Automatyczne uzupełnianianie formularzy

Firefox może zapamiętać tekst wprowadzany w formularzach (polach tekstowych) witryn internetowych. Po wprowadzeniu do formularza, np. do pola wyszukiwania, dowolnego tekstu przy następnej wizycie na tej samej stronie poprzedni wpis będzie dostępny do ponownego użycia. W artykule opisano, jak korzystać z funkcji automatycznego uzupełniania formularzy, jak czyścić historię lub zapobiegać przechowywaniu wpisów formularzy.

Korzystanie z automatycznego uzupełniania formularza

Aby ponownie użyć w formularzu poprzedni wpis:

 1. Wpisz w polu formularza kilka pierwszych liter poprzednio wprowadzanego tekstu. Firefox wyświetli rozwijane menu zawierające wszystko, co poprzednio było wprowadzane do formularza.
  • Możesz zobaczyć listę wszystkich wpisów przechowywanych dla określonego pola formularza, naciskając przycisk strzałki znajdujący się obok pola tekstowego.
 2. Użyj klawiszy i , aby wybrać wpis, który chcesz ponownie użyć. Po wybraniu odpowiedniego wpisu, naciśnij klawisz EnterReturn. Tekst zostanie wyświetlony w polu tekstowym. Do wybrania tekstu możesz także użyć myszy, klikając żądany wpis.


Usuwanie pojedynczych wpisów formularza

Jeśli chcesz z historii Firefoksa usunąć któryś ze wpisów formularza:

 1. Kliknij pole formularza i naciśnij znajdujący się obok pola przycisk strzałki, by wyświetlić wszystkie zapisane wpisy. Możesz także wprowadzić kilka pierwszych liter wpisu, aby ograniczyć liczbę wyświetlanych wpisów.
 2. Użyj klawiszy i lub myszy, aby wybrać wpis, który chcesz usunąć.
 3. Naciśnij Shift+Delete. Wpis zostanie usunięty.

Możesz powtórzyć ten proces dla dowolnej liczby wpisów konkretnego pola formularza.


Czyszczenie historii formularza

Jeśli chcesz, aby Firefox nie pamiętał wszystkich poprzednich wpisów formularzy:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij Firefox, przejdź do menu Historia i wybierz Wyczyść historię przeglądania….
  For Windows XP: Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Wyczyść historię przeglądania….
  Na pasku menu kliknij menu Narzędzia i wybierz Wyczyść historię przeglądania….Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Wyczyść historię przeglądania….
  Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Wyczyść historię przeglądania….Na pasku menu kliknij menu Narzędzia i wybierz Wyczyść historię przeglądania….
 2. W oknie dialogowym Okres do wyczyszczenia: wybierz wszystko.
 3. Naciśnij przycisk ze strzałką znajdujący się obok etykiety Szczegóły, by wyświetlić listę elementów do wyczyszczenia.
 4. Upewnij się, że zaznaczona jest tylko opcja Dane formularzy i historia przeglądania.
 5. Naciśnij przycisk Wyczyść teraz. Okno dialogowe zostanie zamknięte i historia formularzy zostanie wyczyszczona.


Zapobieganie przechowywaniu wpisów formularzy przez Firefox

Jeżeli nie chcesz, by Firefox zapamiętywał dane wprowadzane w polach formularzy, możesz wyłączyć funkcję automatycznego uzupełniania formularza:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Opcje.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Opcje.Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje….Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje….

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Opcje.Preferencje.

 2. Wybierz panel Prywatność.
 3. Ustaw Program Firefox: na będzie używał ustawień historii użytkownika.
 4. Usuń zaznaczenie z pola Pamiętaj historię wyszukiwania i formularzy.
 5. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcjiNaciśnij przycisk Zamknij, by zamknąć okno preferencjiZamknij okno preferencji Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Wyłączenie historii formularzy zapobiega także przechowywaniu przez Firefox historii wyszukiwania dla paska wyszukiwania.


Rozwiązywanie problemów

Jeśli zauważysz, że Firefox nie zapisuje wpisów formularzy i nie możesz ich użyć ponownie, zapoznaj się z artykułem: Firefox doesn't save web form entries.Opracowano na podstawie informacji z artykułu:Deleting autocomplete entries (mozillaZine KB)

 

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, teo951, Joanna.Niklas, I1024A. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.