Firefox się zawiesza

Kiedy Firefox się zawiesza, przestaje odpowiadać na działania użytkownika i wydaje się nie wykonywać żadnych operacji. Dodatkowo, na pasku tytułu okna programu pojawia się komunikat „(Brak odpowiedzi)”, a kursor myszy zamienia się w kręcące kółko podczas przesuwania nim po oknie przeglądarkiDodatkowo, kursor myszy wyświetla animację czekania podczas przesuwania nim po oknie przeglądarki. Na tej stronie znajdziesz rozwiązania zależnie od okoliczności wystąpienia tego problemu.

Aby rozwiązać problemy z zawieszającym się Firefoksem które nie są wymienione w poniższym tekście, lub jeśli żadne z sugerowanych rozwiązań nie pomaga, zapoznaj się ze stroną Rozwiązywanie podstawowych problemów.

Uwaga: Funkcja odświeżenia programu Firefox umożliwia rozwiązanie wielu problemów z przeglądarką poprzez przywrócenie domyślnych ustawień programu Firefox, przy jednoczesnym zachowaniu twoich najważniejszych danych. Rozważ jej użycie, zanim zaczniesz szukać innych rozwiązań.
Uwaga: Jeśli przesyłasz do Mozilli dane telemetryczne, będą one zawierały szczegóły dotyczące zawieszania się Firefoksa, co pomoże nad jego ulepszeniem w przyszłości.

Zawieszanie się w losowych momentach

Jeśli Firefox wydaje się zawieszać losowo, a nie przy konkretnych działaniach (na przykład podczas pobierania pliku lub zamykania programu), wypróbuj poniższe rozwiązania:

Stworzenie nowej bazy danych miejsc

Periodyczne przerwy w działaniu mogą być wywołane błędami pliku bazy danych miejsc.

Ważne: Pliki "miejsc" zawierają dane o przypisach, zakładkach, ikonach ulubionych, historii wpisywanych danych, słowach kluczowych i historii przeglądania (zapis odwiedzonych stron).

Aby stworzyć nową bazę danych miejsc:

Ostrzeżenie: Poniższe działania doprowadzą do wyczyszczenia historii przeglądania i usunięcia zakładek stworzonych danego dnia.
 1. Otwórz folder profilu:

  Kliknij przycisk menu Fx57menu , następnie Pomoc i wybierz Informacje dla pomocy technicznej.Z menu Pomoc wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  • W sekcji Informacje o aplikacji kliknij przycisk Otwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Otworzy się okno zawierające folder twojego profilufolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać programu Firefox, postępuj według instrukcji zawartych na stronie: Odszukanie profilu bez otwierania programu Firefox.

 2. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ.

  Poczekaj do całkowitego zamknięcia Firefoksa.
 3. W folderze z profilami Firefoksa znajdź i zmień nazwę plików places.sqlite na places.sqlite.old i places.sqlite-journal na places.sqlite-journal.old (jeśli istnieje).
  • Aby zmienić nazwę pliku kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku i wybierz opcję zmiany nazwy z menukliknij plik raz by go zaznaczyć, a następnie drugi raz na jego nazwie by ją zmienić. dodaj .old na końcu jego nazwy.
 4. Uruchom Firefoksa ponownie.
  • Kiedy Firefox uruchomi się ponownie, stworzy nową bazę danych places. Utracisz swoją historię przeglądania, ale Firefox automatycznie zaimportuje twoje zakładki z najnowszej wersji kopii zapasowej.

Wyłączenie przyspieszania sprzętowego

Niektóre karty graficzne i ich sterowniki mogą powodować zawieszanie się Firefoksa podczas używania przyspieszania sprzętowego. Możesz wyłączyć przyspieszanie sprzętowe by sprawdzić czy rozwiązuje to problem z zawieszaniem się.

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Zaawansowane i kartę Ogólne.
 3. Odznacz pole Korzystaj z akceleracji sprzętowej, jeśli jest dostępna.
 4. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 5. Uruchom ponownie przeglądarkę Firefox.
 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Ogólne.
 3. W sekcji Wydajność odznacz pole Zalecane ustawienia wydajności.
  Wyświetlone zostaną dodatkowe ustawienia.
  Fx55Performance-disableHWA
 4. Odznacz pole Korzystaj ze sprzętowego przyspieszania, jeśli jest dostępne.
 5. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 6. Uruchom ponownie przeglądarkę Firefox.

Jeśli Firefox przestał się zawieszać, przyczyną problemów było najprawdopodobniej przyspieszanie sprzętowe. Możesz spróbować aktualizacji sterowników karty graficznej by zorientować się czy to pomoże w dalszym rozwiązaniu problemu, lub po prostu używać Firefoksa bez przyspieszania sprzętowego.

Usunięcie zduplikowanych plików odtwarzania sesji

Firefox może wolno odpowiadać lub zawieszać się jeśli zostało utworzone wiele kopii plików odtwarzania sesji:

 1. Otwórz folder profilu:

  Kliknij przycisk menu Fx57menu , następnie Pomoc i wybierz Informacje dla pomocy technicznej.Z menu Pomoc wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  • W sekcji Informacje o aplikacji kliknij przycisk Otwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Otworzy się okno zawierające folder twojego profilufolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać programu Firefox, postępuj według instrukcji zawartych na stronie: Odszukanie profilu bez otwierania programu Firefox.

 2. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 3. Zlokalizuj i usuń plik sessionstore.js i wszystkie kopie, takie jak sessionstore-1.js, sessionstore-2.js.

Korzystanie z pliku automatycznej konfiguracji proxy

Jeśli do automatycznej konfiguracji proxy używasz plik (PAC), Firefox może zawieszać się, gdy próbujesz wczytać nieistniejące lub wcześniej nieotwierane witryny. By sprawdzić, czy używasz pliku automatycznej konfiguracji proxy:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. W panelu Ogólne, przejdź do sekcji Proxy siecioweSieć.
 3. Kliknij Ustawienia.... Pojawi się okno ustawień połączenia.
 4. Jeśli wybrana jest opcja Adres URL automatycznej konfiguracji, oznacza to że używasz pliku automatycznej konfiguracji proxy. Nie wyłączaj tego ustawienia, zabezpiecza ono przed niepowołanym dostępem do Internetu. W razie wątpliwości przekaż ten odnośnik swojemu administratorowi sieci.
 5. Naciśnij przycisk Anuluj.

Zawieszanie się podczas odtwarzania plików w formacie Flash

Zapoznaj się z informacjami na tej stronie: Wideo lub dźwięki wyświetlane przez Flash nie działają lub przestają działać po kilku sekundach.

Zawieszanie się po długotrwałym używaniu

Aktualizacja

Najnowsze wersje Firefoksa zawierają poprawki ulepszające zużycie pamięci, przede wszystkim podczas długich sesji. Zaktualizuj Firefoksa do najnowszej wersji.

Ponownie uruchomienie

Firefox może zawieszać się, jeśli pozostaje przez długi czas otwarty. Aby naprawić ten problem, uruchom ponownie Firefoksa.

Jeśli regularnie pozostawiasz otwartego Firefoksa by wrócić do uprzednio otwartych stron po przerwie w korzystaniu z komputera, zalecamy wykorzystanie opcji przywracania sesji. Aby dowiedzieć się więcej na jej temat, zapoznaj się ze stroną Odtwarzanie sesji.

Zawieszanie podczas pobierania plików lub zapisywania obrazków

Gdy Firefox zawiesza się podczas próby pobrania pliku lub zapisania obrazka, spróbuj następujących rozwiązań:

Wyczyść historię pobierania

Firefox może się zawieszać podczas pobierania plików jeśli twoja historia pobierania jest zbyt długa. Aby wyczyścić historię pobierania:

 1. Kliknij przycisk pobieranych plików Screenshots down arrow icon fx55 na pasku adresu, jeżeli jest dostępny, lub kliknij przycisk Biblioteka 57 library icon , a następnie wybierz z menu Pobrane.
 2. Kliknij Wyświetl wszystkie u dołu panelu. Pojawi się okno biblioteki pobranych plików.
 3. Kliknij Wyczyść listę u góry okna Biblioteki. Lista pobieranych plików zostanie wyczyszczona.
 4. Pobierz kilka plików by sprawdzić czy zawieszanie się przestało występować.
Więcej informacji na temat zarządzania pobranymi plikami znajdziesz na stronie Menedżer pobierania plików.

Wybierz inny folder pobierania

Firefox może zawieszać się, jeśli ostatni folder pobierania (np. folder współdzielony lub dysk USB) jest niedostępny. Aby to naprawić:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Ogólne.
 3. W sekcji Pobieranie zaznacz Pobierane pliki zapisuj do i kliknij przycisk WybierzPrzeglądaj button.
 4. W oknie Wybierz folder pobierania wybierz nowe położenie folderu.
 5. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Sprawdź, czy teraz będziesz w stanie pobierać pliki i zapisywać obrazki. Gdy wszystko działa poprawnie, jeśli chcesz, możesz wrócić do ustawień Firefoksa i zaznaczyć funkcję Pytaj, gdzie zapisać każdy plik.

Zawieszanie w trakcie kończenia pracy Firefoksa

Czasami w trakcie kończenia pracy Firefox może przestać odpowiadać i pozostaje w pamięci, nawet jeśli nie jest otwarte żadne okno. Blokuje to prawidłową pracę Firefoksa i uniemożliwia jego uruchomienie programu. Możesz zobaczyć okno "Zamknij Firefoksa" z komunikatem błędu Program Firefox został już uruchomiony, ale nie odpowiada.Kopia programu Firefox jest już otwarta. Musisz wtedy zakończyć wszystkie procesy Firefoksa lub ponownie uruchomić komputer przed ponownym uruchomieniem Firefoksa. Więcej podobnych przyczyn i rozwiązań znajdziesz na stronie Program Firefox został już uruchomiony, ale nie odpowiada.

Czasami w trakcie kończenia pracy Firefox może przestać odpowiadać i pozostaje w pamięci, nawet jeśli nie jest otwarte żadne okno. Blokuje to prawidłową pracę Firefoksa i uniemożliwia uruchomienie programu. Możesz również zobaczyć informację:
Program Firefox został już uruchomiony, ale nie odpowiada. Aby otworzyć nowe okno, należy najpierw zakończyć istniejący proces programu Firefox lub uruchomić ponownie system.
Musisz zakończyć wszystkie procesy Firefoksa lub uruchomić ponownie komputer. Inne problemy i sposoby ich rozwiązania są opisane w artykule Program Firefox został już uruchomiony, ale nie odpowiada.

Całkowite zamknięcie Firefoksa

 1. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 2. Zamknij wszystkie pozostałe okna dialogowe lub poboczne okne (np. okno biblioteki pobieranych plików).


Jeśli procesy Firefoksa pozostające w pamięci podczas zamykania programu są powracającym problemem, wypróbuj poniższe rozwiązania:

Sprawdź zainstalowane rozszerzenia

Niektóre rozszerzenia mogą wywołać problemy, które możesz rozwiązać poprzez wyłączenie lub odinstalowanie problematycznego rozszerzenia. Aby dowiedzieć się więcej o diagnozowaniu i naprawianiu problemów wywołanych przez niepoprawnie działające rozszerzenia, zapoznaj się ze stroną Rozwiązywanie problemów z rozszerzeniami i motywami.

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem zabezpieczającym

Niektóre programy zabezpieczające twój komputer w internecie (zapory ogniowe, programy antywirusowe) mogą mieć problemy z kompatybilnością i wywoływać zawieszanie się na niektórych komputerach. Możesz spróbować skonfigurować swoją zaporę ogniową, co może doprowadzić do rozwiązania problemów z zawieszającym się Firefoksem.

Firefox zawiesza się, gdy Windows uruchamia się po hibernacji na komputerach Thinkpad

Jeżeli po wyjściu ze stanu hibernacji Firefox zawiesza się na kilka minut, może być to spowodowane preinstalowanym oprogramowaniem "ThinkVantage Technologies Power Manager 6". Jedyną możliwością rozwiązania tego problemu jest odinstalowanie tego programu. Można też sprawdzić na stronie Lenovo, czy aktualizacja rozwiąże problem. Aby poznać więcej szczegółów tego problemu, zapoznaj się z bugiem 1106202.

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:Teo, Witia, TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support