Eksport danych logowania z Firefoksa

Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową swoich zapisanych nazw użytkowników i haseł lub przenieść je do innej aplikacji, menedżer haseł Firefoksa umożliwia wyeksportowanie tych danych do pliku .csv (comma separated values). Funkcja ta jest dostępna począwszy od wersji 79 przeglądarki Firefox.

Ostrzeżenie: Twoje hasła w wyeksportowanym pliku nie będą szyfrowane i będą w formie czytelnej dla każdego, kto może obejrzeć ten plik. Nie wysyłaj go na dyski w chmurze, w wiadomościach e-mail ani nie udostępniaj nikomu wyeksportowanego pliku.

Możesz również zaimportować dane logowania z innej przeglądarki.

Eksport nazw użytkownika i haseł

  1. Kliknij przycisk menu fx57menuFx89menuButton, by otworzyć panel menu.
  2. Kliknij Dane logowania i hasłaHasła. W nowej karcie otworzy się strona about:logins menedżera haseł.
  3. Kliknij ikonę menu (trzy poziome kropki), następnie kliknij Eksportuj dane logowania….
    LockwiseExportFx89logins3-dotMenuExport-win
  4. Pojawi się okno dialogowe przypominające, że hasła zostaną zapisane jako zwykły tekst. Naciśnij przycisk Eksportuj… aby kontynuować.
  5. Możesz wybrać nazwę pliku i lokalizację, w której będą zapisane wyeksportowane dane.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji