Porównywanie wersji

Firefox się nie uruchamia

Wersja 3586:

Wersja 3586 wykonana przez Karol0120 w dniu

Wersja 7727:

Wersja 7727 wykonana przez teo951 w dniu

Słowa kluczowe:

firefox uruchanianie

Wyniki wyszukiwania:

W tym artykule opisano, co zrobić jeśli okno Firefoksa nie otwiera się po kliknięciu ikony programu.

Treść:

Te artykuły opisują co powinieneś zrobić jeśli okno Firefox'a nie otwiera się kiedy klikasz w ikonę programu. * Jeżeli Firefox uruchomił się, ale nie wczytuje żadnych stron internetowych, zobacz [[Error loading web sites]]. * Jeżeli dostajesz wiadomości o błędzie, które sygnalizują konflikt, takie jak "''Firefox napotkał problem i musi zostać zamknięty''", "''Quality Feedback Agent''", or "''Mozilla Crash Reporter''", zobacz [[Firefox crashes]]. __TOC__ = Specyficzne wiadomości błędu = == Firefox jest uruchomiony ale nie odpowiada == Zobacz [[Firefox is already running but is not responding]] dla rozwiązań problemu. {for linux} == Wystąpił błąd podczas uruchamiania aplikacji == Błąd oznacza, że albo Firefox nie jest zainstalowany poprawnie, albo skrót do niego jest niepoprawny. Upewnij się, że Firefox jest zainstalowany w lokalizacji elementu docelowego skrótu. Jeśli nie jest [[Installing Firefox on Linux|install Firefox]] lub jeśli to konieczne, zmodyfikuj element docelowy skrótu, którego używasz. {/for} {for win} == Program musi zostać zamknięty, aby zakończyć poprzednią próbę instalacji. Prosimy o ponowne uruchomienie programu. == '''(Windows 7 i Vista)''' Jeżeli otrzymujesz powyższą wiadomość o błędzie która zaleca restart Firefox'a, spróbuj uruchomić program ponownie. Jeśli problem wciąż pozostaje, uczyń następująco: # Zrestartuj komputer. # Wybierz {menu Menu start} w pasku zadań Windows'a. # W polu wyszukiwania, wpisz następująco: <br/> {filepath <nowiki>%</nowiki>APPDATA%} # Wciśnij {key Enter}. # W folderze danych aplikacji, przejdź do {filepath Local\VirtualStore\Program Files\Mozilla Firefox}. # Usuń plik {filepath xpicleanup.dat}. # Uruchom ponownie Firefox-a. '''(Windows XP)''' # Kliknij na {button Start} przycisk i wciśnij {menu Szukaj} aby otworzyć okno wyników wyszukiwania. # Po lewej stronie okna wyników wyszukiwania, kliknij na '''Wszystkie pliki i foldery''' link. # Kliknij aby wysunąć listę '''Więcej opcji'''. # Zaznacz '''Szukaj w folderach systemowych''', '''Szukaj w ukrytych plikach i folderach''', and '''Szukaj w podfolderach'''. # W polu '''Całość lub część nazwy''', wpisz ''xpicleanup.dat''. # Kliknij w przycisk {button Szukaj} aby rozpocząć wyszukiwanie. # Jeżeli wyświetlą się jakieś wyniki (pliki) usuń je. # Uruchom ponownie Firefox-a. {/for} {for win} == Error opening file for writing... == If you receive the above error when launching Firefox on a Windows system, you may be required by Firefox to log in as an administrator. You can either reboot the computer or, if you have an administrator account, you can execute the program as an administrator. # Find the {filepath firefox.exe} program file in the Firefox application folder on your system. # Right-click the icon. ** '''(Windows XP)''' Select {menu Run As...}. Select '''The following user:'''. From the User name drop-down, select '''Administrator''' or another user that has administrator privileges. Enter the password required to log in to this account. Click {button OK}. ** '''(Windows 7 and Vista)''' Select {menu Run As Administrator...}. Complete a similar set of steps, as those listed above. # The Firefox application is started using the administrator Windows account. The user that was used to log in to Windows at startup is still the active one. {/for} {for mac} = Firefox 3 will not start on OSX 10.3.9 or earlier = {/for} {for win} = Firefox 3 will not start on Windows 98/ME or earlier = {/for} {for win,mac} Mozilla has stopped supporting {for mac}OSX 10.3.9{/for}{for win}Windows 98/ME{/for} and earlier in Firefox 3.0 and higher. None of these operating systems are supported by {for mac}Apple{/for}{for win}Microsoft{/for} (and have not been for quite some time) and have multiple vulnerabilities that will remain unpatched. As such, you have the following options: # You can switch to another operating system. This is the most secure option. If you don't want to pay for a new operating system, you can get any of a number of versions of [http://www.linux.org/dist/list.html Linux] which can run Firefox 3+ and can run on older machines. This ensures you have a completely secure system and access to all the great new features in Firefox 3+. #You can continue to use Firefox 2 which you can get from: {for mac}[ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/2.0.0.20/mac/en-US/Firefox%202.0.0.20.dmg our FTP site]{/for}{for win}[ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/2.0.0.20/win32/en-US/Firefox%20Setup%202.0.0.20.exe our FTP site]{/for}. Just because the browser will no longer receive security updates doesn't mean it will simply stop working. You will be using unsupported software on an unsupported operating system which poses a significant security risk. {/for} = Firefox will not start after installing add-ons = If Firefox previously worked but stopped after you installed extensions or themes, see [[Troubleshooting extensions and themes]]. = Firefox previously worked = If Firefox previously worked but suddenly doesn't start, it may be due to some corrupt data in your settings. Uninstalling and reinstalling Firefox would not fix this problem because your settings are not removed on uninstall. To test to see if this is the problem, use the [[Managing profiles|Profile Manager]] to create a new profile. If the problem goes away, you can then [[Recovering important data from an old profile|move your bookmarks and other important settings into the new profile]]. {for linux} = Firefox will not start on Linux = If you installed Firefox outside of your package manager, make sure that your system has the libraries listed in the [http://www.mozilla.com/en-US/firefox/system-requirements system requirements]. {/for} <!-- MZ credit --> <br/> <br/> '''''Based on information from [http://kb.mozillazine.org/Browser_will_not_start_up Browser will not start up (mozillaZine KB)]'''''
W tym artykule opisano, co należy zrobić, jeśli okno Firefoksa nie otwiera się po kliknięciu ikony programu. * Jeżeli Firefox uruchomił się, ale nie wczytuje żadnych stron internetowych, zobacz artykuł [[Error loading web sites]]. * Jeżeli otrzymujesz informacje o błędzie sygnalizujące awarię, takie jak ''Firefox napotkał problem i musi zostać zamknięty'', ''Quality Feedback Agent'' lub ''Narzędzie zgłaszania awarii'', zobacz artykuł [[Firefox crashes]]. __TOC__ = Firefox nie uruchamia się i żadne informacje o błędach nie są wyświetlane = Inny program może uniemożliwiać uruchomienie Firefoksa. Uruchom ponownie swój komputer, by zakończyć działanie wszystkich uruchomionych programów i spróbuj uruchomić Firefoksa jeszcze raz. Jeśli Firefox nadal się nie uruchamia lub jeśli problem powraca, zamieszczone poniżej podpowiedzi mogą pomóc w rozwiązaniu problemu. {for win} = Rozszerzenia uniemożliwiające prawidłowe zamknięcie Firefoksa = <!-- https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=548945 --> Czasami zdarza się nieprawidłowe zamknięcie sesji Firefoksa, i to uniemożliwia ponowne uruchomienie przeglądarki. Rozszerzenia '''Norton IPS''', '''Norton Toolbar''' i '''Skype 4.0''' uniemożliwiają prawidłowe zamknięcie Firefoksa – Firefox jest uruchomiony, ale nie otwiera okien. # Kliknij prawym przyciskiem myszy w wolnym miejscu paska zadań systemu Windows i wybierz {menu Menedżer zadań} lub naciśnij skrót {key Ctrl}+{key Shift}+{key Esc}. {note}'''Informacja''': W wersjach Windows XP, Vista i 7 użycie skrótu {key Ctrl}+{key Alt}+{key Del} również powoduje otwarcie menedżera zadań.{/note} <br/> <br/> [[Image:notron360sucks-taksmanager.png]] <br/> <br/> # W oknie menedżera zadań systemu Windows wybierz kartę {menu Procesy}. <br/> <br/> [[Image:TaskManagerProcesses.png]]<br/> <br/> # Zaznacz wpis '''firefox.exe''' (naciśnij klawisz {key F}, by go znaleźć) i naciśnij przycisk {button Zakończ proces}. # W wyświetlonym oknie ostrzeżenia naciśnij przycisk {button Tak}. <br/> <br/>[[Image:TaskMgrWarning.PNG]]<br/> <br/> # Powtórz te czynności dla każdego wystąpienia procesu o nazwie '''firefox.exe''' i po zakończeniu tej operacji zamknij okno menedżera zadań systemu Windows. # Uruchom Firefoksa. # Na górze okna Firefoksa kliknij menu {menu Narzędzia} i wybierz {menu Dodatki}. # Wybierz panel {menu Rozszerzenia}. # Jeśli widnieje na liście, wybierz '''Norton IPS''' i naciśnij przycisk {button Wyłącz}. # Jeśli widnieje na liście, wybierz '''Norton Toolbar''' i naciśnij przycisk {button Wyłącz}. # Jeśli widnieje na liście, wybierz '''Skype 4.0''' i naciśnij przycisk {button Wyłącz}. # Naciśnij przycisk {button Uruchom ponownie program Firefox}. {/for} = Pojawiające się informacje o błędach = == Firefox jest uruchomiony, ale nie odpowiada == Aby rozwiązać problem, zapoznaj się z artykułem [[Firefox is already running but is not responding]]. {for linux} == Wystąpił błąd podczas uruchamiania programu == Błąd oznacza, że albo Firefox nie jest zainstalowany poprawnie, albo skrót do niego jest niepoprawny. Sprawdź czy Firefox jest zainstalowany w lokalizacji określonej we właściwościach skrótu. Jeśli nie jest, [[Installing Firefox on Linux|zainstaluj Firefoksa]], jeśli to konieczne, lub zmień właściwości skrótu, tak by wskazywały właściwy element docelowy. {/for} {for win} == Program musi zostać zamknięty, aby dokończyć poprzednią próbę instalacji. Prosimy o ponowne uruchomienie programu. == Jeżeli podczas uruchamiania Firefoksa otrzymujesz informację '''Program musi zostać zamknięty, aby dokończyć poprzednią próbę instalacji. Prosimy o ponowne uruchomienie programu''', zapoznaj się z artykułem [[The program must close to allow a previous installation attempt to complete]]. {/for} {for win} == Błąd podczas otwierania pliku do zapisu… == Jeżeli podczas uruchamiania Firefoksa w systemie Windows otrzymujesz powyższą informację, Firefox może wymagać, by użytkownik był zalogowany jako administrator. Możesz ponownie uruchomić komputer lub jeśli masz konto administratora, możesz uruchomić program jako administrator. # Znajdź w swoim systemie, w folderze programu Firefox plik {filepath firefox.exe}. # Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę. ** '''Windows XP''' – wybierz {menu Uruchom jako…}. Zaznacz '''Następujący użytkownik:''' i z rozwijanej listy wybierz '''Administrator''' lub innego użytkownika z uprawnieniami administratora. Wprowadź wymagane do zalogowania hasło i naciśnij przycisk {button OK}. ** '''Windows 7 i Vista''' – wybierz {menu Uruchom jako administrator…}. Wykonaj podobne do opisanych wyżej czynności. # Firefox uruchomi się, używając konta administratora systemu Windows. Użytkownik, który zalogował się w systemie Windows przed wykonaniem tych operacji, jest nadal aktywny. {/for} {for mac} = Firefox 3 nie uruchamia się na OSX 10.3.9 lub starszych wersjach = {/for} {for win} = Firefox 3 nie uruchamia się na Windows 98/ME lub starszych wersjach = {/for} {for win,mac} Począwszy od wersji 3.0, Mozilla przestała wspierać system {for mac}OSX 10.3.9{/for}{for win}Windows 98/ME{/for} i starsze wersje. Te systemy operacyjne nie są już wspierane przez {for mac}Apple{/for}{for win}Microsoft{/for} i posiadają wiele luk, które nie będą naprawione. W związku z tym masz następujące możliwości: # Możesz zmienić system operacyjny. Jest to najbezpieczniejsza opcja. Jeśli nie chcesz kupować nowego systemu operacyjnego, możesz pobrać dowolną wersję systemu operacyjnego [http://www.linux.org/dist/list.html Linux], który może być uruchamiany na starszych komputerach i na którym działa Firefox 3+. Dzięki temu będziesz mieć całkowicie bezpieczny system i dostęp do wszystkich nowych funkcji Firefoksa 3+. #Możesz używać Firefoksa 2, którego możesz pobrać z {for mac}[ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/2.0.0.20/mac/en-US/Firefox%202.0.0.20.dmg naszej witryny FTP]{/for}{for win}[ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/2.0.0.20/win32/en-US/Firefox%20Setup%202.0.0.20.exe naszej witryny FTP]{/for}. To że przeglądarka nie będzie już, pobierać aktualizacji zabezpieczeń nie oznacza, że przestanie działać. Będziesz wówczas używać niewspieranego oprogramowania działającego na niewspieranym systemie operacyjnym, co stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. {/for} = Firefox nie uruchamia się po zainstalowaniu dodatków = Jeśli przed zainstalowaniem rozszerzenia lub motywu Firefox działał prawidłowo, a po zainstalowaniu przestał, zapoznaj się z artykułem [[Troubleshooting extensions and themes]]. = Firefox poprzednio działał = Jeśli Firefox działał prawidłowo i nagle przestał się uruchamiać, może być to spowodowane uszkodzonymi danymi w twoich ustawieniach. Dezinstalacja i ponowne zainstalowanie Firefoksa nie rozwiąże tego problemu, ponieważ w trakcie tych operacji ustawienia nie zostaną usunięte – ustawienia znajdują się w innym folderze niż pliki programu. Aby sprawdzić, czy właśnie to jest przyczyną problemu, użyj [[Managing profiles|menedżera profili]] do utworzenia nowego profilu. Jeśli problem zniknie, możesz następnie [[Recovering important data from an old profile|przenieść swoje zakładki i inne istotne ustawienia do nowego profilu]]. {for linux} = Firefox nie uruchamia się pod systemem Linux = Jeśli Firefox został zainstalowany bez użycia menedżera pakietów, sprawdzić czy system zawiera biblioteki wymienione w [http://www.mozilla.com/en-US/firefox/system-requirements wymaganiach systemowych]. {/for} <!-- MZ credit --> <br/> <br/> '''''Opracowano na podstawie informacji z [http://kb.mozillazine.org/Browser_will_not_start_up Browser will not start up (mozillaZine KB)]'''''

Wróć do historii