Automatyczne uzupełnianianie formularzy

Firefox może zapamiętać tekst wprowadzany w formularzach (polach tekstowych) witryn internetowych. Po wprowadzeniu do formularza, np. do pola wyszukiwania, dowolnego tekstu przy następnej wizycie na tej samej stronie poprzedni wpis będzie dostępny do ponownego użycia. W artykule opisano, jak korzystać z funkcji automatycznego uzupełniania formularzy, jak czyścić historię lub zapobiegać przechowywaniu wpisów formularzy.

Korzystanie z automatycznego uzupełniania formularza

Aby ponownie użyć w formularzu poprzedni wpis:

 1. Wpisz w polu formularza kilka pierwszych liter poprzednio wprowadzanego tekstu. Firefox wyświetli rozwijane menu zawierające wszystko, co poprzednio było wprowadzane do formularza.
  • Możesz zobaczyć listę wszystkich wpisów przechowywanych dla określonego pola formularza, naciskając przycisk strzałki znajdujący się obok pola tekstowego.
 2. Użyj klawiszy i , aby wybrać wpis, który chcesz ponownie użyć. Po wybraniu odpowiedniego wpisu, naciśnij klawisz EnterReturn. Tekst zostanie wyświetlony w polu tekstowym. Do wybrania tekstu możesz także użyć myszy, klikając żądany wpis.


Usuwanie pojedynczych wpisów formularza

Jeśli chcesz z historii Firefoksa usunąć któryś ze wpisów formularza:

 1. Kliknij pole formularza i naciśnij znajdujący się obok pola przycisk strzałki, by wyświetlić wszystkie zapisane wpisy. Możesz także wprowadzić kilka pierwszych liter wpisu, aby ograniczyć liczbę wyświetlanych wpisów.
 2. Użyj klawiszy i lub myszy, aby wybrać wpis, który chcesz usunąć.
 3. Naciśnij Shift+Delete. Wpis zostanie usunięty.

Możesz powtórzyć ten proces dla dowolnej liczby wpisów konkretnego pola formularza.


Czyszczenie historii formularza

Jeśli chcesz, aby Firefox nie pamiętał wszystkich poprzednich wpisów formularzy:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij Firefox, przejdź do menu Historia i wybierz Wyczyść historię przeglądania….
  For Windows XP: Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Wyczyść historię przeglądania….
  Na pasku menu kliknij menu Narzędzia i wybierz Wyczyść historię przeglądania….Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Wyczyść historię przeglądania….
  Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Wyczyść historię przeglądania….Na pasku menu kliknij menu Narzędzia i wybierz Wyczyść historię przeglądania….
 2. W oknie dialogowym Okres do wyczyszczenia: wybierz wszystko.
 3. Naciśnij przycisk ze strzałką znajdujący się obok etykiety Szczegóły, by wyświetlić listę elementów do wyczyszczenia.
 4. Upewnij się, że zaznaczona jest tylko opcja Dane formularzy i historia przeglądania.
 5. Naciśnij przycisk Wyczyść teraz. Okno dialogowe zostanie zamknięte i historia formularzy zostanie wyczyszczona.


Zapobieganie przechowywaniu wpisów formularzy przez Firefox

Jeżeli nie chcesz, by Firefox zapamiętywał dane wprowadzane w polach formularzy, możesz wyłączyć funkcję automatycznego uzupełniania formularza:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Opcje.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Opcje.Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje…Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje…

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz OpcjePreferencje

 2. Wybierz panel Prywatność.
 3. Ustaw Program Firefox: na będzie używał ustawień historii użytkownika.
 4. Usuń zaznaczenie z pola Pamiętaj historię wyszukiwania i formularzy.
 5. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcjiNaciśnij przycisk Zamknij, by zamknąć okno preferencjiZamknij okno preferencji Zamknij stronę about:preferences. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Wyłączenie historii formularzy zapobiega także przechowywaniu przez Firefox historii wyszukiwania dla paska wyszukiwania.


Rozwiązywanie problemów

Jeśli zauważysz, że Firefox nie zapisuje wpisów formularzy i nie możesz ich użyć ponownie, zapoznaj się z artykułem: Firefox doesn't save web form entries.Opracowano na podstawie informacji z artykułu:Deleting autocomplete entries (mozillaZine KB)

 


Udostępnij artykuł: http://mzl.la/1NT9rdB

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, teo951, Joanna.Niklas, I1024A. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.