Okno opcji – panel Karty

Ten artykuł nie jest już aktualizowany, więc jego treść może być nieaktualna.

Ten artykuł dotyczy starszej wersji Firefoksa. OpcjePreferencje ustawień kart w Firefoksie 38 (i nowszych wersjach) znajdują się teraz w panelu Ogólne. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Okno opcji – panel Ogólne.

Sekcja Karty w oknie Opcje zawiera wszystkie ustawienia dotyczące kart.Sekcja Karty w oknie Preferencje zawiera wszystkie ustawienia dotyczące kart Poniżej znajdziesz ich szczegółowy opis.

Uwaga: Nie widzisz opcji ukrywania paska kart? Zapoznaj się ze stroną Ukrywanie paska kart przy wyświetlaniu jednej karty.

Fx 15 Tab Options - Win Fx 15 Tab Options - Mac

xp tabs Fx 23 Tab Options - Win Tabs Mac Fx23 Tabs Linux Fx23

 • Otwieraj nowe karty zamiast nowych okien - to ustawienie określa czy odnośniki z innych aplikacji lub stron żądających otwarcia nowych okien przeglądarki są otwierane w nowych oknach lub też kartach aktualnego okna.
  Uwaga: Jeśli zdecydujesz się otwierać strony w nowych kartach, Firefox zignoruje to ustawienie i będzie otwierał nowe okna dla odnośników, jeśli autorzy strony wymagającej tego zachowania określili jego konkretny rozmiar - niektóre strony mogą być wyświetlane poprawnie jedynie przy określeniu rozmiaru okna.
 • Ostrzegaj przed zamknięciem wielu kart - kiedy zamykasz okno z wieloma kartami, Firefox poprosi o potwierdzenie zamknięcia tego okna. Zapobiega to przypadkowemu zamknięcia całego okna podczas próby zamknięcia jedynie aktualnej karty. Jeśli to ustawienie jest wyłączone, Firefox będzie zamykał całe okno z wieloma kartami bez wyświetlania ostrzeżenia. note}Uwaga: To ustawienie nie ma wpływu na ostrzeżenie wyświetlane dla innych kart w oknie.</div>Jeśli chcesz wyłączyć ostrzeżenie podczas zamykania innych kart, musisz zmienić odpowiednią wartość w zaawansowanych ustawieniach Firefoksa:
  1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
   Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

  2. W polu Szukaj u góry strony wpisz browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs.
  3. Kliknij dwukrotnie browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs, by zmienić jego wartość na false.
 • Ostrzegaj, kiedy próba otwarcia zbyt wielu kart może spowolnić program Firefox - kiedy otwierasz jednocześnie wiele kart, Firefox poprosi o potwierdzenie tej czynności. Zapobiega to przypadkowemu zmniejszeniu szybkości systemu podczas wczytywania zawartości wielu kart. Wyłączenie tego ustawienia usuwa ostrzeżenie.
 • Zawsze pokazuj pasek kart - jeśli masz otwartą jedynie jedną kartę w oknie Firefoksa, pasek kart nie jest zazwyczaj pokazywany. Włączenie tego ustawienia powoduje ciągłe wyświetlania paska karta, nawet jeśli dane okno Firefoksa zawiera jedynie jedną kartę.
 • Nie wczytuj kart, dopóki nie zostały wybrane - po uruchomieniu lub odtworzeniu poprzedniej sesji, Firefox wczyta jedynie aktywną kartę. Pozwala to na o wiele szybsze uruchomienie przeglądarki, przy odtwarzaniu wielu kart. Inne otwarte karty zostaną załadowane po kliknięciu na nie.
 • Po otwarciu odnośnika w nowej karcie przechodź do niej automatycznie - kiedy klikniesz odnośnik środkowym przyciskiem myszy (lub przytrzymasz Ctrlcommand podczas klikania odnośnika lewym przyciskiem), strona zostanie otwarta w nowej karcie. Nie zostanie ona wyświetlona, ale będzie otwarta na karcie w tle. Włączenie tego ustawienia powoduje otwieranie i wyświetlanie nowych kart na pierwszym planie.
 • Wyświetlaj podgląd kart na pasku zadań Windows - kiedy przesuwasz kursor na ikonę Firefoksa na pasku zadań systemu Windows 7, system operacyjny wyświetli podgląd okna Firefoksa. Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie osobnego podglądu dla każdej karty.
 • Otwieraj nowe karty zamiast nowych okien - to ustawienie określa czy odnośniki z innych aplikacji lub stron żądających otwarcia nowych okien przeglądarki są otwierane w nowych oknach lub też kartach aktualnego okna.
  Uwaga: Jeśli zdecydujesz się otwierać strony w nowych kartach, Firefox zignoruje to ustawienie i będzie otwierał nowe okna dla odnośników, jeśli autorzy strony wymagającej tego zachowania określili jego konkretny rozmiar - niektóre strony mogą być wyświetlane poprawnie jedynie przy określeniu rozmiaru okna.
 • Ostrzegaj przed zamknięciem wielu kart - kiedy zamykasz okno z wieloma kartami, Firefox poprosi o potwierdzenie zamknięcia tego okna. Zapobiega to przypadkowemu zamknięcia całego okna podczas próby zamknięcia jedynie aktualnej karty. Jeśli to ustawienie jest wyłączone, Firefox będzie zamykał całe okno z wieloma kartami bez wyświetlania ostrzeżenia. note}Uwaga: To ustawienie nie ma wpływu na ostrzeżenie wyświetlane dla innych kart w oknie.</div>Jeśli chcesz wyłączyć ostrzeżenie podczas zamykania innych kart, musisz zmienić odpowiednią wartość w zaawansowanych ustawieniach Firefoksa:
  1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
   Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

  2. W polu Szukaj u góry strony wpisz browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs.
  3. Kliknij dwukrotnie browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs, by zmienić jego wartość na false.
 • Ostrzegaj, kiedy próba otwarcia zbyt wielu kart może spowolnić program Firefox - kiedy otwierasz jednocześnie wiele kart, Firefox poprosi o potwierdzenie tej czynności. Zapobiega to przypadkowemu zmniejszeniu szybkości systemu podczas wczytywania zawartości wielu kart. Wyłączenie tego ustawienia usuwa ostrzeżenie.
 • Nie wczytuj kart, dopóki nie zostały wybrane - po uruchomieniu lub odtworzeniu poprzedniej sesji, Firefox wczyta jedynie aktywną kartę. Pozwala to na o wiele szybsze uruchomienie przeglądarki, przy odtwarzaniu wielu kart. Inne otwarte karty zostaną załadowane po kliknięciu na nie.
 • Po otwarciu odnośnika w nowej karcie przechodź do niej automatycznie - kiedy klikniesz odnośnik środkowym przyciskiem myszy (lub przytrzymasz Ctrlcommand podczas klikania odnośnika lewym przyciskiem), strona zostanie otwarta w nowej karcie. Nie zostanie ona wyświetlona, ale będzie otwarta na karcie w tle. Włączenie tego ustawienia powoduje otwieranie i wyświetlanie nowych kart na pierwszym planie.
 • Wyświetlaj podgląd kart na pasku zadań Windows - kiedy przesuwasz kursor na ikonę Firefoksa na pasku zadań systemu Windows 7, system operacyjny wyświetli podgląd okna Firefoksa. Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie osobnego podglądu dla każdej karty.
Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: Teo, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.