Menedżer pobierania plików

Panel Pobrane pliki i okno Biblioteka wyświetlają pliki pobrane z internetu podczas korzystania z Firefoksa. Dowiedz się jak zarządzać pobranymi plikami i zmieniać ustawienia pobierania.

Gdzie są pobrane pliki?

Możesz łatwo znaleźć pobierane pliki, klikając przycisk Pobierane (ikona strzałki w dół na pasku narzędzi). Będzie ona zielona fx20 download icon green niebieska Blue Download Fx 20 Mac niebieska Blue Download Fx 20 Mac jeśli istnieją pobrane pliki, które jeszcze nie zostały przez ciebie przejrzane.

 • W trakcie pobierania plików, ikona strzałki zamienia się w licznik pokazujący przybliżony czas do zakończenia pobierania. Licznik zmienia się w strzałkę po zakończeniu pobierania.
timer
 • Kliknij przycisk Pobieranie plików by otworzyć panel Pobrane pliki. Wyświetla on trzy najnowsze z pobranych plików, a także ich rozmiar, źródło i czas pobrania:
recent downloads
 • Aby zobaczyć wszystkie pobrane pliki, przejdź do Biblioteki klikając Wyświetl wszystkie pobrane u dołu panelu Pobrane pliki
show all dl
 • Biblioteka wyświetla dane o wszystkich pobranych plikach, chyba że zostały usunięte z historii.
fx20 downloads library Download Library Fx 20 Win7 Download Library Fx 20 Mac Download Library Fx 20 Lin

Zarządzanie pobieranymi plikami

Możesz zarządzać pobieranymi plikami bezpośrednio z panelu Pobrane pliki lub z okna Biblioteki. Dostępne akcje zostaną wyświetlone po prawej stronie pobieranego pliku, zmieniając się zależnie od stanu pobierania.

fx20 cancel download Open folder Fx20 Win7 Open folder Fx20 Mac Open folder Fx20 Lin
 • Wstrzymaj: Możesz wstrzymać dowolne pobieranie pliku w toku klikając prawym przyciskiem myszyprzyciskając klawisz Ctrl i klikając na pozycji pliku i wybierając Wstrzymaj. Może to być przykładowo przydatne jeśli chcesz otworzyć mały plik którego pobieranie rozpoczęło się po rozpoczęciu pobierania dużego pliku. Wstrzymywanie pobierania pozwala na zdecydowanie który z pobieranych plików jest najważniejszy. Jeśli chcesz wznowić pobieranie wstrzymanych plików, kliknij prawym przyciskiem myszyprzyciśnij klawisz Ctrl i kliknij na pozycji pliku i wybierz Wznów.
 • Anuluj' fx icon cancel download :

Jeśli po rozpoczęciu pobierania zmienisz zdanie i nie potrzebujesz już danego pliku, anulowanie pobierania jest proste - kliknij przycisk X po prawej stronie pobieranego pliku. Zamieni się on w symbol odświeżania; kliknij ten symbol ponownie jeśli chcesz rozpocząć pobieranie anulowanego pliku od nowa.

 • Otwórz: Po zakończeniu pobierania pliku, możesz kliknąć jego pozycję na liście by go otworzyć.
 • Otwórz folder nadrzędny fx icon Open the file's folder : Po zakończeniu pobierania pliku, ikona po jego prawej stronie zmieni się w folder. Kliknięcie ikony folderu spowoduje otwarcie folderu zawierającego pobrany plik. Aby dowiedzieć się jak wybrać do którego folderu trafiają pobierane pliki, zapoznaj się ze stroną Okno opcji – panel Ogólne.Pokaż w Finderze fx icon Open the file's folder Mac : Po zakończeniu pobierania pliku, ikona po jego prawej stronie zmieni się w lupę. Kliknięcie ikony lupy spowoduje wyświetlenie pobranego pliku w Finderze. Aby dowiedzieć się jak wybrać do którego folderu trafiają pobierane pliki, zapoznaj się ze stroną Okno opcji – panel Ogólne.
 • Przejdź do strony pobierania: Kliknij prawym przyciskiem myszyP{rzyciśnij klawisz Ctrl i kliknij na pozycji pliku by wyświetlić menu. Wybierz tę opcję by odwiedzić stronę, z której pobrany został plik.
 • Usuń z listy pobieranych: Jeśli nie chcesz, by fakt pobrania danego pliku został zapamiętany, kliknij prawym przyciskiem myszyprzyciśnij klawisz Ctrl i kliknij na pozycji pliku i wybierz Usuń z listy pobieranych. Spowoduje to usunięcie wpisu z listy pobranych plików, ale nie doprowadzi do usunięcia samego pobranego pliku.
 • Spróbuj pobrać ponownie fx icon retry download 16x16 : Jeśli pobieranie pliku nie zakończyło się powodzeniem, kliknij przycisk po prawej stronie pobieranego pliku (symbol odświeżania), by spróbować ponownie pobrać cały plik z tego samego miejsca w internecie.
 • Wyczyść pobrane: Kliknij przycisk Wyczyść pobrane u góry okna Biblioteki by usunąć całą historię pobranych plików. Nie spowoduje to usunięcia samych plików, jedynie historii ich pobierania.

Zmiana miejsca zapisywania pobieranych plików

Możesz zmienić docelowy folder zapisywania plików pobieranych przez Firefoksa w jego opcjachpreferencjach. Więcej informacji na temat zmiany miejsca zapisywania pobieranych plików znajdziesz na stronie Okno opcji – panel Ogólne.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, teo951, TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.