Edytor ustawień dla Firefoksa

Edytor ustawień (strona about:config) zawiera dodatkowe ustawienia Firefoksa pobierane są z plików prefs.js i user.js przechowywanych w profilu, a także z domyślnych ustawień aplikacji. Wiele z nich to zaawansowane ustawienia które nie są obecne w żadnej z sekcji OpcjiPreferencji. Na tej stronie znajdziesz szczegółowe informacje na temat użycia strony about:config do wyświetlenia, zmiany lub zresetowania ustawień Firefoksa, zależnie od twoich potrzeb.

Ostrzeżenie: Zmiana zaawansowanych ustawień może czasami doprowadzić do zepsucia Firefoksa lub do nietypowego działania. Zmian takich należy dokonywać jedynie w pełni świadomie swoich posunięć lub wykorzystując porady z zaufanego źródła.

Otwieranie strony about:config

W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.

  • Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Akceptuję ryzyko.

aboutconfig-fx40win aboutconfig-fx55win

Dodawanie, zmiana i resetowanie ustawień

aboutconfig-contextmenu

Aby dodać nowe ustawienie, kliknij prawym przyciskiem myszymyszą przytrzymując klawisz Control w dowolnym miejscu listy preferencji. W menu konktekstowym wybierz Dodaj ustawienie typu, a następnie wybierz typ ustawienia (Łańcuch , Liczba całkowita , or Wartość logiczna). W kolejnych pojawiających się okienkach wypełnij pola nazwy i wartości nowego ustawienia według poleceń.

  • Łańcuch to dowolny tekst
  • Liczba całkowita to liczba
  • Wartość logiczna to prawda lub fałsz

Aby zmienić wartość istniejącego łańcucha lub liczby całkowitej, kliknij prawym przyciskiem myszymyszą przytrzymując klawisz Control w wybrane ustawienie i wybierz Modyfikuj z menu kontekstowego (możesz również dwukrotnie kliknąć samo ustawienie), po czym wpisz nową wartość w pojawiającym się okienku. Aby zmienić wartość logiczną, kliknij prawym przyciskiem myszymyszą przytrzymując klawisz Control w wybrane ustawienie i wybierz Przełącz z menu kontekstowego (możesz również dwukrotnie kliknąć samo ustawienie).

Aby zresetować ustawienie do jego domyślnej wartości lub by usunąć dodane ustawienie, kliknij prawym przyciskiem myszymyszą przytrzymując klawisz Control w wybrane ustawienie i wybierz Resetuj. Możesz użyć tej opcji jedynie dla ustawień oznaczonych jako przez użytkownikazmodyfikowany, zaznaczonych pogrubioną czcionką. Jeśli było to ustawienie dodane przez ciebie za pomocą strony about:config, nie będzie już ono widoczne na liście po ponownym uruchomieniu Firefoksa. (Dowiedz się jak zresetować wszystkie ustawienia jednocześnie: Przywracanie domyślnych ustawień).

Wyszukiwanie ustawień

Możesz użyć pola Szukaj: u góry strony about:config by szybko znaleźć dowolne istniejące ustawienie. Przykładowo, jeśli wpiszesz snippet w polu wyszukiwania, powinno zostać wyświetlone ustawienie browser.aboutHomeSnippets.updateUrl. Warto zapamiętać że nazwy ustawień korzystają z liter konkretnej wielkości, ale słowa użyte do wyszukiwania mogą używać dowolnej wielkości liter, bez wpływu na wyniki wyszukiwania.Artykuł stworzony w oparciu o stronę About:config (mozillaZine KB)

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support