Częste pytania po aktualizacji z Firefoksa 3.6

Ten artykuł nie jest już aktualizowany, więc jego treść może być nieaktualna.

Właśnie zaktualizowałeś Firefoksa do najnowszej wersji i z niecierpliwością wypatrujesz zmian? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych użytkowników po aktualizacji. W tekście znajduje się też wiele odnośników do innych interesujących artykułów, które być może będziesz chciał przeczytać później.

Zaczynasz przygodę z Firefoskem? — zapoznaj się z artykułem Przeglądanie – podstawy, który omawia podstawowe cechy programu.
Problemy po aktualizacji? — przejrzyj artykuł Najnowsze problemy z Firefoksem, aby uzyskać pomoc.

Uwaga: Ta strona odnosi się do najnowszej wersji programu Firefox , którą można pobrać z witryny mozilla.com/firefox.

Dlaczego karty i okna nie zostały przywrócone po ponownym uruchomieniu przeglądarki?

Jeśli w momencie zamknięcia Firefoksa w przeglądarce pozostawały otwarte karty, na nowej domyślnej stronie startowej Firefoksa pojawi się przycisk Przywróć poprzednią sesję. Aby odzyskać karty i okna otwarte w poprzedniej sesji, wystarczy go nacisnąć. Restore Previous Session - Win1 Restore Previous Session - Mac1

Session Restore - Home - Win Session Restore - Home - Mac Session Restore - Home - Lin

Jeśli nie korzystasz z domyślnej strony startowej Firefoksa, karty i okna można przywrócić z menu Historia:

 • Kliknij przycisk Firefox znajdujący się w górnej części okna przeglądarki i przejdź do pozycji Historia (menu Historia w systemie Windows XP) i wybierz Przywróć poprzednią sesję.Kliknij menu Historia znajdujące się na pasku menu i wybierz Przywróć poprzednią sesję. Kliknij menu Historia znajdujące się w górnej części okna przeglądarki, a następnie wybierz Przywróć poprzednią sesję. PL_Restore Previous Session - Win2 Restore Previous Session - Mac2

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji przywracania poprzedniej sesji, zajrzyj do artykułów Odtwarzanie sesji i Jak przywrócić swoje karty i okna z poprzedniej sesji.

Dlaczego z paska przeglądarki zniknęły menu (Plik, Edycja, Widok, itd.)?

W systemie Windows 7 lub Windows Vista możesz skorzystać z pomarańczowego przycisku Firefox, który zbiera najczęściej używane funkcje w jednym miejscu i umożliwia do nich łatwy dostęp.

 • Aby tymczasowo wyświetlić stary wygląd menu, wystarczy nacisnąć klawisz Alt.
 • Aby na stałe przywrócić stare menu, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy pustą sekcję na pasku kart i zaznaczyć pole Pasek menu w menu podręcznym.
  PL_Menu Bar - Win

Jak można uzyskać dostęp do pomarańczowego przycisku Firefoksa?

W systemie Windows XP lub korzystając z dostosowanych przez siebie pasków narzędzi, dostęp do pomarańczowego przycisku Firefoksa można uzyskać przez:

 • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy pustej sekcji na pasku kart i odznaczenie pola Pasek menu w menu podręcznym.

Zobacz artykuł Nie widać paska menu, aby poznać rozwiązania problemów związanych z paskiem menu i odwiedź stronę Jak dostosować pasek narzędzi, aby dowiedzieć się więcej na temat dostosowywania Firefoksa do własnych potrzeb.

Jak można uzyskać dostęp do pomarańczowego przycisku Firefoksa?

Firefox oferuje teraz możliwość zastąpienia paska menu przyciskiem zbierającym wszystkie najczęściej używane funkcje w jednym menu. Aby skorzystać z przycisku Firefox należy:

 • Kliknąć prawym przyciskiem myszy pustą sekcję na pasku kart i odznaczyć Pasek menu w menu podręcznym.

Przeczytaj artykuł Nie widać paska menu, aby uzyskać odpowiedzi na pytania związane z paskiem menu i odwiedź stronę Jak dostosować pasek narzędzi, aby dowiedzieć się więcej na temat dostosowywania Firefoksa do własnych potrzeb.

Gdzie podziały się przyciski Wstecz, Odśwież i Strona startowa?

Aby zoptymalizować sekcję nawigacji i zgrupować przyciski według przypisanych im zadań, wprowadziliśmy kilka zmian:

 • Dostęp do rozwijanego menu przycisku Wstecz można uzyskać poprzez kliknięcie przycisku myszą i przytrzymanie go.
 • Przyciski Zatrzymaj i Odśwież zostały połączone w jeden przycisk znajdujący się na prawym skraju pasku adresu.
 • Przycisk Strona startowa znajduje się na prawo od paska narzędzi.

PL_Nav Buttons - Win Nav Buttons - Mac

Gdzie się podziały przyciski Wstecz, Odśwież i Strona startowa?

Aby zoptymalizować sekcję nawigacji i zgrupować przyciski według przypisanych im zadań, wprowadziliśmy kilka zmian:

 • Dostęp do rozwijanego menu przycisku Wstecz można uzyskać poprzez kliknięcie przycisku myszą i przytrzymanie go.
 • Przycisk Dalej jest widoczny tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
 • Przyciski Zatrzymaj i Odśwież zostały połączone w jeden przycisk znajdujący się na prawym skraju pasku adresu.
 • Przycisk Strona startowa znajduje się na prawo od paska narzędzi.

Nav Buttons 10 - Win
Nav Buttons 10 - Mac

Nie zachwyca Cię to rozwiązanie? Żaden problem. To Twoja przeglądarka, niech więc działa tak, jak sobie Tego życzysz. Przeczytaj artykuł Jak dostosować pasek narzędzi, aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania przycisków i pasków narzędzi.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszyKliknij z wciśniętym klawiszem Control pustą sekcję na pasku kart, wybierz Dostosuj.... Okno Dostosuj pasek narzędzi zostanie otwarte.
 2. Przeciągnij, upuść i uporządkuj elementy.
  • Aby dodać element do paska narzędzi, przeciągnij go z okna Dostosuj pasek narzędzi, na ten pasek narzędzi, na którym wybrany element ma się znajdować.
  • Aby usunąć element z paska narzędzi, przeciągnij go na okno Dostosuj pasek narzędzi.
  • Aby przenieść element w obrębie paska narzędzi, przeciągnij go w wybrane miejsce.
 3. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij Zakończ, aby zamknąć okno Dostosuj pasek narzędzi.

PL_Custom Buttons - Win Custom Buttons - Mac Toolbars - lin2

Co się stało z paskiem stanu?

Pasek stanu znajdujący się na dole okna przeglądarki uległ zmianie. Nowy pasek stanu jest widoczny podczas wczytywania strony, można na nim także podejrzeć odnośnik. Gdy żadna z tych dwóch funkcji nie jest potrzeba, pasek po prostu znika. Zapoznaj się z artykułem Co się stało z paskiem stanu?, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
PL_Status Bar link - win Status Bar link - mac Status Bar link - lin
PL_Status Bar load - win Status Bar load - mac Status Bar load - lin

Dlaczego tekst w oknie przeglądarki jest niewyraźny?

Podczas pracy z systemami Windows Vista lub Windows 7 tekst pojawiający się w Firefoksie może wydawać się rozmazany. Najczęstszą tego przyczyną jest niewłączenie opcji ClearType.

 1. Z poziomu Windowsa kliknij Small Vista Logo i wpisz cleartype w pole wyszukiwania.
 2. Kliknij Dopasuj tekst ClearType, aby otworzyć panel sterowania ClearType.
 3. Zaznacz Włącz technologię ClearType i klinik przycisk Dalej, aby dostosować swoje ustawienia.
 4. Po dostosowaniu ustawień kliknij przycisk Zakończ, aby je potwierdzić.

Aby poznać więcej szczegółów, przeczytaj artykuł Czcionki są niewyraźne. Możliwą przyczyną rozmazania czcionki mogą być także kwestie związane z niekatulanymi sterownikami karty graficznej. Zobacz artykuł Aktualizacja sterowników kart graficznych - akceleracja sprzętowa i WebGL, aby uzyskać więcej informacji na ten temat, w tym aby dowiedzieć się, jak wyłączyć akcelerację sprzętową w Firefoksie, co potencjalnie może być obejściem tego problemu.

Niektóre z moich dodatków zostały wyłączone. Jak mogę je włączyć?

Po aktualizacji Firefox sam sprawdza, czy są dostępne nowe wersje Twoich dodatków oraz wyłącza te, które nie są już z nim zgodne. Domyślnie przeglądarka Firefox co jakiś czas będzie sprawdzała, czy pojawiły się nowe wersje tych dodatków. Więcej informacji na temat włączania dodatków znajduje się w artykule Dodatki są wyłączone po aktualizacji Firefoksa.
Incompatible - Win

W momencie aktualizacji Firefoksa następuje automatyczne wyłącznie tych dodatków, które nie są zgodne z nową wersją. Ponadto dodatki, które zostały zainstalowane przez inne programy bez wiedzy użytkownika (dodatki zainstalowane przez inne programy) również zostaną wyłączone. Więcej informacji na temat włączania dodatków znajduje się w artykule Dodatki są wyłączone po aktualizacji Firefoksa.
PL_3rd Party add-ons disabled on update - Win

Pasek narzędzi Google Toolbar zniknął. Jak go odzyskać?

Pasek narzędzi Google Toolbar nie jest już zgodny z przeglądarką Firefox, jednakże wiele z jego funkcji zostało wbudowanych w Firefoksa. Przeczytaj artykuł Pasek narzędzi Google nie jest zgodny z Firefoksem, aby dowiedzieć się więcej na temat odzyskiwania zakładek Google i dodatków, które mogą być użyteczne.

Gdzie się podziały moje zakładki?

Spokojnie. Jeśli korzystałeś z paska zakładek, aby przechowywać adresy Twoich ulubionych stron internetowych, być może wystarczy go ponownie włączyć:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszyKliknij z wciśniętym klawiszem Control pustą sekcję na pasku kart i zaznacz Pasek zakładek w menu podręcznym.
  PL_Bookmarks Toolbar - Win Bookmarks Toolbar - Mac

Zakładki można przeglądać i porządkować w oknie Biblioteki.

 • Naciśnij przycisk Biblioteki 57 library icon , potem Zakładki. Następnie kliknij Wyświetl wszystkie zakładki na dole menu. Naciśnij przycisk zakładek Bookmarks-29 i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki. Zostanie otworzone okno biblioteki.


  PL_Bookmarks Button win

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z zakładek, w tym ich oznaczania i porządkowania, przeczytaj artykuł Zakładki

Dlaczego karty znajdują się teraz nad paskiem adresu?

Przede wszystkim uznaliśmy, że jest to bardziej praktyczne rozwiązanie — zwłaszcza w odniesieniu do takich funkcji jak App Tabs oraz Add-ons Manager. Więcej szczegółów można znaleźć w artykule How to make the new Firefox look like the old Firefox

Jak mogę sprawić, że zakładki wrócą tam, gdzie zawsze się znajdowały?

 • Kliknij prawym przyciskiem myszyKliknij z wciśniętym klawiszem Control pustą sekcję na pasku kart i odznacz Karty na górze w menu podręcznym.
  PL_Tabs on top - Win Tabs on top - Mac

Dlaczego na stronie startowej pojawia się informacja o konieczności zaktualizowania Firefoksa, mimo że jest zainstalowana najnowsza wersja?

Wcześniejsze wersje Firefoksa korzystały z www.google.com/firefox jako strony startowej. Jeśli nadal korzystasz z tej strony, na dole okna zobaczysz wiadomość: "Nie masz najnowszej wersji Firefoksa. Zaktualizuj go dzisiaj, by mieć dostęp do wszystkiego, co najlepsze w Internecie!". Można tego uniknąć przez przywrócenie domyślnej strony startowej. Dalsze wskazówki znajdują się w artykule Jak ustawić stronę startową.

 

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:GmbH, SUMOka. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.
Zostań wolontariuszem Mozilla Support