Czyszczenie historii przeglądania

Informacje o wersji
 • Identyfikator wersji: 6679
 • Utworzono:
 • Autor: Joanna.Niklas
 • Komentarz: zaktualizowano
 • Zrecenzowano: Tak
 • Zrecenzowano:
 • Autor recenzji: teo951
 • Zatwierdzone? Tak
 • Aktualna: Nie
 • Gotowy do tłumaczenia: Nie
Źródło wersji
Podgląd zawartości

W tym artykule opisano funkcję Firefoksa 3.5, Wyczyść historię przeglądania, która umożliwia większą kontrolę w zarządzaniu prywatnymi danymi użytkownika. Oprócz możliwości czyszczenia wszystkich lub niektórych elementów historii, można również określić okres, z jakiego zostanie usunięta historia (np. z ostatniej godziny).
4ed9b10e98269265bd9a78c57589e1d8-1265916316-854-1.jpg

Za historię uznawane są dane zapamiętywane przez Firefoksa, takie jak odwiedzane witryny internetowe i aktywność na nich, zachowane dane logowania czy pobrane pliki.

Czasami możesz nie chcieć, by inni użytkownicy twojego komputera widzieli lub mieli dostęp do tego typu danych. Jeśli na przykład użytkujesz komputer wspólnie z przyjaciółmi albo członkami rodziny, możesz nie chcieć, żeby widzieli oni, jakie strony internetowe były przez ciebie oglądane czy też, jakie pliki były pobierane.

Firefox umożliwia automatyczne lub ręczne czyszczenie całej lub części historii. W tym artykule opisano, jak wyczyścić historię i jak skonfigurować Firefoksa, by wykonywał to automatycznie. W jaki sposób tymczasowo wyłączyć zapisywanie historii dowiesz się z artykułu Przeglądanie w trybie prywatnym.


Z czego składa się historia?

 • Historia przeglądanych stron i pobranych plików – historia przeglądanych stron jest listą odwiedzonych witryn internetowych i jest wyświetlona w oknie biblioteki dostępnym z menu Historia » Wyświetl całą historię oraz liście automatycznie uzupełnianych adresów paska adresu. Więcej o automatycznym uzupełnianiu paska adresu dowiesz się z artykułu Podpowiedzi paska adresu. Historia pobranych plików jest listą pobranych plików i jest wyświetlona w oknie pobierania plików. Zobacz też artykuł Menedżer pobierania plików.
 • Dane formularzy i historia wyszukiwania – dane formularzy zawierają elementy podawane w polach formularzy na stronach internetowych. Więcej o automatycznym uzupełnianiu formularzy dowiesz się z artykułu Automatyczne uzupełnianianie formularzy. Historia wyszukiwania zawiera elementy wprowadzane w pasku wyszukiwania Firefoksa.
 • Ciasteczka – ciasteczka przechowują informacje o odwiedzonych witrynach internetowych, takie jak ustawienia strony lub status logowania.
 • Pamięć podręczna – w pamięci podręcznej przechowywane są pliki tymczasowe, takie jak strony internetowe i inne media, które zostały pobrane z Internetu.
 • Aktywne zalogowania – jeśli od czasu ostatniego otwarcia Firefoksa użytkownik jest zalogowany do witryny internetowej używającej szyfrowania, to ta witryna jest uważana za „aktywną”.
 • Ustawienia witryn – właściwe dla danej witryny ustawienia zawierające zapisany poziom zoomu dla stron internetowych, zestaw znaków i uprawnienia stron opisane w sekcji Okno informacji o stronie.


Czyszczenie historii przeglądania

 1. W górnej części okna Firefoksa Na pasku kliknij menu Narzędzia i wybierz Wyczyść historię przeglądania….
  028911d98aac43342c54eecd62f9d3fa-1288629564-529-1.png

  028911d98aac43342c54eecd62f9d3fa-1288631085-255-1.png
 2. Wybierz okres do wyczyszczenia:
  • Z menu rozwijanego znajdującego się obok funkcji Okres do wyczyszczenia wybierz okres, z jakiego zostanie usunięta historia. Możesz wyczyścić zebraną historię z ostatniej godziny, ostatnich dwóch lub czterech godzin, ze wszystkich poprzednich godzin bieżącego dnia (dzisiaj) lub całą historię (wszystko).
   4ed9b10e98269265bd9a78c57589e1d8-1265916316-854-1.jpg

   028911d98aac43342c54eecd62f9d3fa-1288631182-803-1.png
  • Możesz wybrać do wyczyszczenia dowolne lub wszystkie elementy opisane poniżej.
   028911d98aac43342c54eecd62f9d3fa-1288629610-242-1.png

   028911d98aac43342c54eecd62f9d3fa-1288631193-856-1.png

   dc83bef63b83bac0c4f29a23fe07e0f0-1247119692-449-2.png
   • (Firefox 3.5) Naciśnij przycisk znajdujący się obok napisu Szczegóły, by wyświetlić listę elementów do wyczyszczenia.
 1. Naciśnij przycisk Wyczyść teraz. Okno dialogowe czyszczenia historii zostanie zamknięte i wybrane dane zostaną wyczyszczone.

Automatyczne czyszczenie historii przeglądania

Można skonfigurować Firefoksa, tak by podczas zamykania programu automatycznie czyścił historię przeglądania:

 1. Na górze okna Firefoksa kliknij Na pasku menu Narzędzia Firefox Edycja i wybierz Opcje…Preferencje…
 2. Wybierz panel Prywatność.
 3. Ustaw: Program Firefox będzie używał ustawień historii użytkownika.
 4. Zaznacz funkcję Czyść historię podczas zamykania programu Firefox.
  028911d98aac43342c54eecd62f9d3fa-1288630814-820-1.png

  028911d98aac43342c54eecd62f9d3fa-1288631569-612-1.png
 5. Aby określić, które elementy historii powinny zostać wyczyszczone, naciśnij przycisk Ustawienia… znajdujący się obok funkcji Czyść historię podczas zamykania programu Firefox.
 6. W oknie ustawień czyszczenia historii zaznacz pola obok elementów, które Firefox ma automatycznie czyścić podczas jego zamykania.
  028911d98aac43342c54eecd62f9d3fa-1288630860-896-1.png

  028911d98aac43342c54eecd62f9d3fa-1288634371-110-1.png
 7. Po wybraniu historii, która ma być usunięta, naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno ustawień czyszczenia historii.
 8. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.


Czyszczenie historii przeglądania pojedynczych witryn

 1. Na górze okna FirefoksaNa pasku menu kliknij Historia i wybierz Wyświetl całą historię, by otworzyć okno biblioteki.
 2. W górnym prawym rogu okna, w pasku szukania, wprowadź nazwę witryny, którą chcesz usunąć i naciśnij klawisz EnterReturn.
 3. Na liście wyników kliknij prawym przyciskiem myszy przytrzymuj klawisz control i kliknij na stronie, którą chcesz usunąć i wybierz Usuń całą domenę.
  028911d98aac43342c54eecd62f9d3fa-1288630950-24-1.png

  028911d98aac43342c54eecd62f9d3fa-1288634384-1000-1.png
  Wszystkie elementy historii (historia przeglądanych stron i pobranych plików, ciasteczka, pamięć podręczna, aktywne zalogowania, hasła, dane formularzy, wyjątki dla ciasteczek, obrazki, wyskakujące okna) zostaną usunięte tylko dla tej strony. Zachowaj ostrożność używając tej funkcji i stosuj ją tylko wtedy, jeśli naprawdę chcesz, by Firefox wszystko wyczyścił.
 4. Zamknij okno biblioteki.