Firefox się zawiesza

Kiedy program się zawiesza, to nie reaguje na polecenia użytkownika i nie wykonuje pożądanego działania. Inne znane określenia takiej sytuacji to „zamrożenie” lub „nieodpowiadanie”.

 • Zawieszenie programu jest innym stanem niż awaria, która kończy się zamknięciem programu.
 • Zawieszony program nie reaguje w oczekiwany przez użytkownika sposób na jego polecenia. Czasami występuje całkowity brak reakcji, a czasami program reaguje na polecenia wybierane z menu lub przycisków, ale nie wczytuje witryn internetowych.

Aby rozwiązać problemy związane z zawieszaniem się Firefoksa nieopisane w tym artykule lub gdy proponowane rozwiązanie nie dało pożądanego efektu, zobacz artykuł Rozwiązywanie podstawowych problemów. Należy również sprawdzić swój komputer pod kątem obecności wirusów, szpiegującego i złośliwego oprogramowania oraz zapoznać się z artykułem Czy problem z Firefoksem jest wynikiem działania złośliwego oprogramowania.


Zawieszanie podczas wczytywania pierwszego okna

Zawieszanie się Firefoksa podczas wczytywania pierwszego okna przeglądarki może być spowodowane przez technologię wielowątkowości (ang. hyper-threading). Funkcja ta w niektórych procesorach Intel Pentium 4 jest stosowana do zwiększenia wydajności, ale właśnie ona może powodować zawieszanie się Firefoksa.

Jeśli masz komputer z procesorem Intel Pentium 4 i używasz systemu Windows 2000 lub XP, możesz dla Firefoksa tę funkcję wyłączyć:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót używany do uruchamiania Firefoksa.
 2. Wybierz Właściwości.
 3. Wybierz kartę Zgodność.
 4. Zaznacz Uruchom ten program w trybie zgodności z.
 5. Z menu rozwijanego wybierz Windows 98/Windows ME.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. Sprawdź, czy Firefox się nie zawiesza, ponownie go uruchamiając.

Zawieszanie podczas wczytywania każdego okna

Przyczyną jest rozszerzenie SwitchProxy Tool, które sprawdza dostępność aktualizacji za każdym razem, gdy jest otwierane nowe okno. Jest to znany problem.

Jeśli używasz rozszerzenia SwitchProxy Tool, możesz je wyłączyć, by sprawdzić, czy właśnie ono jest przyczyną zawieszania Firefoksa:

 1. Na górze okna FirefoksaNa pasku menu kliknij menu Narzędzia i wybierz Dodatki. Zostanie wyświetlony menedżer dodatków.
 2. Wybierz panel Rozszerzenia. Zostanie wyświetlony wykaz zainstalowanych rozszerzeń.
 3. Zaznacz SwitchProxy Tool.
 4. Naciśnij przycisk Wyłącz.
 5. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz ZakończNa górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz ZakończNa pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz Zakończ program FirefoxNa górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29

 6. Uruchom ponownie Firefoksa. Otwieraj różne nowe okna, by sprawdzić, czy Firefox już się nie zawiesza.

Zawieszanie podczas pobierania plików lub zapisywania obrazków

Gdy Firefox zawiesza się podczas próby pobrania pliku lub zapisania obrazka, spróbuj następujących rozwiązań:

Wyczyść historię pobierania

Firefox może zawieszać się podczas pobierania plików, jeśli w historii pobierania plików znajduje się bardzo dużo wpisów. Aby wyczyścić historię pobierania:

 1. Na górze okna FirefoksaNa pasku menu kliknij menu Narzędzia i wybierz Pobieranie plików. Zostanie wyświetlone okno pobierania plików.
 2. Naciśnij przycisk Wyczyść listę. Historia pobierania zostanie wyczyszczona.
 3. Pobierz kilka plików, by sprawdzić, czy Firefox się nie zawiesza.

Wybierz inny folder pobierania

Firefox może zawieszać się, jeśli ostatni folder pobierania, np. folder współdzielony lub dysk USB jest niedostępny. Aby to naprawić:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Opcje.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Opcje.Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje…Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje…

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz OpcjePreferencje

 2. Wybierz panel Ogólne (panel Główne w Firefoksie 3.5).
 3. W sekcji Pobieranie zaznacz Pobierane pliki zapisuj do i naciśnij przycisk Przeglądaj….
 4. W oknie Przeglądanie w poszukiwaniu folderu wybierz nowy folder zapisu.
 5. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcjiNaciśnij przycisk Zamknij, by zamknąć okno preferencjiZamknij okno preferencji Zamknij stronę about:preferences. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Sprawdź, czy teraz będziesz w stanie pobierać pliki i zapisywać obrazki. Gdy wszystko działa poprawnie, jeśli chcesz, możesz wrócić do ustawień Firefoksa i zaznaczyć funkcję Pytaj, gdzie zapisać każdy plik.

Zawieszanie podczas otwierania menu historii lub panelu bocznego historii

Firefox może zawieszać się, gdy chcesz przeglądać historię z dużą liczbą wpisów, używając menu lub panelu bocznego historii. By rozwiązać ten problem, wyczyść historię przeglądania:

 1. Na górze okna FirefoksaNa pasku menu kliknij menu Narzędzia i wybierz Wyczyść prywatne dane…. Zostanie otworzone okno czyszczenia prywatnych danych.
 2. Odznacz wszystkie elementy z wyjątkiem Historia przeglądania.
 3. Naciśnij przycisk Wyczyść teraz. Historia przeglądania zostanie wyczyszczona. Więcej informacji znajdziesz w artykule Czyszczenie prywatnych danych.

Aby zabezpieczyć się przed ponownym wystąpieniem tego problemu, możesz z poziomu okna opcji skonfigurować Firefoksa, by pozostawiał niewielką historię przeglądania:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Opcje.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Opcje.Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje…Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje…

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz OpcjePreferencje

 2. Wybierz panel Prywatność.
 3. Dla opcji 'Pamiętaj historię przeglądania przez co najmniej XX dni ustaw wartość mniejszą od dotychczasowej. Wartość ta określa liczbę dni, przez które będzie przechowywana historia przeglądania – mniejsza wartość spowoduje zmniejszenie liczby elementów przechowywanych w historii przeglądania.
 4. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcjiNaciśnij przycisk Zamknij, by zamknąć okno preferencjiZamknij okno preferencji Zamknij stronę about:preferences. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

 1. Na górze okna FirefoksaNa pasku menu kliknij menu Narzędzia i wybierz Wyczyść historię przeglądania…. Zostanie otworzone okno czyszczenia historii przeglądania.
 2. Z menu rozwijanego Okres do wyczyszczenia wybierz wszystko.
 3. Naciśnij przycisk znajdujący się obok napisu Szczegóły. Zostanie wyświetlony wykaz elementów historii.
 4. zaznacz Historia przeglądanych stron i pobranych plików.
 5. Naciśnij przycisk Wyczyść teraz. Okno czyszczenia historii przeglądania zostanie zamknięte i historia przeglądania oraz pobierania plików zostanie wyczyszczona. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Czyszczenie historii przeglądania.

Aby zabezpieczyć się przed ponownym wystąpieniem tego problemu, możesz z poziomu okna opcji skonfigurować Firefoksa, by pozostawiał niewielką historię przeglądania:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Opcje.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Opcje.Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje…Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje…

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz OpcjePreferencje

 2. Wybierz panel Prywatność.
 3. Sprawdź, czy dla funkcji Program Firefox: jest wybrana opcja będzie używał ustawień historii użytkownika – jeśli nie – wybierz ją.
 4. Dla opcji Pamiętaj historię przeglądania przez co najmniej XX dni ustaw wartość mniejszą od dotychczasowej. Wartość ta określa liczbę dni, przez które będzie przechowywana historia przeglądania – mniejsza wartość spowoduje zmniejszenie liczby elementów przechowywanych w historii przeglądania.
 5. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcjiNaciśnij przycisk Zamknij, by zamknąć okno preferencjiZamknij okno preferencji Zamknij stronę about:preferences. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Zawieszanie podczas wczytywania witryn

Plik automatycznej konfiguracji proxy

Jeśli do automatycznej konfiguracji proxy używasz plik (PAC), Firefox może zawieszać się, gdy próbujesz wczytać nieistniejące lub wcześniej nieotwierane witryny. By sprawdzić, czy używasz pliku automatycznej konfiguracji proxy:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Opcje.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Opcje.Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje…Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje…

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz OpcjePreferencje

 2. Wybierz panel Zaawansowane.
 3. Wybierz kartę Sieć.
 4. W sekcji Połączenie naciśnij przycisk Ustawienia…. Zostanie otworzone okno ustawień połączenia.
 5. Jeśli wybrana jest opcja Adres URL automatycznej konfiguracji, oznacza, to że używasz pliku automatycznej konfiguracji proxy. Nie wyłączaj tego ustawienia, zabezpiecza ono przed niepowołanym dostępem do Internetu. W razie wątpliwości przekaż ten odnośnik swojemu administratorowi sieci.
 6. Naciśnij przycisk Anuluj.

Zduplikowane pliki odtwarzania sesji

Firefox może wolno odpowiadać lub zawieszać, jeśli zostanie utworzone wiele kopii plików odtwarzania sesji:

 1. Otwórz folder profilu:

  Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i kliknij menu PomocNa pasku menu, kliknij menu PomocNa górze okna Firefoksa, kliknij menu Pomoc, a następnie wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 2. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz ZakończNa górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz ZakończNa pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz Zakończ program FirefoxNa górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29

 3. Zlokalizuj i usuń plik sessionstore.js i wszystkie kopie, takie jak sessionstore-1.js, sessionstore-2.js.

Wtyczki

Witryny używające wtyczek, takich jak Java, Adobe Reader lub Flash, mogą powodować zawieszanie Firefoksa. Informacje na temat rozwiązywania problemów z wtyczkami i sprawdzania, czy wtyczka powoduje problem, znajdują się w artykule Rozwiązywanie problemów z wtyczkami.

Zawieszanie podczas przełączania kart

Program Spybot S&D „uodparnia” funkcję umożliwiającą dodawanie wiele wpisów do pliku konfiguracyjnego ciasteczek Firefoksa. Może to powodować spowolnienie podczas przełączania kart.

 1. Z menu dostępnego na górze okna Firefoksa wybierz Plik i następnie Zakończ.
 2. Otwórz program Spybot S&D.
 3. Po lewej stronie okna kliknij ikonę Ochrona.
 4. W otwartej liście kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Odznacz wszystko.
 5. W sekcji Firefox zaznacz wszystkie elementy.
 6. Na górze okna naciśnij przycisk Cofnij.

Zawieszanie po długotrwałym używaniu

Firefox może zawieszać się, jeśli pozostaje przez długi czas otwarty. Aby naprawić ten problem, uruchom ponownie Firefoksa.

Jeśli często pozostawiasz Firefoksa otwartego po to, by wrócić do stanu, w jakim został opuszczony, możesz zamiast tego użyć funkcji przywracania sesji. W trakcie zamykania programu Firefox może zapamiętać otwarte okna i karty. Po ponownym uruchomieniu Firefoksa można opcjonalnie ponownie wczytać te okna i karty.

Aby włączyć odtwarzanie sesji:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Opcje.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Opcje.Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje…Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje…

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz OpcjePreferencje

 2. Kliknij panel Ogólne (Główne w Firefoksie 3.5).
 3. Z menu rozwijanego funkcji Po uruchomieniu programu Firefox wybierz wyświetl okna i karty z poprzedniej sesji.
 4. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcjiNaciśnij przycisk Zamknij, by zamknąć okno preferencjiZamknij okno preferencji Zamknij stronę about:preferences. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Firefox jest teraz skonfigurowany, by pamiętać otwarte okna i karty. Można zamknąć Firefoksa bez utraty aktualnie otwartych stron internetowych. Jest to sposób na uniknięcie zawieszania się Firefoksa z powodu długotrwałego otwarcia.

Zawieszanie w trakcie usuwania folderu zakładek

Próba usunięcia folderu zakładek zawierającego wiele zakładek i wiele poziomów subfolderów może spowodować zawieszenie Firefoksa. Aby obejść ten problem, usuń niepotrzebne subfoldery zakładek. .

Zawieszanie w trakcie kończenia pracy Firefoksa

Czasami w trakcie kończenia pracy Firefox może przestać odpowiadać i pozostaje w pamięci, nawet jeśli nie jest otwarte żadne okno. Blokuje to prawidłową pracę Firefoksa i uniemożliwia uruchomienie programu. Możesz również zobaczyć informację:
Program Firefox został już uruchomiony, ale nie odpowiada. Aby otworzyć nowe okno, należy najpierw zakończyć istniejący proces programu Firefox lub uruchomić ponownie system.
Musisz zakończyć wszystkie procesy Firefoksa lub uruchomić ponownie komputer. Inne problemy i sposoby ich rozwiązania są opisane w artykule Program Firefox został już uruchomiony, ale nie odpowiada.

Jeśli problem z pozostającym w pamięci procesem po zamknięciu Firefoksa powtarza się, spróbuj następujących rozwiązań:

 • Problematyczne rozszerzenie może powodować ten problem. Można go rozwiązać poprzez wyłączenie lub dezinstalację tego rozszerzenia. Jak diagnozować i naprawiać problemy powodowane przez wadliwe rozszerzenia, zobacz w artykule Rozwiązywanie problemów z rozszerzeniami i motywami.
 • Pewne programy do zabezpieczeń internetowych, pracując na niektórych systemach, mogą powodować problemy:
  • Jeśli używasz programu ZoneAlarm na Windows Vista, odinstaluj go i zainstaluj inną zaporę sieciową lub używaj zapory systemu Windows.
  • Jeśli używasz programu Avast! Antivirus i masz jednocześnie zainstalowany program ZoneAlarm, zmień Avast! Antivirus na inne oprogramowanie antywirusowe.
  • Jeśli używasz programu Norton 360 2.0, sprawdź, czy masz wszystkie dostępne aktualizacje i czy zostały wykonane instrukcje zawarte w artykule Configure Norton 360 to work with Firefox. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z pomocą Nortona.
  • Jeśli została wykonana aktualizacja programu Comodo Internet Security z wersji przed 3.10, komponent Comodo Safe Surf z poprzedniej wersji może powodować zawieszanie się Firefoksa podczas zamykania. Aby rozwiązać ten problem, należy za pośrednictwem panelu sterowania systemu Windows wykonać dezinstalację programu Comodo Safe Surf, ponieważ jego funkcje są teraz zintegrowane z aktualną wersją programu Comodo.Opracowano na podstawie informacji z Firefox hangs (mozillaZine KB)


Udostępnij artykuł: http://mzl.la/1BAQxk3

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: teo951, Witia, TyDraniu. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.