Adresowanie wiadomości e-mail

Ten artykuł nie jest już aktualizowany, więc jego treść może być nieaktualna.

W tym artykule opisano, jak używać pól Do:, Kopia: i Ukryta kopia: podczas adresowania wiadomości e-mail na urządzeniu pracującym pod kontrolą systemu Firefox OS.

 1. Otwórz aplikację Poczta, stukając ikonę email .
 2. Stuknij ikonę writeicon , by utworzyć nową wiadomość. Zostanie wyświetlony ekran tworzenia wiadomości,

  writescreen

  na którym widoczne są następujące pola:
  • Do: – główny odbiorca wiadomości. Aby wprowadzić adres odbiorcy, stuknij to pole i wprowadź adres, używając klawiatury lub stuknij ikonę +, by wybrać adresata z listy kontaktów.
  • Kopia: – odbiorcy, do których zostanie wysłana kopia wiadomości. Odbiorcy ci będą widzieć adresatów z pól Do: i Kopia:. Aby wprowadzić adres odbiorcy, stuknij to pole i wprowadź adres, używając klawiatury lub stuknij ikonę +, by wybrać adresata z listy kontaktów.
  • Ukryta kopia: – odbiorcy, do których zostanie wysłana kopia wiadomości, lecz ich adresy nie będą widoczne dla innych odbiorców wiadomości. Aby wprowadzić adres odbiorcy, stuknij to pole i wprowadź adres, używając klawiatury lub stuknij ikonę +, by wybrać adresata z listy kontaktów.
   Jeżeli odbiorcy zostaną podani tylko w polu Ukryta kopia, wiadomość zostanie wysłana do wszystkich umieszczonych w tym polu adresatów, ale w polu odbiorcy będzie widoczny wpis nieujawniony odbiorca lub podobny, w zależności od używanego programu do obsługi poczty elektronicznej.
Specjalne informacje dla użytkowników poczty Gmail.

Gmail z folderu Wysłane z listy Ukryta kopia będzie usuwał nazwy. Oznacza to, że nie będzie wiadomo do kogo została wysłana ukryta kopia. Jeśli chcesz mieć zapisane do kogo została wysłana ukryta kopia, musisz zapisać to ręcznie przed wysłaniem wiadomości. Ma to zastosowanie tylko do kont Gmail.
Dostawcy poczty ograniczają liczbę osób, do których można jednorazowo wysłać wiadomość. Sprawdź u swojego dostawcy, ile wynosi ten limit. Jeżeli trzeba napisać wiadomość do wielu odbiorców, lepiej użyć list dystrybucyjnych.

 

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, teo951, p4ntof3l. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.