Firefox wykonuje niepożądane połączenia

Niektórzy użytkownicy mogą mieć podejrzenia względem połączeń, które Firefox wykonuje z internetem, szczególnie jeśli mają one miejsce bez oczywistych powodów (więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Zasady prywatności przeglądarki Firefox). Poniżej znajdziesz wytłumaczenie wielu powodów dla których Firefox może łączyć się z internetem, oraz sposobów powstrzymania go przed tymi połączeniami, jeśli sobie ich nie życzysz.

Automatyczne aktualizacje i bezpieczeństwo

Automatyczne sprawdzanie aktualizacji

Uwaga: Zdecydowanie odradzamy wyłączenie sprawdzania aktualizacji, ponieważ prowadzi to do zagrożenia twojego komputera przez luki bezpieczeństwa, które sa usuwane w każdej najnowszej wersji Firefoksa.

Firefox od czasu do czasu sprawdza, czy dostępne są aktualizacje dla całego programu lub dla zainstalowanych wyszukiwarek. Aby wyłączyć sprawdzanie tych aktualizacji:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Opcje.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Opcje.Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje….Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje….

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Opcje.Preferencje.

 2. Przejdź do panelu Zaawansowane.
 3. Wybierz kartę Aktualizacja.
 4. Zaznacz pole Nie sprawdzaj dostępności aktualizacji (niezalecane: zagrożenie bezpieczeństwa) i odznacz pole Wyszukiwarki. Zamknij stronę ustawień.

Firefox sprawdza również, czy dostępne są aktualizacje dodatków (rozszerzeń i motywów). Aby wyłączyć sprawdzanie tych aktualizacji:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk FirefoxNa pasku menu kliknij NarzędziaNa górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Dodatki. Zostanie otworzona karta Menedżera dodatków.Kliknij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Dodatki. Zostanie otworzona karta Menedżera dodatków.

 2. Na karcie Menedżera dodatków wybierz panel Rozszerzenia.
 3. U góry karty, kliknij Narzędzia dla wszystkich dodatków Add-on Tools Icon , odznacz Aktualizuj dodatki automatycznie, a następnie wybierz Przestaw wszystkie dodatki na automatyczną aktualizację.

Aktualizacja listy blokowania

Uwaga: Zdecydowanie odradzamy wyłączenie listy blokowania, ponieważ prowadzi to do używania niezaufanych dodatków, nieaktualnych certyfikatów bezpieczeństwa lub niedziałących poprawnie sterowników karty graficznej.

Firefox może aktulizować listę blokowania, która jest wykorzystywana do blokowania szkodliwych rozszerzeń, wadliwych wtyczek, nieaktualnych certyfikatów bezpieczeństwa i sterowników kart graficznych wywołujących awarie. Więcej informacji na ten temat (w języku angielskim) znajdziesz na stronach Blocklisting (MozillaWiki), Blocklisting/Graphics (MozillaWiki) Revoking Intermediate Certificates: Introducing OneCRL oraz na stronie pomocy Lista zablokowanych dodatków. Aby wyłączyć sprawdzanie tych aktualizacji:

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. Na stronie about:config page znajdź ustawienie extensions.blocklist.enabled.
 3. Sprawdź kolumnę Wartość ustawienia extensions.blocklist.enabled.
  • Jeśli jest ustawiona na false, nie musisz niczego zmieniać.
  • Jeśli jest ustawiona na true, kliknij ją dwukrotnie, by zmienić ją na false.

Aktualizacja listy anty-phishingowej

Uwaga: Zdecydowanie odradzamy wyłączenie ochrony anty-phishingowej, ponieważ prowadzi to do odwiedzania niezaufanych stron, które mogą próbować wykraść twoje dane finansowe lub twoją tożsamość.

Lista ochrony anty-phishingowej może być automatycznie aktualizowana. Aby wyłączyć jej aktualizację:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Opcje.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Opcje.Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje….Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje….

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Opcje.Preferencje.

 2. Przejdź do panelu Bezpieczeństwo.
 3. Odznacz pole Blokuj witryny zgłoszone jako próby oszustwa internetowego.

Aktualizacja listy złośliwego oprogramowania

Uwaga: Zdecydowanie odradzamy wyłączenie ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, ponieważ prowadzi to do pobierania szkodliwych plików lub odwiedzania niezaufanych stron, które mogą probować zainfekować twój komputer za pomocą wirusa, trojana lub oprogramowania szpiegującego.

Lista ochrony przed złośliwym oprogramowaniem może być automatycznie aktualizowana. Aby wyłączyć jej aktualizację:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Opcje.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Opcje.Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje….Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje….

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Opcje.Preferencje.

 2. Przejdź do panelu Bezpieczeństwo.
 3. Odznacz pole Blokuj witryny zgłoszone jako stwarzające zagrożenie.

Ponadto, jeśli pobierasz plik aplikacji, Firefox zweryfikuje jej sygnaturę. Jeśli jest poprawnie podpisana, Firefox porówna jej sygnaturę z listą znanych, bezpiecznych dostawców oprogramowania. Pliki, które nie są zidentyfikowane na tej liście jako "bezpieczne" (zezwolone) lub "szkodliwe" (zablokowane), są przesyłane do usługi Bezpieczne przeglądanie firmy Google, gdzie ich metadane są sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa. Aby wyłączyć ten element ochrony przez złośliwym oprogramowaniem:

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. Na stronie about:config page znajdź ustawienie browser.safebrowsing.downloads.remote.enabled.
 3. Sprawdź kolumnę Wartość ustawienia browser.safebrowsing.downloads.remote.enabled.
  • Jeśli jest ustawiona na false, nie musisz niczego zmieniać.
  • Jeśli jest ustawiona na true, kliknij ją dwukrotnie, by zmienić ją na false.

Aktualizacja listy ochrony przed śledzeniem

Lista ochrony przed śledzeniem może być automatycznie aktualizowana. Aby wyłączyć aktualizacje tej listy:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Opcje.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Opcje.Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje….Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje….

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Opcje.Preferencje.

 2. Przejdź do panelu Prywatność.
 3. Odznacz pole Ochrona przed śledzeniem w oknach prywatnych.

Certyfikaty zaszyfrowanych stron

Kiedy odwiedzasz zaszyfrowaną stronę (jej adres zaczyna się od https), Firefox sprawdza jej certyfikat bezpieczeństwa. Może to oznaczać komunikowanie się z bazą danych statusu certyfikatów, należącą do podmiotów trzecich, za pośrednictwem protokołu OCSP w celu potwierdzenia ważności certyfikatu. Aby wyłączyć to sprawdzanie:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Opcje.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Opcje.Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje….Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje….

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Opcje.Preferencje.

 2. Przejdź do panelu Zaawansowane.
 3. Przejdź do karty Certyfikaty.
 4. Odznacz pole Odpytywanie serwerów OCSP w celu potwierdzenia wiarygodności certyfikatów.

Wstępne pobieranie

Wstępne pobieranie odnośników

Firefox dokonuje wstępnego pobierania niektórych odnośników, jeśli którakolwiek z przeglądanych stron korzysta ze specjalnego znacznika. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Link Prefetching FAQ (w jęz. angielskim). Aby wyłączyć wstępne pobieranie odnośników:

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. Na stronie about:config page znajdź ustawienie network.prefetch-next.
 3. Sprawdź kolumnę Wartość ustawienia network.prefetch-next.
  • Jeśli jest ustawiona na false, nie musisz niczego zmieniać.
  • Jeśli jest ustawiona na true, kliknij ją dwukrotnie, by zmienić ją na false.

Wstępne pobieranie DNS

Aby zmniejszyć czas oczekiwania na wczytanie stron, Firefox wykonuje wstępne zapytania DNS wobec odnośników, które może kliknąć użytkownik, jak również wobec odnośników, do których odwołują się elementy odwiedzanej strony. Aby wyłaczyć wstępne pobieranie DNS:

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. Na stronie about:config page znajdź ustawienie network.dns.disablePrefetch.
 3. Sprawdź kolumnę Wartość ustawienia network.dns.disablePrefetch.
  • Jeśli jest ustawiona na false, nie musisz niczego zmieniać.
  • Jeśli jest ustawiona na true, kliknij ją dwukrotnie, by zmienić ją na false.

Przewidywanie połączeń

Aby poprawić szybkość wczytywania, Firefox tworzy z wyprzedzeniem połączenia do stron, kiedy użytkownik ustawia kursor myszy nad ich miniaturkami na stronie nowej karty lub kiedy rozpoczyna wyszukiwanie za pomocą paska wyszukiwania, lub też w polu wyszukiwania na stronie domowej lub stronie nowej karty. Jeśli użytkownik ukończy dane działanie, strona może zacząć się szybciej wczytywać, ponieważ część procesu została już wykonana. Aby wyłączyć przewidywanie połączeń:

 1. Na stronie about:config page znajdź ustawienie network.http.speculative-parallel-limit.
 2. Sprawdź kolumnę Wartość ustawienia network.http.speculative-parallel-limit.
  • Jeśli jest ustawiona na 0, nie musisz niczego zmieniać.
  • Jeśli ma inną wartość, kliknij ją dwukrotnie, by zmienić ją na 0.

Wstępne pobieranie listy dodatków

Za każdym razem, kiedy menedżer dodatków jest otwierany, Firefox wstępnie pobiera listę dodatków, by poprawić czas reakcji panelu Pobierz dodatki. To połączenie nie jest wykonywane, jeśli menedżer dodatków nie jest otwarty.

Zawartość wywołana przez użytkownika

Wczytywanie strony startowej

Twoja strona startowa się wczytywać. Aby zmienić swoją stronę startową na taką, która nie tworzy połączeń z siecią:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Opcje.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Opcje.Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje….Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje….

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Opcje.Preferencje.

 2. Przejdź do panelu Ogólne.
 3. Ustaw opcję Po uruchomieniu programu Firefox: na wyświetl pustą stronę lub wyświetl stronę startową, po czym kliknij Przywróć domyślną. Zamknij stronę about:preferences.

Rozszerzenia

Zainstalowane rozszerzenie może uruchamiać połączenie ze stroną, od której zależy jego poprawne działanie. Przykładowo, połączenie ze stroną synchronizującą twoje zakładki, ze stroną aktualizującą listę blokowanych stron, itd. Rozszerzenie może również zmieniać standardowe działanie Firefoksa na inne sposoby. Przykładowo, rozszerzenie FasterFox oferuje możliwość uprzedniego pobierania wszystkich odnośników. Aby w łatwy sposób wyłączyć wszystkie rozszerzenia, zapoznaj się ze stroną Tryb awaryjny, zwracając szczególną uwagę na opcję Wyłącz wszystkie dodatki w sekcji Wprowadź zmiany i uruchom ponownie. Aby wyłączyć lub usunąć wszystkie zainstalowane rozszerzenia, zapoznaj się ze stroną Dezinstalacja dodatków.

Firefox sprawdza również dostępność aktualizacji dla zainstalowanych dodatków (rozszerzeń, motywów). Aby to wyłączyć:

Uwaga: Zdecydowanie odradzamy wyłączenie sprawdzania aktualizacji, ponieważ prowadzi to do zagrożenia twojego komputera przez luki bezpieczeństwa, które sa usuwane w każdej najnowszej wersji Firefoksa.
 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk FirefoxNa pasku menu kliknij NarzędziaNa górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Dodatki. Zostanie otworzona karta Menedżera dodatków.Kliknij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Dodatki. Zostanie otworzona karta Menedżera dodatków.

 2. Na karcie Menedżera dodatków wybierz panel Extensions.
 3. U góry karty, kliknij menu "Narzędzia dla wszystkich dodatków" Add-on Tools Icon , odznacz Aktualizuj dodatki automatycznie, a następnie wybierz Przestaw wszystkie dodatki na automatyczną aktualizację.

Aktualizacja dynamicznych zakładek

Dynamiczne zakładki regularnie są automatycznie odświeżane, wykonując podczas tego procesu połączenie z internetem. Usunięcie wszystkich dynamicznych zakładek spowoduje przerwanie tych połączeń.

Ponowne rozpoczęcie pobierania plików

Kiedy uruchamiasz Firefoksa, przerwane procesy pobierania plików z poprzedniej sesji przeglądania mogą zostać automatycznie ponownie uruchomione.

 1. Naciśnij Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J, aby otworzyć okno pobieranych plików.
 2. Upewnij się, że nic nie jest aktualnie pobierane.

Wczytywanie ikony wtyczki wyszukiwania

Kiedy dodajesz wyszukiwarkę, która nie posiada własnej ikony, Firefox może spróbować pobrać dla niej ikonę z adresu określonego w ustawieniach wyszukiwarki i zachować jej kopię na przyszłość.

Firefox Sync

Jeśli korzystasz z usługi Firefox Sync, będzie ona wykonywała regularne połączenia w celu synchronizacji twoich danych pomiędzy serwerami Mozilli i wszystkimi połączonymi z usługą urządzeniami. Aby wybrać dane, które podlegają synchronizacji, zapoznaj się ze stroną Wybieranie danych do synchronizacji.

Firefox Hello

Jeśli korzystasz z komunikatora Firefox Hello w przeglądarce, rozpoczęcie rozmowy spowoduje połączenie z internetem. Poza wyjściem z Firefox Hello lub usunięciem rozmowy, może również całkowicie wyłączyć Firefox Hello:

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. Na stronie about:config znajdź ustawienie loop.enabled.
 3. Sprawdź kolumnę Wartość ustawienia loop.enabled.
  • Jeśli jest ustawiona na false, nie musisz niczego zmieniać.
  • Jeśli jest ustawiona na true, kliknij ją dwukrotnie, by zmienić ją na false.

Zawartość Mozilli

Miniaturki

Jeśli otworzysz nową kartę w Firefoksie, zobaczysz kilka miniaturek z odnośnikami do różnych stron. Dla nowych użytkowników, te miniaturki będą sugestiami, które uważamy za ważne dla naszej misji. Nawiążą one połączenie by pobrać zawartość z internetu. Aby wyłączyć wyświetlanie tych miniaturek:

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. Na stronie about:config znajdź ustawienie browser.newtabpage.enhanced.
 3. Sprawdź kolumnę Wartość ustawienia browser.newtabpage.enhanced.
  • Jeśli jest ustawiona na false, nie musisz niczego zmieniać.
  • Jeśli jest ustawiona na true, kliknij ją dwukrotnie, by zmienić ją na false.

Wyłączenie wyświetlania tych miniaturek nie powstrzyma przed połączeniami z serwerami Mozilli. Aby to zmienić:

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. Na stronie about:config znajdź ustawienia browser.newtabpage.directory.ping oraz browser.newtabpage.directory.source.
 3. Kliknij je dwukrotnie i ustaw ich wartość na puste pole.

Tekst informacyjny

Jeśli korzystasz z domyślnej strony about:home, Firefox będzie pokazywał tekst informacyjny związany z Mozillą obok pola wyszukiwania. Tekst ten jest aktualizowany raz dziennie. Jeśli chcesz wyłączyć połączenia z serwerem tekstu informacyjnego Mozilli:

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. Na stronie about:config znajdź ustawienie browser.aboutHomeSnippets.updateUrl.
 3. Kliknij je dwukrotnie i ustaw jego wartość na puste pole.

Geolokacja dla domyślnej wyszukiwarki

Aby ustawić domyślną wyszukiwarkę odpowiadającą twojemu położeniu na świecie, Firefox wykonuje jednorazowe sprawdzenie położenia komputera poprzez połączenie z serwerami Mozilli, przechowując jego wyniki (nazwę kraju) na twoim komputerze. To połączenie ma miejsce podczas pierwszego uruchomienia Firefoksa. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz zmienić jego ustawienia przed pierwszym uruchomieniem, zmieniając wartość browser.search.geoip.url na puste pole.

Strona "Najważniejsze zmiany w tej wersji"

Po zaktualizowaniu do najnowszej wersji, Firefox może otworzyć dodatkową kartę zawierającą więcej informacji o zmianach w najnowszej wersji. Aby wyłączyć wyświetlanie tej strony:

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. Na stronie about:config znajdź ustawienie browser.startup.homepage_override.mstone.
 3. Kliknij je dwukrotnie i ustaw jego wartość na ignore.

Aktualizacja metadanych dodatków

Menedżer dodatków wyświetla informacje o wszystkich zainstalowanych dodatkach i oferuje spersonalizowane sugestie w panelu Pobierz dodatki. Aby wyświetlane informacje były aktualne, Firefox wysyła raz dziennie zapytanie do galerii dodatków Mozilli. Aby wyłączyć te aktualizacje:

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. Na stronie about:config znajdź ustawienie extensions.getAddons.cache.enabled.
 3. Sprawdź kolumnę Wartość ustawienia extensions.getAddons.cache.enabled.
  • Jeśli jest ustawiona na false, nie musisz niczego zmieniać.
  • Jeśli jest ustawiona na true, kliknij ją dwukrotnie, by zmienić ją na false.

Diagnostyka

Firefox może wysyłać dane diagnostyczne (dane telemetryczne, raporty stanu i zgłoszenia awarii) do Mozilli, pomagające w ulepszaniu przyszłych wersji przeglądarki. Jeśli chcesz wyłączyć przesyłanie tych danych, zapoznaj się z kartą Udostępniane dane.

Dodatkowo, Mozilla wysyła zapytania do małej grupy użytkowników o ich ocenę działania Firefoksa, by uzyskać lepszy wgląd w opinie użytkowników. Więcej informacj na ten temat znajdziesz na stronie https://wiki.mozilla.org/Advocacy/heartbeat (w jęz. angielskim). Ocenianie Firefoksa nawiązuje połączenie z serwerami Mozilli, które możesz wyłączyć w następujący sposób:

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. Na stronie about:config znajdź ustawienie browser.selfsupport.url.
 3. Kliknij je dwukrotnie i ustaw jego wartość na puste pole.

Multimedia

Kodek OpenH264

Firefox korzysta z kodeka OpenH264 (autorstwa Cisco), by obsługiwać wideo w formacie H.264 na potrzeby technologii WebRTC, zezwalającej na komunikację wideo w sieci, wykorzystywaną na przykład w Firefox Hello. Kodek OpenH264 nie jest rozprowadzony jako element Firefoksa - jest pobierany przy jego pierwszym uruchomieniu. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz zmienić jego ustawienia przed pierwszym uruchomieniem, zmieniając wartość {media.gmp-gmpopenh264.autoupdatemedia.gmp-gmpopenh264.enabled} na false.

WebRTC

WebRTC (Web Real-Time Communication) to technologia umożliwiająca bezpośrednie komunikowanie się pomiędzy przeglądarkami (dźwięk, wideo, przesyłanie plików). W swojej aktualnej postaci, WebRTC może prowadzić do ujawnienia twojego lokalnego adresu IP innym stronom, nawet jeśli znajdujesz się za routerem NAT lub VPN. W API WebRTC, te dane są wykorzystywane do stworzenia połączenia pomiędzy dwoma lokalnymi klientami.

Jeśli chcesz wyłączyć WebRTC:

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. Na stronie about:config znajdź ustawienie media.peerconnection.enabled.
 3. Sprawdź kolumnę Wartość ustawienia {pref media.peerconnection.enabled.
  • Jeśli jest ustawiona na false, nie musisz niczego zmieniać.
  • Jeśli jest ustawiona na true, kliknij ją dwukrotnie, by zmienić ją na false.

Aby poznać inne sposoby kontrolowania zachowania danych podczas korzystania z WebRTC, zapoznaj się ze stroną https://wiki.mozilla.org/Media/WebRTC/Privacy (w jęz. angielskim).

Odtwarzanie wideo na urządzeniu

Firefox oferuje opcję Odtwórz wideo na urządzeniu, pozwalającą na przesyłanie wideo w formacie HTML5 na urządzenia marki Roku, Chromecast (lub podobne), znajdujące się w tej samej sieci. Aby wykryć i połączyć się z takim urządzeniem, Firefox wysyła pakiety SSDP (Simple Service Discovery Protocol, adres 239.255.255.250, port 1900) do lokalnej sieci, które mogą wywołać zapytanie zapory ogniowej o pozwolenie na takie połączenia. Ustawienie pozwalające na kontrolowanie tego procesu pojawi się w przyszłych wersjach Firefoksa.Aby to wyłączyć:

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. Na stronie about:config znajdź ustawienie browser.casting.enabled.
 3. Sprawdź kolumnę Wartość ustawienia browser.casting.enabled.
  • Jeśli jest ustawiona na false, nie musisz niczego zmieniać.
  • Jeśli jest ustawiona na true, kliknij ją dwukrotnie, by zmienić ją na false.

Złośliwe oprogramowanie

Jeśli twój komputer jest zainfekowany wirusem lub innym typem złośliwego oprogramowania, połączenie internetowe Firefoksa może być wykorzystywane przez to oprogramowanie do komunikacji z jego autorami lub przesyłania niepożądanych reklam, itp. Jeśli podejrzewasz, że coś takiego ma miejsce, polecamy znalezienie fachowej pomocy na forum specjalizującym się w usuwaniu złośliwego oprogramowania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Czy problem z Firefoksem jest wynikiem działania złośliwego oprogramowania.

Połączenie zapętlone

Poniższe informacje nie dotyczą systemu Linux.

Połączenie zapętlone (do adresu IP 127.0.0.1) może być wykonywane przez Firefoksa na systemach nieuniksowych. W tym wypadku, przeglądarka łączy się sama ze sobą w ramach poprawnego działania. Odradzamy blokowanie tego połączenia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zgłoszeniu 100154.Opracowano na podstawie strony Connections established on startup - Firefox (mozillaZine KB)

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: teo951, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.