkcja jest dostępna w systemie Firefox OS w wersji 1.1 i nowszych. Nie wiesz, jaką wersję systemu masz zainstalowaną? Tutaj dowiesz się, jak to sprawdzić.

Ręczne dodawanie nowego kontaktu

Oczywiście zawsze można dodać kontakty w tradycyjny sposób.

 1. Stuknij ikonę plusa plusinContacts znajdującą się na pasku kontaktów, jeżeli chcesz ręcznie dodać nowy kontakt. Zostanie wyświetlony ekran dodawania nowego kontaktu.
 2. Wpisz nazwę, numer telefonu i ewentualnie inne informacje.

  dodawanie

 3. Stuknij w prawym górnym rogu Gotowe, aby zapisać nowy kontakt. Zostanie wyświetlona lista kontaktów wraz z nowo dodanym kontaktem.

  kontakt1

Łączenie kontaktów z ich profilem na Facebooku

Jeśli twój kontakt ma również swój profil na Facebooku, możesz połączyć go z tym profilem.

 1. Wybierz kontakt, który chcesz połączyć.
 2. Stuknij przycisk Połącz kontakty. Zostanie wyświetlona lista przypuszczalnie pasujących profili.
 3. Stuknij właściwy profil i zostanie on połączony z twoim kontaktem.

Dzwonienie lub wysyłanie wiadomości do kontaktu

Po wybraniu kontaktu z listy możesz wybrać jeden z kilku sposobów skontaktowania się z nim:

 • Zadzwonić
 • Wysłać e-mail
 • Wysłać wiadomość

Jeśli kontakt jest połączony ze swoim profilem na Facebooku, istnieją dodatkowe możliwości:

 • Wysłać wiadomość na Facebooku
 • Wysłać post na tablicę Facebooka
 • Zobaczyć profil na Facebooku

  linkedContact

Oznaczenie kontaktu jako Ulubiony spowoduje wyświetlanie go na samej górze listy kontaktów.

Usuwanie kontaktu

 1. Stuknij kontakt, który chcesz usunąć.
 2. Stuknij przycisk edytowania kontaktu edit contact .
 3. Przewiń ekran na dół, stuknij przycisk Usuń kontakt i następnie potwierdź usunięcie, stukając przycisk Usuń.

 

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, Teo, p4ntof3l. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.