Czy Firefox udostępnia moje położenie stronom?

W tym artykule opisano funkcję udostępniania położenia oraz sposób zarządzania uprawnieniami dla witryn internetowych, które wymagają udostępnienia informacji o lokalizacji w przeglądarce Firefox.

Przeglądanie z udostępnianiem położenia

Strony korzystające z wiedzy o położeniu użytkownika mogą prosić o jego udostępnienie w celu podania dokładniejszych danych lub zaoszczędzenia czasu podczas wyszukiwania za ich pomocą. Przykładowo, jeśli szukasz włoskiej restauracji w okolicy, strona może poprosić o udostępnienie położenia, by, po tym jak wpiszesz słowo "pizza" w polu wyszukiwania na danej stronie, zaoferować ci wyniki bez potrzeby wpisywania danych adresowych.

Lub, jeśli wyznaczasz trasę dojazdu do danego miejsca, strona będzie wiedziała skąd rozpoczynasz podróż, więc wymagała będzie od ciebie podania jedynie celu podróży.

Ta usługa jest całkowicie opcjonalna – Firefox nie udostępnia twojego położenia bez twojego wyraźnego przyzwolenia. Prywatność twoich danych jest dla nas najważniejsza. Jak wszystkie elementy programu Firefox, ta funkcjonalność jest tworzona według otwartych standardów, by ułatwić jej wykorzystanie twórcom stron internetowych.

Jak to działa?

Kiedy odwiedzasz stronę korzystającą z udostępniania położenia, Firefox wyświetli zapytanie o jego udostępnienie odwiedzanej stronie.

Fx60AllowLocationAccessFx89AllowLocationAccess

Jeśli użytkownik zezwoli na dostęp do lokalizacji, Firefox zbierze informacje o pobliskich punktach dostępu bezprzewodowego i adresie IP komputera, i wyśle je do domyślnego dostawcy usług geolokalizacyjnych Google Location Services. Przybliżone dane twojego położenia uzyskane za pośrednictwem tej usługi zostaną udostępnione stronie proszącej o dostęp do tych danych.

Jeśli użytkownik nie zezwoli na dostęp, Firefox nie wykona żadnego działania.

Jeśli zaznaczysz pole wyboru, aby zapamiętać tę decyzję, Firefox będzie zawsze bez pytania zezwalał lub blokował dostęp tej witryny do lokalizacji.

Jakie dane są przesyłane i do kogo? Jak chroniona jest moja prywatność?

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Program Firefox nigdy nie udostępnia twojego położenia bez twojego wyraźnego zezwolenia. Kiedy odwiedzasz stronę, która prosi o jego udostępnienie, Firefox wyświetli zapytanie przed udostępnieniem jakichkolwiek danych odwiedzanej stronie lub usłudze określania położenia.

Domyślnie, Firefox korzysta z usługi Google Location Services aby określić twoje położenie, przesyłając:

 • adres IP twojego komputera,
 • dane o najbliższych bezprzewodowych punktach dostępu do internetu,
 • losowo wygenerowany identyfikator klienta, przypisany przez Google, tracący ważność co dwa tygodnie.

Usługa Google Location Services zwraca następnie twoje przybliżone położenie. Dokładny opis danych zbieranych i wykorzystywanych przez Google znajduje się na stronie Google Location Service in Mozilla Firefox Privacy Policy (w języku angielskim).

Dane są przesyłane za pośrednictwem zaszyfrowanego połączenia w celu ochrony twojej prywatności. Po uzyskaniu danych o twoim położeniu, Firefox przesyła je do odwiedzanej strony, która o nie prosiła. Nazwa, położenie lub pliki cookie z odwiedzanej strony nie są przesyłane do usługi Google Location Service.

Opis danych pobieranych i wykorzystywanych przez program Firefox znajdziesz na stronie Zasady prywatności przeglądarki Firefox.

Więcej informacji o prywatności i wykorzystaniu danych twojego położenia w kontekście odwiedzanej strony możesz zazwyczaj znaleźć na tejże stronie.

Jak mogę odwołać zezwolenie na udostępnianie położenia?

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.

 2. Skorzystaj z pola wyszukiwania w prawym górnym rogu strony OpcjePreferencjeUstawienia , by znaleźć ustawienia ze słowem kluczowym "położenie". (lub wybierz panel Prywatność i bezpieczeństwo, a następnie przejdź do sekcji Uprawnienia).
 3. Kliknij przycisk Ustawienia… opcji Położenie w sekcji Uprawnienia.
  preferences-search-results-locationFx89Settings-locationSearchResults
  • Otworzy się okno Informacje o położeniu - uprawnione witryny.
  Fx89LocationPermissions
 4. Przejrzyj lub zmień listę witryn z zezwoleniem lub odmową zezwolenia do uzyskiwania informacji o twoim położeniu.

Jak powstrzymać wszystkie strony przed pytaniem o dostęp do mojej lokalizacji?

Jeśli witryna sygnalizuje przeglądarce Firefox, że chce uzyskać dostęp do twojej lokalizacji, Firefox pyta domyślnie, czy chcesz udzielić zezwolenia. Możesz ustawić, aby Firefox automatycznie odmawiał dostępu wszystkim stronom internetowym bez pytania.

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.

 2. Skorzystaj z pola wyszukiwania w prawym górnym rogu strony OpcjePreferencjeUstawienia , by znaleźć ustawienia ze słowem kluczowym "położenie" (lub wybierz panel Prywatność i bezpieczeństwo i przejdź do sekcji Uprawnienia).
 3. Kliknij przycisk Ustawienia… opcji Położenie.
 4. Otworzy się okno Informacje o położeniu - uprawnione witryny. Zaznacz pole wyboru Blokowanie nowych próśb o możliwość uzyskiwania informacji o położeniu.
 5. Kliknij Zachowaj.

Uniemożliwi to stronom internetowym żądania nowych pozwoleń na dostęp do twojej lokalizacji. Dostęp będą miały tylko witryny z już przyznanymi uprawnieniami.

Jak mogę dodać obsługę określania położenia do mojej strony?

Więcej o dodawaniu obsługi określania położenia do swojej witryny lub usługi znajdziesz na stronie MDN: Geolocation API guide (w języku angielskim).

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji