Okno opcji – panel Karty

Poniżej opisano OpcjePreferencjeUstawienia przeglądarki Firefox związane z działaniem kart.

Aby przejrzeć lub zmienić ustawienia kart:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu i wybierz OpcjePreferencje.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.

 2. Wybierz panel Ogólne i przejdź do sekcji Karty.
Tabs89_GeneralFx64TabSettings-MacFx90settingsTabs-WinFx89settingsTabs-Win
 • Przełączanie kart za pomocą Ctrl+Tab w kolejności ostatnich wyświetleń: Wybierz tę opcjępreferencję, jeśli chcesz użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + Tabcontrol + tab do przełączania otwartych kart w kolejności ostatnich wyświetleń, a nie w kolejności, w której są ułożone w oknie przeglądarki Firefox. Jest to domyślne ustawienie w nowych profilach programu.
  Uwaga: Jeżeli chcesz, by Ctrl + Tabcontrol + tab przechodził do karty po prawej stronie, a Ctrl + Shift + Tabcontrol + shift + tab do karty po lewej, odznacz to ustawienie (wyczyść pole wyboru).
 • Otwieranie odnośników w kartach zamiast w nowych oknach: Ta opcjapreferencja kontroluje, czy odnośniki z innych aplikacji lub ze stron internetowych, które żądają otwarcia ich w nowych oknach, są otwierane w nowym oknie lub nowej karcie w najnowszym oknie.
  Uwaga: Jeśli wybierzesz otwieranie stron w nowych kartach, Firefox zignoruje tę opcjępreferencję i otworzy nowe okno z odnośnika jeśli autor strony określił wymiary nowego okna, ponieważ niektóre strony mogą być wyświetlone poprawnie jedynie przy określonym rozmiarze okna.
 • (w niektórych wypadkach) Ostrzeganie przed zamknięciem wielu kart: Ta opcjapreferencja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy uprzednio zostało wyłączone potwierdzanie zamknięcia okna z wieloma kartami (pokazane poniżej). Zaznacz tę opcjępreferencję, by ponownie włączyć ostrzeżenie, aby zapobiec przypadkowemu zamknięciu całego okna, gdy zamierzasz zamknąć tylko obecną kartę.
Fx63CloseMultipleTabs-Warning
fx89-warn-on-close
 • (w niektórych wypadkach) Ostrzeganie o otwarciu zbyt wielu kart mogących spowolnić program: Ta opcjapreferencja jest dostępna, jeśli uprzednio zostało wyłączone ostrzeżenie, które się wyświetla, gdy wybrano otwarcie zbyt wielu kart na raz (pokazane poniżej). Zaznacz ją ponownie, by włączyć wyświetlanie ostrzeżenia, by zapobiec przypadkowemu spowolnieniu systemu podczas ładowania wielu stron.
Fx63OpenMultipleTabs-SlowDownWarning
fx89-warn-on-open
 • Automatyczne przechodzenie do stron, obrazów i multimediów otwieranych w nowej karcie: Po kliknięciu odnośnika środkowym przyciskiem myszy (lub przytrzymaniu klawisza Ctrlcommand podczas kliknięcia lewym przyciskiem myszy) strona zostanie otwarta w nowej karcie. Ta strona zostanie załadowana w tle (aktualna karta pozostanie bez zmian). To samo stanie się podczas otwierania w nowej karcie odnośnika do strony WWW, pliku graficznego lub wideo za pomocą menu kontekstowego. Zaznacz tę opcjępreferencję, aby załadować stronę w nowej karcie i natychmiast ją wyświetlić.
 • Przechodzenie do nowych kart otwieranych poprzez odnośniki: Po kliknięciu odnośnika środkowym przyciskiem myszy (lub przytrzymaniu klawisza Ctrlcommand podczas kliknięcia lewym przyciskiem myszy) strona zostanie otwarta w nowej karcie. Ta strona zostanie załadowana w karcie w tle, ale nie zostanie wyświetlona. Zaznacz tę opcjępreferencję, aby załadować stronę w nowej aktywnej karcie.
 • Podgląd kart na pasku zadań Windows: Po przesunięciu kursora nad ikonę Firefox na pasku zadań Windows, system operacyjny wyświetli podgląd okna przeglądarki. Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie osobnego podglądu dla każdej otwartej karty.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji